Byla 2-957-407/2015
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 17 d. nutarties, kuria paliktas nenagrinėtas ieškovo ieškinys, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-213-619/2015 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas A. B. 2014-03-14 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikai, prašydamas priteisti 2 659 269 Lt (770 178 Eur) dydžio turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą už ieškovo teisių pažeidimą, atsiradusį dėl Vilniaus apygardos teismo ir šio teismo teisėjos J. Varanauskaitės veiksmų civilinės bylos Nr. 2-3378-781/2013 nagrinėjimo metu; nurodė, kad bylą ves pats (b. l. 1 – 2).

4Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 32 – 34).

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 17 d. nutartimi ieškovo A. B. ieškinį paliko nenagrinėtą (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.; b. l. 86).

6Teismas nurodė, kad ieškovas neatvyko į 2015 m. vasario 17 d. teismo posėdį, kad ieškovui pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, duomenų apie nedalyvavimo priežastis nepateikta, kad teisme gautas ieškovo faksimilinis pareiškimas, kuris nėra šalies pasirašytas, su daliniu tekstu, neįskaitomas, todėl toks prašymas nelaikytinas tinkamu šalies procesiniu prašymu, nes neatitinka CPK 111 straipsnio keliamų reikalavimų. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovas neprašė priimti sprendimo už akių, prašė palikti ieškinį nenagrinėtu.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 17 d. nutartį, o klausimą perduoti nagrinėti kitos apygardos teismui (b. l. 94). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas pažeidė CPK 5 - 7, 246 str. 4 d., 296 str. 1 d. 5 p., netinkamai taikė CPK 246 str. 1 d., suklydo nurodydamas, kad apie teismo posėdį tinkamai pranešta ieškovo atstovui, todėl ieškovo neatvykimo atveju ieškinys yra paliekamas nenagrinėtas; neatsižvelgė į tai, kad ieškovas byloje nėra atstovaujamas atstovo; teismas vilkino ieškinio išnagrinėjimą iš esmės, klastojo įrodymus ir aplinkybes, siekiant padėti atsakovams išvengti atsakomybės.
  2. Teismas nepagrįstai nustatė, kad ieškovo pareiškimas dėl bylos nagrinėjimo jam nedalyvaujant yra neįskaitomas bei nepasirašytas, kadangi Vilniaus apygardos teismas, gavęs ieškovo faksu siųstą prašymą, neinformavo ieškovo apie gauto prašymo trūkumus, nenustatė termino prašymo trūkumams pašalinti;
  3. Teismas pažeidė CPK 111, 115 str. 4 d., kurių nuostatomis klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas, teismo pavadinimo nenurodymas ar kiti netikslumai nesudaro esminių kliūčių tolesnei proceso eigai;
  4. Teismas pažeidė bendras objektyvaus ir nešališko civilinės bylos nagrinėjimo teismuose principas, nes niekas negali būti teisėju savo paties byloje. Net jei civilinę bylą nagrinėja kitas to paties teismo teisėjas, tai bylą nagrinėjantis teisėjas turi vertinti kolegos darbą, todėl sprendimo turiniui įtakos gali turėti subjektyvus pobūdžio nuostatos ir kriterijai.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą pirmos instancijos teismo nutartį (b. l. 103 - 104). Nurodo, kad apeliantas nepateikia įrodymų, kad jis buvo tinkamai teismui pranešęs apie nedalyvavimą teismo posėdyje, kad nedalyvavimo priežastys buvo svarbios, o pateiktame prašyme neprašė teismo nagrinėti civilinę bylą jam nedalyvaujant, taigi apygardos teismas skundžiama nutartimi tinkamai įvertino aplinkybes byloje ir pagrįstai paliko nenagrinėtu ieškovo ieškinį.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro apygardos teismo nutarties, kuria paliktas nenagrinėtu ieškovo ieškinys, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.).

11Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam tinkamai nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, ir jis neturi atstovo, teismas atideda bylos nagrinėjimą. Bylos nagrinėjimas atidedamas taip pat tuo atveju, kai ieškovas bylą veda per atstovą, tačiau į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas ir tinkamai apie teismo posėdžio vietą ir laiką nepranešta ieškovo atstovui. Bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis). Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių, o kai atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.).

12Nagrinėjamu atveju apygardos teismas paliko ieškinį nenagrinėtą, ieškovui neatvykus į teismo posėdį be pateisinamos priežasties ir pateiktą prašymą pripažinus netinkamu šalies procesiniu prašymu, o atsakovui neprašius priimti sprendimo už akių (CPK 111 str., 296 str. 1 d. 5 p., 246 str. 1 d.).

13Bylos duomenimis, pranešimas ieškovui apie Vilniaus apygardos teismo 2015-02-17 posėdį 2015-01-22 buvo išsiųstas faksu, o 2015-01-23 - paštu ieškovo nurodytais fakso numeriu ir adresu (b. l. 80, 82). Taigi apygardos teismas pagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ieškovui apie teismo posėdį yra pranešta, juolab kad ir ieškovas, teikdamas teismui prašymą dėl bylos nagrinėjimo 2015-02-17 teismo posėdyje jam nedalyvaujant, patvirtino buvęs informuotas apie nurodytą teismo posėdį.

