Byla 2-1619/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Danutės Milašienės, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-1022-611/2012 pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ ieškinį atsakovui Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, dėl sandorių pripažinimo niekiniais, tretieji asmenys SĮ „Susisiekimo paslaugos“, Siemens Osakeyhtio, uždaroji akcinė bendrovė „Fima“, Lietuvos-Islandijos uždaroji akcinės bendrovė „HNIT-Baltic“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Indeco: Investment and Development“.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2007-01-17 Ilgalaikio kredito sutartį Nr. ICS 07/01/02, sudarytą tarp UAB „Urbico”, ir Nordea Bank Finland Plc; pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2007-01-17 Nordea sutartį su klientu dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių Nr. KS 07/01/001, sudarytą tarp UAB „Urbico" ir Nordea Bank Finland Plc; pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24; sudarytą tarp UAB „Urbico” ir Nordea Bank Finland Plc; pripažinti niekiniu ir negaliojančiu ab initio sutartinį įkeitimą kodas: 01220070014856 (pakeitimo kodai: 01220070026314, 01220080019632, 01220090000920, 01220100013052), sutartinį įkeitimą kodas: 01220070014863 (pakeitimo kodas: 01220070026344, 01220080019622, 01220090000942), sutartinį įkeitimą kodas: 01220080009505 (pakeitimo kodas: 01220090001171); taip pat taikyti restituciją. Ieškovas, pateikdamas ieškinį prašė taikyti ieškinyje nurodytas laikinąsias apsaugos priemones. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą ir (1) uždraudė atsakovui nuskaityti nuo ieškovo atsiskaitomųjų sąskaitų SĮ „Susisiekimo paslaugos“ mokamas sumas pagal 2006-10-27 rangos sutartį Nr.20061027-1, 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr. 20062027-2 ir 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24; (2) uždraudė trečiajam asmeniui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pervesti sumas į atsakovo Nordea Bank Finland Plc banko sąskaitas pagal minėtas 2006-10-27 rangos sutartį Nr.20061027-1, 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr.20062027-2 ir 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24; (3) areštavo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pagal 2006-10-27 rangos sutartį Nr.20061027-1, 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr.20062027-2 ir 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr.07/07/24 sumokamas sumas, pavesdamas jas saugoti ieškovui RUAB „Urbico“ ir ieškovui RUAB „Urbico“ iš šių lėšų leido atlikti einamuosius mokėjimus įmonės įprastinei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti, t.y. mokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas; mokėti už medžiagas ir žaliavas, reikalingas įmonės paslaugų teikimui, darbo priemonių įsigijimą bei jų nuomą, eksploataciją; automobilių ir kitos techninės įrangos nuomą, remontą ir eksploatavimą, techninių apžiūrų atlikimą; prekes ir paslaugas, būtinas įmonės vykdomų projektų aptarnavimui ir priežiūrai, įskaitant subrangovų paslaugas, būtinas įrangos metrologines patikras, atliekų bei šiukšlių išvežimą, deratizacijos paslaugas; biuro įrangos (kompiuterių, kopijavimo, spausdinimo aparatų, projektorių ir pan.) nuomą, remontą ir eksploataciją, informacinių technologijų ūkio (kompiuterių, biuro technikos ir pan.) bei kompiuterinių programų, kt. programinės įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas; kanceliarinių ir biuro prekių įsigijimą ir nuomą, reikalingus įmonės veiklai vertimus; transporto, pervežimų, siuntų ir pašto, telekomunikacijų paslaugas, degalų ir degalinių prekių/paslaugų įsigijimą, išlaidas, susijusias su darbuotojų tarnybinėmis komandiruotėmis; negyvenamųjų patalpų nuomą, komunalines paslaugas, patalpų valymą ir priežiūrą, turto apsaugos ir signalizacijos paslaugas bei apsaugos sistemų priežiūrą ir eksploatavimą, įmonei priklausančio ar nuomojamo turto draudimą; pinigų inkasavimo, valiutos keitimo paslaugas, kasos operacijų finansavimą; teisines ir skolų išieškojimo, notarų, darbų saugos paslaugas; konkursinės medžiagos įsigijimą dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose, sutarčių vykdymo garantijas ir laidavimus; įvairias rinkliavas, susijusias su dalyvavimu viešųjų pirkimų konkursuose; dalyvavimo konkursuose ir sutarčių vykdymo garantijų išdavimą; paslaugas, susijusias su įmonei privalomų sertifikatų, atestatų ir leidimų galiojimu, pratęsimu ir priežiūra.

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. spalio 20 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartį pakeitė:

6panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties dalį, kuria uždrausta trečiajam asmeniui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pervesti sumas į atsakovo Nordea Bank Finland Plc banko sąskaitas pagal 2006-10-27 rangos sutartį Nr. 20061027-1, 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr.20062027-2 ir 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24.

7panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties dalį, kuria areštuotos SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pagal 2006-10-27 rangos sutartį Nr.20061027-1, 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr.20062027-2 ir 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24 sumokamos sumos, pavestos saugoti ieškovui RUAB „Urbico“ ir ieškovui iš šių lėšų leista atlikti einamuosius mokėjimus įmonės įprastinei ūkinei komercinei veiklai vykdyti, t. y. mokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas; mokėti už medžiagas ir žaliavas, reikalingas įmonės paslaugų teikimui, darbo priemonių įsigijimą bei jų nuomą, eksploataciją; automobilių ir kitos techninės įrangos nuomą, remontą ir eksploatavimą, techninių apžiūrų atlikimą; prekes ir paslaugas, būtinas įmonės vykdomų projektų aptarnavimui ir priežiūrai, įskaitant subrangovų paslaugas, būtinas įrangos metrologines patikras, atliekų bei šiukšlių išvežimą, deratizacijos paslaugas; biuro įrangos (kompiuterių, kopijavimo, spausdinimo aparatų, projektorių ir pan.) nuomą, remontą ir eksploataciją, informacinių technologijų ūkio (kompiuterių, biuro technikos ir pan.) bei kompiuterinių programų, kt. programinės įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas; kanceliarinių ir biuro prekių įsigijimą ir nuomą, reikalingus įmonės veiklai vertimus; transporto, pervežimų, siuntų ir pašto, telekomunikacijų paslaugas, degalų ir degalinių prekių/paslaugų įsigijimą, išlaidas, susijusias su darbuotojų tarnybinėmis komandiruotėmis; negyvenamųjų patalpų nuomą, komunalines paslaugas, patalpų valymą ir priežiūrą, turto apsaugos ir signalizacijos paslaugas bei apsaugos sistemų priežiūrą ir eksploatavimą, įmonei priklausančio ar nuomojamo turto draudimą; pinigų inkasavimo, valiutos keitimo paslaugas, kasos operacijų finansavimą; teisines ir skolų išieškojimo, notarų, darbų saugos paslaugas; konkursinės medžiagos įsigijimą dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose, sutarčių vykdymo garantijas ir laidavimus; įvairias rinkliavas, susijusias su dalyvavimu viešųjų pirkimų konkursuose; dalyvavimo konkursuose ir sutarčių vykdymo garantijų išdavimą; paslaugas, susijusias su įmonei privalomų sertifikatų, atestatų ir leidimų galiojimu, pratęsimu ir priežiūra; kitą nutarties dalį paliko nepakeistą.

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi pavedė areštuotas pagal 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr.20062027-2 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ sumokamas sumas saugoti ieškovui, leidžiant ieškovui šias sumas saugoti banko sąskaitoje Nr. ( - ), Nordea Bank Finland Plc filialo banke, bei iš šių lėšų atlikti einamuosius mokėjimus įmonės ūkinei-komercinei veiklai vykdyti, t.y. atsiskaityti su: darbuotojais ir mokėti darbo užmokestį, ne daugiau nei 46000,00 Lt tam per mėnesį; socialinio draudimo biudžetu ir mokėti socialinio draudimo įmokas, ne daugiau nei 13900,00 Lt tam per mėnesį; Valstybine mokesčių inspekcija ir mokėti mokesčius už teikiamas paslaugas (PVM), ne daugiau nei 53300 Lt tam per mėnesį; tiekėjais ir mokėti už medžiagas ir žaliavas, reikalingas įmonės paslaugų teikimui, ne daugiau ne 24000 Lt tam per mėnesį; tiekėjais ir mokėti už automobilių ir kitos techninės įrangos nuomą, remontą ir eksploatavimą, techninių apžiūrų atlikimą, ne daugiau nei 6000 Lt tam per mėnesį; tiekėjais ir mokėti už kuro sąnaudas ne daugiau nei 6000 Lt tam per mėnesį; tiekėjais ir mokėti už elektros energijos sąnaudas ne daugiau nei 517,53 Lt tam per mėnesį; subrangovais ir mokėti už jų paslaugas (darbus), reikalingas paslaugoms suteikti, ne daugiau nei 75000 Lt tam per mėnesį; tiekėjais ir mokėti už transporto - pervežimų paslaugas ne daugiau nei 168 Lt tam per mėnesį; draudikais ir mokėti už transporto priemonių draudimą ne daugiau nei 150 Lt tam per mėnesį; už amortizacines statinių įrengimo, kito materialaus ilgalaikio turto, transporto priemonių išlaidas ne daugiau nei 18128 Lt tam per mėnesį.

9Atsakovas Nordea Bank Finland Plc pateikė prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, kuriuo prašė įpareigoti ieškovą per 3 darbo dienas į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti ne mažesnę kaip 837774,17 Lt sumą arba pateikti Lietuvoje veikiančio banko išduotą garantiją ar laidavimą ne mažesnei nei 837774,17 Lt sumai, kaip atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir nustatyti, kad ieškovui neįvykdžius teismo įpareigojimo, Vilniaus apygardos teismo 2011-08-29 ir 2011-11-11 nutartimis pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos.

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo patenkino iš dalies ir nustatė ieškovui 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminą įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB bankas, banko kodas 70440, 83777 Lt piniginį užstatą arba pateikti šiai sumai banko garantiją atsakovo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui bei pateikti teismui dokumentus, patvirtinančius nurodyto įpareigojimo įvykdymą.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. balandžio 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį paliko nepakeistą.

12Atsakovas pateikė teismui prašymą panaikinti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, teigdamas, kad atsakovas nustatytu terminu neįvykdė Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartyje nurodyto įpareigojimo ir neįmokėjo į teismo depozitinę sąskaitą 83777 Lt piniginio užstato, taip pat nepateikė banko garantijos minėtai sumai.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi atsakovo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmetė. Teismas nurodė, kad 2012-04-27 ieškovas pateikė teismui 2012-04-26 AB „Šiaulių bankas“ garantiją Nr. G-03-VY-60968, kuria bankas neatšaukiamai įsipareigojo sumokėti atsakovui ne didesnę kaip 83777 Lt sumą. Garantijos galiojimo data – iki 2012-10-29. Teismas laikė, kad ieškovas nustatytu terminu teismo įpareigojimą įvykdė, todėl nėra jokio pagrindo panaikinti civilinėje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

16Atsakovas Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartį ir tenkinti atsakovo prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovas neįvykdė pareigos užtikrinti atsakovo galimus nuostolius, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikintos.
  2. Garantija nebuvo pateikta laiku, nes iki 2012-04-30 nebuvo pateikta atsakovui, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.
  3. Garantija pagal tai, kaip joje suformuluotos garantijos galiojimo bei mokėjimo pagal garantiją sąlygos, nelaikytina užtikrinančia galimus atsakovo nuostolius.

17Ieškovas RUAB „Urbico“ pateikė atsiliepimą į ieškovo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti, palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartį bei palikti galioti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad garantija pateikta per teismo nustatytą terminą. Ieškovo manymu garantija suformuluota aiškiai ir tinkamai, o atsakovo nuomonė , kad garantijoje nėra užtikrinami galimi atsakovo nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįsta.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 7 d.nutartis paliktina nepakeista.

20Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai netenkino atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

21Nagrinėjamos bylos atveju Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. spalio 20 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartį pakeitė, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties dalį, kuria areštuotos SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pagal 2006-10-27 rangos sutartį Nr.20061027-1, 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr.20062027-2 ir 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24 sumokamos sumos, pavestos saugoti ieškovui RUAB „Urbico“ ir ieškovui iš šių lėšų leista atlikti einamuosius mokėjimus įmonės įprastinei ūkinei komercinei veiklai vykdyti. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi pavedė areštuotas pagal 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr.20062027-2 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ sumokamas sumas saugoti ieškovui, leidžiant ieškovui šias sumas saugoti banko sąskaitoje Nr. ( - ), Nordea Bank Finland Plc filialo banke, bei iš šių lėšų atlikti einamuosius mokėjimus įmonės ūkinei-komercinei veiklai vykdyti.

22Atsakovo Nordea Bank Finland Plc pateikto prašymo dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo pagrindu, Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi, minėtą prašymą tenkino iš dalies ir nustatė ieškovui 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminą įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB bankas, banko kodas 70440, 83777 Lt piniginį užstatą arba pateikti šiai sumai banko garantiją atsakovo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui bei pateikti teismui dokumentus, patvirtinančius nurodyto įpareigojimo įvykdymą. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. balandžio 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį paliko nepakeistą.

23Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad banko garantija neužtikrina galimų atsakovo nuostolių. Apelianto manymu laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikinamos, nes banko garantija iki 2012-04-30 nebuvo pateikta atsakovui.

24Teisėjų kolegija su apelianto skunde nurodytais argumentais sutikti negali. Pažymėtina, kad jeigu teismas nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones byloje ir ši nutartis įsiteisėjo, laikinosios apsaugos priemonės galėtų būti panaikintos tik tuomet, kai atsiranda įstatyme įtvirtintas konkretus pagrindas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Civilinio proceso įstatyme įtvirtinti atvejai, kai teismas turi panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu atsiranda tam tikros aplinkybės:

251) kai ieškinys atmetamas;

262) kai to reikalauja viešasis interesas;

273) jeigu asmuo, kuris kreipėsi dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo, per teismo nustatytą terminą nepaduoda ieškinio;

284) jeigu asmuo neįvykdo pareigos pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 146 str. 1 d., 149 str., 150 str. 2 d.).

29Taigi vienas iš laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pagrindų – kai ieškovas neįvykdo pareigos pateikti teismo nustatytų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. CPK 146 straipsnio 1 dalis numato, kad tuo atveju, kai teismas įpareigojo ieškovą užtikrinti atsakovo galimų nuostolių atlyginimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įnešant į teismo depozitinę sąskaitą nurodytą sumą ar pateikiant banko garantiją dėl atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, o ieškovas to nepadarė per nustatytą terminą, teismas privalo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

30Bylos duomenimis, ieškovas 2012 m. balandžio 27 d. Vilniaus apygardos teismui pateikė AB „Šiaulių bankas“ garantiją Nr. G-03-VY-60968, kuria bankas neatšaukiamai įsipareigojo sumokėti atsakovui ne didesnę kaip 83777 Lt sumą (12-13 b.l., t. 2). Garantijoje nurodyta, kad šis garantinis raštas galioja iki 2012 m. spalio 29 d. Taigi, teismo nutartis dėl galimų nuostolių pritaikius laikinąsias apsaugos priemones užtikrinimo buvo tinkamai įvykdyta, nes ieškovas nepraleisdamas teismo nutartyje nurodyto termino, teismui pateikė banko garantiją. Apelianto argumentas, kad banko garantija turėjo būti pateikta atsakovui laikytinas nepagrįstu, nes toks reikalavimas nebuvo nurodytas teismo priimtoje nutartyje dėl nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinimo, kita vertus CPK nėra numatyta reikalavimo, kad banko garantija turi būti pateikiama galimus nuostolius užtikrinti prašiusiam asmeniui.

31Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirojo skundo argumentai teisinės reikšmės ginčo sprendimui neturi.

32Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 7 d.nutartis paliktina nepakeista.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 7 d.nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti niekine ir... 5. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011... 6. panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties dalį,... 7. panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties dalį,... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi pavedė... 9. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc pateikė prašymą dėl nuostolių atlyginimo... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi atsakovo prašymą... 11. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012... 12. Atsakovas pateikė teismui prašymą panaikinti byloje pritaikytas laikinąsias... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi atsakovo Nordea... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 16. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland... 17. Ieškovas RUAB „Urbico“ pateikė atsiliepimą į ieškovo Nordea Bank... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 7... 20. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 21. Nagrinėjamos bylos atveju Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d.... 22. Atsakovo Nordea Bank Finland Plc pateikto prašymo dėl nuostolių atlyginimo... 23. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad banko garantija neužtikrina galimų... 24. Teisėjų kolegija su apelianto skunde nurodytais argumentais sutikti negali.... 25. 1) kai ieškinys atmetamas;... 26. 2) kai to reikalauja viešasis interesas;... 27. 3) jeigu asmuo, kuris kreipėsi dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo,... 28. 4) jeigu asmuo neįvykdo pareigos pateikti atsakovo nuostolių, galinčių... 29. Taigi vienas iš laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pagrindų – kai... 30. Bylos duomenimis, ieškovas 2012 m. balandžio 27 d. Vilniaus apygardos teismui... 31. Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirojo skundo argumentai teisinės... 32. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 7 d.nutartį palikti nepakeistą....