Byla A-143-1341-12
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos atstovei Žyvilei Rimšienei, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriaus atstovei Daliai Andraitienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K., trečiojo suinteresuoto asmens atstovei advokatei Jūratei Galdikienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. V. įmonės apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. V. įmonės skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. V. įmonė (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas) skundu (T 1, b. l. 2–3) kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“.

5Pareiškėjas nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-265 nusprendė papildyti Šiaulių miesto laisvų (neužstatytų) žemės sklypų, numatomų grąžinti natūra Šiaulių mieste, informacinę schemą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 ,,Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ 1 punktu, ir šioje schemoje pažymėti laisvą (neužstatytą) teritoriją Šiauliuose, ( - ) kaime, buvusiame žemės sklype Nr. ( - ). Į šio, informacinėje schemoje pažymėto įstrižais susikertančiais brūkšneliais, žemės sklypo grąžinimą L. K. turėtame žemės sklype, buvusiame ( - ) kaime, pretenduoja trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo). Pareiškėjo teigimu, skundžiamas sprendimas yra neteisėtas, nes žemės sklypas, informacinėje schemoje pažymėtas susikertančiais įstrižais brūkšneliais, yra užstatytas R. V. įmonei priklausančiu pastatu ir negali būti laikomas neužstatytu ir grąžinamas natūra trečiajam suinteresuotam asmeniui su jame stovinčiu įmonei nuosavybės teisėmis priklausančiu pastatu. Šiaulių miesto savivaldybės taryba šiuo sprendimu pažeidė aukštesnės galios teisės aktą – Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Atkūrimo įstatymas) 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą, pagal kurį nuosavybės teisės į turėtą žemę gali būti atkuriamos tik į laisvą (neužstatytą) žemę. Šis aukštesnės galios teisės akto pažeidimas sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą sprendimą Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

6Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 122–123) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

7Šiaulių miesto savivaldybės taryba nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A14-1890/2006 panaikino Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 ,,Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ dalį su vėlesniais šio sprendimo pakeitimais ta apimtimi, kuria 6 ir 100 arų žemės plotai, esantys buvusiame ( - ) kaime, priklausę savininkui L. K., priskiriami prie valstybės išperkamų, ir įpareigojo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių nustatyti laisvas (neužstatytas) L. K. priklausiusios žemės buvusio ( - ) kaimo sklype Nr. ( - ) teritorijas ir kartografinėje medžiagoje šią informaciją pateikti Šiaulių apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriui. Pažymėjo, jog Šiaulių miesto savivaldybės taryba ginčijamą sprendimą priėmė iš esmės vadovaudamasi šia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi bei atsižvelgdama į Komisijos, nagrinėjančios kartografuotą medžiagą, kurioje pažymėtos savininkų turėtų žemės sklypų ribos Šiaulių miesto detaliai nesuplanuotose teritorijose (toliau – Komisija), siūlymus. Pagal R. V. įmonės pateiktą Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, pastato pirkimo–pardavimo sutartis buvo įregistruota remiantis 2005 m. liepos 7 d. teismo nutartimi. Atsižvelgiant į tai, kad įsiteisėjusia Šiaulių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartimi Šiaulių miesto apylinkės teismo 2005 m. liepos 7 d. nutartis buvo panaikinta, Komisija konstatavo, jog atsirado galimybė 100 arų sklypą įtraukti į informacinę schemą kaip laisvą (neužstatytą) žemę Šiaulių mieste, ir siūlė savivaldybės tarybai pritarti informacinės schemos papildymui.

8Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyrius (toliau – Šiaulių žemėtvarkos skyrius)) atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 74–75) sutiko su skundu.

9Šiaulių apskrities viršininko administracija nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-265 buvo patvirtinta laisvų (neužstatytų) žemės sklypų, numatomų grąžinti natūra, informacinė schema, papildomai pažymint buvusiame ( - ) kaimo žemės sklype Nr. ( - ) laisvą (neužstatytą) teritoriją, tačiau šioje teritorijoje pagal valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo

10turto registro centrinio duomenų banko išrašą yra R. V. įmonės pastatas 12G2p, unikalus

11Nr. ( - ).

12Šiaulių žemėtvarkos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu (T 2, b. l. 140) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

13Šiaulių žemėtvarkos skyriaus atstovė nurodė, kad iš dokumentų matyti, jog yra likę pamatai, kilnojamasis turtas. Žemės sklypai prie kilnojamųjų daiktų, kurie skirti demontavimui, yra neformuojami. Minimas žemės sklypas, į kurį ketinama atkurti nuosavybės teises, yra valstybės laisvas žemės sklypas ir šiandien patikėjimo teise priklauso Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 126–130) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pateikti įrodymai patvirtina, jog ginčo teritorijoje jokių pastatų nėra. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-265 pagrįstai papildė Šiaulių miesto laisvų (neužstatytų) žemės sklypų, numatomų grąžinti natūra Šiaulių mieste, informacinę schemą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 1 punktu, ir šioje schemoje pagrįstai pažymėjo laisvą (neužstatytą) teritoriją. Net ir pripažinus, kad ginčo sklype visgi yra pastatas ar bent jo liekanos (nors į bylą pateikti įrodymai akivaizdžiai byloja ką kita), tai dar nereikštų, kad visi 100 arų yra būtini šiam „pastatui“ (ar jo liekanoms) eksploatuoti. Nuosavybės teisių atkūrimo procese ginčo žemėje esančių pastatų savininkų ir naudotojų interesai turi būti ginami Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies ir 12 straipsnio pagrindu.

16II.

17Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimu

18(T 2, b. l. 144–148) atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

19Teismas nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2007 m. birželio 28 d. priėmė sprendimą Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“. Šiuo sprendimu buvo nuspręsta papildyti Šiaulių miesto laisvų (neužstatytų) žemės sklypų, numatomų grąžinti natūra Šiaulių mieste, informacinę schemą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ 1 punktu, ir šioje schemoje pažymėti laisvą (neužstatytą) teritoriją Šiauliuose, ( - ) kaime, buvusiame žemės sklype Nr. ( - ). Teismas, išanalizavęs surinktus rašytinius įrodymus bei ginčo dalyką reglamentuojančius teisės aktus, konstatavo, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nepažeidė pareiškėjo teisių. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A14-1890/2006 pakeitė Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 10 d. sprendimą ir panaikino Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ dalį su vėlesniais šio sprendimo pakeitimais ta apimtimi, kuria 6 ir 100 arų žemės plotai, esantys buvusiame ( - ) kaime, priklausę savininkui L. K., priskiriami prie valstybės išperkamų, ir įpareigojo atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laisvas (neužstatytas) L. K. priklausiusios žemės buvusio ( - ) kaimo sklype Nr. ( - ) teritorijas ir kartografinėje medžiagoje šią informaciją pateikti Šiaulių apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriui. Todėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2007 m. sausio 15 d. ir 2007 m. birželio 6 d. komisija nutarė bendru sutarimu papildyti informacinę schemą apie laisvą (neužstatytą) žemę Šiaulių mieste apie

20100 arų ir 6 arų teritorijas ir teikti tvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai. Taigi, papildžius informacinę schemą, nebebuvo kliūčių priimti pareiškėjo atstovo skundu ginčijamą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T-265. Šios aplinkybės paneigia pareiškėjo atstovo tiek skunde, tiek teismo posėdžio metu nurodytą aplinkybę, jog ginčijamo sprendimo priėmimo metu Šiaulių miesto savivaldybės taryba neturėjo teisės tvirtinti šio sprendimo ir konstatuoti, kad teritorija, ant kurios stovėjo ir tuo metu buvo registruoti pareiškėjo statiniai, buvo neužstatyta. Be to, Šiaulių rajono apylinkės teismas 2007 m. gegužės 24 d. nutartimi panaikino Šiaulių miesto apylinkės teismo 2005 m. liepos 7 d. nutartį, kuria R. V. įmonei atnaujintas praleistas įstatymo nustatytas terminas nekilnojamojo daikto – pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio Šiauliuose, ( - ), 2000 m. kovo 8 d. pirkimo–pardavimo sutarčiai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Nuosekliai vykdydama aukščiau paminėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį, Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė ginčijamą sprendimą. Teismas pažymėjo, jog tai, kad ginčo žemės sklypas yra laisvas (neužstatytas), patvirtino administracinėje byloje esantys, tik vėliau negu priimtas ginčijamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas gauti dokumentai. Būtent, 1999 m. liepos 16 d. akcinės bendrovės „Nuklonas“ (toliau – AB „Nuklonas“) likvidacinės komisijos posėdžio protokolu nutarta dėl tolesnio turto pardavimo skelbiant eilines varžytynes turtui, taip pat ir moduliams 6, 7, 8 (nugriovimui). 2000 m. kovo 3 d. AB „Nuklonas“ likvidacinės komisijos posėdžio protokole nurodyta, kad 2000 m. sausio mėn. gautas uždarosios akcinės bendrovės „Autoera“ pasiūlymas pirkti modulius 6, 7, 8 nugriauti už 30 000 Lt. 2000 m. kovo 1 d. ketinimų protokolu AB „Nuklonas“ administratorius ir R. V. įmonės savininkas R. V. aptarė AB „Nuklonas“ teritorijoje esančio pastato (6, 7, 8 moduliai) pirkimo–pardavimo sąlygas, kur 1 punkte nurodyta, jog pirkėjas pageidauja pirkti pastatą (6, 7, 8 moduliai) nugriauti.

211.3 punkte nurodyta, kad pastatas neinventorizuotas, teisiškai neregistruotas, pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos išvadą, pastatas neatitinka statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, jame nėra vandens, elektros energijos įvadų. Tai, kad pastatas buvo nugriautas, patvirtino posėdyje pasisakęs pareiškėjas. Taip pat antstolė 2007 m. rugpjūčio 21 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 28 ir fotonuotraukomis konstatavo, kad adresu: ( - ), Šiauliai, sklypo Nr. ( - ) dalyje, kuri plane pažymėta kvadratėliais, pastatų nėra. Tai paneigia pareiškėjo atstovo skundo motyvą, jog žemės sklypas, informacinėje schemoje pažymėtas susikertančiais įstrižais brūkšneliais, yra užstatytas R. V. įmonei priklausančiu pastatu ir negali būti laikomas neužstatytu. Be to, vėliau kitais teismų sprendimais, taip pat ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 15 d. nutartimi, pareiškėjo pareiškimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo atmestas bei konstatuota, kad pareiškėjas 2000 m. kovo 8 d. sutartimi nupirko kilnojamąjį daiktą, t. y. pastato konstrukcijas bei statybines medžiagas. Žemės sklypai prie kilnojamųjų daiktų, kurie skirti demontavimui, yra neformuojami. Teismas nebevertino faktų ir aplinkybių dėl to, ar žemės sklypas, informacinėje schemoje pažymėtas susikertančiais įstrižais brūkšneliais, yra užstatytas R. V. įmonei priklausančiu pastatu, nes faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas (ABTĮ 58 str. 2 d.). Taigi, priimant ginčijamą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimą, žemės sklypas nebuvo užstatytas, tai patvirtina ne tik iki ginčo sprendimo priėmimo buvę dokumentai, bet ir vėliau surinkti įrodymai. Teismas nenustatė, jog atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą, būtų viršijęs kompetencijos ribas ar kitaip pažeidęs teisės aktus, dėl ko sprendimas galėtų būti pripažintas neteisėtu ir nepagrįstu. Todėl pareiškėjo atstovo advokato Arūno Koskaus skundas dėl ginčijamo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo atmestinas kaip nepagrįstas.

22III.

23Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 157–158) prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti skundą.

