Byla 2S-1967-340/2018
Dėl valdymo organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo UAB „Baltic arms“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų Z. V. ir R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų Z. V. ir R. V. ieškinį atsakovei UAB „Skomė“ dėl valdymo organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo UAB „Baltic arms“,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovai R. V. ir Z. V. pateikė ieškinį dėl valdymo organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais atsakovui UAB „Skomė“, trečiasis asmuo – UAB „Baltic arms“. Ieškiniu ieškovai teismo prašė pripažinti netekusiais galios nuo jų priėmimo momento UAB „Skomė“ valdymo organų sprendimus: 2016-11-29 pakartotinio UAB „Skomė“ akcininkų susirinkimo, 2017-01-23 (arba pakartotinio 2017-02-01) UAB „Skomė“ akcininkų susirinkimo bei jų sušaukimui būtinų 2016-12-12 UAB „Skomė“ valdybos sprendimus, 2016-10-13 UAB „Skomė“ direktoriaus J. M. įsakymą Nr. 16-10-01 P, 2016-12-22 UAB „Skomė“ valdybos sprendimus, taip pat 2016-12-21 UAB „Skomė“ valdybos sprendimus.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-03-20 nutartimi atsisakė priimti 2018-03-08 ir 2018-03-19 ieškovų pareiškimus dėl 2017-04-14 UAB „Skomė“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimo bei 2017-03-10 valdybos sprendimo pripažinimų negaliojančiais nuo jų priėmimo momento ir ieškinio pagrindo papildymo. Šios nutarties rezoliucinėje dalyje nurodyta, jog nutartis neskundžiama.
 3. Ieškovai pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-03-20 nutarties.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-04-16 nutartimi atsisakė priimti ieškovų Z. V. ir R. V. atskirąjį skundą dėl 2018-03-20 nutarties ir grąžino su visais priedais jį padavusiems asmenims.
 2. Teismas nurodė, kad pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį, teismo nutartis atskiruoju skundu gali būti apskųsta CPK numatytais atvejais ir tuo atveju, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Pagal CPK 334 straipsnio 3 dalį, dėl kitų nutarčių, kurios neatitinka CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų, atskirasis skundas negali būti paduodamas. CPK 141 straipsnio 4 dalis nenumato teisės paduoti atskirąjį skundą dėl priimtos nutarties dėl ieškinio dalyko ar pagrindo pakeitimo. Atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reglamentavimą, teismas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-03-20 nutarties atsisakė priimti.
 1. Atskirojo skundo ir argumentai
 1. Atskiruoju skundu ieškovai Z. V. ir R. V. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-16 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra be motyvų.
  2. Be motyvų pirmosios instancijos teismas priėmė ir 2018-03-20 nutartį, kurią grindė tik CPK 141 straipsnio 3 dalimi ir formalia nuostata, kad ieškinio dalyko papildymas užvilkins bylos nagrinėjimą.
  3. Nors 2018-03-20 nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovų pareiškimą dėl ieškinio papildymo CPK 141 straipsnio pagrindu ir minėtoje nutartyje pažymėta, kad ji yra neskundžiama, tačiau tokia nutartis, kuria atsisakoma priimti ieškinio tikslinimą, užkerta kelią tolimesnei bylos eigai.
  4. Teismas užkerta ieškovams galimybę ginčyti 2017-04-14 UAB „Skomė“ pakartotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, nes nepriėmus ieškinio papildymo šiuo reikalavimu, ieškovai bus praleidę 30 dienų terminą nuo šio atsakovo akcininkų susirinkimo protokolo susipažinimo skųsti teismui šio akcininkų susirinkimo sprendimus.
 1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

3Atskirasis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 2. Byloje nustatyta, kad ieškovai Z. V. ir R. V. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkė teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Skomė“, prašydami pripažinti netekusiais galios nuo jų priėmimo momento UAB „Skomė“ valdymo organų sprendimus: 2016-11-29 pakartotinio UAB „Skomė“ akcininkų susirinkimo, 2017-01-23 (arba pakartotinio 2017-02-01) UAB „Skomė“ akcininkų susirinkimo bei jų sušaukimui būtinų 2016-12-12 UAB „Skomė“ valdybos sprendimus, 2016-10-13 UAB „Skomė“ direktoriaus J. M. įsakymą Nr. 16-10-01 P, 2016-12-22 UAB „Skomė“ valdybos sprendimus, taip pat 2016-12-21 UAB „Skomė“ valdybos sprendimus. 2018-03-08 teisme gautas ieškovų 2018-03-08 pareiškimas dėl ieškinio pagrindo ir dalyko papildymo. Šiuo pareiškimu ieškovai prašė išspręsti 2018-01-31 ieškovų pareiškimą dėl ieškinio pagrindo ir dalyko papildymo dėl 2017-04-14 UAB „Skomė“ akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais nuo jų priėmimo momento bei pagrindo papildymo dėl naujai paaiškėjusios aplinkybės, patvirtinančios, kad UAB „Skomė“ pagrindiniu akcininku UAB „Skomė direktoriaus J. M. įregistruota Belizo įmonė Divine Consult Ltd nuo 2014-12-06 neegzistuoja, nes ji likviduota nuo 2014-12-06. 2018-03-19 teisme gautas ieškovų 2018-03-19 pareiškimas dėl ieškinio pagrindo ir dalyko papildymo. Minėtu pareiškimu ieškovai prašė pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo momento 2017-04-14 UAB „Skomė“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimą bei 2017-03-10 valdybos sprendimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-03-20 nutartimi atsisakė priimti 2018-03-08 ir 2018-03-19 ieškovų pareiškimus dėl 2017-04-14 UAB „Skomė“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimo bei 2017-03-10 valdybos sprendimo pripažinimų negaliojančiais nuo jų priėmimo momento ir ieškinio pagrindo papildymo. Ieškovai pateikė teismui atskirąjį skundą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-03-20 nutarties, tačiau teismas, vadovaudamasis CPK 334 straipsnio 1 dalimi, 141 straipsnio 4 dalimi, 2018-04-16 nutartimi atskirąjį skundą atsisakė priimti. Ieškovai, nesutikdami su minėta 2018-04-16 nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.
 3. CPK 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Įstatyme įtvirtinta teisminės gynybos garantija reiškia ne tik asmens teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, skundu, prašymu ar pareiškimu, bet ir teismo pareigą išnagrinėti tokį ieškinį (skundą). Tačiau CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas nėra absoliutus ir negali būti aiškinamas kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. CPK 335 straipsnyje nurodyta tvarka, reglamentuojanti atskirųjų skundų padavimo tvarką ir terminus. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris (-i) pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti atskirąjį skundą dėl to, kad skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas, priima motyvuotą nutartį. Dėl šios nutarties gali būti paduodamas atskirasis skundas (CPK 315 straipsnio 4 dalis).
 4. Atskirajame skunde apeliantai nurodo, kad nors 2018-03-20 nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovų pareiškimą dėl ieškinio papildymo CPK 141 straipsnio pagrindu ir minėtoje nutartyje pažymėta, kad ji yra neskundžiama, tačiau tokia nutartis, kuria atsisakoma priimti ieškinio tikslinimą, užkerta kelią tolimesnei bylos eigai ir yra skundžiama. CPK 137 straipsnio 5 dalyje numatyta teisė skųsti nutartis, kuriomis atsisakoma priimti ieškinį, taigi, ir ieškinio patikslinimus. Apeliacinės instancijos teismas su šiais atskirojo skundo argumentais nesutinka.
 5. Pažymėtina, jog ieškovai 2018-03-08 ir 2018-03-19 pareiškimais dėl ieškinio pagrindo ir dalyko papildymo prašo pripažinti negaliojančiais nuo priėmimo momento 2017-04-14 „Skomė“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl 2016 m. UAB „Skomė“ metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir pelno paskirstymo, bei 2016-08-01 UAB „Skomė“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl akcijų emisijos platinimo. Taigi, darytina išvada, kad pateiktuose pareiškimuose ieškovai kelia visiškai naujus ieškinio reikalavimus, kurie nėra susiję su ieškovų pradiniame ieškinyje ginčijamais susirinkimuose priimtais sprendimais, todėl ieškovai nepagrįstai siekia naujai keliamų reikalavimų, nesusijusių su pareikštu ieškiniu, nagrinėjimo jau pradėtoje byloje kitu pagrindu ir dalyku. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovams pateikus papildomus reikalavimus, priimdamas 2018-03-20 nutartį rėmėsi CPK 141 straipsniu, o ne CPK 137 straipsniu, todėl teisingai pritaikęs proceso teisės normas nurodė, jog nutartis, kuria išsprendžiamas ieškinio dalyko ar pagrindo pakeitimas, neskundžiama (CPK 141 straipsnio 4 dalis).
 6. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) CPK numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. CPK 141 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismo nutartis atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo atskiruoju skundu neskundžiama. Tai reiškia, kad įstatymų leidėjas, nustatęs, jog tokio pobūdžio nutartis yra neskundžiama, yra įvertinęs ir CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą aplinkybę, kad tokia nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos (proceso) eigai.
 7. Pažymėtina, jog galimybė tolesnei bylos eigai užkertama tik tuomet, kai procesas dėl nutarties priėmimo apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba kai jos priėmimas užkerta galimybę dalyvauti procese konkrečiam asmeniui, ir jis negali savo interesų ginti, pareikšdamas savarankišką ieškinį (reikalavimą). Nagrinėjamu atveju atsisakymas priimti pareiškimus dėl ieškinio pagrindo ir dalyko papildymo, kuriais reiškiami nauji savarankiški reikalavimai, neatima galimybės vykti bylos nagrinėjimui pagal pradinį ieškinį. Pažymėtina, jog ieškovų pareiškimuose keičiamas ir ieškinio pagrindas, ir dalykas, todėl pareiškimus galima nagrinėti iškeliant atskirą bylą.
 8. Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad teismas užkerta ieškovams galimybę ginčyti 2017-04-14 UAB „Skomė“ pakartotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, nes nepriėmus ieškinio papildymo šiuo reikalavimu, ieškovai bus praleidę 30 dienų terminą nuo šio atsakovo akcininkų susirinkimo protokolo susipažinimo skųsti teismui šio akcininkų susirinkimo sprendimus. Šis atskirojo skundo argumentas taip pat atmetamas kaip nepagrįstas.
 9. Pažymėtina, kad apeliantai turi teisę, tuo atveju, jeigu reiškiant reikalavimus dėl akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais praleistas šių sprendimų apskundimo terminas, prašyti teismo jį atnaujinti.
 10. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/20J0; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.
 11. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro, todėl ieškovų atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-16 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

4Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

5Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai