Byla 2S-2438-555/2014
Dėl antstolio R. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0085/13/01240, suinteresuotas asmuo – bankrutuojanti akcinė bendrovė bankas Snoras

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų viešosios įstaigos Kauno „Žalgirio“ rėmėjas ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno arena“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-17968-285/2014 pagal pareiškėjų viešosios įstaigos Kauno „Žalgirio“ rėmėjas ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno arena“ skundą dėl antstolio R. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0085/13/01240, suinteresuotas asmuo – bankrutuojanti akcinė bendrovė bankas Snoras.

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4antstolio R. B. kontoroje vykdomas Vilniaus miesto 19-ojo notaro biuro notaro M. K. 2013 m. gegužės 23 d. išduotas vykdomasis įrašas notarinio registro Nr. MK-3076 dėl 3 625 721,88 Lt skolos, 8 proc. metinių palūkanų ir 1 109 Lt vykdomojo įrašo atlikimo išlaidų išieškojimo iš skolininko VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas įkeisto turto, išieškotojo BAB bankas SNORAS naudai (vykdomoji byla Nr. 0085/13/01240). Įkeisto turto nepardavus varžytynėse, BAB banko Snoras sutikimu, 2014 m. gegužės 8 d. turto perdavimo išieškotojui aktu, išieškotojui BAB bankui Snoras perduotos skolininkui VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas priklausančios patalpos, esančios adresu Kauno m. sav., Naglio g. 4A, už 1 624 800 Lt. Išieškotojas AB bankas Snoras antstoliui pateikė 2014 m. birželio 13 d. prašymą Nr. C-05-04097/14 tęsti likusios 2 000 912,88 Lt skolos, 8 proc. metinių palūkanų ir 1 109 Lt vykdomojo įrašo atlikimo išlaidų išieškojimą iš kito skolininko turto. Antstolis 2014 m. birželio 16 d. patvarkymu „dėl vykdymo veiksmų tęsimo“ Nr. S-6649 nutarė tęsti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0085/13/01240, vykdant nutartį Nr. MK-3076 dėl skolos išieškojimo iš VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas ir nustatė, jog išieškotinos priteistos skolos likutis sudaro 2 002 021,88 Lt išieškotina suma, 8 proc. metinių palūkanų nuo negrąžintos skolos sumos (3 625 712,88 Lt) nuo vykdomojo įrašo atlikimo dienos (2013-05-23) iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo bei 8 821 Lt išieškotojo sumokėtas vykdymo išlaidas už perimtą turtą. Taip pat antstolis 2014 m. birželio 16 d. patvarkymu „dėl akcijų arešto“ Nr. S-6653 areštavo skolininkui VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas priklausančias 1 300 000 vnt. UAB „Kauno arena“ vardinių paprastųjų akcijų bei 2014 m. birželio 16 d. patvarkymu „areštuoti lėšas“ Nr. S-6654 areštavo 2 002 021,88 Lt skolos ir 81 643,84 Lt vykdymo išlaidų, iš viso – 2 083 665,72 Lt sumą, esančias skolininko banko sąskaitose, areštuotas lėšas pervedant į antstolio R. B. depozitinę sąskaitą.

5Pareiškėjai Viešoji įstaiga Kauno „Žalgirio“ rėmėjas ir UAB „Kauno arena“ 2014 m. liepos 9 d. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų prašydami panaikinti 2014 m. birželio 16 d. patvarkymą Nr. 6649 „dėl vykdymo veiksmų tęsimo“, 2014 m. birželio 16 d. patvarkymą Nr. 6653 „dėl akcijų arešto“ ir 2014 m. birželio 16 d. patvarkymą Nr. 6654 „areštuoti lėšas“, prašo panaikinti minėtus antstolio patvarkymus ir priteisti iš antstolio bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad antstolis rėmėsi 2010 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010, kurioje teigiama, kad jeigu hipotekos teisėjo nutartis tampa įvykdyta tik iš dalies, kreditoriui pasinaudojus CK 4.193 str. 1 d. įtvirtinta teise, antstolis tęsia hipotekos teisėjo nutarties priverstinio vykdymo veiksmus CPK nustatyta tvarka ir likusią neįvykdyta skolinio įsipareigojimo dali išieško iš kilo skolininko turto. Pareiškėjų vertinimu, Civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojančios hipotekos įforminimą, registravimą ir skolos išieškojimą hipotekos kreditoriaus naudai, kuriomis yra remiamasi antstolio nurodytoje LAT nutartyje, yra pasikeitusios, antstolis vykdo ne hipotekos teisėjo nutartį, o notaro išduotą vykdomąjį įrašą. Kadangi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nėra suformavęs praktikos dėl likusio skolinio įsipareigojimo išieškojimo, kuris liko išieškojus iš įkeisto turto pagal notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą, pareiškėjai mano, kad 2013 m. gegužės 23 d. Vilniaus m. 19-ojo notaro biuro išduotas vykdomasis įrašas Nr. MK-3076 yra pilnai įvykdytas, t. y. iš įkeisto turto yra pilnai išieškota. Teisės aktai nenumato galimybės kreditoriui kreiptis į notaro biurą ar antstolį su prašymu dėl priverstinio skolos išieškojimo iš neįkeisto turto, ar dėl įvykdyto vykdomojo dokumento išdavimo tolimesniam vykdymui. Nors CK 4.193 str. 1 d., t. y. imperatyviai numatyta, kad jei pardavus įkeistą daiktą varžytynėse gaunama mažesnė suma, nei priklauso kreditoriui, jis turi teisę reikalauti išieškoti iš skolininko kito turto bendra įstatymų nustatyta tvarka, mano, kad nėra pagrindo daryti išvados, kad pagal notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą gali būti tęsiami priverstinio vykdymo veiksmai, nes jis yra pilnai įvykdytas - įkeistas turtas perduotas išieškotojui. Pareiškėjų nuomone norint tęsti skolos išieškojimą iš neįkeisto turto kreditorius gali kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo bendra tvarka ir jam palankaus teismo sprendimo atveju, tokio teismo sprendimo pagrindu gavęs vykdomąjį raštą, jį pateikti antstoliui išieškojimui iš kito VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas priklausančio turto. Pareiškėjai taip pat pažymėjo, jog 2014 m. birželio 16 d. Antstolio R. B. Patvarkymas Nr. S-6653 dėl akcijų arešto pažeidžia tarp Kauno miesto savivaldybės ir VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas 2010 m. sausio 18 d. sudarytą koncesijos sutartį Nr. 0118 bei viešąjį interesą. Antstoliui pradėjus vykdyti išieškojimą iš areštuotų UAB „Kauno arena“ akcijų, koncesininkas VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas priklausančios akcijos gali nesudaryti daugumos, neturėti daugumos balsų bei VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas gali prarasti galimybę paskirti daugiau kaip pusę UAB „Kauno arena“ valdymo ar kito organo narių; tokiu būdu VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas galimai prarastų UAB „Kauno arena“ kontrolę ir taip būtų pažeista koncesijos sutartis be to, iškyla grėsmė, kad UAB „Kauno arena“ akcijoms pakeitus savininką, Koncesijos sutartis bus nutraukta (nes koncesija įgyjama tik Koncesijos sutartyje numatytais būdais), dėl ko gali nukentėti Kauno miesto interesai – kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio, pramogų, įvairių renginių organizavimas. Todėl UAB „Kauno arena“ akcijų priverstinis pardavimas, keltų grėsmę tolesnei koncesijos veiklai ir UAB „Kauno arena“ egzistavimui.

6Antstolis R. B. 2014 m. liepos 23 d. Patvarkymu pareiškėjų skundo netenkintino ir jį kartu su vykdomąja byla perdavė nagrinėti Kauno apylinkės teismui. Antstolis nurodė, kad CK 4.193 str. 1 dalyje numatyta: jeigu realizavus įkeistą daiktą gaunama mažesnė suma, negu priklauso hipotekos kreditoriui, jis turi teisę reikalauti išieškoti iš kito skolininko turto bendra įstatymų nustatyta tvarka. Notaras vykdomajame įraše išieškotiną sumą nurodė, o šalys nurodytos sumos neginčijo. Minėtame straipsnyje aiškiai nurodyta: „jis turi teisę reikalauti išieškoti iš kito skolininko turto bendra įstatymų nustatyta tvarka“, tačiau nenurodyta, jog turi teisę kreiptis į teismą dėl likusios skolos priteisimo, kaip skunde argumentuoja pareiškėjas. Be to, antstolio vertinimu skolininko nurodyta aplinkybė, jog akcijų areštas pažeidžia koncesijos sutartį bei viešąjį interesą, atmestina, nes antstolis atlieka vykdymo veiksmus vadovaudamasis CPK ir CK, kurių normose, esant tokioms aplinkybėms, nėra numatytas draudimas antstoliui nukreipti išieškojimą į akcijas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartimi pareiškėjų Viešosios įstaigos Kauno „Žalgirio“ rėmėjas ir UAB „Kauno arena“ skundą dėl antstolio R. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0085/13/01240 atmetė. Byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones teismas paliko galioti iki nutarties įsiteisėjimo.

9Teismas nurodė, kad pardavus įkeistą daiktą varžytynėse ir paaiškėjus, kad gaunama mažesnė suma, nei priklauso kreditoriui, ir šia prasme notaro vykdomasis įrašas tampa įvykdytas tik iš dalies, antstolis, kreditoriui pasinaudojus CK 4.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teise reikalauti išieškoti iš kito skolininko turto bendra įstatymų nustatyta tvarka, tęsia notaro vykdomojo įrašo priverstinio vykdymo veiksmus CPK nustatyta tvarka ir likusią neįvykdytą skolinio įsipareigojimo dalį išieško iš skolininko kito turto. CK 4.193 straipsnio 1 dalies nuostatos „turi teisę reikalauti išieškoti iš kito skolininko turto bendra įstatymų nustatyta tvarka“ aiškinimas taip, kad nevisiškai patenkinus savo reikalavimą iš įkeisto daikto kreditorius privalo reikšti atitinkamą ieškinį skolininkui teisme ir likusi, netenkinta iš įkeisto daikto, reikalavimo dalis gali būti patenkinta (išieškota) tik esant dėl to priimtam teismo sprendimui, neatitiktų nurodytos teisės normos paskirties, sisteminio jos aiškinimo, prieštarautų bendriesiems teisės principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010). Todėl teismas konstatavo, kad antstolis pagrįstai priėmė skundžiamą 2014 m. birželio 6 d. patvarkymą Nr. S-6649 vykdomojoje byloje Nr. 0085/13/01240 tęsti vykdymo veiksmus.

10Teismas sprendė, kad byloje nesant kitokių duomenų apie areštuotų akcijų vertę, antstolis pagrįstai areštavo 1 300 000 vnt. skolininkui priklausančių 1 Lt nominalios vertės UAB „Kauno arena“ akcijų, neviršydamas skolininko įsiskolinimo masto. Nustačius kitokią, nei VĮ Registrų centras nurodyta, akcijų vertę, antstolis, atsižvelgdamas į nustatytą akcijų vertę, spręs klausimą dėl areštuoto turto apimties. Atsižvelgiant į tai teismas konstatavo, kad antstolis pagrįstai priėmė skundžiamą 2014 m. birželio 6 d. patvarkymą Nr. S-6654 vykdomojoje byloje Nr. 0085/13/01240 areštuoti skolininko lėšas, esančias bankuose 2 083 665,72 Lt sumai, kurią sudaro 2 002 021,88 Lt skolos ir 81 643,84 Lt vykdymo išlaidų, bei 2014 m. birželio 16 d. patvarkymą Nr. S-6653, kuriuo areštavo 1 300 000 vnt. skolininkui priklausančių 1 Lt nominalios vertės UAB „Kauno arena“ akcijų. Teismas atmetė pareiškėjų argumentus dėl viešojo intereso pažeidimo, kadangi pareiškėjai remiasi hipotetiniais samprotavimais, nepagrįstais jokiais įrodymais. Antstoliui vykdomojoje byloje nenustačius realios areštuotų akcijų rinkos vertės ir nepradėjus priverstinio akcijų realizavimo, nėra pagrindo teigti, kad būtų pažeista koncesijos sutartis.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

12Pareiškėjos atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą tenkinti.

13Atskirajame skunde nurodo, kad antstolis R. B. realizavęs įkeistą turtą hipotekos kreditoriaus naudai ir pagal notaro biuro išduotą vykdomąjį išrašą dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto pratęsęs išieškojimą iš kito skolininko turto pažeidė pareiškėjų teises ir interesus. Antstoliui pradėjus išieškojimą pagal notaro išduotą vykdomąjį išrašą iš pareiškėjo VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas neįkeisto turto, pareiškėjai neteko teisės ginčyti hipotekos kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, bei teikti įrodymus ir atsikirtimus, kurie patvirtintų, jog hipotekos kreditoriaus neturi reikalavimo teisės į neįkeistą VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas turtą. Apeliantės pažymi, kad šiuo metu, Civilinio kodekso nuostatos reglamentuojančios hipotekos įforminimą, registravimą ir skolos išieškojimą hipotekos kreditoriaus naudai, kurios yra išaiškintos LAT nutartyse, kuriomis remiasi teismas skundžiamojoje nutartyje, yra pasikeitusios, nagrinėjamu atveju, vykdomojoje byloje Nr. 0085/13/01240 antstolis R. B. vykdo ne hipotekos teisėjo nutartį, kaip nurodoma minėtose LAT nutartyse, o Vilniaus m. 19-ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nėra suformavęs praktikos dėl likusio skolinio įsipareigojimo išieškojimo, kuris liko įvykdžius notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą. Todėl mano, kad 2013 m. gegužės 23 d. Vilniaus m. 19-ojo notaro biuro išduotas vykdomasis įrašas Nr. MK-3076 yra pilnai įvykdytas. Nei Civilinio kodekso 4.192 str. - 4.196 str., nei Civilinio proceso kodekso 558 str. normos, reguliuojančios priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto nekilnojamojo turto, nei CPK normos, reguliuojančios vykdymo procesą, nenumato antstolio teisės, pagal notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą dėl skolos išieškojimo iš įkeisto skolininko turto, realizavus įkeistą turtą hipotekos kreditoriaus naudai ir gavus mažesnę sumą nei priklauso kreditoriui, tęsti vykdymo veiksmus ir išieškoti likusią kreditoriui priklausančią sumą iš kito skolininko turto. Atvirkščiai, CK 4.193 str. 1 d., t. y. imperatyvi įstatymo norma numato, kad jei pardavus įkeistą daiktą varžytynėse gaunama mažesnė suma, nei priklauso kreditoriui, jis turi teisę reikalauti išieškoti iš skolininko kito turto bendra įstatymų nustatyta tvarka. Apeliančių nuomone, nėra pagrindo daryti išvados, kad pagal notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą gali būti tęsiami priverstinio vykdymo veiksmai, nes jis yra pilnai įvykdytas. Apeliantės mano, kad teismas klaidingai nurodo, jog antstoliui vykdomojoje byloje nenustačius realios areštuotų akcijų rinkos vertės ir nepradėjus priverstinio akcijų realizavimo, nėra pagrindo teigti, kad būtų pažeista koncesijos sutartis ar viešasis interesas. Pažymi, jog UAB „Kauno arena“ akcijos areštuotos su tikslu, VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas nesumokėjus likusios reikalavimo sumos hipotekos kreditoriui, realizuoti UAB „Kauno arena“ akcijas varžytynėse. Areštavus UAB „Kauno arena“ akcijas ir antstoliui pradėjus vykdyti išieškojimą iš jų, VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas prarastų UAB „Kauno arena“ kontrolę. Tokiu būdu, būtų pažeista koncesijos sutartis ir Kauno miesto savivaldybė, vadovaujantis koncesijos sutarties 20.4.2. p. vienašališkai galėtų atsisakyti koncesijos sutarties. Dėl to tiek VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas, tiek UAB „Kauno arena“ neturėtų teisinio pagrindo valdyti bei naudotis Kauno „Žalgirio“ arena, UAB „Kauno arena“ akcijos taptų bevertėmis, o Kauno „Žalgirio“ arena negalėtų funkcionuoti, tarptautiniai renginiai, sporto varžybos būtų atšauktos, dėl to būtų pažeistas viešasis interesas.

14Suinteresuotas asmuo BAB bankas „Snoras“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Bankas pažymi, jog nors Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika suformuota dar galiojant senosioms CK teisės normoms, reglamentuojančioms priverstinį skolos išieškojimą pagal hipotekos teisėjo nutartis, įsigaliojus CK pakeitimams išliko CK 4.193 str. 1 dalyje įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė, realizavus įkeistą daiktą, reikalauti išieškoti likusią skolą iš kito skolininko turto bendra įstatymų nustatyta tvarka. Minėtoje teisės normoje nenumatoma, kad realizuodamas šią savo teisę hipotekos kreditorius privalėtų kreiptis į teismą dėl likusios skolos priteisimo. Bendra įstatymų nustatyta tvarka šiuo atveju yra CPK VI dalis, kuri reglamentuoja vykdymo procesą. Atsižvelgiant į tai, jog įsigaliojus naujai CK redakcijai aukščiau aptarta hipotekos kreditoriaus teisė išliko ir nepasikeitė, teismas atmesdamas pareiškėjų skundą teisėtai ir pagrįstai vadovavosi šiai dienai vis dar aktualia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, suformuota vadovaujantis teisės normomis, reglamentuojančiomis priverstinį skolos išieškojimą pagal hipotekos kreditoriui išduotus vykdomuosius dokumentus. Be to, suinteresuoto asmens vertinimu, teisės aktai nedraudžia nukreipti išieškojimą į skolininko turimas kitų įmonių akcijas, jokių konkrečių argumentų pareiškėjai nenurodė ir atskirajame skunde.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimų pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

18Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjų skundas dėl antstolio veiksmų, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

19Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Nagrinėdamas skundus dėl teismo antstolio veiksmų ir vertindamas antstolio veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar, atlikdamas konkretų procesinį veiksmą, antstolis laikėsi įstatymo nuostatų, ar, spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus ir atliekamo procesinio veiksmo padarinius .

20Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio kontoroje yra vykdomas Vilniaus miesto 19-ojo notaro biuro notaro M. K. 2013 m. gegužės 23 d. išduotas vykdomasis įrašas notarinio registro Nr. MK-3076 dėl 3 625 721,88 Lt skolos, 8 proc. metinių palūkanų ir 1 109 Lt vykdomojo įrašo atlikimo išlaidų išieškojimo iš skolininko VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas įkeisto turto, išieškotojo BAB bankas SNORAS naudai (v. b. Nr. 0085/13/01240, 22 b. l.). Įkeisto turto nepardavus varžytynėse (v. b. Nr. 0085/13/01240, 128-128 b. l.), BAB banko Snoras sutikimu (v. b. Nr. 0085/13/01240, 135 b. l.), 2014 m. gegužės 8 d. turto perdavimo išieškotojui aktu (v. b. Nr. 0085/13/01240, 142 b. l.), išieškotojui BAB bankui Snoras perduotos skolininkui VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas priklausančios patalpos, esančios adresu Kauno m. sav., Naglio g. 4A, už 1 624 800 Lt. Išieškotojas AB bankas Snoras antstoliui pateikė 2014 m. birželio 13 d. prašymą Nr. C-05-04097/14 (v. b. Nr. 0085/13/01240, 156 b. l.) tęsti likusios 2 000 912,88 Lt skolos, 8 proc. metinių palūkanų ir 1 109 Lt vykdomojo įrašo atlikimo išlaidų išieškojimą iš kito skolininko turto. Antstolis 2014 m. birželio 16 d. patvarkymu „dėl vykdymo veiksmų tęsimo“ Nr. S-6649 (v. b. Nr. 0085/13/01240, 157 b. l.) nutarė tęsti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0085/13/01240, vykdant nutartį Nr. MK-3076 dėl skolos išieškojimo iš VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas ir nustatė, jog išieškotinos priteistos skolos likutis sudaro 2 002 021,88 Lt išieškotina suma, 8 proc. metinių palūkanų nuo negrąžintos skolos sumos (3 625 712,88 Lt) nuo vykdomojo įrašo atlikimo dienos (2013-05-23) iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo bei 8 821 Lt išieškotojo sumokėtas vykdymo išlaidas už perimtą turtą. Taip pat antstolis 2014 m. birželio 16 d. patvarkymu „dėl akcijų arešto“ Nr. S-6653 (v. b. Nr. 0085/13/01240, 249 b. l.) areštavo skolininkui VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas priklausančias 1 300 000 vnt. UAB „Kauno arena“ vardinių paprastųjų akcijų bei tos pačios dienos patvarkymu „areštuoti lėšas“ Nr. S-6654 (v. b. Nr. 0085/13/01240, 252 b. l.) areštavo 2 002 021,88 Lt skolos ir 81 643,84 Lt vykdymo išlaidų, iš viso – 2 083 665,72 Lt sumą, esančias skolininko banko sąskaitose, areštuotas lėšas pervedant į antstolio R. B. depozitinę sąskaitą. Apeliantės nesutinka su antstolio ir skundžiamos teismo nutarties argumentais, kad šiuo atveju taikytinas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas, pagal kurį tokais atvejais, kai pardavus įkeistą turtą, jo vertės neužtenka įsiskolinimui padengti, vykdymo veiksmai išieškotojo prašymu iš kito skolininko turto tęsiami toliau. Apeliantės nurodo, kad teisinis reglamentavimas šiuo metu yra pasikeitęs, todėl šiai dienai nurodytas išaiškinimas nėra aktualus. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais atskirojo skundo argumentais.

21Iš vykdomosios bylos Nr. 0085/13/01240 medžiagos nustatyta, kad nagrinėjamu atveju išieškojimas pradėtas vykdyti 2013 m. birželio 3 d., t. y. jau galiojant 2011 m. gruodžio 22 d. priimtam CPK 542, 543, 544, 545, 551, 554, 566, 715, 744, 745, 746, 747 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymui Nr. XI-1843 ir kitų teisės aktų pakeitimams, kuriais įgyvendinama hipotekos reforma Lietuvoje (toliau – Pakeitimo įstatymas). Nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojus papildytoms ir pakeistoms Civilinio kodekso IV knygos Hipotekos skyriaus nuostatoms, pasikeitė išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūra. Nustatyta, kad kreditorius, turintis teisę inicijuoti išieškojimo iš jo naudai sutartine hipoteka įkeisto turto procedūrą, gali gauti vykdomąjį dokumentą, kreipdamasis į notarą su prašymu dėl vykdomojo įrašo padarymo. Taigi buvo atsisakyta kreipimosi į hipotekos teisėją, nes teismai, įsigaliojus naujoms nuostatoms, nedalyvauja hipotekos (įkeitimo) registravimo ir priverstinio išieškojimo procese. Hipotekos kreditorius gali kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo tuo atveju, kai per hipotekos sandoryje nustatytą terminą skolininkas neįvykdo įsipareigojimų arba atsiradus kitiems hipotekos sandoryje nustatytiems pagrindams (CPK 4.192 straipsnio 1 dalis). Supaprastinta išieškojimo iš įkeisto turto tvarka (ne ginčo procedūrų visuma) įstatymų leidėjas siekė vieno iš svarbiausių tikslų – užtikrinti greitą ir koncentruotą privilegijuoto hipotekos kreditoriaus reikalavimo patenkinimą tais atvejais, kai įkeitimu užtikrintas reikalavimas dėl vienokių ar kitokių priežasčių nėra skolininko tinkamai įvykdomas arba nėra apskritai įvykdomas.

22Remiantis nauju teisiniu reglamentavimu, notaras vykdomuosius įrašus išduoda vadovaudamasis CK 4.192 straipsniu, Notariato įstatymo 491 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1R-144 patvirtinto Vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir forma. Teisės aktuose gana detaliai reglamentuoti tiek kreditoriaus, tiek notaro veiksmai notarinio įrašo išdavimo procedūroje. Vykdomuoju įrašu notaras siūlo išieškoti iš skolininko per hipotekos (įkeitimo) sandoryje nustatytą terminą nesumokėtą skolos dalį su priklausančiomis palūkanomis, taip pat netesybas ir (ar) nuostolius, jeigu hipoteka (įkeitimas) juos apima (Aprašo 15 punktas). Apeliantės skunde nurodo faktinius ir teisinius argumentus, susijusius su hipotekos kreditoriaus teise patenkinti savo reikalavimus iš įkeisto daikto, kai, realizavus įkeistą daiktą, gaunama mažesnė suma, negu priklauso hipotekos kreditoriui, t. y. su būsimu priverstiniu skolos išieškojimu vykdymo procese. Išimtinę kompetenciją spręsti hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo klausimą dėl kreditoriaus išieškotino skolinio įsipareigojimo dydžio ir apimties konkrečiu atveju turi tik teismas ginčo teisenos tvarka, esant skolininko reikalavimui, ginant jo pažeistas teises ir teisėtus interesus (CK 1.138 straipsnis).

23Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl įstatyme nustatytos hipotekos kreditoriaus teisės patenkinti savo reikalavimus iš įkeisto daikto vertės. Minėta, kad apeliantės nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju aktualūs kasacinio teismo CK 4.193 straipsnio 1 dalies (redakcijos, galiojusios iki 2012 m. liepos 1 d.) išaiškinimai; teigia, kad nauju teisiniu reglamentavimu nustatytos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūros negali būti tapatinamos su anksčiau galiojusiomis priverstinio išieškojimo iš įkeisto turto procedūromis. Šie argumentai atmestini kaip nepagrįsti. 2014 m. birželio 20 d. Lietuvos Aukščiausiais Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2014 išaiškino CK 4.193 straipsnio 1 dalies taikymą, pasikeitus hipotekos teisinių santykių reglamentavimui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas minėtoje nutartyje nurodė, kad CK 4.193 straipsnyje yra įtvirtintos taisyklės dėl hipotekos kreditoriaus teisės patenkinti reikalavimą iš įkeisto turto vertės, šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, kai realizavus įkeistą turtą gaunama mažesnė suma, negu priklauso hipotekos kreditoriui, šis turi teisę reikalauti išieškoti iš kito skolininko turto bendrąja įstatymų nustatyta tvarka. Šioje vietoje kasacinis teismas pasisakė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluota teisės aiškinimo ir taikymo taisyklė, pagal kurią hipotekos teisėjo nutartis (šiuo metu, t. y. pakeitus ir papildžius CK, – notaro vykdomasis įrašas) dėl priverstinio skolos išieškojimo suteikia teisę hipotekos kreditoriui patenkinti savo reikalavimus skolininkui visa apimtimi (neapsiribojant vien įkeistu turtu), nesikreipiant į teismą su nauju ieškiniu, išlieka aktuali (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. R. K., D. K., bylos Nr. 3K-7-364/2010; teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. J. N.-A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-526/2010; kt.).

24Apeliančių argumentai dėl akcijų arešto taip pat nelaikytini teisiškai pagrįstais. Pažymėtina, kad vadovaujantis CPK 675 straipsnio 2 dalimi, antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą. Antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, nagrinėjamu atveju – notaro vykdomasis įrašas. Tai reiškia, kad antstolis gali areštuoti turto tik tiek, kiek reikia vykdomajam dokumentui įvykdyti užtikrinti. Turtas, kaip civilinių teisių objektas – tai visos turtinės vertybės, į kurias civilinės teisės subjektai – asmenys – įgyja teises ir (arba) dėl kurių šiems subjektams atsiranda pareigų. Tai gali būti daiktai (tiek kilnojamieji, tiek nekilnojamieji), pinigai, vertybiniai popieriai, turtinės teisės ir kt. Akcija pagal CK 1.102, 1.97 straipsnius yra savarankiškas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius. Taigi, turto sąvoka apima ir kitus civilinių teisių objektus, tarp jų ir akcijas, kurios gali būti areštuojamos. Skolininkas, nesutikdamas su tam tikro turto areštu, turi teisę prašyti antstolio areštuoti kitą turtą, kurio vertė užtikrintų įsipareigojimų vykdymą. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą atmesti atskirojo skundo argumentus dėl akcijų arešto kaip nepagrįstus.

25Dėl nurodytų argumentų Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis laikytina pagrįsta ir teisėta, todėl nekeistina, atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

26Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

27Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Apeliacinės instancijos teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. antstolio R. B. kontoroje vykdomas Vilniaus miesto 19-ojo notaro biuro notaro... 5. Pareiškėjai Viešoji įstaiga Kauno „Žalgirio“ rėmėjas ir UAB „Kauno... 6. Antstolis R. B. 2014 m. liepos 23 d. Patvarkymu pareiškėjų skundo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartimi pareiškėjų... 9. Teismas nurodė, kad pardavus įkeistą daiktą varžytynėse ir paaiškėjus,... 10. Teismas sprendė, kad byloje nesant kitokių duomenų apie areštuotų akcijų... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 12. Pareiškėjos atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014... 13. Atskirajame skunde nurodo, kad antstolis R. B. realizavęs įkeistą turtą... 14. Suinteresuotas asmuo BAB bankas „Snoras“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 18. Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas... 19. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia tai, kad jis... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio kontoroje yra vykdomas Vilniaus... 21. Iš vykdomosios bylos Nr. 0085/13/01240 medžiagos nustatyta, kad nagrinėjamu... 22. Remiantis nauju teisiniu reglamentavimu, notaras vykdomuosius įrašus išduoda... 23. Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl įstatyme nustatytos hipotekos... 24. Apeliančių argumentai dėl akcijų arešto taip pat nelaikytini teisiškai... 25. Dėl nurodytų argumentų Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 4 d.... 26. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas... 27. Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą....