Byla e2-19819-947/2019
Dėl nuostolių atlyginimo, skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Asta Žeromskytė-Stanienė

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „SANITEX“ ieškinį atsakovei UAB „Dambravos žuvis“ dėl nuostolių atlyginimo, skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, priteisti iš atsakovės 8 430,06 Eur nuostolių atlyginimą, 9 567,31 Eur skolą, 517,51 Eur kompensuojamąsias palūkanas, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2014 m. kovo 27 d. šalys sudarė pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – sutartis). Sutartimi atsakovė įsipareigojo tiekti prekes ieškovei, o ieškovė įsipareigojo už atsakovės tiekiamas prekes atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovė pardavė ieškovei netinkamos kokybės 4 023,60 kg žuvies vakuuminėse pakuotėse. Ieškovė minėtą produkciją pardavė įmonei SIA „Sanitex“, o pastaroji perpardavė įmonei SIA „Maxima Latvija“. Dėl netinkamos kokybės prekių SIA „Maxima Latvija“ prekių nepriėmė, todėl buvo patirti SIA „Maxima Latvija“ ir SIA „Sanitex“ bei ieškovės nuostoliai. Ieškovė prašo priteisti likusią nepadengtą 8 430,06 Eur dydžio nuostolių sumą.

6Šalims toliau vykdant bendradarbiavimą sutarties pagrindu, atsakovė tiekė ieškovei prekes ir už pristatytas prekes išrašė ieškovei pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė į 2018 m. liepos 4 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. DAM/SAN0992 įrašė daugiau prekių nei faktiškai buvo pristatyta ieškovei. Atsakovei minėtoje sąskaitoje nepagrįstai įrašius daugiau prekių nei buvo pristatyta, ieškovė išrašė debetinę sąskaitą nepristatytoms prekėms (398,55 Eur), kurios atsakovė neapmokėjo.

7Taip pat ieškinyje ieškovė nurodo, kad 2017 m. sausio 10 d. šalys sudarė susitarimą dėl žuvies žaliavos fasavimo. Šia sutartimi ieškovė įsipareigojo tiekti prekes atsakovei, o atsakovė įsipareigojo už ieškovės tiekiamas prekes atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovė sutarties pagrindu tiekė atsakovei prekes (žuvies žaliavą), o už pristatytas prekes atsakovei išrašė PVM sąskaitas faktūras. Atsakovė už gautas iš ieškovės prekes iki šiol nėra atsiskaičiusi ir skolinga 9 168,76 Eur. Už nesavalaikį atsiskaitymą ieškovė priskaičiavo atsakovei 517,51 Eur kompensuojamąsias palūkanas.

8Teismas konstatuoja:

9ieškinys tenkinamas visiškai.

10Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus pagrindžia šie rašytiniai įrodymai: 2014 m. kovo 27 d. pirkimo – pardavimo sutartis (e. b. l. 6-8), 2017 m. lapkričio 17 d. raštas dėl nuostolių atlyginimo (e. b. l. 9-12), 2017 m. spalio 19 d. pretenzija (e. b. l. 26-27), krovinio neatitikimo aktas (e. b. l. 28), debetinė PVM sąskaita faktūra Nr. DVT0003425 (e. b. l. 29), PVM sąskaita faktūra Nr. 0992 (e. b. l. 30), 2017 m. sausio 10 d. susitarimas dėl žuvies žaliavos fasavimo (e. b. l. 31-33), PVM sąskaitos faktūros Nr. 3189264, Nr. 3190580, Nr. DAM/SAN 0748 (e. b. l. 34-35, 46), aktai Nr. 101/2017, Nr. 104/2017 (e. b. l. 69-73), bandymų apžvalga Nr. PV-2017-P-68705.01 (e. b. l. 74-75), sąskaitos Nr. BLSP0005866, Nr. BLSP0005865, Nr. BLSP0005649, Nr. PV/27677/2017, Nr. PV/2717/2017, Nr. PV27144/2017 (e. b. l. 77-91), tyrimo ataskaita (e. b. l. 92-93).

11Atlikus byloje pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą, daroma išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti. Kaip matyti, tarp šalių rašytinių sutarčių pagrindu susiklostė didmeninio pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.371 straipsnis). Sutarties pagrindu atsakovė perdavė ieškovei netinkamos kokybės prekes, todėl atsakovė privalo atlyginti ieškovės patirtus nuostolius (8430,06 Eur) (CK 6.333 straipsnio 1 dalis, 6.378 straipsnis, 6.334 straipsnis, 2014 m. kovo 27 d. sutarties 4 punktas). Taip pat atsakovė pristačiusi mažiau prekių, nei išrašytoje ir ieškovės apmokėtoje PVM sąskaitoje faktūroje, privalo apmokėti ieškovės išrašytą Debetinę sąskaitą nepristatytoms prekėms (398,55 Eur). Pardavimo sutarties pagrindu ieškovė perdavė atsakovei prekes, todėl atsakovė privalėjo vykdyti savo įsipareigojimus ir sutartyje nustatytu terminu sumokėti ieškovei už atsakovės nuosavybėn perduotas prekes (9168,76 Eur). Už nesavalaikį atsiskaitymą ji turi mokėti įstatyme nustatytas palūkanas (517,51 Eur) (CK 6.210 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis). Ieškovė dėl teisių gynimo kreipėsi į teismą, todėl atsakovė privalo mokėti ieškovei ir įstatyme numatytas procesines palūkanas (CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalys, 6.210 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

12Ieškinys pagrįstas byloje esančiais rašytinais įrodymais, todėl tenkinamas visiškai – iš atsakovės priteisiama ieškovei 8 430,06 Eur nuostolių atlyginimas, 9 567,31 Eur skola, 517,51 Eur palūkanos, 8 procentų dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą (18 514,88 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. liepos 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2, 6.37, 6.38, 6.63 straipsniai, 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.200, 6.205 straipsniai, 6.210 straipsnio 2 dalis, 6.256, 6.261, 6.305, 6.314, 6.333, 6.344, 6.371, 6.378 straipsniai, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 2014 m. kovo 27 d. sutarties 1.1, 4.1, 5.2 punktai, 2017 m. sausio 10 d. sutarties 1, 16, 17 punktai).

13Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos ieškovei – 208,00 Eur žyminio mokesčio. Įrodymų apie kitas bylinėjimosi išlaidas ieškovė nėra pateikusi. Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, nėra, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1, 8 punktai, 7 dalis, 92, 93, 96, 98 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428 straipsniais, 430 straipsnio 9 dalimi, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Dambravos žuvis“, juridinio asmens kodas 134636255, buveinė Juodupės g. 28, Dambravos k., Prienų r., ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „SANITEX“, juridinio asmens kodas 110443493, buveinė Kaune, Raudondvario pl. 131,

178 430,06 Eur (aštuonių tūkstančių keturių šimtų trisdešimties eurų 6 ct) nuostolių atlyginimą, 9 567,31 Eur (devynių tūkstančių penkių šimtų šešiasdešimt septynių eurų 31 ct) skolą, 517,51 Eur (penkių šimtų septyniolikos eurų 51 ct) palūkanas, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (18 514,88 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. liepos 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 208,00 Eur (dviejų šimtų aštuonių eurų) žyminį mokestį.

18Reikalavimas atsakovei: per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jį įvykdytų arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateiktų motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio reikalavimus ir pagrįstus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

19Nurodyti atsakovei, kad, jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nurodyti prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas. Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdys ir pateiks teismui tai patvirtinančius dokumentus, šis preliminarus sprendimas bus panaikintas, o byla nutraukta.

20Informuoti atsakovę, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

21Preliminaraus sprendimo patvirtintą kopiją, ieškinio kopiją (su priedais) išsiųsti atsakovei.

22Ieškovei preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti elektroninių ryšių priemonėmis per tris darbo dienas po šio sprendimo įsiteisėjimo.

23Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Asta Žeromskytė-Stanienė... 2. dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo bylą nagrinėti... 5. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2014 m. kovo 27 d. šalys sudarė... 6. Šalims toliau vykdant bendradarbiavimą sutarties pagrindu, atsakovė tiekė... 7. Taip pat ieškinyje ieškovė nurodo, kad 2017 m. sausio 10 d. šalys sudarė... 8. Teismas konstatuoja:... 9. ieškinys tenkinamas visiškai.... 10. Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus pagrindžia šie... 11. Atlikus byloje pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą, daroma išvada, kad... 12. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais rašytinais įrodymais, todėl... 13. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428... 15. ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Dambravos... 17. 8 430,06 Eur (aštuonių tūkstančių keturių šimtų trisdešimties eurų 6... 18. Reikalavimas atsakovei: per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jį įvykdytų... 19. Nurodyti atsakovei, kad, jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nurodyti... 20. Informuoti atsakovę, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo... 21. Preliminaraus sprendimo patvirtintą kopiją, ieškinio kopiją (su priedais)... 22. Ieškovei preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti... 23. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas....