Byla 2A-749/2010
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) rašytiniame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Murestos prekyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 2 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-739-262/2010 pagal ieškovo UAB „Wavin Baltic“ ieškinį atsakovui UAB „Murestos prekyba“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Wavin Baltic“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Murestos prekyba“ 162515,52 Lt skolos, 11248,61 Lt palūkanų, iš viso - 173764,13 Lt; 11,84 proc. procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Jis nurodė, kad ieškovas ir atsakovas sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo užsakymus parduoti prekes atsakovui, o atsakovas įsipareigojo priimti prekes ir už jas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Sutartyje nustatytu terminu atsakovas nesumokėjo ieškovui už parduotas prekes 162515,52 Lt. Atsakovui praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą priteistina iš atsakovo 15,21% palūkanų, t.y. 11248,61 Lt. Taip pat iš atsakovo priteistinos ir 11.84% dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 6 d. preliminariu sprendimu ieškovo UAB „Wavin Baltic“ ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo UAB „Murestos prekyba“ 162515,52 Lt skolos, 11248,61 Lt palūkanų; 11,84 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos, t.y. nuo 173764,13 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2009 m. rugsėjo 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2238,00 Lt žyminio mokesčio ir 2856,00 Lt išlaidų už suteiktą teisinę pagalbą bei 5,00 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

5Atsakovas UAB „Murestos prekyba“ pateikė prieštaravimus dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 6 d. preliminaraus sprendimo, kuriuose prašė panaikinti preliminarų sprendimą. Jis nurodė, kad byloje nėra dokumentų, patvirtinančių, kad ieškovas tinkamai įvykdė savo pareigą perduoti atsakovui jo prekes, ieškovas nepagrįstai ir neteisėtai reikalauja, kad atsakovas sumokėtų ieškovui už prekes, nurodytas PVM sąskaitose – faktūrose Nr.: WB000031778, WB000031807, WB000031873, WB000031885, WB000032163, WB000032301, WB000032307, WB000032315, WB000032320, WB000032710, WB000032722, WB000032736, WB000032821, bendra išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų suma 92979,74 Lt. Ieškovas neperdavė atsakovui sąskaitose – faktūrose nurodytų prekių, o taip pat neperdavė ūkinių operacijų atlikimą patvirtinančių finansinių dokumentų, todėl laikytina, kad ieškovas neįvykdė pareigos perduoti atsakovui prekes, todėl ieškovas neteisėtai reikalauja, kad atsakovas sumokėtų ieškovui 92979,74 Lt sumą. Atsakovas taip pat nurodo, kad nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki prieštaravimų parengimo atsakovas sumokėjo ieškovui 15000,00 Lt, todėl atsakovo skola ieškovui sudaro tik 54535,78 Lt.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 2 d. sprendimu Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 6 d. preliminarų sprendimą pakeitė ir priteisė ieškovo naudai iš atsakovo 147515,52 Lt skolos, 11.248,61 Lt palūkanų, iš viso 158764,13 Lt, ir 11,84 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos, t.y. nuo 158764,13 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Teismas nurodė, kad atsakovas po ieškinio pateikimo teismui dienos sumokėjo ieškovui 15000,00 Lt, todėl atsakovo skola ieškovui mažintina iki 147515,52 Lt. Teismas taip pat nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad atsakovas UAB „Murestos prekyba“ praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą ir neapmokėjo PVM sąskaitų – faktūrų per 60 kalendorinių dienų nuo jų išrašymo dienos (Sutarties 5.1. p.), todėl pagal CK 6.314 str. 5 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 1 d. ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas sumokėtų palūkanas, apskaičiuotas pagal šį įstatymą. Ieškovas pateikė duomenis, kad antrąjį 2008 m. pusmetį galiojo 2008 m. birželio 30 d. paskelbtas 1 mėn. VILIBOR, kuris sudarė 4,84. Ši palūkanų norma pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. padidinama 7 procentiniais punktais (iki 11,84%). Pirmąjį 2009 m. pusmetį galiojo 2008-12-31 paskelbtas 1 mėn. VILIBOR, kuris sudarė 8,21. Ši palūkanų norma pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. padidinama 7 procentiniais punktais (iki 15,21%). Todėl teismas, vadovaujantis LR CK 6.256 str. 2 d. ir 4 d priteisė iš atsakovo UAB „Murestos prekyba“ 11.248,61 Lt palūkanų, apskaičiuotų pagal palūkanų apskaičiavimo lentelę, pateiktą ieškinyje. Teismo teigimu, pagal CK 6.37 str. 2 d. skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau šiuo atveju taikytinas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas ir ieškovui priteistinos pagal šį įstatymą apskaičiuotos procesinės palūkanos, t.y. 11,84 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Apeliaciniu skundu atsakovas prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 2 d. sprendimą dalyje dėl 11248,61 Lt dydžio palūkanų priteisimo ir nurodant, kad ieškovo naudai iš atsakovo priteisiama 10421,64 Lt dydžio palūkanos. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovui priteisė 11248,61 Lt dydžio palūkanas, nors remiantis teisės aktais jam turėjo būti priteista 826,97 Lt mažiau, t.y. 10241,64 Lt. Susidaro situacija, jog ieškovui be teisinio pagrindo priteisiama daugiau pinigų nei numato Lietuvos Respublikos teisės aktai bei pažeidžiamos CK 6.242 straipsnio nuostatos.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas nurodo, kad sutinka su atsakovo apeliaciniu skundu.

9Šalys Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė ieškovo UAB „Wavin Baltic“ ir atsakovo UAB „Murestos prekyba“ 2010 m. rugsėjo 9 d. sudarytą taikos sutartį, ir prašo ją patvirtinti rašytinio proceso tvarka.

10Taikos sutartis tvirtintina, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 2 d. sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina.

11CPK 140 straipsnio trečioji dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi; rašytinės šalių taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos; prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą, ir nutartyje turi būti nurodomos tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos. Pagal CPK 42 straipsnio antrąją dalį teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui.

12CK 6.983 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

13Teismui pateiktos šalių 2010 m. rugsėjo 9 d. taikos sutarties turinys patvirtina, kad šalys supranta bei suvokia taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir bylos nutraukimo dėl taikos sutarties patvirtinimo pasekmes, t. y. kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

14Teisėjų kolegija pagal pateiktos į bylą šalių 2010 m. rugsėjo 9 d. taikos sutarties turinį bei sąlygas konstatuoja, kad šalių veiksmai dėl taikos sutarties sudarymo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad priimtina nutartis, kuria patvirtintina minėta taikos sutartis, nurodant nutartyje tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygas, pirmosios instancijos teismo sprendimas ir papildomas sprendimas panaikintini ir byla nutrauktina.

15Remiantis CPK 87 straipsnio antrąja dalimi, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio arba šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Į bylą pateiktas 2009 m. liepos 21 d. mokėjimo nurodymas Nr. 14463 (b.l. 2) patvirtina, kad ieškovas UAB „Wavin Baltic“ už ieškinį sumokėjo 2238 Lt žyminį mokestį. Į bylą pateiktas 2010 m. balandžio 1 d. mokėjimo nurodymas Nr. 5803 ( b.l. 113) patvirtina, kad atsakovas UAB „Murestos prekyba“ už apeliacinį skundą sumokėjo 65 Lt žyminį mokestį. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šalys sudarė taikos sutartį, sprendžia, kad, vadovaujantis CPK 87 straipsnio antrąja dalimi, grąžintina ieškovui 1678,5 Lt, o atsakovui 48,75 Lt žyminio mokesčio.

16Remiantis šalių sudarytos taikos sutarties nuostatomis, šalys susitarė, kad turėtas bylinėjimosi išlaidas šalys padengia savo sąskaita ir nei viena šalis neturi atlyginti kitos šalies turėtų išlaidų.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio antrąja dalimi, 140 straipsnio trečiąja dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio pirmosios dalies 5 punktu,

Nutarė

18Patvirtinti ieškovo UAB „Wavin Baltic“ ir atsakovo UAB „Murestos prekyba“ 2010 m. rugsėjo 9 d. taikos sutartį, pagal kurią susitarta civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Wavin Baltic“ ieškinį atsakovui UAB „Murestos prekyba“ dėl skolos priteisimo užbaigti taikiai tokiomis sąlygomis:

191. Šia taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, nagrinėjamą Lietuvos apeliaciniame teisme dėl skolos ir palūkanų pritiesimo, civilines bylos Nr. 2A-749/2010, bei siekia užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje.

202. Atsakovas civilinėje byloje Nr. 2A-749/2010 ieškovo pateiktą reikalavimą įsipareigoja įvykdyti tokia tvarka ir terminais:

212.1. skolos dalį, sudarančią 35000 Lt (trisdešimt penkis tūkstančius litų), sumokėti ieškovui per 2 (dvi) dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos;

222.2. skolos dalį, sudarančią 85009,46 Lt (aštuoniasdešimt penkis tūkstančius devynis litus ir 46 ct), įskaitant pridėtinės vertės mokestį, atsakovas dengia grąžindamas ieškovui pastarojo tiektas atsakovui ir atsakovo neparduotas tretiesiems asmenims prekes, išvardintas ir aprašytas prie Šios sutarties pridedamame grąžinamų prekių sąraše, kuris laikomas sudedamąja ir neatskiriama Šios sutarties dalimi; šiame papunktyje nurodytas prekes atsakovas įsipareigoja perduoti ieškovui per 2 (dvi) dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Prekių perdavimas atsakovui fiksuojamas Šalims pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktą.

232.3. bendra ieškovui atsakovo šios sutarties 2 punkto 2.1 ir 2.2 papunkčius sumokėta skolos suma bus 120009,46 Lt (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių devyni litai ir 46 ct).

243. Taikos sutarties 2 punkto 2.2 papunktyje nurodytas prekes ieškovas iš atsakovo pasiima savo lėšomis ir jėgomis. Šalys susitaria, kad 2 punkto 2.1 papunktyje nurodytas mokėjimas atliekamas tik po to, kai ieškovas priima visas grąžinamų prekių sąraše nurodytas prekes ir pasirašo prekių perdavimo-priėmimo aktą. Tuo atveju, jei ieškovas uždelsia priimti grąžinamų prekių sąraše nurodytas prekes, tiek kiek ieškovas uždelsė priimti grąžinamų prekių sąraše nurodytas prekes pratęsiamas šios sutarties 2 punkto 2.1 papunktyje nurodytos pinigų sumos sumokėjimo ieškovui terminas ir tai nėra laikoma šios sutarties 2 punkto 2.1 papunktyje nurodyto termino pažeidimu.

254. Ieškovas šia sutartimi pareiškia, kad sutinka ir pritaria šios sutarties 2 punkte nurodytai atsakovo skolos grąžinimo tvarkai ir pareiškia, kad atsisako visų kitų reikalavimų pareikštų ieškinyje, civilinėje byloje Nr. 2A-749/2010, kurių neapima šios sutarties 2 punkto 2.1 ir 2.2 papunkčiai, įskaitant, bet neapsiribojant: 11248,61 Lt palūkanų, 11,84 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2009-09-16) nuo prašomos priteisti sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 25 procentų dalies žyminio mokesčio, sumokėto paduodant ieškinį, 3992,65 Lt išlaidų advokato pagalbai sumokėti, 446,42 Lt vykdymo išlaidų bei visos skolos dalies, kurios nepadengia atsakovas, vykdydamas šios sutarties 2 punkto 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytus įsipareigojimus.

265. Atsakovas šia sutartimi pareiškia, kad atsisako reikalavimų, pareikštų atsakovo apeliaciniame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-739-262/2010. Atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų ieškovas neatlygina.

276. Atsakovo mokėtiną ieškovui pinigų sumą, nurodytą šios sutarties 2 punkto 2.1 papunktyje atsakovas sumoka bankiniu mokėjimo pavedimu, mokamą pinigų sumą pervedant į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. 087300010073305043, esančią „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

287. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu atsakovas 2 punkte nustatytais terminais ir nustatyta tvarka nepadengs skolos 120009,46 Lt (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių devyni litai ir 46 ct), ši sutartis nuo sekančios dienos po skolos padengimo termino pabaigos bus laikoma netekusia galios, išskyrus atvejį numatytą 3 punkte.

298. Šalys, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalies nuostatomis, prašo teismą grąžinti ieškovui 75 procentus žyminio mokesčio, sumokėto paduodant ieškinį o atsakovui - 75 procentus žyminio mokesčio sumokėto paduodant apeliacinį skundą. Teisino patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu atlygina atsakovas.

309. Šalys prašo teismą tvirtinant šią taikos sutartį panaikinti atsakovui 2009 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-739-262/2010 taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

3110. Šia sutartimi ieškovas ir atsakovas aiškiai susitaria, pareiškia bei patvirtina, kad teismui patvirtinus šią Sutartį neturi vienas kitam jokių pretenzijų, kylančių iš ieškovo ieškinio civilinėje byloje Nr. 2A-749/2010.

3211. Sutarties šalys pareiškia, jog joms suprantamos taikos sutarties sudarymo pasekmės, įsiteisėjus Lietuvos apeliacinio teismo nutarčiai, kuria patvirtinama tarp šalių sudaryta taikos sutartis, civilinė byla Nr. 2A-749/2010 yra nutraukiama. Teismo patvirtinta taikos sutartis šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

3312. Sutarties šalys pareiškia, kad ši Sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų Šią sutartį neteisėta.

3413. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

35Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 2 d. sprendimą panaikinti ir civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Wavin Baltic“ ieškinį atsakovui UAB „Murestos prekyba“ dėl skolos priteisimo nutraukti.

36Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-5664-262/2009.

37Grąžinti ieškovui UAB „Wavin Baltic“ 1678,5 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2009 m. liepos 21 d. mokėjimo nurodymu Nr. 14463.

38Grąžinti atsakovui UAB „Murestos prekyba“ 48,75 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2010 m. balandžio 1 d. mokėjimo nurodymu Nr. 5803.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Wavin Baltic“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 6 d. preliminariu sprendimu ieškovo... 5. Atsakovas UAB „Murestos prekyba“ pateikė prieštaravimus dėl Vilniaus... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 2 d. sprendimu Vilniaus apygardos... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m.... 8. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas nurodo, kad sutinka su atsakovo... 9. Šalys Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė ieškovo UAB „Wavin Baltic“... 10. Taikos sutartis tvirtintina, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 2 d.... 11. CPK 140 straipsnio trečioji dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje... 12. CK 6.983 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad taikos sutartimi šalys... 13. Teismui pateiktos šalių 2010 m. rugsėjo 9 d. taikos sutarties turinys... 14. Teisėjų kolegija pagal pateiktos į bylą šalių 2010 m. rugsėjo 9 d.... 15. Remiantis CPK 87 straipsnio antrąja dalimi, jeigu ieškovas atsisako... 16. Remiantis šalių sudarytos taikos sutarties nuostatomis, šalys susitarė, kad... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 18. Patvirtinti ieškovo UAB „Wavin Baltic“ ir atsakovo UAB „Murestos... 19. 1. Šia taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį... 20. 2. Atsakovas civilinėje byloje Nr. 2A-749/2010 ieškovo pateiktą reikalavimą... 21. 2.1. skolos dalį, sudarančią 35000 Lt (trisdešimt penkis tūkstančius... 22. 2.2. skolos dalį, sudarančią 85009,46 Lt (aštuoniasdešimt penkis... 23. 2.3. bendra ieškovui atsakovo šios sutarties 2 punkto 2.1 ir 2.2 papunkčius... 24. 3. Taikos sutarties 2 punkto 2.2 papunktyje nurodytas prekes ieškovas iš... 25. 4. Ieškovas šia sutartimi pareiškia, kad sutinka ir pritaria šios sutarties... 26. 5. Atsakovas šia sutartimi pareiškia, kad atsisako reikalavimų, pareikštų... 27. 6. Atsakovo mokėtiną ieškovui pinigų sumą, nurodytą šios sutarties 2... 28. 7. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu atsakovas 2 punkte nustatytais... 29. 8. Šalys, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87... 30. 9. Šalys prašo teismą tvirtinant šią taikos sutartį panaikinti atsakovui... 31. 10. Šia sutartimi ieškovas ir atsakovas aiškiai susitaria, pareiškia bei... 32. 11. Sutarties šalys pareiškia, jog joms suprantamos taikos sutarties sudarymo... 33. 12. Sutarties šalys pareiškia, kad ši Sutartis sudaryta laisva valia, taip... 34. 13. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.... 35. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 2 d. sprendimą panaikinti ir civilinę... 36. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nutartimi taikytas... 37. Grąžinti ieškovui UAB „Wavin Baltic“ 1678,5 Lt žyminio mokesčio,... 38. Grąžinti atsakovui UAB „Murestos prekyba“ 48,75 Lt žyminio mokesčio,...