14Apeliantas, atskirajame skunde nurodydamas, kad prašymas dėl teismo posėdžio atidėjimo teismui buvo pateiktas tinkamai, teigia, jog apygardos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į ieškovo pateiktą prašymą ir be pagrindo konstatavo, kad ieškovas neatvyko į teismo posėdį.

15Įvertinus apelianto apygardos teismui pateiktą prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo darytina išvada, kad apygardos teismas pagrįstai skundžiamoje teismo nutartyje nurodė, jog ieškovo prašymas nėra šalies pasirašytas, su daliniu tekstu, neįskaitomas. Pažymėtina, kad ieškovo nurodomas prašymas apygardos teisme gautas 2015-02-17, 14.30 val., t. y. prieš pat teismo posėdį (b. l. 84).

16Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas jau ne pirmą kartą prašymus (pareiškimus), susijusius su dalyvavimu teismo posėdžiuose, toje pačioje civilinėje byloje teismui faksu atsiunčia teismo posėdžio dieną, prieš pat teismo posėdį, nepateikdamas prašymų originalų (b. l. 64 - 65). Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-11-04 nutartimi, atsižvelgdamas į ieškovo 2014-11-03 pareiškimą dėl nedalyvavimo teismo posėdyje ir teismo nušalinimo, buvo nurodęs CPK procesiniams dokumentams nustatytus reikalavimus, minėta nutartimi apygardos teismas konstatavo, kad ieškovo pareiškimas, gautas faksu, originalas į bylą nėra pateiktas ir nustatė ieškovui terminą pareiškimo trūkumų pašalinimui – pareiškimo originalo pateikimui (b. l. 67); 2014-11-26 nutartimi toje pačioje civilinėje byloje apygardos teismas ieškovo 2014-11-03 pareiškimą pripažino nepaduotu, ieškovui nepašalinus teismo 2014-11-04 nutartyje nurodytų trūkumų ir grąžino jį padavusiam asmeniui (b. l. 71). Be to, Vilniaus apygardos teismas kito, 2015-01-21 įvykusio, teismo posėdžio toje pačioje civilinėje byloje metu konstatavęs, kad ieškovas neatvyko į teismo posėdį, atidėjo bylos nagrinėjimą 2015-02-17 16 val. (b. l. 79).

17Taigi aukščiau nurodytos aplinkybės sudaro pagrindo išvadai, kad apygardos teismas, priimdamas skundžiamą teismo nutartį, nepažeidė proceso teisės normų, kadangi civilinio proceso įstatymas bylos šalims numato pareigą sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti su teismu (CPK 8 str.), CPK 111 straipsnio 2 dalies 7 punktas nustato, kad kiekviename dalyvaujančio asmens procesiniame dokumente turi būti procesinį dokumentą paduodančio asmens parašas, o CPK 113 straipsnio 1 dalis įpareigoja dalyvaujančius byloje asmenis pateikti teismui procesinių dokumentų originalus. Tuo tarpu apeliantas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, kad apeliantas apygardos teismui buvo pateikęs aukščiau nurodytų CPK 111 ir 113 straipsnių nuostatas atitinkantį prašymą, ypač atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, kad apeliantas apygardos teismo 2014-11-04 ir 2014-11-26 nutartimis buvo informuotas apie reikalavimus teismui pateikiamiems procesiniams dokumentams, jam buvo nustatytas terminas prašymo trūkumams pašalinti, bylos nagrinėjimas taip pat buvo atidėtas (CPK 7 str., 178 str., 314 str., 338 str.).

18Atsižvelgiant į tai, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju, ieškovui neatvykus į teismo posėdį ir nepateikus CPK reikalavimus atitinkančio prašymo, teismo neinformavus apie nedalyvavimo priežastis, ieškovo ieškinys paliktinas nenagrinėtu (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.).

19Dėl pasakyto teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

20Teismas nepasisako dėl kitų atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentų, kurie nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas A. B. 2014-03-14 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu... 4. Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos Teisingumo... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 17 d. nutartimi ieškovo A. B.... 6. Teismas nurodė, kad ieškovas neatvyko į 2015 m. vasario 17 d. teismo... 7. Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujamas... 9. Atskirasis skundas netenkintinas.... 10. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro apygardos teismo nutarties,... 11. Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas,... 12. Nagrinėjamu atveju apygardos teismas paliko ieškinį nenagrinėtą, ieškovui... 13. Bylos duomenimis, pranešimas ieškovui apie Vilniaus apygardos teismo... 14. Apeliantas, atskirajame skunde nurodydamas, kad prašymas dėl teismo... 15. Įvertinus apelianto apygardos teismui pateiktą prašymą dėl teismo... 16. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas jau ne pirmą kartą prašymus... 17. Taigi aukščiau nurodytos aplinkybės sudaro pagrindo išvadai, kad apygardos... 18. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 19. Dėl pasakyto teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo skundo... 20. Teismas nepasisako dėl kitų atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 22. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 17 d. nutartį palikti nepakeistą....