Byla 2A-704-163/2017
Dėl nuostolių priteisimo, trečiasis asmuo UAB ,,Ditema“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Dobrovolskio, Kristinos Domarkienės ir Alonos Romanovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. A. (D. A.) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo D. A. ieškinį atsakovui D. B. dėl nuostolių priteisimo, trečiasis asmuo UAB ,,Ditema“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovo: 3 064,54 Eur nuostolių dėl didesnio kiekio elektros energijos suvartojimo per 2012–2013 metų šildymo sezoną, neveikiant geoterminiam šildymui; 317,65 Eur už geoterminio šildymo kolektoriaus remonto detales; 868,86 Eur už geoterminio šildymo kolektoriaus remontą; 1 534,98 Eur už katilinės montavimo darbų įkainių skirtumus pagal Sutarties dėl darbų atlikimo Nr. VL2008-09/01.D (toliau – sutartis), 3.1.2 punktą; 10 proc. delspinigių baudos nuo atliekamų darbų kainos – 877,55 Eur (3030 Lt) pagal sutarties 7.4.2 punktą; 30 proc. delspinigių baudos nuo neįvykdytų darbų sumos –286,72 Eur (990 Lt) pagal sutarties 8.3.5 punktą; 2 896,20 Eur neturtinės žalos atlyginimą.
 2. Ieškinio pagrindu nurodė, jog 2008-09-10 ieškovas su atsakovu 2008-09-10 sudarė sutartį Nr. VL2008-09/01.D, pagal kurią atsakovas įsipareigojo ieškovui priklausančiame žemės sklype ( - ) atlikti geoterminės įrangos santechnikos darbus už bendrą 30 300 Lt sumą. Pagal sutarties 3.1.1 punktą žemės darbai turėjo būti baigti 2008-10-17, katilines montavimo darbai 2008-10-30. Tačiau žemės darbai dėl atsakovo (vykdytojo) kaltės faktiškai buvo baigti tik 2009-02-24. Kitų sutartyje numatytų darbų atsakovas neatliko. Pagal darbų atlikimo faktą atsakovui buvo sumokėta 27 000 Lt. Sutarties 7.2.2 punkte buvo numatyta, jog atsakovo atliktiems darbams yra numatyta 10 metų garantija. Kadangi atsakovas vengė vykdyti pasirašytos sutarties 3.1.2–3.1.4 punktus, t. y. atlikti darbus numatytais terminais ir už suderintas kainas iki 2012-09-19, todėl šiuos darbus teko atlikti kitoms įmonėms. Atliekant geoterminės įrangos bandymus, paaiškėjo, kad atsakovo atlikti žemes kolektoriaus montavimo darbai yra nekokybiški. Paklotas žemės kolektorius yra nehermetiškas, dėl ko praleidžia skystį. Atkasus įrangą buvo rastas žemės kolektoriaus sandarumo pažeidimas. Dėl nekokybiškai atliktų atsakovo darbų bei neįvykdytų sutartyje numatytų įsipareigojimų nebuvo įmanoma naudoti geoterminės namo šildymo įrangos, todėl namas buvo šildomas vien elektra. Šildant vien elektra, nebuvo įmanoma pasiekti reikalaujamų higienos normų, nustatytų mažamečiams vaikams, t. y. 21 laipsnio šilumos kambariuose. Todėl ieškovo 4 asmenų, tarp kurių buvo 2 mažamečiai vaikai, šeimai, teko kęsti šaltį ir dėl to vaikai dažnai sirgo. Dėl šildymo elektra 2012–2013 metų šildymo sezono metu buvo suvartota elektros už 16 275,55 Lt. Elektros sąnaudos per 2014–2015 m. šildymo sezoną veikiant geoterminiam šildymui sudarė 1 306,25 Eur. Nuostoliai sudaro 3 064,54 Eur. Atsakovas pagal neįvykdytą sutartį turėjo sumontuoti geoterminio šildymo katilinę už 3 300 Lt, t. y. už 955,75 Eur. Atsakovui atsisakius vykdyti sutartį, šiuos darbus atliko kita įmonė už 8 600 Lt, t. y. 2 490,73 Eur, įskaitant medžiagas. Taigi atsakovui atsisakius vykdyti sutartį susidarė 1 534,98 Eur nuostoliai. Pagal sutarties 7.4.2 punktą atsakovas už uždelstus sutartinio darbo atlikimo terminus privalėjo sumokėti 0,02 procento delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų darbų kainos. Maksimali baudos suma negalėjo viršyti 10 procentų sutartinės atliekamų darbų kainos. Sutarties kaina buvo 30 300 Lt, todėl bauda sudaro 3 030 Lt (30 300 Lt x 10 proc.), t. y. 877,55 Eur. Pagal sutarties 8.3.5 punktą prašo priteisti numatytą 30 proc. delspinigių baudą nuo neįvykdytų darbų sumos, kas sudaro 3 300 Lt, t. y. 286,72 Eur.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2016-11-21 sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl nekokybiškai atliktų žemės kolektoriaus darbų, šią sprendimo dalį motyvavo tuo, kad ieškovo pateiktose UAB „Celsis“ ir UAB „Vilpra“ sąskaitose faktūrose pirkėjas nenurodytas, nepateikti duomenys, patvirtinantys, jog ieškovas apmokėjo šias sąskaitas. Byloje nėra įrodymų, jog šiose sąskaitose faktūrose nurodytos detalės buvo panaudotas ieškovo nurodytiems remonto darbams atlikti. Ieškovo pateiktame statybos darbų žurnale nėra atlikta jokių įrašų, jog iš nurodytų pardavėjų ieškovas būtų pirkęs nurodytas prekes. Byloje taip pat nepateikti įrodymai, patvirtinantys, jog ieškovas sumokėjo UAB ,,Geoterminis šildymas“ nurodytą 868,86 Eur sumą už atliktus remonto darbus. Statybos darbų žurnale taip pat nėra įrašų apie šių darbų atlikimą.
 3. Teismas ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo nuostolius dėl didesnio kiekio elektros energijos suvartojimo atmetė, motyvuodamas tuo, kad byloje nėra duomenų, kiek ieškovas suvartojo elektros energijos 2012–2013 m. šildymo sezono laikotarpiu. Pateikti tik duomenis, kad 2011-03-22 buvo fiksuota 727 kWh, o 2013-10-14 buvo fiksuota 42 176 kWh. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas teigė, jog statybos darbai vyko iki 2012 m. spalio mėnesio. Įvertinęs šiuos duomenis, teismas pripažino, kad toks didelis suvartotos elektros energijos kiekis galėjo būti skirtas ne tik gyvenamajam namui šildyti, bet ir statybos darbams atlikti bei kitiems poreikiams tenkinti.
 4. Teismas taip pat atmetė ieškovo reikalavimą priteisti sutartines netesybas – 10 proc. delspinigių baudą nuo atliekamų darbų kainos, kadangi ieškovas (užsakovas) į atsakovą (vykdytoja) dėl darbų atlikimo turėjo kreiptis iki 2008-09-30, tačiau iki šio laikotarpio ieškovas kreipėsi dėl pirmojo darbų etapo – kolektoriaus sumontavimo. Dėl antrojo etapo darbų atlikimo ieškovas į atsakovą kreipėsi tik 2012 m. vasaros pabaigoje, tai yra vos ne po ketverių metų. Byloje nepateikti duomenys, kad sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose numatyti terminai būtų pratęsti. Ieškovas teismo posėdžio metu patvirtino, jog anksčiau nurodytų darbų atlikti negalėjo, nes nebuvo atlikti kiti gyvenamojo namo statybos darbai. Geoterminio šildymo sistemos prijungimo darbai turėjo būti atlikti pabaigus gyvenamojo namo statybos darbus. Tik 2012 m. rudenį statybos darbai buvo užbaigti ir tik tada buvo galima įgyvendinti antrąjį geoterminio šildymo prijungimo etapą. Taigi atsakovas nepažeidė ieškovo nurodytų sutarties reikalavimų.
 5. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl neturinės žalos atlyginimo, kadangi byloje nėra duomenų, jog dėl kaltų atsakovo veiksmų mažamečiai vaikai sirgo.
 6. Teismas papildomai pažymėjo, kad ieškovui išaiškino jo procesinę teisę naudotis advokato (advokato padėjėjo) paslaugomis, keletą kartų atidėjo bylos nagrinėjimą dėl papildomų įrodymų pateikimo, todėl ieškovas turėjo galimybę pateikti įrodymus byloje.

5III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

6

 1. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria atmestas ieškovo reikalavimas kompensuoti išlaidas dėl nekokybiškai atliktų darbų, kadangi nėra įrašų statybos žurnale, įrodančių, jog ieškovas patyrė išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. Nurodo, kad vadovaujantis STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, statybos žurnalas neturi jokios įrodomosios galios bylos nagrinėjamu atveju, kadangi statant vieno ar dviejų būtų gyvenamąjį namą statybos žurnalas nėra pildomas, be to, ieškovo statytas namas nesiekia 500 kv. m. Byloje yra pateikta UAB „Geoterminis šildymas“ išvada, kurioje nurodyta, kad yra rastas statybinis brokas, padarytas tiesiant šildymo kolektorių. Tą patvirtina ir liudytojų parodymai. Taip pat ieškovas nesutinka su teismo išvada, kad ieškovo suvartotas didesnis elektros kiekis buvo vykusių statybų pasekmė, be to, byloje nėra duomenų apie 2012 –2013 metų šildymo sezoną. Apeliantas nurodo, kad teismas neprašė jo pateikti dokumento, kurio pagrindu atmestas šis ieškovo reikalavimas, nors pirmosios instancijos teismas ne kartą reikalavo iš ieškovo į bylą pateikti įrodymus. Ieškovas taip pat nesutinka su teismo išvada, kad nėra pagrindo priteisti netesybas už netinkamą atsakovo sutarties vykdymą. Nesutinka ir su teismo sprendimo dalimi dėl nuostolių atlyginimo už katilinės montavimo darbų kainų skirtumą. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra priežastinio ryšio tarp atsakovo nekokybiško darbo rengiant geoterminį šildymą ir ieškovo vaikų ligų. Nurodo, kad teismas pripažino, kad 2012–2013 neveikė geoterminis šildymas, o ieškovui šildant namą elektriniais šildytuvais nepavyko pasiekti higienos normų rekomenduojamos temperatūros.
 2. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimą apeliacinės instancijos teismas tikrina ex officio, neatsižvelgdamas į apeliaciniame skunde nustatytas bylos nagrinėjimo ribas (CPK 329 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. LR CPK 321 str. 1 d. nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio kodekso 322 str. nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.
 3. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl rangos sutarties nevykdymo, nuostolių ir neturtinės žalos atlyginimo.
 4. Ieškovas pateikė ieškinį, juo prašė priteisti iš atsakovo 3 064,54 Eur nuostolių dėl didesnio kiekio elektros energijos suvartojimo per 2012–2013 metų šildymo sezoną, neveikiant geoterminiam šildymui; 317,65 Eur už geoterminio šildymo kolektoriaus remonto detales; 868,86 Eur už geoterminio šildymo kolektoriaus remontą; 1 534,98 Eur už katilinės montavimo darbų įkainių skirtumus pagal Sutarties dėl darbų atlikimo Nr. VL2008-09/01.D 3.1.2 punktą; 10 proc. delspinigių baudos nuo atliekamų darbų kainos – 877,55 Eur (3030 Lt) pagal sutarties 7.4.2 punktą; 30 proc. delspinigių baudos nuo neįvykdytų darbų sumos – 286,72 Eur (990 Lt) pagal sutarties 8.3.5 punktą; 2 896,20 Eur neturtinės žalos atlyginimą.
 5. Byloje, remiantis rašytiniais įrodymais, nustatyta, jog 2008-09-10 ieškovas (užsakovas) ir atsakovas kaip fizinis asmuo (vykdytojas) sudarė Sutartį dėl darbų atlikimo Nr. VL 2008-09/01.D. Sutartyje buvo numatyta, jog atsakovas įsipareigoja ieškovui priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ) atlikti santechnikos darbus (2.1 p.). Šalys sutarė, kad už atliekamus darbus ir medžiagas ieškovas sumokės 30 300 Lt (3.1 p.). Atsakovas įsipareigojo už 27 000 Lt sumontuoti žemės kolektorių su savo medžiagomis (gręžiami vertikalūs gręžiniai, kurių bendras gylis 200 m, kasama horizontali tranšėja nuo gręžinių iki katilinės, visame kolektoriuje paklojamas 40 mm skersmens vamzdis su šilumos nešėju, parinktas pagal šilumos siurblį, kolektoriai, montažinės detalės) (3.1.1 p.). Atsakovas įsipareigojo už 2 950 Lt savo darbu ir dalimi savo medžiagų sumontuoti katilinę (žemės kolektoriaus sujungimas su ,,Dimplex“ šilumos siurbliu bei šilumos siurblio prijungimas prie šildymo sistemos, cirkuliacinio siurblio bei reikalingų priedų prijungimas, šilumos siurblio prijungimas ir reikiamų darbinių parametrų nustatymas). Įtrauktas katilinės montažinių detalių komplektas (3.1.2 p.). Atsakovas įsipareigojo už 100 Lt savo darbu atlikti akumuliacinės talpos prijungimą prie esamos šildymo sistemos, sumontuoti elektrinį teną (3.1.3 p.). Atsakovas įsipareigojo už 250 Lt savo darbu atlikti autonominio vandens šildytuvo prijungimą prie vandentiekio (ortakių montavimas neįtrauktas) (3.1.4 p.). Ieškovas (užsakovas) įsipareigojo sumokėti 20 000 Lt avansą iki rugsėjo 26 d. (4.1 p.). Likusią sutarties darbų ir medžiagų kainos dalį ieškovas (užsakovas) įsipareigojo sumokėti mokėdamas už kiekvieno etapo atliktus darbus ir pateiktas medžiagas (4.2 p.). Atsakovas (vykdytojas) įsipareigojo lauko darbus atlikti iki 2008-10-17, katilinės montavimo darbus iki 2008-10-30 (5.1 p.).
 6. Ieškovas (užsakovas) įsipareigojo raštu arba elektroniniu paštu informuoti atsakovą (vykdytoją) apie darbų pradžią prieš 10 kalendorinių dienų, bet ne vėliau kaip iki 2008-09-30, neįvykdžius sutarties 4.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 p. reikalavimų darbai nukeliami tiek, kiek vėluoja šių punktų vykdymas. Pagal 7.1.1 p. ieškovas (užsakovas) įsipareigojo sumokėti avansą ir laiku atsiskaityti už atliktus darbus. Pagal 7.1.2 p. ieškovas (užsakovas) įsipareigojo įrengti atvadus katilinėje geoterminio šildymo sistemai prijungti nuo esamos sistemos, į katilinę nuo namo paskirstymo skydo atvesti 5 x 2,5 mm kabelį bei sumontuoti automatinį jungiklį, 400V, 16A, 3p, šilumos siurbliui prijungti. Pagal 7.1.3 p. ieškovas (užsakovas) įsipareigojo raštu arba elektroniniu paštu pateikti informaciją atsakovui (vykdytojui) apie objekte vykdomus ar numatomus vykdyti inžinerinių sistemų montavimo, konstrukcinius bei apdailos darbus, nuo kurių eiliškumo priklauso atsakovo (vykdytojo) atliekami darbai. Ieškovui (užsakovui) laiku nepranešus apie vykdomų ar numatomų vykdyti darbų eigą, vykdytojas neatsako už inžinerinių sistemų, apdailos sugadinimą, susijusį su atliekamais darbais. Ieškovas per 3 kalendorines dienas, gavęs atliktų darbų aktą, įsipareigoja pasirašyti ir pateikti jį atsakovui (vykdytojui) arba raštiškai pranešti nepasirašymo priežastis. Nurodytu laiku nepasirašius akto arba nepranešus nepasirašymo priežasčių, atliktų darbų aktas laikomas pasirašytu (6.1 p.). Sutartinis darbas laikomas užsakovo priimtu, kuomet abi šalys pasirašo atliktų darbų aktą (6.2 p.). Užsakovui nepateikus pastabų ir nepasirašius atliktų darbų akto per 3 kalendorines dienas vykdytojo darbas laikomas visiškai baigtu ir priimtu.
 7. IŠ byloje esančių pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog ieškovas 20 000 Lt avansą 2008-09-24 pervedė į asmeninę D. B. sąskaitą. Likusius 7 000 Lt pervedė taip pat į asmeninę D. B. sąskaitą.
Dėl netesybų už sutarties nevykdymą ir nuostolių už darbų įkainių skirtumus
 1. Byloje ieškovas nurodė, kad atsakovas pagal sutartį įsipareigojo dviem etapais įvykdyti sutartį dėl geoterminės šildymo sistemos montavimo. Atsakovas atliko pirmojo etapo darbus pagal sutarties 3.1.1 p., t. y. sumontavo žemės kolektorių, gręždamas vertikalius gręžinius, nutiesė horizontalias tranšėjas nuo gręžinių iki katilinės ir kt. Antrąjį darbų etapą, t. y. katilinės sumontavimą, šilumos siurblio paleidimą ir reikiamų parametrų nustatymą, ieškovas paprašė atlikti tik 2012 metais, kai buvo užbaigta gyvenamojo vienbučio namo statyba, kadangi šie darbai galimi atlikti tik pradėjus namo vidaus šilumos sistemų rengimo darbus ir vidaus santechnikos rengimo darbus. Atsakovas šiuos darbus už 2008-09-10 sutartyje nustatytą kainą atlikti atsisakė, kadangi pasikeitė darbų rinkos kaina – ji išaugo. Ieškovas žodžiu informavo atsakovą, jog sutartį nutraukia, ir 2012-09-07 ieškovas sudarė rangos sutartį su UAB „Geoterminis šildymas“ dėl katilinės montavimo darbų, t. y. būtent antrojo etapo darbų. Nurodo, kad UAB „Geoterminis šildymas“ šiuos darbus atliko už 2 490,73 Eur. Taigi įvertinus tai, kad atsakovas pagal 2008-09-10 sutartį antrojo etapo darbus pagal 3.1.2 ir 3.1.3 punktus buvo įsipareigojęs atlikti už 955,75 Eur, ieškovas dėl atsakovo atsisakymo vykdyti sutartį už joje nurodytą kainą patyrė 1 534,98 Eur nuostolių.
 2. Vertindamas ieškovo reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo už antrojo etapo darbų kainų skirtumą, apeliacinės instancijos teismas vertina tą aplinkybę, kad ieškovas į atsakovą dėl antrojo etapo darbų, pagal 2008-09-10 Sutarties 3.1.2. ir 3.1.3. punktus vykdymo, kreipėsi tik 2012 metais, kai buvo beveik baigta vienučio gyvenamojo namo statyba, nors atsakovas (vykdytojas) įsipareigojo lauko darbus atlikti iki 2008-10-17, o katilinės montavimo darbus iki 2008-10-30, remdamasis sutarties sąlygomis.
 3. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje pateiktus duomenis ir nustatė, kad ieškovas į atsakovą dėl visų darbų atlikimo turėjo kreiptis iki 2008-09-30, tačiau iki nurodytos datos ieškovas kreipėsi į atsakovą tik dėl pirmojo etapo darbų atlikimo, t. y. žemės kolektoriaus sumontavimo. Byloje nėra ginčo, kad atsakovas atliko pirmojo etapo darbus, o byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas už šiuos darbus yra visiškai atsiskaitęs pagal sutarties 4.1–4.2 punktus. Šiuo atveju svarbu spręsti klausimą, ar buvo pratęstas 2008-09-10 sutarties 5.1 punkte nurodytas galutinis darbų atlikimo terminas.
 4. Kai kyla ginčas dėl sutarties rūšies, pobūdžio, vienos ar kitos sąlygos prasmės ar pan., teismas, spęsdamas tokį ginčą, vadovaujasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du svarbūs sutarčių aiškinimo principai. Pirmasis – kad kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai. Be sąžiningumo, taip pat būtina vadovautis teisingumo ir protingumo principais. Antrasis principas reikalauja aiškintis tikruosius sutarties šalių ketinimus, o ne vien rašytinį sutarties tekstą. Aiškinant sutartį, taip pat būtina atsižvelgti į susiklosčiusius šalių tarpusavio santykius, sutarties sudarymo aplinkybes ir pan. Dar vienas iš sutarčių aiškinimo principų – tam tikros sutarties tikslų aiškinimasis (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Sutarties tikslas gali padėti atskleisti tikruosius šalių ketinimus, taip pat nustatyti ir sutarties rūšį, pobūdį, vienos ar kitos jos sąlygos prasmę ir pan. Taigi teismas, spręsdamas dėl konkrečios sutarties reikšmės, neturi remtis vien pažodiniu sutarties tekstu, bet turi aiškintis ir nagrinėti tikruosius šalių ketinimus, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, taip pat šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kt. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 15 d. nutartį civilinėje byloje E. G. v. R. G., bylos Nr. 3K-3-243/2008; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje A. R. v. J. R., G. A., G. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-304/2008; kt.). Nagrinėjamu atveju sutarties 8.6 punktas numatė, kad sutartis papildoma (keičiama) abiejų šalių pasirašytu papildomu susitarimu, kuris nuo jo pasirašymo dienos tampa galiojančios sutarties neatskiriama dalimi. Papildomame susitarime nurodomos tik keičiamos ir naujos sąlygos, pažymint, kad kitos sąlygos, numatytos pagrindinėje sutartyje, galioja. Kaip minėta, pagal sutarties 5.2 p. ieškovas (užsakovas) turėjo raštu arba elektroniniu paštu informuoti atsakovą (vykdytoją) apie darbų pradžią prieš 10 kalendorinių dienų, bet ne vėliau kaip iki 2008-09-30, tačiau byloje nėra duomenų, kad ieškovas iki 2008-10-30 atsakovui raštu ar elektroniniu paštu nepranešė apie 7.1.2 punkto įvykdymą (įrengti atvadus katilinėje geoterminio šildymo sistemai prijungti nuo esamos sistemos, į katilinę nuo namo paskirstymo skydo atvesti kabelį ir sumontuoti automatinį jungiklį šilumos siurbliui įjungti). Ieškovas taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad tarp šalių vyko derybos dėl sutarties termino pratęsimo laikotarpiu nuo 2008-10-30 iki 2012 metų vasaros, kas patvirtintų, jog šalys vis dar tęsė sutartinius santykius. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas įvykdė sutarties 7.1.3 punkte numatytą įpareigojimą pranešti atsakovui apie objekte vykdomus inžinerinių sistemų montavimo darbus ir kitą statybos darbų eigą, reikšmingą šalių sudarytos sutarties vykdymui. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ir antrojo etapo darbams reikalinga įranga – šilumos siurblys, akumuliacinė talpa, elektrinis tenas, autonominis vandens šildytuvas, šilumos siurblio prijungimo detalių komplektas, buvo ieškovui pristatyta tik 2011-10-24, ką patvirtina krovinio gabenimo važtaraščiai Nr. GEO-11-10/01 ir Nr. GEO-11-10/02. Taigi apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas pats praleido terminą pranešti atsakovui iki 2008-10-30 apie antrojo etapo darbų stabdymą, byloje nenustačius šalių bendradarbiavimo po 2008-10-30, darytina išvada, kad nuo šio momento tarp šalių susiklostę sutartiniai teisiniai santykiai buvo nutrūkę.
 5. Be to, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad šalių sutartis dėl geoterminės sistemos montavimo buvo sudaryta 2008-09-30. Sutartyje nurodyta, kad visų sutartyje numatytų atlikti darbų kaina yra 30 300 Lt. Atsakovas atliko pirmojo etapo darbus už 27 000 Lt. Ginčo dėl pirmojo etapo darbų įvykdymo ir atsiskaitymo už jį nėra. Antrojo etapo darbų kaina 2008-09-10 sutartyje numatyta 3 300 Lt. Tačiau, kaip minėta anksčiau, ieškovas į atsakovą kreipėsi dėl antrojo etapo darbų atlikimo po beveik ketverių metų – 2012 metų vasarą, t. y. pasikeitus ekonominei situacijai po pasaulinės ekonomikos krizės ir pasikeitus rinkos kainoms. Tai patvirtina ir paties ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – Darbų rangos sutartis Nr. GEO 12-09/01/02, sudaryta su UAB „Geoterminis šildymas“, kurioje nurodyta, kad analogiškų antrojo etapo darbų kaina 8 600 Lt. Taigi vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, darytina išvada, kad praėjus ketverių metų laikotarpiui nuo 2008-09-10 sutarties sudarymo su atsakovu, pasikeitus rinkos kainoms, nėra teisinio pagrindo priteisti nuostolius už antrojo etapo atliktų darbų įkainių skirtumus ir netesybas iš atsakovo dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pagal 2008-09-10 sutartį.
 6. Taip pat remiantis tuo, kas išdėstyta anksčiau, ir nustačius, kad ieškovas pats tinkamai neinformavo atsakovo raštu ar elektroniniu paštu apie statomo namo inžinerinių tinklų statybą ir kitus darbus, turinčius reikšmės 2008-09-10 sutarties vykdymui, nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo priteisti 10 proc. delspinigių baudą nuo atliekamų darbų kainos – 877,55 Eur (3 030 Lt) pagal sutarties 7.4.2 punktą, kuris numato vykdytojo atsakomybę už uždelstus sutartinio darbo atlikimo terminus mokėti 10 procentų sutartinės atliekamų darbų kainos; 30 proc. delspinigių baudą nuo neįvykdytų darbų sumos – 286,72 Eur (990 Lt) pagal sutarties 8.3.5 punktą, kuris numato vykdytojo atsakomybę sumokėti baudą užsakovui, kuri sudaro 30 procentų nuo likusių neįvykdytų darbų kainos, dėl vienašalio sutarties nutraukimo.
