Byla 2-9554-566/2013
Dėl atsakovų iškeldinimo su visu jiems priklausančiu turtu iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, bei skolos priteisimo, išvadą duodanti institucija: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovams A. M., A. M., D. M. ir D. R. dėl atsakovų iškeldinimo su visu jiems priklausančiu turtu iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, bei skolos priteisimo, išvadą duodanti institucija: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008-05-28 sprendimu Nr. 1-474 perdavė SĮ „Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise valdyti visas Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas. Nurodo, kad 2007-08-27 I. M. ir jos šeimos nariams – A. M. bei D. R. buvo išnuomotos gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), sudarius Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1.39-N07/0487. Pagrindinė buto nuomininkė I. M. 2010-01-19 panaikino gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis bei išvyko gyventi į Nyderlandus. 2010-01-21 atsakovas A. M. kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl socialinio būsto pagrindinio nuomininko pakeitimo. 2010-06-16 Socialinio būsto skyrius informavo atsakovą A. M. apie tai, kad dviejų mėnesių laikotarpyje turi sudaryti minėto socialinio būsto terminuotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Nurodo, kad atsakovas neįvykdė 2010-06-15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo, nustatytu laikotarpiu neatvyko pas ieškovą sudaryti terminuotos socialinio būsto nuomos sutarties, be to, minėto buto nuomos terminas jau yra pasibaigęs, taigi, atsakovai minėtame bute gyvena neturėdami jokio teisinio pagrindo ten gyvento, t.y. savavališkai jį užėmę. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų komitetas 2012-12-10 nusprendė pritarti atsakovų iškeldinimui iš minėtos gyvenamosios patalpos. Ieškovo nuomone, atsakovams faktiškai naudojantis minėtu butu, jiems atsirado pareiga mokėti nuomos mokestį bei mokesčius už komunalines paslaugas. Atsakovai savo prievolių nevykdė, komunalinių mokesčių nemokėjo, todėl už laikotarpiu nuo 2012-09-01 iki 2012-11-30 tiektą šilumos energiją liko skolingi 498,97 Lt. Ieškovas prašo teismo sprendimu iškeldinti atsakovus su jiems priklausančiu turtu iš gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos, priteisti iš atsakovų solidariai 498,97 Lt skolos už šilumos energiją, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-5).

3Atsakovams A. M., A. M., D. M. ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. ir 3 d. nustatyta tvarka (įteikta 2013-02-07, b.l. 54-55). Atsakovei D. R., kurios buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka (įteikta 2013-02-27), viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu (b.l. 60). Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei (b.l. 6-7). Nustatyta, kad 2008-05-28 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl UAB „Bendruva“ pertvarkymo“ Nr. 1-474, 2008-12-03 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-766 „Dėl VšĮ „Vilniaus butai“ likvidavimo“ bei 2008-12-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl VšĮ „Vilniaus butai“ įsipareigojimų ir turto perdavimo“ Nr. 30-2596, Vilniaus miesto savivaldybei priklausančios visos gyvenamosios ir negyvenamosios patalpos perduotos ieškovui, tame tarpe ir butas, esantis ( - ). Remiantis SĮ „Vilniaus miesto būstas“ įstatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-05-12 sprendimu Nr. 1-1538 (b.l. 37), ieškovui pavesta administruoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamąsias bei negyvenamąsias patalpas, patikėjimo teise valdyti, naudoti bei disponuoti Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiu turtu, taip pat reikšti ieškinius dėl patalpų nuomos sutarčių nutraukimo ir iškeldinimo iš užimamų nuomojamų patalpų (b.l. 38-43).

7Nustatyta, kad 2007-08-27 VšĮ „Vilniaus butai“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimo Nr. 1-1535 pagrindu, su pagrindine nuomininke I. M. sudarė Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 1.39-N07/0487, pagal kurią I. M. ir jos šeimos nariams – A. M. ir D. R., neterminuotam naudojimui buvo išnuomota 84,31 kv. m bendrojo ploto gyvenamoji patalpa – butas, esantis ( - ) (b.l. 13-17). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad I. M., pagrindinė ginčo buto nuomininkė, 2010-01-19 deklaravo išvykimą į užsienio valstybę – Nyderlandus (b.l. 8).

82010-01-21 atsakovas A. M. raštu kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinio būsto skyrių su prašymu sudaryti ginčo buto nuomos sutartį su juo, kadangi pagrindinė buto nuomininkė I. M. išvyko į užsienį ir panaikino gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ginčo bute (b.l. 20). Atsižvelgiant į atsakovo prašymą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2010-06-15 įsakymu „Dėl socialinio būsto ( - ) pagrindinio nuomininko“ Nr. 30-1423 pripažino atsakovą A. M. su šeimos nariu – atsakove D. R., pagrindiniu ginčo buto (socialinio būsto) nuomininku bei įpareigojo ieškovą per du mėnesius nuo šio įsakymo pasirašymo dienos sudaryti su atsakovu socialinio būsto terminuotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį vieniems metams, nurodant, kad minėtu laikotarpiu nesudarius sutarties, šis įsakymas netenka galios (b.l. 22). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinio būsto skyrius 2010-06-16 pranešimu Nr. A51-13750-(2.11.3.8-SR3) informavo atsakovą A. M. apie minėtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą bei įpareigojo atsakovą kreiptis į ieškovą, kad sudaryti ginčo buto nuomos sutartį (b.l. 21). Duomenų apie tai, kad atsakovas įvykdė minėtą įpareigojimą sudaryti socialinio būsto terminuotą nuomos sutartį, byloje nepateikta.

9Iš Gyventojų registro tarnybos duomenų matyti, kad bute, esančiame ( - ), savo gyvenamąją vietą yra deklaravę atsakovai A. M., D. M. ir D. R. (b.l. 9, 11-12, 45, 47). Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2012-10-10 Šeimos aplankymo akto Nr. A715-5200-(2.13.2.21-AD15) nustatyta, kad apsilankymo ginčo bute metu jame gyveno atsakovai A. M., A. M. ir D. M., o atsakovė D. R., pasak atsakovų, išvyko gyventi į užsienį (b.l. 68). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2013-02-21 parengtoje Išvadoje dėl nepilnamečio D. M. Nr. A104-720-(2.13.2.6-AD15) nurodyta, kad apsilankant ginčo bute skyriaus inspektorė atsakovų namuose nerado, tačiau atsakovas A. M. susisiekęs su skyriaus inspektore paaiškino, jog šiuo metu atsakovai ginčo bute nebegyvena, kadangi atsakovė A. M. su jų nepilnamečiu sūnumi D. M. apsigyveno pas atsakovės motiną Šiauliuose, atsakovas A. M. apsigyveno pas savo draugą, o ateityje visa šeima ketina išvykti gyventi į užsienį (b.l. 61-64).

10Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai naudojosi Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis patalpomis, nors jie ir nebuvo sudarę nuomos sutarties, jiems įstatymo pagrindu atsirado pareiga mokėti nuomos mokestį bei mokesčius, susijusius su komunalinių paslaugų teikimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.583 str. 1 d., 6.584 str. 1 d.). Atsakovai savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, laikotarpiu nuo 2011-04-01 iki 2012-06-30 nemokėjo nuomos mokesčio ir komunalinių mokesčių, todėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-12-17 sprendimu už akių priteisė ieškovui iš atsakovų 7066,36 Lt skolos (b.l. 24-26). Iš ieškovo pateiktų paskaičiavimų nustatyta, kad už laikotarpiu nuo 2012-09-01 iki 2012-11-30 ginčo butui patiektą šilumos energiją, atsakovai šiuo metu liko skolingi ieškovui 498,97 Lt skolos (b.l. 18-19). Duomenų apie tai, kad atsakovai su ieškovu yra atsiskaitę, byloje nepateikta.

11Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai gyveno ginčo bute nesudarę socialinio būsto nuomos sutarties, be to nuomos sutarties, kurią buvo ketinta sudaryti su atsakovais, terminas pasibaigė, t.y. atsakovai ginčo butą užėmė savavališkai, neturėdami tam faktinio teisinio pagrindo, ir į tai, kad jie nevykdė savo pareigų mokėti nuomos mokestį ir mokesčius, susijusius su komunalinių paslaugų teikimu, dėl ko susidarė didelis įsiskolinimas, ieškovas 2012-11-14 raštu Nr. A121-24802-(2.1.19-MB) kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl atsakovų iškeldinimo iš savavališkai užimtų gyvenamųjų patalpų (b.l. 65-67). Iš Socialinių reikalų komiteto 2012-12-10 protokolo Nr. 4-300-(1.1.21-T1) turinio nustatyta, kad komitetas nusprendė pritarti A. M., A. M., D. M. ir D. R. iškeldinimui iš gyvenamosios patalpos adresu ( - ) (b.l. 23).

12Pagal CK 4.37 str. ir 4.98 str. nuostatas, nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pagrindinei buto nuomininkei I. M., kuri buvo sudariusi socialinio būsto nuomos sutartį, išsikėlus iš ginčo buto, nauja socialinio būsto nuomos sutartis sudaryta nebuvo, sutarties, kurią pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius buvo įpareigojęs atsakovą A. M. ir kurios jis taip ir nepasirašė, terminas pasibaigė, todėl konstatuotina, kad ginčo laikotarpiu atsakovai ginčo bute gyveno savavališkai, neturint tam teisinio pagrindo. Pagal CK 6.612 str., savavališkai užėmę gyvenamąją patalpą, t.y. įsikėlę į ją be nuomos sutarties, asmenys iškeldinami teismo tvarka ir kita gyvenamoji patalpa jiems nesuteikiama. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai jokių įrodymų, patvirtinančių teisėtą naudojimąsi ginčo butu nepateikė (CPK 178 str.), ieškovo nurodytų aplinkybių dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo neginčijo (CPK 12 str.), įvertinus tai, jog byloje nustatyta, kad šiuo metu atsakovai ginčo butu nesinaudoja, todėl iš ginčo buto iškeldinus nepilnametį D. M. jo teisės ir teisėti interesai pažeisti nebus, vadovaujantis minėtais teisės aktais, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir atsakovai teismo sprendimu iškeldintini iš Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), su visu jiems priklausančiu turtu, nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos.

13Be to, pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis CK 6.584 str. 1 d., mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Remiantis CPK 274 str. 2 d., priimdamas sprendimą prieš kelis atsakovus, teismas nurodo, kurią sprendimo dalį turi vykdyti kiekvienas iš atsakovų, arba nurodo, kad atsakovų prievolė yra solidari arba subsidiari. Pagal CK 6.6 str. 1 d., solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Remiantis CK 6.5 str., jeigu skolininkai yra du ar daugiau asmenų (bendraskolių), tai kiekvienas iš jų privalo įvykdyti prievolę lygiomis dalimis (dalinė prievolė), išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytus atvejus. Nagrinėjamu atveju ieškovas jokių įrodymų, pagrindžiančių atsakovų solidariąją prievolę, nepateikė, atsakovų solidarioji prievolė įstatyme nenumatyta, todėl atsižvelgiant į tai, kad piniginė prievolė pagal prigimtį yra dali, nagrinėjamoje byloje atsakovų prievolė pripažintina daline. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovai su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovai savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.584 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 498,97 Lt skolos už šilumos energiją.

14Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 498,97 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-02-01 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.), todėl remiantis CPK 88 str. 1 d. 9 p. ir 93 str. 1 d., ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 14,60 Lt už GRT ir NTR išrašus (b.l. 6-12).

16Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys patenkintas visiškai ir į tai, kad ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 5 p. ir 10 p.), remiantis CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 5 p., 82 str., 96 str. 1 d. nuostatomis, valstybės naudai iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 215,00 Lt mokėtino žyminio mokesčio (143,00 Lt už neturtinį reikalavimą ir 72,00 Lt už turtinį reikalavimą).

17Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų nepriteistinos, kadangi kiekvienam iš atsakovų tokių išlaidų tenkanti dalis neviršija 10,00 Lt dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

18Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti visiškai.

20Iškeldinti atsakovus A. M., a.k. ( - ), A. M., a.k. ( - ), D. M., a.k. ( - ), ir D. R., a.k. ( - ), su visu atsakovams priklausančiu turtu iš gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos.

21Priteisti ieškovui SĮ „Vilniaus miesto būstas“, j.a.k. 124568293, iš atsakovų A. M., a.k. ( - ), A. M., a.k. ( - ), D. M., a.k. ( - ), ir D. R., a.k. ( - ), lygiomis dalimis 498,97 Lt (keturis šimtus devyniasdešimt aštuonis litus 97 ct) skolos už šilumos energiją, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 498,97 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-02-01 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 14,60 Lt (keturiolika litų 60 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti valstybės naudai iš atsakovų A. M., a.k. ( - ), A. M., a.k. ( - ), D. M., a.k. ( - ), ir D. R., a.k. ( - ), lygiomis dalimis 215,00 Lt (du šimtus penkiolika litų 00 ct) žyminio mokesčio.

23Išaiškinti atsakovams, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jie turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

24Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

25Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio... 2. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise... 3. Atsakovams A. M., A. M., D. M. ieškinio su priedais kopijos ir teismo... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis ( - ),... 7. Nustatyta, kad 2007-08-27 VšĮ „Vilniaus butai“, Vilniaus miesto... 8. 2010-01-21 atsakovas A. M. raštu kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės... 9. Iš Gyventojų registro tarnybos duomenų matyti, kad bute, esančiame ( - ),... 10. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai naudojosi Vilniaus miesto savivaldybei... 11. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai gyveno ginčo bute nesudarę socialinio... 12. Pagal CK 4.37 str. ir 4.98 str. nuostatas, nuosavybės teisė – tai teisė... 13. Be to, pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 14. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovų... 15. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 16. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 17. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų... 18. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas... 19. Ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Iškeldinti atsakovus A. M., a.k. ( - ), A. M., a.k. ( - ), D. M., a.k. ( - ),... 21. Priteisti ieškovui SĮ „Vilniaus miesto būstas“, j.a.k. 124568293, iš... 22. Priteisti valstybės naudai iš atsakovų A. M., a.k. ( - ), A. M., a.k. ( - ),... 23. Išaiškinti atsakovams, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 24. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 25. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...