Byla e2-504-381/2016
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutarties, kuria panaikintos atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „KORNUTA“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, bylos Nr.eB2-767-212/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės uždarosios akcinės bendrovės „AUTAIRAS“ pareiškimą dėl atskirojo skundo atsisakymo civilinėje byloje Nr.e2-504-381/2016, pradėtoje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „AUTAIRAS“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutarties, kuria panaikintos atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „KORNUTA“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, bylos Nr.eB2-767-212/2015.

2Teismas, išnagrinėjęs pareiškimą,

Nustatė

3Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „AUTAIRAS“ (toliau – ir UAB „AUTAIRAS“ arba pareiškėja) kreipėsi į teismą su pareiškimu atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „KORNUTA“ (toliau – ir UAB „KORNUTA“ arba atsakovė), kuriame prašė iškelti atsakovei bankroto bylą. Pareiškimo reikalavimams užtikrinti UAB „AUTAIRAS“ prašė atsakovės atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą, areštuoto turto pagal vykdomuosius dokumentus realizavimo ir išieškojimo per antstolius sustabdymą.

4Panevėžio apygardos teismas 2015 m. lapkričio 27 d. nutartimi pareiškėjos prašymą tenkino, taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovei UAB „KORNUTA“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei kitą ilgalaikį materialų turtą, pinigines lėšas, uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, dovanoti ar kitais būdais perduoti disponuoti tretiesiems asmenims ir nustatant, kad atsakovei leidžiama areštuotas pinigines lėšas naudoti darbo užmokesčio mokėjimui darbuotojams, privalomiems mokėjimams valstybės biudžetui ir įmokoms į valstybinio socialinio draudimo fondą; sustabdė atsakovės areštuoto turto pagal vykdomuosius dokumentus realizavimą ir išieškojimą per antstolių kontoras.

5Atsakovė UAB „KORNUTA“, nesutikdama su Panevėžio apygardos teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašė panaikinti skundžiamą teismo nutartį. Atskirajame skunde atsakovė nurodė, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo preliminariai nebuvo įvertintas pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumas. Pareiškėjos deklaruojama UAB „KORNUTA“ 6 383,31 Eur dydžio skola nepagrįsta, ginčijama kitoje Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje. Dėl tarp šalių kilusio ginčo atsakovė taip pat yra inicijavusi teisminį procesą Panevėžio miesto apylinkės teisme, kuriame nagrinėjama civilinė byla dėl 13 156,17 Eur skolos už atliktus statybos darbus priteisimo iš UAB „AUTAIRAS“. A. P. miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos nėra išnagrinėtos, todėl pareiškimo dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo pateikimas yra perteklinė teisinė priemonė susidariusioje situacijoje. Be to, pareiškėja, kreipdamasi į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, nesilaikė ikiteisminės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, t. y. tinkamai neinformavo atsakovės apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „KORNUTA“ iškėlimo. UAB „KORNUTA“ yra moki, pelningai veikianti įmonė, neturinti skolų valstybės (savivaldybės) biudžetams bei kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus ginčytiną reikalavimą pareiškėjai UAB „AUTAIRAS“. Atsakovė turi turto bendrai 92 500 Eur sumai. Šiuo metu kitų teisminių ginčų ar vykdomų išieškojimų atsakovės atžvilgiu nėra pradėta. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neproporcingos siekiamam tikslui, pažeidžia atsakovės interesus, nes areštavus apyvartines lėšas faktiškai yra sustabdyta įmonės veikla, kas turi neigiamos įtakos atsakovės bendradarbiavimo santykiams su verslo partneriais bei sąlygoja nuostolių atsiradimą.

6Panevėžio apygardos teismas 2015 m. gruodžio 7 d. nutartimi, sutikdamas su atsakovės UAB „KORNUTA“ atskiruoju skundu, panaikino laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nutartimi, pareiškėjos UAB „AUTAIRAS“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

7Pareiškėja UAB „AUTAIRAS“, nesutikdama su Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui, kuriame prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – palikti galioti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nutartimi atsakovės atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

8Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkės 2016 m. vasario 3 d. nutartimi civilinė byla Nr.e2-504-381/2016 pagal pareiškėjos UAB „AUTAIRAS“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutarties paskirta nagrinėti teisėjui Artūrui Driukui, nustatyta teismo posėdžio bylos nagrinėjimui rašytinio proceso tvarka data – 2016 m. vasario 18 d. 9 val.

92015 m. vasario 18 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas pareiškėjos (apeliantės) UAB „AUTAIRAS“ prašymas dėl apeliacinės instancijos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr.e2-504-381/2016 nutraukimo. Prašyme pareiškėja (apeliante) nurodė, kad 2016 m. vasario 10 d. UAB „AUTAIRAS“ ir atsakovė UAB „KORNUTA“ sudarė taikos sutartis bei pateikė jas tvirtinti Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjamose civilinėse bylose Nr.e2-339-812/2016 ir Nr.e2-307-488/2016. Kadangi šalys taikiai išsprendė ginčą, todėl yra pagrindas apeliacinį procesą pagal pareiškėjos UAB „AUTAIRAS“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutarties nutraukti.

