Byla AS-442-548-09
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. G. skundą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. G. skundą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) atnaujinti apskundimo terminą bei įvertinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2006 m. birželio 23 d. sprendimo Nr.2006/04-4R-136 pagrįstumą; 2) išnagrinėti jo skundą dėl Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2006 m. sausio 10 d. sprendimo Nr.(15/3-9)-8P-165, kurį jis buvo padavęs Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai.

5Pareiškėjas, paaiškindamas skundo padavimo termino praleidimą, nurodė, kad, turėdamas minėtus Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimus, jis 2007 m. liepos mėnesį kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą, tačiau šis Teismas jo skundą pripažino nepriimtinu, nes nebuvo išnaudotos visos vidaus teisinės gynybos priemonės.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 16 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo atmetė ir jo skundą atsisakė priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu.

8Teismas nurodė, kad pareiškėjas nagrinėjamu atveju praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje numatytą dvidešimties dienų Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo apskundimo terminą. Nėra pagrindo pareiškėjo delsimą paduoti skundą teismui vertinti kaip objektyviai pateisinamą, todėl pareiškėjui skundo padavimo terminas negali būti atnaujintas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnis).

9III.

10Pareiškėjas atskiruoju skundu nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 16 d. nutartimi.

11Pareiškėjas nurodo, kad jis skundo padavimo terminą praleido dėl svarbios priežasties, t. y. dėl kreipimosi į Europos Žmogaus Teisių Teismą. Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai skundo padavimo termino neatnaujino.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Kaip matyti iš bylos, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2006 m. sausio 10 d. sprendimu Nr.(15/3-9)-8P-165 pripažino pareiškėją repatrijavusiu asmeniu ir nusprendė nelaikyti jo Lietuvos Respublikos piliečiu. Pareiškėjas padavė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, kuri 2006 m. birželio 23 d. sprendimu Nr.2006/04-4R-136 pareiškėjo skundą atmetė, tačiau Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2006 m. sausio 10 d. sprendimo Nr.(15/3-9)-8P-165 teisėtumo iš esmės nevertino nurodžiusi, kad pareiškėjas yra praleidęs vieno mėnesio terminą šiam Migracijos departamento sprendimui apskųsti, o Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai nesuteikta teisė šį terminą atnaujinti.

16Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui paduotame skunde pripažino, kad 2007 m. liepos mėnesį jis turėjo minėtus Migracijos departamento bei Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimus. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį, pareiškėjas Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą teismui galėjo apskųsti per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo gavimo, t. y. vėliausiai per dvidešimt dienų nuo 2007 m. liepos mėnesio. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, pareiškėjas Migracijos departamento sprendimą atskirai ir tiesiogiai teismui galėjo apskųsti per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo, t. y. vėliausiai per vieną mėnesį nuo 2007 m. liepos mėnesio. Pareiškėjas šiuo atveju skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui išsiuntė 2009 m. birželio 3 d. ir tokiu būdu minėtus skundo padavimo terminus praleido.

17Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad praleistas skundo teismui padavimo terminas gali būti atnaujintas, tačiau tik tuo atveju, jeigu bus pripažinta, kad jis buvo praleistas dėl svarbios priežasties.

18Nagrinėjamu atveju pareiškėjas termino praleidimą aiškina tuo, jog jis dėl šio ginčo kreipėsi bei susirašinėjo su Europos Žmogaus Teisių Teismu. Tačiau ši aplinkybė negali būti pripažinta svarbia termino praleidimo priežastimi. Tiek Migracijos departamento 2006 m. gegužės 4 d. rašte Nr.(15/3-9)-10K-14562 (b. l. 21), tiek Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2006 m. birželio 23 d. sprendime Nr.2006/04-4R-136 (b. l. 24-26) pareiškėjui buvo išaiškinta, kad jis turi teisę paduoti skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Pareiškėjui šiuo atveju nebuvo jokių kliūčių iš karto, kai tik jis gavo minėtus Migracijos departamento ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimus, parengti atitinkamą skundą ir kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą ir laukti šio Teismo atsakymo pareiškėjui nebuvo jokio pagrindo.

19Lietuvos Respublikos administracinių teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo nurodyta termino praleidimo priežastis (kreipimasis į Europos Žmogaus Teisių Teismą) yra subjektyvaus pobūdžio aplinkybė, susijusi su paties pareiškėjo pasirinktu jo elgesio variantu. Tokia subjektyvaus pobūdžio aplinkybė negali būti pagrindas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.

20Taigi šiuo atveju darytina išvada, jog pareiškėjas skundo teismui padavimo terminą praleido ne dėl svarbių priežasčių, todėl skundo padavimo terminas jam negali būti atnaujintas. Neatnaujinus pareiškėjui skundo padavimo termino, jo skundas negali būti teisme nagrinėjamas iš esmės ir jo skundą turi būti atsisakoma priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu.

21Pareiškėjo skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 16 d. nutartis yra iš esmės teisėta. Tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą ir panaikinti šią nutartį nėra pagrindo.

22Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Atskirąjį skundą atmesti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 5. Pareiškėjas, paaiškindamas skundo padavimo termino praleidimą, nurodė,... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 16 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad pareiškėjas nagrinėjamu atveju praleido... 9. III.... 10. Pareiškėjas atskiruoju skundu nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio... 11. Pareiškėjas nurodo, kad jis skundo padavimo terminą praleido dėl svarbios... 12. Teisėjų kolegija... 13. IV.... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Kaip matyti iš bylos, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų... 16. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui paduotame skunde... 17. Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 18. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas termino praleidimą aiškina tuo, jog jis... 19. Lietuvos Respublikos administracinių teismų praktikoje laikomasi pozicijos,... 20. Taigi šiuo atveju darytina išvada, jog pareiškėjas skundo teismui padavimo... 21. Pareiškėjo skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m.... 22. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 23. Atskirąjį skundą atmesti.... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 16 d. nutartį... 25. Nutartis neskundžiama....