24Pareiškėjas nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė skundo argumentus, jog skundžiamu atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu papildyti informacinę schemą apie laisvą (neužstatytą) žemę Šiaulių mieste į ją įtraukiant kaip laisvą (neužstatytą) teritoriją ( - ) kaime, buvusiame žemės sklype Nr. ( - ), esančią teritoriją buvo pažeistas Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktas. Skundžiamo atsakovo sprendimo priėmimo metu žemės sklypas, informacinėje schemoje pažymėtas susikertančiais įstrižais brūkšneliais, buvo užstatytas R. V. įmonei priklausančiu pastatu, kuris buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir apie kurį Šiaulių miesto savivaldybei negalėjo būti nežinoma. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Skundžiamo sprendimo priėmimo metu šie duomenys nebuvo nuginčyti, todėl atsakovas jų ignoruoti neturėjo teisinio pagrindo, taip pat kaip ir nebuvo teisinio pagrindo konstatuoti, jog teritorija yra laisva (neužstatyta), kai šiame žemės sklype yra įregistruotas statinys. Pareiškėjas teigia, kad, neatsižvelgdamas į šiuos motyvus, teismas nepagrįstai netaikė skundžiamo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo metu galiojusių teisės aktų, t. y. ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinto skundžiamo sprendimo panaikinimo pagrindo, tuo pažeisdamas šį ABTĮ įstatymo reikalavimą, taip pat Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnį bei Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio

252 dalies 1 punktą.

26Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į apeliacinį skundą

27(T 2, b. l. 181–183) prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

28Šiaulių miesto savivaldybės taryba nurodo, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog priimant ginčijamą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimą žemės sklypas nebuvo užstatytas. Tai patvirtinama ne tik iki ginčo sprendimo priėmimo buvusiais dokumentais, bet ir vėliau surinktais įrodymais. Teismo posėdžio metu pareiškėjas patvirtino teismui, kad, vykdant įsiteisėjusias teismų nutartis, jo vardu buvę statiniai yra išregistruoti, nuosavybės teises įrodančių dokumentų jis neturi. Bylos nagrinėjimo metu aplinkybių, kurių pagrindu buvo reiškiamas prašymas pripažinti neteisėtu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimą, nebeliko. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ginčijamu sprendimu nebuvo ir nėra pažeisti pareiškėjo teisės ir interesai. Vėlesniais įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatyti faktai ir aplinkybės turėjo būti privalomi teismui priimant sprendimą, kadangi jie įgijo prejudicinę reikšmę ir dėl jų iš naujo teismas pasisakyti neturėjo nei prievolės, nei teisės.

29Atsakovas Šiaulių žemėtvarkos skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą

30(T 2, b. l. 163–165) prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

31Šiaulių žemėtvarkos skyrius nurodo, kad teismas išsamiai išnagrinėjo šią bylą, įvertino faktines aplinkybes, visapusiškai ištyrė visus byloje esančius rašytinius įrodymus, atsižvelgė į įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose kitose bylose nustatytas aplinkybes. Nėra kliūčių ginčo sklypo apskaityti kaip laisvo (neužstatyto), ši teritorija pagal Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio

322 dalies 1 punkto, 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas negali būti laikoma žemės sklypu, reikalingu R. V. įmonei priklausantiems pastatams eksploatuoti. Teismas pagrįstai nustatė, jog nebuvo kliūčių priimti pareiškėjo skundu ginčijamo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-265.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 174–178) prašo iš naujo nagrinėti apeliacinio skundo priėmimo klausimą ir jo nepriimti bei grąžinti jį padavusiam asmeniui arba Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

34Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad teismas, tinkamai išnagrinėjęs administracinę bylą, priėmė vienintelį teisingą sprendimą. Papildžius informacinę schemą, nebebuvo kliūčių priimti pareiškėjo prašomą panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. 265. Be to, bylos nagrinėjimas keletą kartų buvo stabdomas, siekiant išsiaiškinti naujas aplinkybes, galinčias turėti įtakos priimant sprendimą byloje. Faktinės aplinkybės nuo šios administracinės bylos nagrinėjimo pradžios yra pasikeitusios – iš Nekilnojamojo turto registro išregistruotos apelianto nuosavybės teisės į paminėtą pastatą bei panaikintas įrašas apie patį pastatą. Atsižvelgiant į tai, apelianto apeliacinis skundas nenagrinėtinas, kadangi jį padavė neturintis (nebeturintis) teisės jį paduoti asmuo.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36IV.

37Apeliacinis skundas atmestinas.

38Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato ABTĮ 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardintos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, kad tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo mano, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeisti asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdu. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu.