Dėl patirtų nuostolių dėl nekokybiškų darbų atlikimo
 1. Byloje ieškovas įrodinėjo, jog dėl nekokybiškai atsakovo atliktų žemės kolektoriaus darbų patyrė 1 186,51 Eur nuostolių, tai yra 317,65 Eur išleido remonto detalėms ir 868,86 Eur remonto darbams. Nurodė, kad atsakovo paklotas žemės kolektorius buvo nehermetiškas, iš sistemos išteka skystis, nesudarydamas sistemoje reikiamo slėgio. Kaip minėta anksčiau, šalių 2008-09-10 sudarytoje sutartyje atsakovas įsipareigojo už 27 000 Lt sumontuoti žemės kolektorių su savo medžiagomis.
 2. Pastebėjęs geoterminio šildymo veikimo trūkumus, 2013-07-11 ieškovas su UAB ,,Geoterminis šildymas“ sudarė Darbų rangos sutartį Nr. GEO 13-07/04 dėl geoterminio šildymo žemės kolektoriaus remonto darbų, tai yra žemės kolektoriaus atkasimo ir sistemos sandarumo užtikrinimo. Byloje yra pateikti rašytiniai įrodymai, t. y. 2015-11-03 UAB ,,Geoterminis šildymas“ pateiktas aktas, kuriuose nurodoma, jog pagal 2013-08-13 ieškovo prašymą atliko ieškovui priklausančios geoterminio šildymo sistemos patikrą, kurios metu nustatė, jog lauko vertikaliame kolektoriuje buvo nepakankamas slėgis. Sistemoje slėgis visiškai nesilaikė, skystis negrįžta per grįžtamąjį lauko kolektoriaus vamzdį. Nustatyta, jog buvo nesandarus kolektoriaus vamzdžio žiedas. 2013 metais pašalinus gedimą, sistema veikė gerai.
 3. Ieškovas turėtoms išlaidoms pagrįsti dėl geoterminio šildymo žemės kolektoriaus darbų pateikė pardavėjos UAB ,,Celsis“ 2013-07-11 išrašytą sąskaitą faktūrą 887,67 Lt sumai ir UAB ,,Vilpra“ išrašytą sąskaitą faktūrą 209,10 Lt sumai.
 4. Šioje byloje nėra ginčo, kad atsakovas pagal 2008-09-10 sutartį atliko pirmojo etapo darbus ir sumontavo žemės kolektorių. Kaip minėta anksčiau, už šiuos darbus ieškovas atsiskaitė su atsakovu. Sutarties 7.2.2 punktas numato, kad lauko darbams yra suteikiama 10 metų garantija. Garantija įsigalioja nuo atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija netaikoma arba laikoma negaliojančia, jei sumontuota sistema mechaniškai pažeidžiama ne dėl vykdytojo kaltės.
 5. Nagrinėjamu atveju byloje nėra pateiktas kolektoriaus montavimo darbų priėmimo–perdavimo aktas, tačiau byloje įvertinus tai, kad pagal sutarties 4.1–4.2 ir 6.1–6.3 punktus ieškovas visiškai atsiskaitė su atsakovu už atliktus kolektoriaus montavimo darbus, ir tai, kad akto nepasirašius, pagal sutartį atliktų darbų aktas laikomas pasirašytu, o darbai laikomi visiškai baigtais, darytina išvada, kad 10 metų garantija lauko darbams yra taikytina.
 6. Ieškovas į bylą pateikė 2015-11-03 UAB „Geoterminis šildymas” aktą, kuriame nurodyta, kad ieškovas parašė pranešimą, jog neveikia šilumos siurblys. Atvykus į objektą buvo nustatytas gedimas – nesandarus 1 lauko kolektoriaus žiedas. Ieškovas su UAB „Geoterminis šildymas“ (rangovė) pasirašė Darbų rangos sutartį Nr. GEO 13-07/04, pagal ją rangovė įsipareigojo atlikti geoterminio šildymo žemės kolektoriaus remonto darbus – atkasti žemės kolektorių ir panaikinti laiko kolektoriaus nesandarumą. Darbų atlikimo kaina – 4 096,66 Lt, ją sudaro 1 096,66 Lt vertės geoterminio šildymo kolektoriaus reikiamų detalių ir medžiagų komplektas (sąskaitos PK10075001, K040132721) ir geoterminio šildymo kolektoriaus remonto darbų kaina – 3000 Lt. Taigi įvertinus tai, kad kolektoriaus montavimo darbus atliko atsakovė, o jos atliktų darbų defektai nustatyti 2012 metais, kuriuos UAB „Geoterminis šildymas“ pašalino 2013 metais, darytina išvada, kad garantinis laikotarpis dėl atsakovės atliktų darbų kokybės nebuvo pasibaigęs (praėjo tik ketveri metai nuo defektų nustatymo).
 7. LR CK 6.697 straipsnio 1 dalis numato, kad rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. To paties straipsnio 3 dalis numato, kad rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.
 8. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą atlyginti nuostolius, patirtus atliekant kolektoriaus remonto darbus dėl nekokybiškų atsakovo atliktų darbų, nurodė, kad abiejose sąskaitose faktūrose, pateiktose UAB „Celsis“ ir UAB „Vilpra“, pirkėjas yra nenurodytas, taip pat nepateikti duomenys, patvirtinantys, jog ieškovas apmokėjo šias sąskaitas. Byloje nėra įrodymų, jog šiose sąskaitose nurodytos detalės buvo panaudotos ieškovo nurodytiems remonto darbams atlikti. Ieškovo pateiktame statybos darbų žurnale nėra atlikta jokių įrašų, jog iš nurodytų pardavėjų ieškovas būtų pirkęs nurodytas prekes. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nėra pagrindo sutikti. Visų pirma, nesutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo nurodytose UAB „Celsis“ ir UAB „Vilpra“ pateiktose sąskaitose faktūrose nėra nurodytas pirkėjas ir nėra įrodymų, kad pirktos detalės buvo panaudotos būtent kolektoriaus remonto darbams, kadangi Darbų rangos sutartyje Nr. GEO 13-07/04 dėl kolektoriaus remonto darbų, sutarties dalyje dėl kainos, yra nurodyta, kad geoterminio šildymo kolektoriaus reikiamų detalių komplektas kainuoja 1 096,66 Lt, nurodomi sąskaitų faktūrų numeriai, kurie atitinka būtent UAB „Celsis“ pateiktos sąskaitos faktūros numerį PK10075001 (887,67 Lt sumai) bei UAB „Vilpra“ sąskaitos faktūros numerį K040132721 (209,10 Lt sumai). Taigi darytina išvada, kad būtent šios detalės buvo reikalingos kolektoriaus remontui, o jų kaina yra tokia, kokia nurodyta sąskaitose faktūrose ir sutartyje. Antra, faktas, jog atlikti remonto darbai nebuvo fiksuoti statybos darbų žurnale, nepaneigia fakto, kad remonto darbai buvo atlikti. Be to, byloje esanti Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 55/63328 patvirtina, kad 2012-12-12 ieškovui priklausantis gyvenamasis namas jau buvo baigtas statyti 100 procentų, todėl atliktus remonto darbus nėra pagrindo fiksuoti statybos darbus žurnale. Taigi byloje nesant įrodymų, paneigiančių UAB „Geoterminis šildymas“ nustatytų atsakovo atliktų darbų defektų šalinimą, ir įrodymų, paneigiančių ieškovo patirtas išlaidas dėl kolektoriaus remonto darbų, darytina išvada, kad yra pagrindas priteisti iš atsakovo 1 186,47 Eur (4 096,66 Lt) už kolektoriaus remontą ieškovo naudai, todėl yra pagrindas šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį panaikinti.
Dėl nuostolių atlyginimo dėl didesnio elektros kiekio suvartojimo
 1. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 3 064,54 Eur nuostolių dėl didesnio kiekio elektros energijos suvartojimo per 2012–2013 metų šildymo sezoną, neveikiant geoterminiam šildymui. Šiam ieškinio reikalavimui pagrįsti ieškovas pateikė 2011-04-11 pažymą iš AB ,,Lesto“, kurioje nurodoma, jog 2011-03-22 vartotojo užfiksuoti duomenys buvo 727 kWh, įsiskolinimo suma 32,50 Lt; 2013-10-18 pažymą iš AB ,,Lesto“, kurioje nurodoma, jog 2013-10-14 vartotojo užfiksuoti duomenys buvo 42 176 kWh, įsiskolinimo suma 16 275,55 Lt. Ieškovas pateikė pažymą iš AB ,,Lesto“, kurioje nurodoma, jog vartotojas nuo 2014-10-01 iki 2015-10-01 suvartojo 12 187 kWh elektros energijos. Ieškovas pateikė savo apskaičiavimus, jog už šį suvartotą elektros kiekį jis turėjo sumokėti 1306,25 Eur.
 2. Byloje nustačius, kad tarp šalių sutartiniai santykiai nutrūko 2008-10-30, kai ieškovas nepateikė jokių rašytinių pranešimų atsakovui apie ieškovui gyvenamajame name atliekamus inžinerinių tinklų darbus, todėl atsakovas neturėjo galimybės atlikti antrojo etapo darbų, nėra teisinio pagrindo priteisti iš atsakovo patirtas išlaidas dėl didesnio elektros energijos kiekio suvartojimo dėl nebaigtos montuoti geoterminio šildymo sistemos.
 3. Papildomai teisėjų kolegija nurodo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, jog į bylą nepateikti duomenys, kiek ieškovas suvartojo elektros energijos 2012–2013 m. šildymo sezono laikotarpiu. Pateikti tik duomenis, kad 2011-03-22 buvo fiksuota 727 kWh, o 2013-10-14 buvo fiksuota 42176 kWh. Remiantis byloje esančiais duomenimis, matyti, kad viso namo statybos darbai vyko iki 2012 m. spalio mėnesio. Vertinant tai, tikėtina, jog toks didelis suvartotos elektros energijos kiekis buvo skirtas ne tik gyvenamajam namui šildyti, bet ir statybos darbams atlikti bei kitiems poreikiams tenkinti, todėl argumentas, kad visas ieškovo nurodytas suvartotas elektros kiekis buvo skirtas vien namui apšildyti ir optimaliai jo temperatūrai palaikyti, atmestinas kaip neįrodytas.
Dėl neturtinės žalos atlyginimo
 1. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti 2 896,20 Eur (po 1 448,10 Eur kiekvienam vaikui) neturtinės žalos atlyginimą, kadangi 2012–2013 metų šildymo sezono metu, neveikiant geoterminiam šildymui, ieškovo mažamečiai vaikai šalo ir todėl daug sirgo. Nurodo, kad patyrė didelių nepatogumų ir fizinį diskomfortą dėl žemos gyvenamųjų patalpų temperatūros. Ieškovas į bylą pateikė ligos istorijų išrašų kopijas, kurios patvirtina, jog mažamečiai vaikai nurodytu laikotarpiu sirgo.
