Byla 2A-1283/2012
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Zip Travel“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1182-368/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ZIP Travel“ ieškinį atsakovui valstybės biudžetinei įstaigai Šiaulių universitetas ir tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Estravel Vilnius“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos kelionių agentūra“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Zip Travel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Šiaulių universiteto sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo kainų apklausos konkurse (pirkimo Nr. 67092) dalies, kurioje į pasiūlymų eilę pirmuoju ir antruoju numeriais buvo įtraukti UAB „Baltijos kelionių agentūra“ bei UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymai ir įpareigoti atsakovą tęsti kainų apklausos konkurso procedūras. Ieškovas nurodė, kad pasiūlymai konkurse turėjo būti pateikti laikantis pirkimo objekto techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Ieškovo įsitikinimu, atsakovo organizuotame viešajame konkurse ieškovui nebuvo sudarytos galimybės sąžiningai konkuruoti ir varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo su kitais pasiūlymų eilėje pirmuoju bei antruoju numeriais įrašytais dalyviais, kurių pasiūlymai neatitiko konkurso dokumentų reikalavimų. Atsakovas, vertindamas ieškovo pasiūlymą, pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, siūlo patikrinti kitų dalyvavusių tiekėjų kainų aprašymus.

5Šiaulių apygardos teismas 2011 m. balandžio 28 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas sprendime nurodė, kad byloje nenustatyta, jog atsakovas būtų pažeidęs lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus. Ieškovas UAB „Zip Travel“ dėl minėto teismo sprendimo pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011-04-28 sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. liepos 29 d. nutartimi nutarė Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. sprendimą panaikinti ir civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Zip Travel“ ieškinį dėl atsakovo viešosios įstaigos Šiaulių universiteto kainų apklausos konkurse (pirkimo Nr. 67092) priimto sprendimo dalies, pagal kurią į preliminarią pasiūlymų eilę pirmuoju bei antruoju numeriais buvo įtraukti tretieji asmenys UAB „Baltijos kelionių agentūra“ bei UAB „Estravel Vilnius“, panaikinimo ir įpareigojimo atsakovą tęsti kainų apklausos konkurso procedūras – perduoti Šiaulių apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas padarė eilę proceso teisės normų pažeidimų, tai yra nenustatė, kokia dalis bylos medžiagos pripažintina nevieša dėl to, kad ją sudaro konfidenciali informacija (CPK 9 ir 10 str.); neišsprendęs šio klausimo atskira rašytine nutartimi, teismas apribojo byloje dalyvaujančių asmenų teisę paduoti dėl šios nutarties atskirąjį skundą (CPK 10 str. 2 d.); teismas netyrė ir nevertino ieškovo bei trečiųjų asmenų pasiūlymų, iš ko seka, kad teismas netyrė didžiosios dalies byloje esančių įrodymų bei jais remiantis nenustatinėjo ir nevertino, ar tretieji asmenys atitinka tas konkurso sąlygas, kurių neatitikimą ieškinyje įrodinėjo ieškovas (CPK 176 -185 str.).

6Nagrinėjant bylą iš naujo, atsakovas Šiaulių universitetas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, nes apie pretenzijos išnagrinėjimą sužinojo 2010-10-06, o ieškinį teismui pateikė tik 2010-10-22 d., t. y. praleidęs įstatymo nustatytą 10 dienų terminą tokio pobūdžio ieškiniams pareikšti.

