Byla 2A-1220-232/2013
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje vienasmeniškai apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) T. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Gotas“ ieškinį atsakovui T. J. dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2I.GINČO ESMĖ.

3Ieškovas UAB „Gotas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo T. J. 2 380 Lt skolos, 556,92 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2010 11 27 ieškovas su atsakovu sudarė sutartį Nr. 1-65254-6, kurios pagrindu ieškovas išnuomavo atsakovui elektrinį šildytuvą. Atsakovas ieškovui ilgą laiką išnuomoto elektrinio šildytuvo negrąžino, todėl ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą. Atsakovas elektrinį šaldytuvą atsakovui grąžino tik 2011 05 11, todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo nuomos mokestį už visą nuomos laikotarpį, t. y. 2 380 Lt bei sutarties pagrindu priskaičiuotus 556,92 Lt dydžio delspinigius.

5A. T. J. atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad jis neginčija su ieškovu sudarytos nuomos sutarties pažeidimo fakto, tačiau atsakovo nuomone, ieškovas, šioje situacijoje, turėjo nutraukti vienašališkai nuomos sutartį. Be to, atsakovas nurodė, kad ieškovo ir atsakovo sudaryta nuomos sutartis turėtų būti vertinama kaip vartojimo sutartis. Iš ieškovo veiksmų matyti, kad ieškovas elgėsi taip tarsi nuomos sutartis jau būtų nutraukta, atsižvelgiant į tai, ieškovas negali reikalauti, kad atsakovas mokėtų nuomos mokestį už visą elektrinio šildytuvo negrąžinimo laikotarpį. Taip pat atsakovas nurodo, kad prašomas priteisti nuomos mokestis yra neprotingai didelis. Be to, atsakovas nurodo, kad ieškovas jam nepateikė ieškovo patvirtinto kainininko, kurio pagrindu buvo skaičiuojamas nuomos mokestis. Atsakovas taip pat nurodo, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos turėtų būti mažinamos.

6II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. sausio 17 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovo UAB „Gotas“ naudai iš atsakovo T. J. 2 380 Lt skolos, 278,46 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 2658,46 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 09 14) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1 090,18 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas nurodė, jog 2010 11 27 ieškovas su atsakovu sudarė sutartį Nr. 1-65254-6, pagal kurią ieškovas įsipareigojo išnuomoti atsakovui techniškai tvarkingus ir sukomplektuotus įrankius, o atsakovas įsipareigojo sutartu laiku grąžinti techniškai tvarkingus ir sukomplektuotus įrankius, sumokėti už nuomos ir kitas suteiktas paslaugas. Atsakovas ieškovui įrankius grąžino 2011 05 11. Teismas nustatė, jog byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs už visą įrankių negrąžinimo laikotarpį, todėl ieškovui iš atsakovo priteisė 2 380 Lt nesumokėto nuomos mokesčio. Teismas, atsižvelgdamas į LAT formuojamą praktiką sumažino prašomus priteisti sutartinius 0,2 proc. delspinigius, sprendė, jog tinkami ir protingi būtų 0,1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, kas sudarytų 278,46 Lt delspinigių, todėl prašymą dėl delspinigių priteisimo tenkino iš dalies.

9III.APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.

10A. T. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012 01 17 sprendimą ir priimti naują sprendimą: ieškovo ieškinys tenkintinas tik dalyje, priteisiant nuomos mokestį, kuris taikytinas ilgalaikės nuomos santykiams, patvirtintiems įmonės vadovo įsakymu, o jei tokio nėra, pagal įprastinius įrankių nuomos rinkoje esančius įkainius iki faktinės nuomos sutarties pabaigos, kitoje dalyje ieškinys atmestinas; ieškovo priteistinos netesybos mažinamos, bet ne daugiau nei ieškovo patirti nuostoliai; pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Pažymėjo, jog ieškovas nuomos sutartį žymiai ankščiau buvo nutraukęs nei nuomos objektas buvo grąžintas. Ieškovas ne vieną kartą kreipėsi į atsakovą dėl įrankio grąžinimo, kreipėsi į ikiteiminio tyrimo įstaigą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo atsakovui neva šiam pasisavinus ieškovui nuosavybės teisė priklausantį elektros šildytuvą. Minėtais konkliudentiniais savo veiksmais patvirtino, jog nuomos sutartis yra nutraukta. Todėl šiuo atveju ieškovui nutraukus nuomos sutartį, ieškovas įgijo teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, bet ne nuomos mokesčio. Atsakovo teigimu, ieškovo ir atsakovo sudaryta nuomos sutartis turėtų būti vertinama kaip vartojimo sutartis, todėl teismas privalėjo patikrinti ne tik faktines aplinkybes, tačiau įvertinti ir sutarties atitikimą bendriesiems teisės principams. Ieškovas atsakovui nepateikė ieškovo patvirtinto kainininko, kurio pagrindu buvo skaičiuojamas nuomos mokestis. Pažymėjo, jog nors ir pirmosios instancijos teismas sumažino netesybas, tačiau jos sudaro daugiau nei 36 proc. metinių palūkanų. Apelianto teigimu netesybos yra per didelės, byloje nėra ieškovo pateiktų faktinių nuostolių dydžio paskaičiavimų, todėl teismas galėjo priteisti nuo 3 iki 5 proc. metinių palūkanų.

11Ieškovas UAB „Gotas“ atsiliepimu prašė atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012 01 17 priimtą sprendimą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog nuomos sutartyje buvo nurodytas konkretus nuomos laikotarpis, kuriam pasibaigus atsakovas įrankio negrąžino. Pagal LR CK 6.499 str. 2 d. nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kai buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlygintų nusotolius. Ginčo atveju atsakovas uždelsė grąžinti įrankį ir laikė jį pusę metų, todėl jam atsiranda pareiga mokėti nuomos mokestį už visą nuomos laikotarpį iki 2011 05 11. Atsakovo argumentai, jog ieškovas neva nuomos sutartį nutraukė ankščiau, nei daiktas realiai buvo grąžintas nepagrįsti. Pažymėjo, jog nuomos sutartis nutraukta, tik po to kai atsakovas grąžino elektrinį šildytuvą t.y. 2011 05 11. Pažymėjo, jog delspinigių dydis yra sumažintas ženkliai, net 50 proc., todėl keisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimą vien tik atsakovo deklaratyviais, neapibrėžtais reikalavimais nėra pagrindo.

12IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO NUSTATYTOS APLINKYBĖS IR ARGUMENTAI.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

14Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

15Apeliantas ginčija teismo priimtą sprendimą tuo pagrindu, jog teismas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes bei netinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko sprendimas naikintinas. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apelianto argumentais nesutinka.

16Pirmos instancijos teismas byloje nustatė ir apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad 2010 11 27 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta sutartis Nr. 1-65254-6, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui išnuomoti techniškai tvarkingus ir sukomplektuotus įrankius. Nuomininkas (atsakovas) įsipareigojo sutartu laiku grąžinti techniškai tvarkingus ir sukomplektuotus įrankius nuomotojui, sumokėti už nuomą ir kitas suteiktas paslaugas, panaudotas medžiagas, nurodytomis kainomis. Šalių sudarytoje sutartyje nurodoma, kad nuomos terminas ir nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti nuo įrankio perdavimo nuomininkui ir skaičiuojami iki įrankio grąžinimo nuomotojui dienos. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šių faktų neginčija ir pats atsakovas, atsakovas nustatytu laiku negrąžino nuomos dalyko – elektrinio šildytuvo su priedais, ko pasekoje ieškovas kreipėsi į Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 1 policijos komisariatą. Iš nuomos sutarties matyti, jog atsakovas ieškovui įrankius grąžino 2011 05 11. Pagal minėtą sutartį viso paskaičiuota mokėtina nuomos suma už visą įrankių negrąžinimo laikotarpį sudaro 2 380 Lt. Ieškovas 2011 05 21 raštu kreipėsi į atsakovą įspėdamas, jog neapmokėjus įsiskolinimo geruoju, bus kreiptasi į teismą dėl skolos išieškojimo. Byloje duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, nėra.

17Pagal LR CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus. CK 6.205 str. nustato, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Kaip minėta asakovas pasirašydamas nuomos sutartį įsipareigojo sutartu laiku grąžinti techniškai tvarkingus ir sukomplektuotus įrankius nuomotojui, sumokėti už nuomą ir kitas suteiktas paslaugas, panaudotas medžiagas, nurodytomis kainomis. Šalys susitarė, kad nuomos terminas ir nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti nuo įrankio perdavimo nuomininkui ir skaičiuojami iki įrankio grąžinimo nuomotojui dienos. Be to, CK 1.5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. CK 6.158 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekviena sutarties šalis, turėdama santykių, privalo elgtis sąžiningai. Sąžiningas elgesys turi būti tiek ikisutartiniuose santykiuose (CK 6.163 str.), tiek sudarant sutartį (CK 6.162 str.), tiek aiškinant jos turinį (CK 6.193 str.), tiek ją vykdant (CK 6.200 str.).

18Pagal LR 6.477 str. 1 d. nuomotojas įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis mokėti nuomos mokestį. CK 6.496 str. numato, kad terminuota sutartis baigiasi, kai sueina jos terminas, jeigu abi šalys sutarties neatnaujina sudarydamos naują susitarimą arba šio kodekso 6.481 str. nustatyta tvarka. Nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas privalo grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės. Jeigu nuomininkas daiktą grąžina pavėluotai, tai nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlyginti nuostolius (LR CK 6.499 str. 1,2d.). Kaip matyti iš bylos medžiagos ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, perdavė nuomojamus daiktus atsakovui, atsakovas savo pareigos mokėti nuomos mokestį, nėra įvykdęs. Kadangi ieškovui nuomos objektas grąžintas 2011 05 11, todėl nuomos sutarčiai pasibaigus, atsakovas privalo sumokėti nuomos mokestį paskaičiuotą už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą t.y. 2 380 Lt. Apeliantas apeliacinį skundą grindžia ta aplinkybe, jog ieškovas ne vieną kartą kreipėsi į atsakovą dėl įrankio grąžinimo, taip pat kreipėsi į ikiteisminio tyrimo įstaigą, todėl iš esmės savo konkliudentiniais veiksmais, patvirtino, jog nuomos sutartis nutraukta ir šiuo atveju įgijo teisę reikalauti tik nuostolių atlyginimo. Pažymėtina, jog LR CK 6.497 str. reglamentuoja nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą nuomotojo reikalavimu, minėtame straipsnyje nurodyti atvejai kuomet nuomotojas turi teisę teisme pareikšti reikalavimą nutraukti prieš terminą nuomos sutartį, tačiau įstatyme aiškiai nurodyta, jog tai yra nuomotojo teisė, o ne pareiga. Be to įstatyme nėra numatyta, jog nuomos sutartis gali būti nutraukta atsakovo nurodytais konkliudentiniais veiksmais. Pažymėtina, jog byloje nėra duomenų, jog ieškovas būtų nutraukęs nuomos sutartį. Nuomos objektas ieškovui grąžintas 2011 05 11, todėl realiai sutartis pasibaigė grąžinus nuomos objektą. Be to, pažymėtina, kad net ir pripažinus jog sutartis nutraukta iškiltų klausimas dėl nuostolių atlyginimo, atsakovui laiku negražinus daikto, ieškovo negautų pajamų pavidalu.

19Kitas apelianto argumentas, jog nuomos sutartis pripažintina vartojimo sutartimi ir teismas privalėjo vertinti sutarties sąlygų atitikimą bendriesiems teisės principams, neįtakoja pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo. Kaip matyti iš nuomos sutarties, ieškovas išnuomavo elektrinį šildytuvą su priedais atsakovui sutartyje nustatyta kaina ir terminais. Byloje duomenų, kur ir kokiu tikslu panaudotas išnuomotas daiktas, nėra. Be to įvertinus šalių pasirašytą sutartį bei ja šalių sulygtas sąlygas, nenustatyta, jog sutartis prieštarautų bendriesiems sąžiningumo reikalavimams ar iš esmės pažeistų šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai.

202010 11 27 Sutartyje yra nurodytos nuomojamos įrangos kainos, kurios pagrindžia atsakovo nesumokėtas pagal sutartį sumas, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti paskaičiavimų teisingumu, tuo labiau, kad jokių pagrįstų argumentų dėl ieškovo nuomos sutartyje atliktų skaičiavimų už įrangos nuomą atsakovas nepateikė, nesidomėjo ir neprašė pateikti kainyninko. Tuo tarpu pagal CPK 178 str. kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

21Pirmosios instancijos teismas prašomas priteisti sutartines netesybas sumažino iki 0,1 proc. už kiekvieną uždelstą dieną, laikė, jog tokio dydžio netesybos tinkamos ir protingos. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog toks netesybų dydis atitinka šalių interesų pusiausvyrą ir nėra pagrindo jų mažinti. Pažymėtina, jog pirmos instancijos teismas ieškovo prašomas priteisti netesybas sumažino ženkliai t.y. nuo 0,2 proc. iki 0,1 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. Be to atsakovas neįrodė, jog priteistos netesybos yra pernelyg didelės. Atsakovas nepateikė įrodymų, jog jis sudarant sutartį dėl nuomos, nesutiko ar prieštaravo dėl nustatytų netesybų dydžio (sutartinės netesybos 0,2 proc.). Taip pat byloje nėra duomenų, jog atsakovas išvis būtų prašęs sumažinti netesybų dydį po sutarties sudarymo. Vertinant netesybų dydį atsižvelgtina į tai, kad atsakovas laiku negrąžino nuomos objekto, pasibaigus nuomos sutarčiai geruoju skolos nesumokėjo, todėl tokiais savo veiksmais iš esmės didino ieškovo nuostolius dėl sutartinės prievolės nevykdymo. Toks atsakovo elgesys laikytinas nesąžiningu ir negali būti pagrindu atleisti atsakovą nuo atsakomybės ar ją dar mažinti. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino ir aiškino byloje nustatytas aplinkybes bei netesybų dydį bei jų mažinimą nustatančias teisės normas, todėl pagrindo mažinti netesybų dydį, nėra.

22Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.).

23Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jo remiantis apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

25Vilniaus miesto 2 apylinkės 2012 m. sausio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje... 2. I.GINČO ESMĖ.... 3. Ieškovas UAB „Gotas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Nurodė, kad 2010 11 27 ieškovas su atsakovu sudarė sutartį Nr. 1-65254-6,... 5. A. T. J. atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir... 6. II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI.... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. sausio 17 d. sprendimu ieškovo... 8. Teismas nurodė, jog 2010 11 27 ieškovas su atsakovu sudarė sutartį Nr.... 9. III.APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI. ... 10. A. T. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo... 11. Ieškovas UAB „Gotas“ atsiliepimu prašė atsakovo apeliacinį skundą... 12. IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO NUSTATYTOS APLINKYBĖS IR ARGUMENTAI.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir... 15. Apeliantas ginčija teismo priimtą sprendimą tuo pagrindu, jog teismas... 16. Pirmos instancijos teismas byloje nustatė ir apeliacinės instancijos teismas... 17. Pagal LR CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais... 18. Pagal LR 6.477 str. 1 d. nuomotojas įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą... 19. Kitas apelianto argumentas, jog nuomos sutartis pripažintina vartojimo... 20. 2010 11 27 Sutartyje yra nurodytos nuomojamos įrangos kainos, kurios... 21. Pirmosios instancijos teismas prašomas priteisti sutartines netesybas... 22. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga... 23. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 25. Vilniaus miesto 2 apylinkės 2012 m. sausio 17 d. sprendimą palikti...