 2. Ieškovas nurodo, jog 2012/2013 metų šildymo sezono metu dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, - atsakovui atsisakius atlikto atrojo etapo geoterminio šildymo sistemos darbus, ieškovas nepajėgė elektriniais šildytuvais pasiekti optimalios namo vidinės higienos normas atitinkančios temperatūros, todėl esant žemai kambarių temperatūrai, ieškovo vaikai nuolat sirgo. Byloje konstatavus, kad tarp šalių sutartiniai santykiai nutrūko 2008-10-30 ir toliau nebuvo pratęsti, nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas, savo neteisėtais veiksmais, nevykdydamas įsipareigojimų pagal pasibaigusią sutartį, dėl ko ieškovui nebuvo įrengtas geoterminis šildymas, prisidėjo prie higienos normas neatitinkančios ieškovui priklausančio namo vidinių gyvenamųjų patalpų temperatūros, kas galimai sąlygojo ieškovo vaikų nuolatinį sirgimą. Nesant pagrindo konstatuoti atsakovo neteisėtų veiksmų, nėra teisinio pagrindo priteisti ieškovo prašomą neturtinę žalą.
 3. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje pateiktus rašytinius įrodymus bei netinkamai taikė materialinės teisės normas, priimdamas sprendimo dalį dėl ieškovui priteistinų nuostolių už atliktus kolektoriaus remonto darbus dėl netinkamos kolektoriaus kokybės, todėl yra pagrindas šią sprendimo dalį panaikinti ir ieškovo ieškinio reikalavimą priteisti 1 186,47 Eur už geoterminio šildymo kolektoriaus detales bei geoterminio šildymo kolektoriaus remontą tenkinti. Kita pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista.
Dėl žyminio mokesčio.
 1. LRCPK 80 str. 1 d. numato, kad už kiekvieną ieškinį, pateikiamą teismui, yra mokamas nustatyto dydžio žyminis mokestis. Byloje nėra duomenų, jog pirmosios instancijos teismas išsprendė žyminio mokesčio sumokėjimo klausimą tiek už ieškinio, tiek apeliacinio skundo pateikimą teismui, todėl apeliacinės instancijos teismas išsprendžia klausimą dėl žyminio mokesčio priteisimo.
 2. Ieškovas pateikė ieškinį dėl turtinių reikalavimų – priteisti iš atsakovo 3 064,54 Eur nuostolių dėl didesnio kiekio elektros energijos suvartojimo; 317,65 Eur už geoterminio šildymo kolektoriaus remonto detales; 868,86 Eur už geoterminio šildymo kolektoriaus remontą; 1 534,98 Eur už katilinės montavimo darbų įkainių skirtumus; 10 proc. delspinigių baudos nuo atliekamų darbų kainos - 877,55 Eur (3030 Lt); 30 proc. delspinigių baudos nuo neįvykdytų darbų sumos –286,72 Eur (990 Lt). Iš viso turtiniai reikalavimai sudaro 6 950,30 Eur. Taip pat ieškovas pateikė reikalavimą dėl neturtinės žalos dydžio priteisimo. Taigi žyminio mokesčio dydis pateikiant ieškinį pirmosios instancijos teismui sudaro 250 Eur (LRCPK 80 str. 1 d. 1 p., 5 p.), todėl jis turėjo būti priteistas iš ieškovo pirmosios instancijos teisme.
 3. LRCPK 80 str. 4 d. numato, kad apeliacinius skundus mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pateikiant ieškinį. Šioje byloje ieškovas pateikė apeliacinį skundą su reikalavimu panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti visiškai. Taigi ieškovas turėjo sumokėti 250 Eur dydžio žyminį mokestį, pateikdamas apeliacinį skundą.
 4. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (LRCPK 93 str. 1 d.).
 5. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir panaikinus sprendimo dalį dėl ieškovo reikalavimo priteisti 1 186,47 Eur atlyginimą už geoterminio šildymo kolektoriaus remontą, proporcingai mažintinas priteistinas žyminio mokesčio dydis iš ieškovo, t.y. priteisti iš ieškovo 428 Eur (173x2+82) nesumokėto žyminio mokesčio valstybei pateikiant ieškinį ir apeliacinį skundą. Likusią žyminio mokesčio dalį, t.y. 72 Eur priteisti valstybei iš atsakovo.

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

8pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. sprendimą.

9Panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškinio reikalavimas dėl 1 186,47 Eur atlyginimo už geoterminio šildymo kolektoriaus remontą, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą - priteisti ieškovui D. A. (D. A.), a. k. ( - ) 1 186,47 Eur iš atsakovo D. B., a. k. ( - ) už geoterminio šildymo kolektoriaus remontą.

10Kitą Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

11Priteisti iš ieškovo D. A. (D. A.), a.k. ( - ) 428 Eur žyminio mokesčio valstybei, pervedant pinigus į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (188659752), Sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300.

12Priteisti iš atsakovo D. B., a.k. ( - ) 72 Eur žyminio mokesčio valstybei, pervedant pinigus į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (188659752), Sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300.

Proceso dalyviai
Ryšiai