39Iš pareiškėjo teismui paduoto skundo matyti, kad savo teisių pažeidimą skundžiamu sprendimu jis sieja su aplinkybe, jog šiame sprendime nurodytoje žemėje (į kurios sugrąžinimą natūra pretenduoja trečiasis suinteresuotas asmuo A. K.) yra jam (pareiškėjui) nuosavybės teise priklausantis statinys. Šiai aplinkybei pagrįsti pareiškėjas pateikė teismui išrašą iš Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės (2007-07-01 versija), pagal kurį ginčo žemės sklype yra pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis pastatas 12G2p unikalus Nr. ( - ) (T 1, b. l. 9-13). Tačiau iš bylos matyti, kad nurodyto įrašo teisingumas ir pagrįstumas buvo įvairių teisminių nagrinėjimų dalykas. Nurodytas bylas nagrinėję teismai nustatė, kad istoriškai paminėtas pareiškėjo pastatas negalėjo ir negali būti laikomas nekilnojamuoju turtu. Tai yra patvirtinta pirmosios instancijos teismo aptarta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 15 d. nutartimi. Be to, paminėtas įrašas Nekilnojamojo turto registre atitinkamai teismų sprendimais (galutiniai procesiniai sprendimai šiuo klausimu buvo priimti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-05-20 ir 2011-06-14 nutartimis) taip pat yra pripažintas nepagrįstu ir yra panaikintas. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjas neturi nuosavybės teise jokio nekilnojamojo turto ginčo žemėje. Tuo pačiu konstatuotina, kad jis taip pat neturi jo nurodyto Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto saugomo intereso, kuris (jam esant) galėjo būti ginamas šioje administracinėje byloje pareiškėjo nurodytu būdu. Atsižvelgiant į aukščiau aptartus argumentus dėl ABTĮ taikymo, sprendžiant administracinius ginčus dėl asmens tariamai pažeistų teisių ar įstatymų saugomų interesų, darytina išvada, kad nagrinėjamoje situacijoje pareiškėjas neįrodė, kad poreikis tokiam teisminiam gynimui objektyviai egzistuoja.

40Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra pagrįstas. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra.

41Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

43Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. V. įmonė (toliau – ir pareiškėjas,... 5. Pareiškėjas nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2007 m.... 6. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į skundą (T 1, b.... 7. Šiaulių miesto savivaldybės taryba nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis... 8. Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija (Nacionalinės... 9. Šiaulių apskrities viršininko administracija nurodė, kad Šiaulių miesto... 10. turto registro centrinio duomenų banko išrašą yra R.... 11. Nr. ( - ).... 12. Šiaulių žemėtvarkos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu (T 2, b. l.... 13. Šiaulių žemėtvarkos skyriaus atstovė nurodė, kad iš dokumentų matyti,... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 126–130)... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad pateikti įrodymai patvirtina, jog... 16. II.... 17. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimu... 18. (T 2, b. l. 144–148) atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.... 19. Teismas nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2007 m. birželio 28... 20. 100 arų ir 6 arų teritorijas ir teikti tvirtinti Šiaulių miesto... 21. 1.3 punkte nurodyta, kad pastatas neinventorizuotas, teisiškai neregistruotas,... 22. III.... 23. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 157–158) prašo panaikinti... 24. Pareiškėjas nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė skundo argumentus, jog... 25. 2 dalies 1 punktą.... 26. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į apeliacinį... 27. (T 2, b. l. 181–183) prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011... 28. Šiaulių miesto savivaldybės taryba nurodo, kad teismas pagrįstai... 29. Atsakovas Šiaulių žemėtvarkos skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą... 30. (T 2, b. l. 163–165) prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011... 31. Šiaulių žemėtvarkos skyrius nurodo, kad teismas išsamiai išnagrinėjo... 32. 2 dalies 1 punkto, 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas negali būti... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l.... 34. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad teismas, tinkamai išnagrinėjęs... 35. Teisėjų kolegija... 36. IV.... 37. Apeliacinis skundas atmestinas.... 38. Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato ABTĮ 5 straipsnis. Pagal... 39. Iš pareiškėjo teismui paduoto skundo matyti, kad savo teisių pažeidimą... 40. Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra... 41. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 42. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimą... 43. Nutartis neskundžiama....