10Siekiant išsiaiškinti pareiškėjos (apeliantės) UAB „AUTAIRAS“ tikrąją valią teikiant Lietuvos apeliaciniam teismui prašymą dėl apeliacinio proceso civilinėje byloje Nr.e2-504-381/2016 nutraukimo, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartimi bylos nagrinėjimas buvo atidėtas iki 2016 m. vasario 19 d. 13.00 val., pasiūlant pareiškėjai (apeliantei) pateikti Lietuvos apeliaciniam teismui tinkamai parengtą pareiškimą dėl atskirojo skundo atsisakymo, kuriame būtų nurodyta informacija apie tai, kad pareiškėjai (apeliantei) yra žinomi atsisakymo nuo atskirojo skundo teisiniai padariniai (CPK 111 straipsnio 3 dalis, 308 straipsnio 1 ir 3 dalys).

112016 m. vasario 19 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas pareiškėjos (apeliantės) UAB „AUTAIRAS“ patikslintas prašymas dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo apeliacinės instancijos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr.e2-504-381/2016 ir apeliacinio proceso šioje byloje nutraukimo. Prašyme pareiškėja (apeliantė) patvirtino, kad jai yra aiškios ir suprantamos atskirojo skundo atsisakymo teisinės pasekmės.

12Atsisakymas nuo atskirojo skundo priimtinas, apeliacinis procesas nutrauktinas.

13Atskirojo skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijuojančių asmenų procesinių teisių, kurios įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška, t. y. apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva. Kartu toks atsisakymas nuo skundo nėra besąlyginis pagrindas nutraukti bylą, nes teismas nepriima atsisakymo nuo skundo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 308 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CPK 308 straipsnio 1 dalimi ir 338 straipsniu, atskirąjį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios.

14Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos (apeliantės) UAB „AUTAIRAS“ pareiškimą dėl atskirojo skundo atsisakymo, nenustatė, kad atsirojo skundo atsisakymas prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 308 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Pareiškimas dėl atskirojo skundo atsisakymo pateiktas CPK 308 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir terminais. Pareiškėja (apeliantė) patvirtino, kad jai yra aiškios ir suprantamos atskirojo skundo atsisakymo teisinės pasekmės (CPK 308 straipsnio 3 dalis).

15Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra visos sąlygos, būtinos pareiškėjos (apeliantės) UAB „AUTAIRAS“ atskirojo skundo atsisakymui priimti.

16Kadangi Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartis nebuvo apskųsta kitų byloje dalyvaujančių asmenų, todėl priėmus pareiškėjos (apeliantės) UAB „AUTAIRAS“ atskirojo skundo atsisakymą, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 308 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

17Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus. Nagrinėjamu atveju pareiškėja (apeliante) UAB „AUTAIRAS“, pateikdama pirmosios instancijos teismui atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutarties, kartu su atskiruoju skundu pateikė prašymą dėl žyminio mokesčio už atskirąjį skundą sumokėjimo atidėjimo. Byloje nėra duomenų, kad šis pareiškėjos (apeliantės) prašymas būtų išspręstas pirmosios instancijos teisme, taip pat nėra duomenų, kad žyminis mokestis už pateiktą atskirąjį skundą būtų sumokėtas. Esant nurodytoms faktinėms aplinkybėms bei atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja (apeliantė) UAB „AUTAIRAS“ yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), klausimas dėl žyminio grąžinimo nespręstinas.

18Byloje taip pat nėra duomenų, kad atsakovė UAB „KORNUTA“, teikdama atsiliepimą į atskirąjį skundą, turėjo išlaidų advokato teisinei pagalbai atlyginti, taip pat kitų būtinųjų išlaidų, susijusių su atskirojo skundo nagrinėjimu, todėl klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taip pat nespręstinas.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 straipsnio 2 dalimi bei 338 straipsniu,

Nutarė

20Pareiškėjos (apeliantės) uždarosios akcinės bendrovės „AUTAIRAS“ atsisakymą nuo atskirojo skundo priimti.

21Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „AUTAIRAS“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs pareiškimą,... 3. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „AUTAIRAS“ (toliau – ir UAB... 4. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. lapkričio 27 d. nutartimi pareiškėjos... 5. Atsakovė UAB „KORNUTA“, nesutikdama su Panevėžio apygardos teismo 2015... 6. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. gruodžio 7 d. nutartimi, sutikdamas su... 7. Pareiškėja UAB „AUTAIRAS“, nesutikdama su Panevėžio apygardos teismo... 8. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkės 2016 m. vasario 3 d. nutartimi... 9. 2015 m. vasario 18 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas pareiškėjos... 10. Siekiant išsiaiškinti pareiškėjos (apeliantės) UAB „AUTAIRAS“... 11. 2016 m. vasario 19 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas pareiškėjos... 12. Atsisakymas nuo atskirojo skundo priimtinas, apeliacinis procesas nutrauktinas.... 13. Atskirojo skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą... 14. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos (apeliantės)... 15. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 16. Kadangi Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartis nebuvo... 17. Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, nuo žyminio mokesčio... 18. Byloje taip pat nėra duomenų, kad atsakovė UAB „KORNUTA“, teikdama... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 20. Pareiškėjos (apeliantės) uždarosios akcinės bendrovės „AUTAIRAS“... 21. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės...