Byla 2-671-538/2014
Dėl žalos atlyginimo ir turto išreikalavimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Rūtai Žuvininkaitei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui D. B., atsakovo K. K. atstovui advokatui Arūnui Skuolevičiui, atsakovui E. G., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ ieškinį atsakovams K. K., E. G., trečiasis asmuo UAB „Vikusta“, dėl žalos atlyginimo ir turto išreikalavimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama: 1) priteisti iš atsakovo K. K. 106 360,19 Lt padarytos žalos atlyginimo bei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo šioje byloje visiško įvykdymo; 2) atsakovus K. K. ir E. G. solidariai įpareigoti perduoti ieškovei BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ šį turtą – du 350 942,59 Lt vertės naudotus autobusus „Volvo 7000“, id. Nr. ( - ) ir ( - ), bei 216 307,11 Lt vertės lentelėje Nr. 1 nurodytą turtą. Nurodė, kad BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ bankroto administratorė UAB „Ritava“ susipažino su bankrutuojančios bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentais, peržiūrėjo bendrovės sudarytus sandorius bei nustatė, jog 2010 – 2011 m. laikotarpiu dėl buvusio BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ direktoriaus K. K. sudarytų nenaudingų bendrovei sandorių BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ patyrė nuostolių. Minėtu laikotarpiu bendrovei vadovavo tuometinis akcininkas ir direktorius K. K., turėjęs įgaliojimus veikti įmonės vardu bei sudaryti komercinius sandorius. BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ bankroto administratorė UAB „Ritava“ paskutiniajam iki BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ bankroto buvusiam direktoriui E. G. (direktoriaus pareigas ėjo nuo 2011-11-05) nurodė pateikti dokumentus apie grynųjų pinigų likučius įmonės kasoje, įmonės spaudą, įregistravimo pažymėjimą, įstatus, paskutinį turimą įmonės balansą ir kitus įsakyme išvardytus dokumentus. Tačiau direktorius E. G. neperdavė visų prašomų dokumentų ir savo atsakymą motyvavo tuo, kad buvęs įmonės direktorius K. K. neatliko nė vieno iš vienintelės akcininkės UAB „Vikusta“ sprendime nurodytų veiksmų bei nepateikė dokumentų, susijusių su įmonės buhalterine apskaita ir finansais. K. K. 2012-11-05 atsakydamas į UAB „Ritava“ pretenzijas pranešė, jog informacijos apie įmonės turtą bei tolesnę veiklą neturi. Bankroto administratorė pateikė ieškovės direktoriui K. K. pretenzijas dėl neperduotų naudotų autobusų ir trumpalaikio turto arba šio turto vertę atitinkančios sumos sumokėjimo, tačiau iki šiol turtas ar šio turto vertę atitinkanti suma bankroto administratoriui nėra perduota. Iš turimų duomenų matyti, kad K. K. ir E. G. nesirūpino BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ turtu ir / ar nevykdo teisės aktų nuostatų, įpareigojančių bendrovės turtą perduoti bankroto administratoriui. Kartu K. K. sudarė ieškovės vardu nenaudingus sandorius, dėl to bankrutavusi įmonė patyrė žalos bei negalės atsiskaityti su kreditoriais.

3Ieškinys tenkintinas iš dalies.

4Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-02-03 nutartimi BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ iškelta bankroto byla. 2010 – 2011 m. laikotarpiu bendrovei vadovavo tuometinis akcininkas ir direktorius K. K., turėjęs įgaliojimus veikti įmonės vardu bei sudaryti komercinius sandorius (b. l. 10). BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ bankroto administratorė UAB „Ritava“ paskutiniajam iki BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ bankroto buvusiam direktoriui E. G. (direktoriaus pareigas ėjo nuo 2011-11-05) nurodė pateikti dokumentus apie grynųjų pinigų likučius įmonės kasoje, įmonės spaudą, įregistravimo pažymėjimą, įstatus, paskutinį turimą įmonės balansą ir kitus įsakyme išvardytus dokumentus. Tačiau E. G. neperdavė visų prašomų dokumentų ir savo atsakymą motyvavo tuo, kad buvęs įmonės direktorius K. K. neatliko nė vieno iš vienintelės akcininkės UAB „Vikusta” sprendime nurodytų veiksmų bei nepateikė dokumentų, susijusių su įmonės buhalterine apskaita ir finansais. K. K. 2012-11-05 atsakydamas į UAB „Ritava“ pretenzijas pranešė, jog informacijos apie įmonės turtą bei tolesnę veiklą neturi (b. l. 47). Bankroto administratorė pateikė ieškovo direktoriui K. K. pretenzijas dėl neperduotų naudotų autobusų ir trumpalaikio turto arba šio turto vertę atitinkančios sumos sumokėjimo, tačiau iki šiol turtas ar šio turto vertę atitinkanti suma bankroto administratorei nėra perduota (b. l. 43–49).

5Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo K. K. 106.360,19 Lt patirtos žalos atlyginimą, kadangi ieškovės turto pardavimas už gerokai mažesnę kainą nei jo vertė sumažino juridinio asmens mokumą ir tai įmonei atnešė nuostolių. Teismas sutinka su šiuo ieškinio reikalavimu.

6Akcinės (uždarosios akcinės) bendrovės administracijos vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas (Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 1 d., 37 str. 1 d.), jis vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą, atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, vykdo kitus nustatytus įgaliojimus. Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai, taigi ir administracijos vadovas, privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Taigi bendrovės valdymo organai, tarp jų ir jos vadovas, neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (bendrovės turto švaistymas ir kt.) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

7Pažymėtina, kad juridinio asmens valdymo organų pareigos bei esminiai jų veiklos principai yra įtvirtinti CK 2.87 straipsnyje. Pagal šio straipsnio nuostatas juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus juridiniam asmeniui ir pan. Administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, teisinis statusas, imperatyvus įstatymo reikalavimas veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai lemia tai, kad įstatyme nustatyti specialūs administracijos vadovo turtinės atsakomybės pagrindai. CK 2.87 straipsnyje įtvirtinta juridinio asmens valdymo organo nario pareiga sąžiningai ir protingai veikti juridinio asmens atžvilgiu ir nepainioti juridinio asmens turto su savo asmeniniu turtu, t. y. negalima naudoti juridinio asmens turto savo asmeninei ar trečiųjų asmenų naudai. Pareigos elgtis sąžiningai nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę – juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą juridiniam asmeniui atlyginti visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d., 6.248 str. 3 d.).

8Taikant civilinę atsakomybę, turi būti nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246–6.249 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 str., 182 str. 4 p.).

9Bankroto administratorė, patikrinusi BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ dokumentus, nustatė, jog buvusio bendrovės BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ direktoriaus K. K. sudaryti sandoriai yra nesąžiningi, nenaudingi bei žalingi įmonei. Atsakovo K. K. neteisėtus veiksmus įrodo tai, jog šis prieš bankrotą ieškovės vardu sudarė sandorius su trečiaisiais asmenimis perleisdamas jiems įmonės turtą už nepagrįstai mažą kainą. Ieškovės turto pardavimas už gerokai mažesnę kainą nei jo vertė sumažino juridinio asmens mokumą ir tai įmonei atnešė nuostolių: 1) BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ už 2009-02-12 sąskaitoje Nr. 240262 nurodytą kainą, t. y. 16 000 eurų, įsigijo autobusą MAN ( - ) (b. l. 12). Pagal 2010-02-01 aktą autobusas ( - ) išardytas dalimis (b. l. 15). Akte nurodoma, jog šio autobuso kėbulo vertė – 44 664,80 Lt. Tačiau pagal 2010-02-03 išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 000519 (b. l.16) bei 2010-02-17 mokėjimą bankiniu pavedimu (b. l. 19) matyti, jog minėto autobuso kėbulas parduotas RAB „VladEuroAuto Plius“ už žemesnę nei akte nurodytą šios dalies vertę (31 530,21 Lt). Esant tokiems įrodymams, bendrovei padaryti nuostoliai yra: 44 664,80 Lt – 31 530,21 Lt = 13 134,59 Lt; 2) BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ 2010-03-17 sudarė lizingo sutartį Nr. LT086133 su UAB „Swedbank lizingas“ dėl autobuso „Neoplan N 316 U“, id. Nr. ( - ) (b. l. 21), kurio rinkos vertė pagal lizingo sutarties specialiąsias sąlygas – 23 000 eurų (79 414,40 Lt). Kaip matyti iš buvusio direktoriaus 2011-10-18 rašto antstolio J. P. kontorai (b. l. 23), K. K. teigia, jog autobusas „Neoplan N 316 U“, AB „Swedbank lizingas“ davus leidimą, buvo parduotas – išardytas dalimis ir išvežtas į Rusiją. Pagal 2010-03-23 aktą (b. l. 24) autobusas „Neoplan N 316 U“, id. Nr. ( - ), išardytas dalimis. Pagal 2010-03-25 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 000531 (b. l. 25) bei 2010-03-25 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 000532 (b. l. 26) matyti, jog minėto autobuso dalys parduotos už gerokai žemesnes nei rinkos vertė kainas – 14 000 eurų (48 339,20 Lt). Esant tokiems įrodymams, konstatuotina, kad bendrovei padaryti nuostoliai yra: 23 000 eurų (79 414,40 Lt) – 14 000 eurų (48 339,20 Lt) = 9 000 eurų (31 075,20 Lt); 3) BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ 2010-02-10 sudarė lizingo sutartį Nr. LT086135 su UAB „Swedbank lizingas“ dėl autobuso „Mercedes Benz O 405 N“, id. Nr. ( - ) (b. l. 29), kurio rinkos vertė pagal lizingo sutarties specialiąsias sąlygas yra 17 000 eurų (58 697,60 Lt). Iš 2010-06-18 PVM sąskaitos-faktūros Nr. 000546 (b. l. 35) matyti, jog minėtas autobusas parduotas RAB „Zahideksport“ už žemesnę nei rinkos vertė kainą – 8 000 eurų (27 622,40 Lt). Esant tokiems įrodymams, bendrovei padaryti nuostoliai yra: 17 000 eurų (58 697,60 Lt) – 8 000 eurų (27 622,40 Lt) = 9 000 eurų (31 075,20 Lt); 4) BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ 2010-02-10 sudarė lizingo sutartį Nr. LT086136 su UAB „Swedbank lizingas“ dėl autobuso „Mercedes-Benz O 405 N“, id. Nr. ( - ) (b. l. 36), kurio rinkos vertė pagal lizingo sutarties specialiąsias sąlygas – 17 000 eurų (58 697,60 Lt). Iš 2010-04-27 PVM sąskaitos faktūros Nr. 000536 (b. l. 39) matyti, jog minėto autobuso dalys parduotos RAB „Zahideksport“ už žemesnę nei rinkos vertė kainą – 8 000 eurų (27 622,40 Lt). Esant tokiems įrodymams, bendrovei padaryti nuostoliai yra 17 000 eurų (58 697,60 Lt) – 8 000 eurų (27 622,40 Lt) = 9 000 eurų (31 075,20 Lt).

10Pažymėtina, kad bendrovės valdymo organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką, yra nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi. Teismas konstatuoja, jog šiuo atveju K. K. sudarė aiškiai BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ nenaudingus bei nuostolingus sandorius parduodamas turtą mažesne kaina. Visi minėti sandoriai pasireiškė kaip neteisėtas K. K. veikimas, kurio pasekmė – ieškovės ir jos kreditorių patirta tiesioginė turtinė žala. Egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėto veikimo ir atsiradusios žalos. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, jog egzistuoja visos būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos, todėl K. K. taikytina civilinė atsakomybė ir priteistina ieškovės naudai iš atsakovo K. K. 106 360,19 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 178 str., 185 str.).

11Ieškovė taip pat prašo atsakovus K. K. ir E. G. solidariai įpareigoti perduoti ieškovei BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ šį turtą: du 350 942,59 Lt vertės naudotus autobusus „Volvo 7000“, id. Nr. ( - ) ir ( - ), bei 216 307,11 Lt vertės lentelėje Nr. 1 nurodytą turtą.

12Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte bei Klaipėdos apygardos teismo 2012-02-03 nutartyje atsakovams nustatyta pareiga perduoti įmonės administratorei turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. Tikrindama bankrutuojančios UAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ sandorius bankroto administratorė nustatė, kad jai neperduoti du 350 942,59 Lt vertės naudoti autobusai „Volvo 7000“, id. Nr. ( - ) ir ( - ), bei

13216 307,11 Lt vertės lentelėje Nr. 1 nurodytas turtas.

14CPK 178 straipsnyje numatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Byloje esančius įrodymus teismas tiria ir vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis).

