Byla 2S-575-479/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Erikos Misiūnienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos I.M. atskirąjį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2007-05-08 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-277-666/2007 pagal pareiškėjos I.M. pareiškimą dėl įstatymo nustatyto termino atnaujinimo, suinteresuoti asmenys Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Kretingos rajono 1-asis notarų biuras, E.M. ir E.M..

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėja I.M. 2007-02-06 kreipėsi į teismą (2007-02-19 pareiškimas patikslintas) prašydama atnaujinti terminą priimti brolio Z.N., mirusio ( - ), palikimą. Nurodė, kad Brolis gyvenos vienas, neturėjo šeimos ir nepaliko testamento dėl savo turto palikimo. Pareiškėja yra mirusiojo turto įstatyminė ketvirtosios eilės paveldėtoja ir praleido terminą palikimui priimti dėl svarbių priežasčių – tuo metu dar objektyviai nebuvo palikimo, t.y. nebuvo atkurtos nuosavybės teisės į seneliui priklausiusį 32,53 ha žemės sklypą, esantį ( - ).

4Kretingos rajono apylinkės teismas 2007-05-08 nutartimi pareiškimo netenkino.

5Atskiruoju skundu pareiškėja I.M. su pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka, prašo ją panaikinti ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme. Apeliantė nurodo, kad teismas neteisingai nustatė bei įvertino faktines bylos aplinkybes, priimta nutartis užkerta kelią pareiškėjai tęsti mirusio brolio Z.N. vardu nuosavybės teisių atkūrimą į senelio žemę.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Klaipėdos AVMI su atskiruoju skundu nesutinka bei prašo jį atmesti, paliekant pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria jai neatnaujintas terminas palikimui priimti. Mano, jog teismas neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, neatkreipė dėmesio į tai, kad pareiškėja negalėjo įstatymo nustatytu terminu kreiptis dėl palikimo priėmimo, kadangi tuo metu palikimas objektyviai dar neegzistavo, t.y. nebuvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę. Tik 2006 metų gruodžio mėnesį pareiškėja sužinojo, jog brolis tvarkėsi nuosavybės teisių atkūrimo į žemę dokumentus, tačiau dėl nepakankamai pateiktų dokumentų nuosavybės teisės į žemę nebuvo atkurtos. Iki to laiko pareiškėja apie šią žemę nieko nežinojusi, todėl teismas turėjo atsižvelgti į šias priežastis ir atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą. Kolegija nesutinka su šiais apeliantės argumentais. Įstatymo nustatyta, jog palikimas turi būti priimtas per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Praleidus įstatymo nustatytą terminą, jis gali būti pratęstas, jei teismas pripažįsta, jog jis praleistas dėl svarbių priežasčių (LR CK 5.50 str. 1-3 d., 5.57 str. 1 d.). Pareiškėjos brolis Z.N. mirė ( - )(b.l. 8), į teismą dėl termino palikimui priimti pratęsimo pareiškėja kreipėsi 2007-02-06, t.y. praėjus daugiau nei dešimčiai metų. Sprendžiant klausimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo atsižvelgtina į objektyvias termino praleidimo priežastis, laiko tarpą, kiek jis buvo praleistas, kitas teisinę reikšmę turinčias aplinkybes, trukdžiusias pareiškėjui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo, įvertinti pareiškėjo elgesį (ar jis buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai) bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat vadovautis LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju vertindamas pareiškėjos elgesį bei priežastis, dėl kurių ji nespėjo laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo, pagrįstai nepripažino pareiškėjos elgesio atidžiu ir rūpestingu. Pareiškėja nurodo prieštaringas aplinkybes apie brolio palikimo priėmimą, žinojimą apie senelio žemę. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme pareiškėja paaiškino, jog nesikreipė į notarą dėl brolio palikimo priėmimo, nes sirgo, nežinojo apie žemę, darbas ir šeima trukdė domėtis brolio reikalais (b.l. 74-75). Atskirajame skunde pareiškėja nurodo, jog priėmė brolio palikimą pradėjusi jį faktiškai valdyti – pasiėmė vieną iš šeimos relikvijų, šventąjį paveikslą. Taip pat nurodo, jog dar gyvas būdamas brolis Z.N. siūlė pareiškėjai tvarkytis nuosavybės teisių į žemę atkūrimo reikalus, tačiau pareiškėja to nepadarė ir nežinojo, ar brolis šiuos reikalus tvarkė (b.l. 80-81). Akivaizdu, jog pareiškėja žinojo apie senelio žemę dar broliui esant gyvam ir nenurodo objektyvių įrodymais pagrįstų priežasčių, dėl kurių pati įstatymo nustatytu terminu nesitvarkė nuosavybės teisių atkūrimo bendra LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo tvarka bei terminais. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino visumą byloje surinktų įrodymų ir pagrįstai netenkino pareiškėjos prašymo atnaujinti praleistą terminą, todėl apeliantės atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos nutarties (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.)

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

10Kretingos rajono apylinkės teismo 2007-05-08 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai