Byla e2FB-30879-451/2015
Dėl bankroto bylos pareiškėjai iškėlimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, rašytinio proceso tvarka, susipažinusi su pareiškėjos R. Š. pareiškimu dėl bankroto bylos pareiškėjai iškėlimo,

Nustatė

2Pareiškėja R. Š. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama iškelti jai iškelti fizinio asmens bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Lexuna“, j.a.k. 302618226. Pareiškime pareiškėja savo kreditoriais nurodo: VMI prie LR Finansų ministerijos, UAB „Medicinos bankas“, UAB „SB lizingas“, AB „Swedbank“, UAB „Ratakis“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, LR Transporto priemonių draudikų biuras, Kauno r. PK KP, AB LESTO, BUAB „RRV“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Renovika“, antstolė Audronė Adomaitienė, antstolis Raimundas Stanislauskas, antstolis Regimantas Budreika, antstolė Neringa Bacevičienė, antstolė Gita Andrijauskienė, antstolis Valdas Zubinas antstolė Gaivilė Kunickienė, antstolis Virginijus Kučinskas, antstolė Sonata Vaicekauskienė, antstolis Saulius Užkuraitis, R. M., V. S., V. S., V. K., E. V., S. S., V. Š..

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Pareiškimai dėl bankroto bylos fiziniams asmenims iškėlimo yra paduodami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - FABĮ) 4 str. 1 d.). CPK 137 str. 2 d. 3 p. nustatyta, kad teismas atsisako priimti pareiškimą, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

5FABĮ 4 str. 2 d. nustatyta, kad fizinis asmuo, ketindamas pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienos apie tai raštu praneša visiems kreditoriams. Pažymėtina, kad FABĮ 4 str. 2 d. įtvirtinta kiekvieno pareiškėjo kreditoriaus teisė yra itin svarbi ir itin reikšminga jau sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui priėmimo klausimą, kadangi teismui tokį pareiškimą nusprendus priimti, yra privalomai sustabdomas visas skolininko turto realizavimas, taip pat yra privalomai sustabdomi visi išieškojimai iš skolininko turto, įskaitant išieškojimus ne ginčo tvarka (FABĮ 5 str. 6 d.). Todėl skolininkui nesilaikant FABĮ 4 str. 2 d. ir 4 d. 1 p. reikalavimų, be jokio teisinio pagrindo būtų pažeidžiama įstatyme įtvirtinta kiekvieno kreditoriaus teisė ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo padavimo būti informuotam apie būsimą viso skolininko turto realizavimo sustabdymą ir visų išieškojimų iš skolininko turto, įskaitant išieškojimus ne ginčo tvarka, sustabdymą, o tais atvejais, kai kreditorius yra valstybė, ir išieškojimai, vykdomi į valstybės biudžetą, taigi šiuo aspektu būtų pažeidžiamas ir viešasis interesas.

6Pareiškėja R. Š. pareiškime nurodo, kad FABĮ 4 str. 2 d. reikalavimus įvykdė ir nustatytu terminu pranešė visiems kreditoriams apie ketinimą pateikti teismui pareiškimą iškelti bankroto bylą, pažymėjo, kad prie pareiškimo prideda „Pranešimų kreditoriams sąvadą“ – „Priedas Nr. 4“.

7Susipažinus su pareiškėjos kartu su pareiškimu pridėtais priedais, nustatyta, kad „Priedas Nr. 4“ yra ne „Pranešimų kreditoriams sąvadas“, tačiau „Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas“, kurį pareiškėja pareiškime įvardija kaip „Priedą Nr. 5“. Patikrinus visus kitus pareiškėjos pateiktus priedus, nustatyta, kad pareiškėja R. Š. nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad ji įvykdė FABĮ 4 str. 2 d. nustatytą imperatyvų reikalavimą ir ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo teismui dienos apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo informavo visus pareiškime išvardytus kreditorius.

8Pažymėtina, kad pareiškėja su pareiškimu pridėjo „Priedą Nr. 3“, kuriame sudėjo savo 2015-07-07 prašymus „Dėl informacijos apie vykdomąsias bylas pateikimo“, adresuotus antstoliui Raimundui Stanislauskui, antstoliui Regimantui Budreikai, antstoliui Marekui Petrovskiui, antstolei Neringai Bacevičienei, antstolei Gitai Andrijauskienei, antstoliui Valdui Zubinui, antstolei Audronei Adomaitienei, antstolei Gaivilei Kunickienei. Šiuose prašymuose nurodoma informacija, jog ji ketina ieškiniu kreiptis į Kauno apylinkės teismą dėl bankroto bylos jos atžvilgiu iškėlimo, todėl siekiant tinkamai pasirengti bylos nagrinėjimui bei surinkti visą reikalaingą informaciją jai reikia gauti antstolių turimą informaciją apie jos atžvilgiu vykdomas vykdomąsias bylas. Be to, minėtame „Priede Nr. 3“pareiškėja pridėjo ir dviejų vokų kopijas, iš kurių matyti, kad 2015-07-02 nenurodyto turinio korespondencija buvo siųsta kreditoriams V. S. ir UAB „Ratakis“, matyti, kad abi siuntos gavėjams neįteiktos, grąžintos su pašto žyma „neatsiėmė pašte“. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtų prašymų antstoliams dėl informacijos apie vykdomąsias bylas pateikimo, antstoliams suformuluotų klausimų ir nustatyto termino informacijai pateikti, teismo vertinimu, apskritai negalima laikyti pranešimais kreditoriams FABĮ 4 str. 2 d. prasme, kadangi jie neatitinka FABĮ 4 str. 2 d. nustatytų tikslų, o sakinys apie ketinimą teikti pareiškimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą šiuo atveju vertintinas tik kaip prašymo suteikti informaciją apie įsiskolinimo dydį pagrindas. Kitų duomenų/rašytinių įrodymų (pranešimų kreditoriams kopijų ir korespondencijos registracijos formos, pašto kvitų kopijų ar kt.), patvirtinančių pareiškėjos nurodytą aplinkybę, kad ji raštu pranešė visiems suinteresuotiems asmenims/kreditoriams apie ketinimą iškelti fizinio asmens bylą, t. y. pranešė jiems apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo, pareiškėja nepateikė (FABĮ 4 str. 2 d.).

9Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas faktines aplinkybes, konstatuotina, kad pareiškėja R. Š. nesilaikė fizinių asmenų bylų kategorijai FABĮ 4 st. 2 d. nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, todėl jos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

10Pareiškėjai išaiškintina, kad teismo atsisakymas priimti pareiškimą nekliudo vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu reikalavimu, jeigu yra pašalintos ar išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti pareiškimą (CPK 137 str. 4 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 3 p., 290-291 str., Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 str. 1-2 d., teismas

Nutarė

12Pareiškėjos R. Š. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo atsisakyti priimti.

13Išaiškinti pareiškėjai, kad ši nutartis neužkerta kelio bendra tvarka kreiptis į teismą su tuo pačiu pareiškimu, pašalinus aplinkybes, kliudžiusias priimti pareiškimą.

14Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjai.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai