Byla 2A-205-278/2007

3Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

4kolegijos pirmininkės Ramunės Čeknienės,

5kolegijos teisėjų: Edmundo Jaro, Birutės Valiulienės (pranešėja),

6sekretoriaujant Loretai Talžūnienei,

7dalyvaujant ieškovo atstovui adv. V. Baltrūnui,

8atsakovo atstovui M. A.,

9viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Aukštuminės statybos technologijos“ ir Ko apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Aukštuminės statybos technologijos“ ir Ko ieškinį atsakovui UAB DK „Baltic Polis“, trečiajam asmeniui UAB „Hansa lizingas“ dėl neišmokėtos draudimo išmokos.

10Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos Birutės Valiulienės pranešimą apie bylą, šalių atstovų paaiškinimus,

Nustatė

11ieškovas nurodė, kad su atsakovu sudarė transporto priemonių savanoriškojo draudimo sutartį, pagal kurią 2005 03 08–2006 03 07 laikotarpiui apdraudė automobilį MERCEDES BENZ 280, valst. Nr. ( - ). Nurodo, jog 2005 11 27 ( - ) įvykusio eismo įvykio metu apdraustas automobilis buvo apgadintas, apie įvykį pranešta atsakovui. Nurodė, jog minėtas įvykis yra draudiminis ir atsakovas nurodytos draudimo sutarties pagrindu privalo atlyginti ieškovui dėl šio eismo įvykio patirtus 30 200 Lt nuostolius, tačiau tai daryti atsisako. Prašė teismo priteisti iš atsakovo 30 200 Lt draudimo išmoką, 730,84Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Panevėžio miesto apylinkės teismas 2007 m. vasario 14 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovas pažeidė draudimo sutarties sąlygas, nes apie 2005 11 27 įvykį pranešė atsakovui tik 2005 12 05, nors trečioji darbo diena buvo 2005 11 30, o aplinkybės, kad vairuotojas po įvykio gydėsi, nelaikė nesavalaikį pranešimą pateisinančia priežastimi, nes ieškovas, kaip juridinis asmuo, veikia ne per vieną savo atstovą. Teismas darė išvadą, jog ieškovas vengė bendradarbiauti ir kooperuotis su atsakovu, nustatant įvykio aplinkybes, tuo užkirsdamas kelią atsakovui įsitikinti draudiminio įvykio buvimu. Be to, nurodė, kad nėra paneigtos abejonės, jog apdraustą transporto priemonę vairavęs asmuo buvo neblaivus. Teismas konstatavo, kad eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės MERCEDES BENZ 280, valst. Nr. ( - ), vairuotojas M. S. pasitraukė iš įvykio vietos, todėl atsakovas įvykį pagrįstai pripažino nedraudiminiu.

13Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti 2007 m. vasario 14 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį patenkinti arba panaikinti sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodo, jog atmesdamas ieškinį, teismas neteisingai aiškino LR Draudimo įstatymo 82 str. 3 d. 1 p. nuostatas, nes atsakovas žinojo ir buvo įsitikinęs paties 2005 11 27 draudiminio įvykio, kaip fakto buvimu ir to neginčijo, todėl remtis šia teisės norma, kaip pagrindu ieškiniui atmesti, teismas neturėjo pagrindo. Mano, jog, teismas neįvertino, kad pagrindinė draudimo funkcija yra kompensuoti draudėjo patirtą žalą, o konstatavus, jog ji padaryta automobiliui draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, teismas turėjo vertinti, ar atsakovo atsisakymas mokėti draudimo išmoką yra pagrįstas ir ar neprieštarauja įstatymui ir draudimo taisyklėms. Teigia, kad nustatyti pažeidimai neturėjo įtakos draudiminiam įvykiui kilti ar žalos dydžiui nustatyti, todėl teismas draudiko sprendimą atsisakyti mokėti draudimo išmoką turėjo vertinti vadovaujantis Draudimo įstatymo 82 str. 6 d. nustatytais kriterijais. Nurodo, jog nesant kompetentingos institucijos, kuri tyrė eismo įvykį, sprendimo, kuriame būtų konstatuota jog M. S., pažeisdamas KET reikalavimus pasitraukė iš įvykio vietos ir jam būtų už tai paskirta administracinė nuobauda, teismas negalėjo konstatuoti, jog draudėjas pažeidė draudimo taisyklių 5.1.21 punkto reikalavimus ir dėl to 2005 11 27 įvykis laikytinas nedraudiminiu. Teigia, jog apie eismo įvykį atsakovas buvo informuotas telefonu, o raštiškas pranešimas išsiųstas M. S. grįžus iš ligoninės. Nurodo, jog teismas sprendimą grindė abejonėmis, bet ne nustatytais faktais, be pagrindo patikėjo atsakovo aiškinimais, jog draudėjas nebendradarbiavo ir neatsakė nei į vieną raštą dėl informacijos suteikimo, nes tai paneigia byloje esantys ir papildomai pateikiami įrodymai. Be to, mano, kad į bylą trečiuoju asmeniu turėjo būti įtrauktas M. S.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad apie 2005 11 27 eismo įvykį sužinojo tik 2005 12 05, tačiau pats įvykio fakto žinojimas nedaro įvykio draudiminiu. Ieškovas apie įvykį privalėjo pranešti atsakovui per 3 darbo dienas, tačiau apie įvykį atsakovui pranešta tik po 7 darbo dienų, į gydymo įstaigą M. S. kreipėsi tik po 15 val., į Panevėžio m. VPK VP EPS atvyko tik 2005 12 02, todėl šie ieškovo veiksmai neleido atsakovui įsitikinti draudiminio įvykio buvimu. Teigia, kad ieškovui nebendradarbiaujant su atsakovu, nevykdant draudimo sutarties nuostatų, atsakovas negalėjo nustatyti draudiminio įvykio fakto ir žalos dydžio. Teigia, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovas pažeidė Taisyklių 5.1.21 punktą. Nurodo, jog aplinkybė, kad ieškovas atsakovui pranešė telefonu 2005 11 27 apie eismo įvykį, nėra pagrįsta jokiais leistinais įrodymais. Teigia, jog M. S. dalyvavo nagrinėjant civilinę bylą kaip apelianto atstovas su visomis jam kaip ieškovo atstovui priklausančiomis teisėmis, todėl teismas nenusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų.

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Iš byloje esančių dokumentų ir paaiškinimų matyti, jog ieškovui UAB „Aukštuminės statybos technologijos“ ir Ko priklausantį automobilį MERCEDES BENZ 280, valst. Nr. ( - ), vairavo ieškovo darbuotojas M. S. Kadangi M. S. yra 2005 11 27 įvykusio eismo įvykio dalyvis, todėl jis turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, nes, sprendžiant kilusį ginčą, priimamas teismo sprendimas turi įtakos jo teisėms ir pareigoms – ieškinio patenkinimo iš dalies ar jo atmetimo atveju yra galimas ieškovo reikalavimas M. S. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 47 straipsnyje nustatyta, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, jei bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ar pareigoms, į bylą gali įstoti ne tik šalių ar savo iniciatyva, bet gali būti įtraukiami taip pat ir teismo iniciatyva. Pirmosios instancijos teismas nesvarstė, nors, pagal bylos duomenis, tam buvo pagrindas, M. S. įtraukimo dalyvauti byloje klausimo. Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą M. S. neįtraukus į bylą trečiuoju asmeniu, nusprendė dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisių ir pareigų, kas pripažįstama absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Aplinkybė, jog M. S. dalyvavo byloje kaip ieškovo atstovas, negali būti pagrindu daryti išvadą, kad jam buvo suteiktos įstatymų numatytos teisės ginti savo interesus. Minėto procesinės teisės normos pažeidimo apeliacinės instancijos teismas negali ištaisyti, todėl sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

17Kadangi sprendimas naikinamas dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, dėl kitų apeliacinio skundo motyvų kolegija nepasisako.

18Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 14 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

20

21

Proceso dalyviai