7Tretieji asmenys UAB „Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB „Estravel Vilnius“ prašė ieškinį atmesti, laikė, kad ieškinys yra neteisėtas ir nepagrįstas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo UAB „ZIP Travel“ atsakovui valstybės biudžetinei įstaigai Šiaulių universitetas 3388 Lt už advokato darbą ir 266 Lt sumokėtą žyminį mokestį, o trečiajam asmeniui UAB „Estravel Vilnius“ už advokato darbą 726 Lt ir valstybei 83,42 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas nurodė, kad pateiktame teismui ieškinyje pats ieškovas pripažįsta, jog apie jo atsakovui 2010-09-29 pateiktos pretenzijos išnagrinėjimo rezultatus jis sužinojo 2010-10-06 raštu gavęs atsakymą iš atsakovo. Iš teismo posėdžio metu pateikto atsakovo pranešimo Nr. 353113 dėl prieš tai minėtų paslaugų pirkimo matyti, kad apie pretenzijos išnagrinėjimo rezultatus ieškovas buvo informuotas 2010-10-06 d. 18 val. 10 min. Kadangi apie pretenzijos išnagrinėjimo rezultatus ieškovas sužinojo 2010-10-06, o ieškinį teismui pateikė tik 2010-10-22 (1 tomas, 1 b. l.), t. y. praleidęs įstatymo nustatytą 10 dienų terminą tokio pobūdžio ieškiniams pateikti, jokių svarbių termino praleidimo priežasčių nenurodo ir praleisto termino atnaujinti neprašo, todėl ieškinys atmestinas ieškovui praleidus įstatymu nustatytą 10 dienų ieškinio senaties terminą (CK 1.125 str. 2 d., 1.127 str., 131 str. 1 p.).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Zip Travel“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011-11-02 sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį tenkinti - panaikinti Šiaulių universiteto sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo kainų apklausos konkurse (pirkimo numeris 67092) toje dalyje, kurioje į pasiūlymų eilę pirmuoju bei antruoju numeriais buvo įtraukti UAB „Baltijos kelionių agentūra“ bei UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymai. Nurodo, kad pastaruoju metu teismų praktika išaiškino, jog panaikinus atitinkamus perkančiųjų organizacijų sprendimus teismas visgi neturi teisinio pagrindo įpareigoti perkančiąją organizaciją tęsti pirkimo procedūras, nes po atitinkamų sprendimų panaikinimo perkančioji organizacija pati privalo atlikti atitinkamas pareigas, funkcijas, procedūras, bei priimti atitinkamus sprendimus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme, todėl apeliantas nepalaiko savo ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovą tęsti kainų apklausos konkurso (pirkimo numeris 67092) procedūras. Apeliantas taip pat prašo priimti su apeliaciniu skundu pateikiamus naujus įrodymus, nes jų pateikimo būtinybė iškilo tik paskutiniame pirmosios instancijos teismo posėdyje, kuriame byla buvo išnagrinėta, o apeliantas objektyviai neturėjo galimybės jų pateikti. Skunde prašoma, priteisti iš atsakovo visas ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu pažeidė materialinės teisės normas, reglamentuojančias ieškinio senatį. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas konkursą, dėl kurio vyksta ginčas, paskelbė 2010-07-30, todėl turėjo būti taikomos 2010-02-11 redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo teisės normos. Tačiau kaip matyti iš ginčijamo sprendimo Šiaulių apygardos teismas spręsdamas ginčą taikė senesnę įstatymo redakciją - priimtą 2009-07-22, kuri atsakovui paskelbus konkursą jau buvo pakeista, įskaitant ir teisės normas dėl ieškinio senaties. Ginčo santykiams aktualios 2010-02-11 redakcijos VPĮ 94 str. 1 d. 1 p. nustatyta, jog tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Pagal to paties straipsnio 1 d. 2 p. - per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame Įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Tuo tarpu ginčui aktualios VPĮ redakcijos 941 str. 3 d. aiškiai nurodyta, jog apie pretenzijos nagrinėjimo rezultatus perkančioji organizacija informuoja pretenziją pateikusį tiekėją raštiškai. Iš nurodytų teisės normų matyti, jog apeliantas turėjo teisę ginčyti atsakovo sprendimą dėl preliminarios eilės konkurse sudarymo per 15 dienų nuo atsakovo raštiško sprendimo atmesti apelianto pretenziją pateikimo. Toks pats terminas atsakovo sprendimams ginčyti nustatytas ir atsakovo konkurso sąlygų 12.1 p.

132. Jungtinį skrydį maršrutu Vilnius - Linkiopingas - Vilnius vykdo „Estonian Air“ ir „KLM“, abi skrydžių bendrovės yra IATA narėmis, todėl tiekėjams nurodžius kitokius jungtinius aviakompanijų „Scandinavian Airlines“ (SK) ir „Next Jet“ (2N) skrydžių variantus, tokie pasiūlymai neatitiko konkurso sąlygų reikalavimo todėl, kad „Next Jet“ (2N) nėra IATA narė. Skrydžių, kuriuose dalyvauja aviakompanija „Next Jet“ (2N) bilietų kainos yra žymiai pigesnės nei „Estonian Air“ ir „KLM“, todėl ši aplinkybė galimai įtakojo tokį didelį 1-2 preliminarios eilės vietoje esančių tiekėjų kainų skirtumą su UAB „ZIP Travel“ ir 4-5 vietoje esančių tiekėjų.

143. UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymas bent vienu atveju neatitiko konkurso reikalavimų ir dėl kitų priežasčių. Kaip matyti iš UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymo, ši kelionių agentūra atsakovui skrydžiams į Londoną siūlė „Brussels Airlines“ aviabilietus skrydžiui su persėdimu Briuselyje (aviakompanijų kainų, teikiamų pasiūlyme, pagrindimo 1 psl.). Tuo tarpu pagal konkurso sąlygų 1 priedo 8 p. prioritetas turėjo būti teikiamas tiesioginiams skrydžiams, o aviabilietai netiesioginiams skrydžiams galėjo būti siūlomi tik į tuos miestus, į kuriuos tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus nevykdomi.

154. Atlikdamas tiekėjų pasiūlymo vertinimo procedūras atsakovas pažeidė nurodytus imperatyvius reikalavimus, nes į preliminarią pasiūlymų eilę buvo įtraukti trečiųjų asmenų pasiūlymai, nors jie neatitiko atsakovo nustatytų ir paskelbtų konkurso sąlygų reikalavimų. Tokiu būdu atsakovo sprendimas dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo toje dalyje, kurioje ginčijamas, priimtas pažeidžiant ir viešųjų pirkimų skaidrumo bei lygiateisiškumo principus.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas valstybės biudžetinė įstaiga Šiaulių universitetas prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo apeliacinį skundą atmesti bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad su apelianto skunde nurodytais argumentais nesutinka ir mano, kad Šiaulių apygardos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsakovo manymu, ieškovas dar pirmosios instancijos teisme privalėjo pateikti įrodymus, kad terminas ieškiniui pareikšti yra nepraleistas, todėl šie dokumentai negali būti priimti.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

18teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

20Šioje byloje ginčas kilo dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo teisėtumo bei ieškinio senaties termino.

21CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus.

22Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010 m. liepos 30 d. atsakovas Šiaulių universitetas paskelbė kainų apklausos konkursą Šiaulių universiteto darbuotojų tarnybinių kelionių oro transportu organizavimo paslaugoms (aviabilietų, nakvynių viešbutyje rezervavimo ir pirkimo paslaugoms) pirkti. Atsakovas 2010 m. rugsėjo 14 d. raštu pranešė apie sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę. Ieškovas nesutikdamas su šiuo perkančiosios organizacijos sprendimu 2010 m. spalio 29 d. pateikė atsakovui pretenziją, prašydamas paskirti ekspertą, kuris nustatytų, ar tretieji asmenys laikėsi konkurso reikalavimų. Atsakovas 2010 m. spalio 6 d. raštu ieškovo pretenziją atmetė, nurodydamas, kad trečiųjų asmenų pasiūlymai atitiko konkurso reikalavimus. Kaip minėta, ieškovas UAB „Zip Travel“ pateikė teismui ieškinį, prašydamas panaikinti atsakovo Šiaulių universiteto sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo kainų apklausos konkurse toje dalyje, kurioje į pasiūlymų eilę pirmuoju bei antruoju numeriais buvo įtraukti tretieji asmenys UAB „Baltijos kelionių agentūra“ bei UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymai ir įpareigoti atsakovą tęsti kainų apklausos konkurso procedūras. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė. Dėl šio sprendimo ieškovas pateikė apeliacinį skundą. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. liepos 29 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. sprendimą panaikino ir civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Zip Travel“ ieškinį dėl atsakovo viešosios įstaigos Šiaulių universiteto kainų apklausos konkurse (pirkimo Nr. 67092) priimto sprendimo dalies, pagal kurią į preliminarią pasiūlymų eilę pirmuoju bei antruoju numeriais buvo įtraukti tretieji asmenys UAB „Baltijos kelionių agentūra“ bei UAB „Estravel Vilnius“, panaikinimo ir įpareigojimo atsakovą tęsti kainų apklausos konkurso procedūras – perdavė Šiaulių apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas minėtoje nutartyje nurodė, kad pirmosios instancijos teismas padarė eilę proceso teisės normų pažeidimų, tai yra nenustatė, kokia dalis bylos medžiagos pripažintina nevieša dėl to, kad ją sudaro konfidenciali informacija (CPK 9 ir 10 str.); neišsprendęs šio klausimo atskira rašytine nutartimi, teismas apribojo byloje dalyvaujančių asmenų teisę paduoti dėl šios nutarties atskirąjį skundą (CPK 10 str. 2 d.); teismas netyrė ir nevertino ieškovo bei trečiųjų asmenų pasiūlymų, iš ko seka, kad teismas netyrė didžiosios dalies byloje esančių įrodymų bei jais remiantis nenustatinėjo ir nevertino, ar tretieji asmenys atitinka tas konkurso sąlygas, kurių neatitikimą ieškinyje įrodinėjo ieškovas (CPK 176 -185 str.).

23Šiaulių apygardos teismas iš naujo nagrinėdamas bylą 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė konstatuodamas, kad ieškovas ieškinį teismui pateikė praleidęs įstatymo nustatytą 10 dienų terminą tokio pobūdžio ieškiniams pateikti, jokių svarbių termino praleidimo priežasčių nenurodė ir praleisto termino atnaujinti neprašė. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. liepos 29 d. nutartyje pažymėjo, kad šioje byloje vykstančiam ginčui spręsti turi būti taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 2010-02-11 galiojusios aktualios redakcijos Nr. I-1491 teisės normos, tačiau taikydamas ieškinio senatį teismas minėta įstatymo redakcija nesivadovavo. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas kainų apklausos konkursą paskelbė 2010 m. liepos 30 d., todėl byloje kilusiam ginčui išspręsti turėjo būti taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 2010-02-11 galiojusi aktuali redakcija. Ginčui aktualios įstatymo redakcijos 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte yra nurodyta, kad tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Taigi nagrinėjamu atveju turi būti taikoma 94 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata numatanti 15 dienų terminą nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, nes minėto įstatymo 941 str. 3 d. nurodyta, jog apie pretenzijos nagrinėjimo rezultatus perkančioji organizacija informuoja pretenziją pateikusį tiekėją raštiškai. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime nurodyta, jog VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą pateikdamas ieškinį per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančioje organizacijoje. Remiantis šia nuostata teismas ir pritaikė ieškinio senatį. Teisėjų kolegija negali sutikti su šia teismo išvada, nes teismas taikė įstatymo redakciją, priimtą 2009 m. liepos 22 d., kuri konkurso paskelbimo ir vykdymo metu jau nebegaliojo, t.y. teismas pritaikė ne tą įstatymą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas apie jo atsakovui pateiktos pretenzijos išnagrinėjimo rezultatus sužinojo 2010 m. spalio 6 d. , o ieškinys teisme buvo priimtas 2010 m. spalio 22 d. Kartu su apeliaciniu skundu UAB „Zip Travel“ teismui pateikė 2010 m. spalio 21 d. siuntos priėmimo-perdavimo aktą (147 b.l., t.2), kuris patvirtina, kad ieškinys su priedais dėl Šiaulių universiteto sprendimo konkurse panaikinimo buvo perduotas UAB DPD Lietuva. Ieškinys teismui buvo išsiųstas pakutinę apskundimo dieną per kurjerį, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pritaikė senatį ir be pagrindo atmetė ieškinį.

24Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ginčo iš esmės, neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartyje nurodytas priežastis dėl kurių civilinė byla buvo perduota Šiaulių apygardos teismui nagrinėti iš naujo, todėl esant tokioms aplinkybėms, ieškovo UAB „Zip Travel“ apeliacinis skundas tenkinas iš dalies ir panaikintinas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškinys atmestas, nepagrįstai konstatavus, jog ieškovas ieškinį teismui pateikė praleidęs įstatymo nustatytą terminą ir civilinė byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.). Priešingu atveju, būtų pažeista įstatyme įtvirtinta viena esminių asmens teisių, kad apeliacine tvarka būtų patikrintas priimto teismo procesinio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, t. y. pasinaudoti teise į apeliacinį procesą (teismų sprendimų kontrolės forma, o tuo pačiu ir instancine teismų sistema) (CPK 301 str.).

25Perduodant bylą teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims klausimas nesprendžiamas.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

27Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Zip Travel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. balandžio 28 d. sprendimu ieškinį... 6. Nagrinėjant bylą iš naujo, atsakovas Šiaulių universitetas prašė... 7. Tretieji asmenys UAB „Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB „Estravel... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Zip Travel“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu pažeidė materialinės... 13. 2. Jungtinį skrydį maršrutu Vilnius - Linkiopingas - Vilnius vykdo... 14. 3. UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymas bent vienu atveju neatitiko konkurso... 15. 4. Atlikdamas tiekėjų pasiūlymo vertinimo procedūras atsakovas pažeidė... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas valstybės biudžetinė įstaiga... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 18. teisiniai argumentai ir išvados... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Šioje byloje ginčas kilo dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo... 21. CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010 m. liepos 30 d. atsakovas Šiaulių... 23. Šiaulių apygardos teismas iš naujo nagrinėdamas bylą 2011 m. lapkričio 2... 24. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ginčo iš esmės, neatsižvelgė į... 25. Perduodant bylą teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą panaikinti ir...