15Byloje nustatyta, kad pagal 2011-11-05 vienintelės įmonės akcininkės UAB „Vikusta“ priimtą sprendimą K. K. buvo atšauktas iš direktoriaus pareigų ir įpareigotas visus su įmonės buhalterine apskaita ir finansais susijusius dokumentus, įmonės pinigines ir materialiąsias vertybes (su jų sąrašais) bei kitus įmonės dokumentus perduoti naujajam įmonės direktoriui E. G. (b. l. 40). Bankroto administratorė kreipėsi į E. G. dėl turto perdavimo, tačiau šis nurodė, jog turtas jam nebuvo perduotas (b. l. 41). Pagal 2012-05-21 perdavimo–priėmimo aktą Nr. 12/05-21-1 BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ advokatas R. B. perdavė įmonės spaudus, įmonės registravimo pažymėjimą, įmonės įstatus ir PVM mokėtojo registracijos pažymėjimą (b. l. 42). 2012-10-08 K. K. buvo išsiųsta pretenzija dėl dviejų autobusų „Volvo 7000“ arba jų vertę atitinkančios pinigų sumos perdavimo. Pretenzijoje nurodoma, jog pagal 2010-09-28 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą UAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ pardavė UAB „Oldnibus“ du naudotus autobusus „Volvo 7000“, id. Nr. ( - ) ir ( - ), už 350 942,59 Lt. UAB „Oldnibus" už pirktą turtą pinigų nepervedė (b. l. 43). 2010-09-30 ir 2010-11-30 (b. l. 45–46) buvo išrašytos kreditinės sąskaitos 350 942,59 Lt sumai, iš kurių matyti, jog sandoris dėl naudotų autobusų „Volvo 7000“ neįvyko. Ieškovė teigia, jog sandoriui neįvykus, autobusai turėjo likti UAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ nuosavybe, tačiau nei šie autobusai, nei juos atitinkanti pinigų suma nebuvo perduoti bankroto administratoriui. K. K. į 2012-10-08 siųstą pretenziją atsakė, jog UAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ šių autobusų nebuvo įsigijusi (b. l. 47). Taip pat pagal paskutinį administratoriaus turimą įmonės atsargų likučių sąrašą, sudarytą 2011-03-24, BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ trumpalaikio turto likučio vertė yra 216 307,11 Lt (b. l. 48). Trumpalaikis turtas bankroto administratorei nebuvo perduotas. 2012-10-08 K. K. buvo išsiųsta pretenzija dėl trumpalaikio turto arba jo vertę atitinkančios pinigų sumos perdavimo (b. l. 49). K. K. į 2012-10-08 siųstą pretenziją atsakė, jog visos detalės, nurodytos atsargų likučių sąraše, guli sandėlyje, priklausančiame kitai įmonei, o MAN EL 202, id. Nr. ( - ), jo žiniomis, buvo parduotas ir jo negalėjo būti atsargų likučiuose, tai yra buhalterinė klaida. Byloje nepateikta duomenų, jog trumpalaikis turtas nurodytas lentelėje Nr. 1, buvo parduotas. Bankroto administratorei neperduoto turto sąrašas pagal 2011-03-24 atsargų likučių sąrašą yra: „1) Abschlepper E01-GN08 – 8 632 Lt vertės; 2) MAN nadotas dujų paėmėjas – 8 286,72 Lt vertės; 3) MAN EL 202 WMAA120134B012969 – 50.065,60 Lt vertės; 4) MAN naudotas pavarų dėžės valdymas – 6 905,60 Lt vertės; 5) MAN/0343 durys 4 vnt – 3500 Lt vertės; 6) MAN/0343 keleivio sėdynės, 15 kompl. – 750 Lt vertės; 7) MAN/0343 vairuotojo sėdynė, orinė – 1500 Lt; 8) MAN/0343 greičio davimo-paėmimo kom. – 5000 Lt vertės; 8) MAN/0343 greičio davimo-paėmimo kom. – 5000 Lt; 9) MAN/0343 kuro bakas, didelis – 2000 Lt vertės; 10) MAN/0343 kuro bakas, mažas – 650 Lt vertės; 11) traukės 3, amortize. 4, oro pagalvė 4 – 1500 Lt vertės; 12) MAN/0343 darų valdymo blokai, 2 vnt. – 3 548 Lt vertės; 13) MAN/0463 šoninis vairuotojo stiklas – 2 000 Lt vertės; 14) MAN/0463 durys 4 vnt. – 3 500 Lt vertės; 15) MAN/0463 keleivio sėdynės 13 vnt. – 1 001 Lt vertės; 16) MAN/0463 vairuotojo sėdynė, orinė – 1 500 Lt vertės; 17) MAN/0463 priekinis tiltas – 700 Lt vertės; 18) MAN/0463\durų valdymas 3 vnt. – 7 841 Lt vertės; 19) MAN/0463 vairo kolonėlė – 1 806 Lt vertės; 20) variklio galinis gaubtas – 1 300 Lt vertės; 21) variklio galinis gaubtas – 1300 Lt vertės; 22) MAN/2198 variklis – 8 632 Lt vertės; 23) MAN/2198 priekinis tiltas – 690,56 Lt vertės; 24) ( - ) naudotas durų valdymas – 18 299,84 Lt vertės; 25) ( - ) naudotas variklio valdymas – 10 358,40 Lt vertės; 26) ( - ) naudoti žibintai – 1 508,87 Lt vertės; 27) MB naudotas dujų daviklis – 3 452,80 Lt vertės; 28) MB naudotas dujų paėmėjas – 7 941,44 Lt vertės; 29) MB Spinter pavarų dėžė – 3 107,52 Lt vertės; 30) MB naudotas variklio valdymas – 7 596,16 Lt vertės; 31) MB variklis – 9 322,56 Lt vertės; 32) MB/2700 priekinis stiklas – 1 035,84 Lt vertės; 33) MB405 naudotas durų valdymas – 8 632 Lt vertės; 34) MB405 naudota pavarų dėžė – 13 811,20 Lt vertės; 35) MB405 naudotas variklis – 8 632 Lt vertės“. Iš viso – 216 307,11 Lt.

16Teismo posėdžio metu apklaustas kaip liudytojas R. B. parodė, kad K. K. neperdavė nurodyto trumpalaikio turto E. G., todėl minėtą turtą arba jo vertę (iš viso 216 307,11 Lt) įpareigotinas perduoti K. K.. Tačiau ieškinio dalis, kurioje prašoma priteisti iš E. G. solidariai su K. K., netenkintina (CPK 178 str., 185 str.).

17Taip pat netenkintina ir ieškinio dalis dėl įpareigojamų perduoti autobusus „Volvo 7000“, kadangi byloje nustatyta, kad VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas raštu nurodė, kad ieškovės BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ vardu įregistruotų transporto priemonių: autobusų „Volvo 7000“, id. Nr. ( - ) ir ( - ), nėra ir nebuvo (b. l. 50, CPK 178 str., 185 str.).

18Kadangi ieškovė pagal įstatymą atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 9 p.), šios išlaidos priteistinos iš atsakovo K. K., t. y. iš atsakovo K. K. priteistina 7 227 Lt žyminio mokesčio valstybei (CPK 96 str. 1 d., 80 str. 1 d. 1 p.). Iš atsakovo K. K. ieškovei priteistina 3100 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

19Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovui Klaipėdos apygardos teismo

202013-08-16, 2013-09-06 nutartimis (b. l. 53–54, 63) ieškovės reikalavimui užtikrinti, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (LR CPK 150 str. 3 d.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

22n u s p r e n d ž a :

23bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „BUS & AUTO Wern Baltija“ ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš atsakovo K. K. 106 360,19 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2013-08-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „BUS & AUTO Wern Baltija“.

25Įpareigoti atsakovą K. K. perduoti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „BUS & AUTO Wern Baltija“ turtą pagal 2011-03-24 atsargų likučių sąrašą: „1) Abschlepper E01-GN08 – 8 632 Lt vertės; 2) MAN nadotas dujų paėmėjas – 8 286,72 Lt vertės; 3) MAN EL 202 WMAA120134B012969 – 50 065,60 Lt vertės; 4) MAN naudotas pavarų dėžės valdymas – 6 905,60 Lt vertės; 5) MAN/0343 durys 4 vnt – 3500 Lt vertės; 6) MAN/0343 keleivio sėdynės 15 kompl. – 750 Lt vertės; 7) MAN/0343 vairuotojo sėdynė, orinė – 1500 Lt vertės; 8) MAN/0343 greičio davimo-paėmimo kom. – 5000 Lt vertės; 8) MAN/0343 greičio davimo-paėmimo kom. – 5000 Lt vertės; 9) MAN/0343 kuro bakas, didelis – 2000 Lt vertės; 10) MAN/0343 kuro bakas, mažas – 650 Lt vertės; 11) traukės 3, amortize. 4, oro pagalvė 4 – 1500 Lt vertės; 12) MAN/0343 darų valdymo blokai 2 vnt. – 3 548 Lt vertės; 13) MAN/0463 šoninis vairuotojo stiklas – 2 000 Lt vertės; 14) MAN/0463 durys 4 vnt. – 3 500 Lt vertės; 15) MAN/0463 keleivio sėdynės 13 vnt. – 1 001 Lt vertės; 16) MAN/0463 vairuotojo sėdynė, orinė – 1 500 Lt vertės; 17) MAN/0463 priekinis tiltas – 700 Lt vertės; 18) MAN/0463\durų valdymas 3 vnt. – 7 841 Lt vertės; 19) MAN/0463 vairo kolonėlė – 1 806 Lt vertės; 20) variklio galinis gaubtas – 1 300 Lt vertės; 21) variklio galinis gaubtas – 1 300 Lt vertės; 22) MAN/2198 variklis – 8 632 Lt vertės; 23) MAN/2198 priekinis tiltas – 690,56 Lt vertės; 24) ( - ) naudotas durų valdymas – 18 299,84 Lt vertės; 25) ( - ) naudotas variklio valdymas – 10 358,40 Lt vertės; 26) ( - ) naudoti žibintai – 1 508,87 Lt vertės; 27) MB naudotas dujų daviklis – 3 452,80 Lt vertės; 28) MB naudotas dujų paėmėjas – 7 941,44 Lt vertės; 29) MB Spinter pavarų dėžė – 3 107,52 Lt vertės; 30) MB naudotas variklio valdymas – 7 596,16 Lt vertės; 31) MB variklis – 9 322,56 Lt vertės; 32) MB/2700 priekinis stiklas – 1 035,84 Lt vertės; 33) MB405 naudotas durų valdymas – 8 632 Lt vertės; 34) MB405 naudota pavarų dėžė – 13 811,20 Lt vertės; 35) MB405 naudotas variklis – 8 632 Lt vertės“. Neperdavus turto, K. K. įpareigotinas perduoti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „BUS & AUTO Wern Baltija“ turto vertę pinigais – 216 307,11 Lt.

26Priteisti iš atsakovo K. K. 7 227 Lt žyminio mokesčio valstybei.

27Priteisti iš atsakovo K. K. ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „BUS & AUTO Wern Baltija“ 3100 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

28Kitos ieškinio dalies netenkinti.

29Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2013-08-16,

302013-09-06 nutartimis, palikti galioti iki sprendimo įvykdymo.

31Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą. Teisėjas

32Almantas Padvelskis

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama: 1) priteisti iš atsakovo K. K. 106... 3. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 4. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-02-03... 5. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo K. K. 106.360,19 Lt patirtos žalos... 6. Akcinės (uždarosios akcinės) bendrovės administracijos vadovas yra... 7. Pažymėtina, kad juridinio asmens valdymo organų pareigos bei esminiai jų... 8. Taikant civilinę atsakomybę, turi būti nustatyti visas jos taikymo sąlygas... 9. Bankroto administratorė, patikrinusi BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“... 10. Pažymėtina, kad bendrovės valdymo organai neturi teisės priimti sprendimų... 11. Ieškovė taip pat prašo atsakovus K. K. ir E. G. solidariai įpareigoti... 12. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte bei Klaipėdos... 13. 216 307,11 Lt vertės lentelėje Nr. 1 nurodytas turtas.... 14. CPK 178 straipsnyje numatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 15. Byloje nustatyta, kad pagal 2011-11-05 vienintelės įmonės akcininkės UAB... 16. Teismo posėdžio metu apklaustas kaip liudytojas R. B. parodė, kad K. K.... 17. Taip pat netenkintina ir ieškinio dalis dėl įpareigojamų perduoti autobusus... 18. Kadangi ieškovė pagal įstatymą atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo... 19. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovui Klaipėdos apygardos teismo... 20. 2013-08-16, 2013-09-06 nutartimis (b. l. 53–54, 63) ieškovės reikalavimui... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270... 22. n u s p r e n d ž a :... 23. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „BUS & AUTO Wern... 24. Priteisti iš atsakovo K. K. 106 360,19 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio... 25. Įpareigoti atsakovą K. K. perduoti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai... 26. Priteisti iš atsakovo K. K. 7 227 Lt žyminio mokesčio valstybei.... 27. Priteisti iš atsakovo K. K. ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei... 28. Kitos ieškinio dalies netenkinti.... 29. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo... 30. 2013-09-06 nutartimis, palikti galioti iki sprendimo įvykdymo.... 31. Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu... 32. Almantas Padvelskis...