Byla 2S-1082-640/2012
Dėl vykdymo veiksmų sustabdymo, suinteresuoti asmenys antstolė I. K., išieškotojas AB „Swedbank“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Psyops Media“ prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo, suinteresuoti asmenys antstolė I. K., išieškotojas AB „Swedbank“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Psyops Media“ kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolės I. K. 2012-2-13 patvarkymą Nr. S-139-2049 aprašyti pinigines lėšas, priimtą vykdomojoje byloje Nr. 0139/11/03631. Pareiškėjas taip pat prašė teismo sustabdyti skundžiamo antstolės patvarkymo vykdymą iki kol bus išspręstas turto arešto akto Nr. 0111011790 teisėtumo klausimas. Nurodo, kad skundas dėl antstolio veiksmų yra grindžiamas turto arešto akto išregistravimo pagrindu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 str. 6 d., turto arešto aktas, kurio galiojimas baigėsi 2011-11-30, neteisėtai vykdomas iki šiol ir varžo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“ veiklą.

4Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2012 m. vasario 22 d. nutartimi (b.l. 17) pareiškėjo skundą atmetė. Nurodė, kad skundžiamas antstolio patvarkymas jau yra įvykdytas, skundžiamas antstolio procesinis veiksmas yra atliktas – pareiškėjo piniginės lėšos 120460,04 Lt sumai, esančios akcinėje bendrovėje „Swedbank“ yra areštuotos, taikant disponavimo minėtomis lėšomis apribojimus ir paliekant šias lėšas saugoti kredito įstaigoje, kurioje jos yra. Todėl skundžiamo antstolio patvarkymo vykdymo sustabdymas negalimas, o šio patvarkymo vykdymas negali apsunkinti arba padaryti neįmanomu teismo procesinio sprendimo šioje civilinėje byloje vykdymo. Taip pat nurodė, kad Civilinės bylos, kurioje priimta antstolio vykdoma nutartis, nagrinėjimas iš esmės nėra baigtas, todėl nėra pagrindo laikyti, jog skundžiamo antstolio patvarkymo pagrindu bus vykdomas išieškojimas iš aprašytų skolininko piniginių lėšų. Taigi prašomi stabdyti vykdymo veiksmai negali apsunkinti teismo procesinio sprendimo, priimto šioje civilinėje byloje, vykdymo.

5Pareiškėjas UAB „Psyops Media” atskiruoju skundu (b.l. 22) prašo panaikinti Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2012-02-22 nutartį civilinėje byloje Nr.2-1772-608/2012 ir priimti naują sprendimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad teismas gali priimti sprendimą skubiai taikyti laikinąsias apsaugos priemones sustabdyti vykdymą, dėl ko bankas privalėtų nevykdyti antstolės patvarkymo. Nurodo, kad CPK XXXI skyriuje „Bylos dėl antstolių ir notarų veiksmų“ numatyta, kad atliktą veiksmą galima skųsti per 20 dienų nuo sužinojimo dienos, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo vykdymo priėmimo dienos. Nurodo, kad terminas nebuvo pažeistas, todėl nėra jokių kliūčių taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taip pat nurodo, kad antstolė pavėluotai patikslino turto arešto aktą turto areštų registre, todėl tai jau yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi dėl šio pažeidimo yra pateiktas prašymas išregistruoti turto arešto aktą, bei panaikinti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-754-430/2012. Taip pat nurodo, kad teismas 2012-03-02 tenkino prašymą ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, todėl būtina taikyti jas ir šioje byloje, iki kol išsispręs 2011-11-28 ir 2011-12-05 patvarkymų teisėtumo klausimas Vilniaus m. 3 apylinkės teisme, bei šiame skunde skundžiamo patvarkymo teisėtumo klausimas Vilniaus m. 3 apylinkės teisme.

6Suinteresuotas asmuo antstolė I. K. atsiliepimu (b.l. 33) į atskirąjį skundą prašo skundą pripažinti nepagrįstu ir palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011-11-16 išduota nutartis Nr. 2-754-430/12 nėra panaikinta ir turi būti vykdoma. Taip pat nurodo, kad CPK 147 str. 6 d. nuostatos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negaliojimo atvejį sieja su procesinio termino, per kurį išieškotojas privalo kreiptis į antstolį dėl areštuoto turto duomenų patikslinimo pažeidimų, o ne su procesiniais veiksmais, atliekamais vykdomojoje byloje vykdant teismo nutartį. Nurodo, kad kiti pareiškėjo skundo argumentai yra susiję su kitais procesiniais veiksmais, atliktais 2011-11-28 ir 2011-12-05, kurie neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamo procesinio veiksmo teisėtumo klausimą.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus galioja taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

9Byloje nustatyta, kad antstolis įvykdė vykdomąjį dokumentą - Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-16 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-17681-430/2011 dėl UAB „Psyops Media“ turto arešto ieškovo UAB „KG Constructions“ naudai (b.l. 10-11). 2012-02-13 antstolis patvarkymu kreipėsi į AB „Swedbank“ dėl UAB „Psyops Media“ lėšų arešto bei jų likučių nurodymo (b.l. 4). Apeliantas savo nesutikimą su Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nutartimi atmesti jo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvuoja tuo, kad skundą pateikė nepraleidęs termino, bei aplinkybe, jog antstolė pavėluotai patikslino turto arešto aktą turto arešto aktų registre.

10CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia šio Kodekso nustatyta tvarka. CPK 144 str. 1 d. kuris reglamentuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Čia numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Apeliantas nenurodo, kokio galimo teismo sprendimo užtikrinimui prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2012-02-13 antstolės patvarkymo Nr. 0139/11/03631 registracijos Nr. S-139-2049 vykdymą iki kol nebus išspręstas turto arešto teisėtumo klausimas.

11Nagrinėjamu atveju skundžiamas antstolio patvarkymas jau yra įvykdytas, skundžiamas antstolio procesinis veiksmas yra atliktas – pareiškėjo piniginės lėšos 120460,04 Lt sumai, esančios akcinėje bendrovėje „Swedbank“ yra areštuotos, taikant disponavimo minėtomis lėšomis apribojimus ir paliekant šias lėšas saugoti kredito įstaigoje, kurioje jos yra. Todėl skundžiamo antstolio patvarkymo vykdymo sustabdymas negalimas, o šio patvarkymo vykdymas negali apsunkinti arba padaryti neįmanomu teismo procesinio sprendimo šioje civilinėje byloje vykdymo.

12Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, darytina išvada, jog apelianto prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstas nei teisiškai nei faktiškai; tuo tarpu pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė procesines normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu.

13Kiti atskirajame skundė išdėstyti argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir savaime neįtakoja kitokio šio klausimo sprendimo būdo.

14Apeliantui išaiškintina, kad jeigu jis siekia laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar pakeitimo, jis turi teisę kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą CKP 149 str. ar 148 str. nustatyta tvarka ir pagrindais.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

16Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai