Byla 2-310-124/2012
Dėl sandorio panaikinimo, pirkėjo teisių perkėlimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei S. G., trečiojo asmens ieškovo pusėje atstovui adv. A. N., atsakovei I. K., UAB Best fert“ atstovui adv. R. M., trečiajam asmeniui A. N., jo atstovui adv. R. Tamašauskui,teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Žaliavų prekyba‘ ieškinį atsakovams I. K., UAB Best fert“, trečiajam asmeniui ieškovo pusėje UAB „Eurokorma“,tretiesiems asmenims atsakovo pusėje ŽŪB „Žadeikonys“, A. N. dėl sandorio panaikinimo, pirkėjo teisių perkėlimo ir

Nustatė

2ieškovas BUAB „Žaliavų prekyba“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti tarp ieškovo ir atsakovės I. K. 2009 balandžio 15.sudaryta ieškovui priklausiusių 422425,87 Lt dydžio Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės "Žadeikoniai" pajinio įnašo pirkimo-pardavimo sutartį apsimestine,pripažinti pastarąjį sandorį negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, panaikinti 2009 04 15 šio pajaus pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu 422 425,87 Lt vertės pajų registraciją Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovėje "Žadeikoniai" I. K. vardu. Prašo pripažinti iš dalies negaliojančia 2009 06 05 d. pajaus pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą tarp atsakovės-I. K. (pardavėjas) ir atsakovo - UAB "Best Fert" (pirkėjas) ir laikyti, kad 2009-06-05 pajaus pirkimo-pardavimo sutartis dalyje dėl ŽŪB "Žadeikoniai" pajaus pardavimo buvo sudaryta tarp ieškovo UAB „Žaliavų prekyba" (pardavėjas) ir atsakovo UAB „Best fert" (pirkėjas).Tuo pačiu prašo perkelti ieškovui BUAB „Žaliavų prekyba" pardavėjo teises ir pareigas pagal 2009 06 05 pirkimo -pardavimo sutartį ir nustatyti, kad UAB „Žaliavų prekyba" pardavė, o UAB „Best Fert" pirko 422 425,87 Lt dydžio pajinį įnašą už 6 100 500 Lt.

3Ieškovas prašo priteisti ieškovo naudai iš atsakovo UAB "Best fert" 6 100 500 Lt už 422 425,87 Lt dydžio Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės "Žadeikoniai" pajinį įnašą.I

4Ieškovas nurodo, kad iki bankroto iškėlimo buvęs įmonės vadovas A. N. 2009 04 15 sudarė su atsakove I. K. ieškovui priklausiusių žemės ūkio bendrovės „Žadeikoniai" 422 425,87 Lt vertės pajaus pirkimo-pardavimo sutartį už 500 Lt, tą pačią dieną pasirašydami susitarimą, kuriame susitaria, kad I. K. perleis pajus UAB „Žaliavų prekyba" naudai, kai UAB „Žaliavų prekyba", UAB „Aukštaitijos ūkis", ŽŪB „Žadeikoniai" padengs visus įsiskolinimus UAB „Best Fert" įmonei.

5Nedideliu laiko tarpu beveik po 2 mėnesių 2009 06 05 atsakovai I. K.(UAB „Best fert“ direktorė) ir UAB „Best fert" sudarė įgyto Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės „Žadeikoniai" pajaus pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią tą patį pajinį įnašą 422425,87 Lt vertės I. K. pardavė jau už 6 100 500 Lt. Pirmasis 2009 balandžio 15 d.sandoris yra apsimestinis, o antrasis 2009-06-05 negaliojantis kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms (CK.1.80 str.).Nurodo, kad sandoriai aiškintini kartu ,faktiškai pirmuoju sandoriu buvo pridengtas realiai įvykęs ieškovo pajų pardavimas atsakovui UAB „Best fert“.Ši išvada darytina ir iš antrosios sutarties , sudarytos 2009 birželio 05 d. sąlygų, kuriuose nurodyta, kad 500 Lt sumą perveda atsakovei,I. K., o likusi suma 6 100 000 Lt reikalavimai yra sumokama pardavėjui įskaičius priešpriešinius reikalavimus. Kadangi ši sutartis neturi dalyko, nes įskaitomi gali būti tik priešpriešiniai galiojantys reikalavimai, sandorio metu I. K. įgijo reikalavimą į UAB „Best fert“ sumokėti dalį kainos 6100000 Lt, nors įmonė tokio dydžio galiojančio reikalavimo į I. K. neturėjo. Mano, kad sudarant 2009 04 15 d. pajaus pirkimo sutartis, ieškovas ir atsakovas žinojo apie sunkią ieškovo padėtį , įsiskolinimai kitiems kreditoriams siekė beveik turimą įmonės turtą, todėl ieškovas siekė atsiskaityti su atsakovu UAB „Best fert“ , pažeisdamas kitų kreditorių interesus , sutartis pasirašantys asmenys buvo įmonių direktoriai.Ieškovo skola vien trečiajam asmeniui UAB „Eurokorma“ tuo metu buvo 3 453 679 Lt, ieškovo skola atsakovui 10 441 528,71 Lt.Ieškovo ir atsakovų elgesys patvirtina, kad 2009 04 15 d. sutartis dėl pajaus pardavimo I. K. buvo apsimestinė tik šalies atžvilgiu, nes šiame sandoryje šalys yra : ieškovas UAB „Žaliavų prekyba“pardavėjas (o ne I. K.), o atsakovas UAB „Best fert“ yra pirkėjas. Turto perdavimo dalyje sandoris yra neapsimestinis, nes ieškovas siekė pajų parduoti atsakovui, pajams buvo uždėtas areštas.

6Atsakovė I. K. su ieškiniu nesutiko, tai išdėstė atsiliepime į ieškinį(1 t.,66-74b.l.).Atsakovė nurodo, kad UAB „Žaliavų prekyba“ vadovui A. N. pasiūlius pirkti įmonės turimus ŽŪB „Žadeikoniai“ pajus, sutarė 6 100500 Lt pardavimo kainą, kuri buvo nurodyta priede Nr.1 prie 2009 04 15 d sutarties .Sutarė, kad atsakovė ieškovui perves 500 Lt, o iš UAB „Žaliavų prekyba“ ji perims 6 100 00 Lt skolą Kadangi paaiškėjus, jog į ŽŪB „Žadeikoniai“ yra reikalingos didelės investicijos, ji už tą pačią kainą pardavė pajus atsakovui UAB „Best fert“, o šis sumažino vykdomą pas antstolę A. Rulienę įmonės „Žaliavų prekyba“įsiskolinimą atsakovui UAB „Best fert“6 100 00 Lt sumai. Nurodo, kad pajai 2009 04 15 d. nebuvo areštuoti, areįtas panaikintas, kas buvo įrašyta pajų registracijos knygoje. Nesutinka, kad 2009 04 15 sandoris buvo apsimestinis, nes ieškovas nepateikia įrodymų, jog I. K. neketino įsigyti pajų, kad ji nesinaudojo pajininkės teisėmis, nes buvo atlikta pajų registracija ŽŪB „Žadeikoniai“ knygose. Šalys galėjo sudaryti sandorį su UAB „Best fert“, nes tam nebuvo kliūčių. Kadangi ji neturėjo lėšų investicijoms, todėl ir pardavė pajus savo įmonei. Nurodo, kad už įgytus pajus sumokėjoieškovui 500 Lt, o 6 100 000 Lt sumai buvo padengti ieškovo skoliniai įsipareigojimai , nes I. K. įsipareigojo prieš savo įmonę už ieškovo skolas , tačiau vėliau šį skolinį įsipareigojimą perleido savo vadovaujamai įmonei „Best fert“ kartu su parduotais pajais, kuri ir padengė ieškovo skolų už 6 100 000 Lt. Ieškovas piktnaudžiauja savo teisėmis, antrą kartą prašo tos pačios sumos. Kadangi ieškovas atsakovei UAB „Best fert“ neatliko jokių mokėjimų, UAB „Žaliavų prekyba“ turėjo daugiau turto nei skolų kreditoriams, todėl negali būti taikomas ieškinyje nurodytas Laikinųjų mokėjimų eilės tvarkos įstatymas, nes tam nėra sąlygų, nebuvo pažeistos kreditorių teisės. Dėl nesąžiningai pareikšto ieškinio ieškovui prašo taikyti 20 tūkst. litų baudą, nes atsakovė pateikė įrodymus apie pajaus įgijimą už 6 100 000, perimdama UAB „Žaliavų prekyba“skolas, ką bankroto administratorius žinojo iš kitos tame pačiame teisme nagrinėjamos bylos pagal UAB „Eurokorma“ ieškinį dėl tų pačių pajų, ieškovas stengiasi nesąžiningai praturtėti, nėra jokių įrodymų, kad ieškovas ir ji būtų turėję tikslą sudaryti kitą sandorį tarp UAB „Žaliavų prekyba“ ir UAB „Best fert“.

7Atsakovas UAB Best fert“ taip pat nesutiko su ieškiniu (1t.,51-59b.l.).Nurodo, kad 2009 06 05 už 6 100 500 Lt iš I. K. įgijo 422 425,87 Lt dydžio žemės ūkio bendrovės “Žadeikoniai“pajus. Pajai buvo įgyti už tą pačią kainą , kokia įgijo I. K.. UAB „Best fert“ sumokėjo I. K. 500 litus, o 6 100 000 Lt nemokėjo, bet perėmė I. K. skolinį įsipareigojimą ieškovui. Šį skolinį įsipareigojimą įmonė įvykdė 2009 birželio 30 d, padengdama ieškovo UAB „Žaliavų prekyba“ skolą 6 100 000Lt sumai. Nurodo, kad įgijusi pajus, investavo į ŽŪB „Žadeikoniai“ virš 4mln. litų. Reikšdamas ieškinį antrą kartą dėl tų pačių sumų, ieškovas bando praturtėti atsakovo sąskaita. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad ieškovas už parduotus pajus gavo 6 100 500 Lt, sandoris nėra ir negali būti laikomas priešingu įmonės tikslams, nepažeidžia ieškovo kreditorių interesų, nes pagal 2009 03 31 įvertinimą šio pajaus vertė buvo tik 1 087 660 Lt. Kiti argumentai analogiški atsakovės I. K. nurodytiems argumentams.

8Tretieji asmenys atsiliepimo nepateikė.

9Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė ieškinį ir prašė tenkinti ieškinyje nurodytais pagrindais. Nurodė, kad ieškinyje remiasi CK 6.67,str. 1 d.4p.,1.78str.5 d., 1.80str.,1.87 str.,6.305str.1p, ĮBĮ 10 str. 7 d.3p.,11 str. 3d.8p,prašo sandorį pripažinti apsimestiniu vienos šalies aspektu , prašo pakeisti sandoryje kitą šalį, pripažino, kad sandorio sudarymo metu pajai buvo areštuoti.

10Atsakovė I. K. prašė ieškinį atmesti atsiliepime į ieškinį išdėstytais argumentais, nes ji pirko pajus už 6 100 500 Lt. Paaiškino, kad ieškovas jos vadovaujamai įmonei turėjo didelius įsiskolinimus, todėl turėjo suderinti šią skolos sumą, Kad apsidrausti , jog skola bus grąžinta , iš pradžių pajinį įnašą nupirko ji pati kaip fizinis asmuo, nes sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį reikėjo kitų akcininkų sutikimo. Atsakovė tvirtino, kad nors nepamena, kada ir kur , bet prie pajų pardavimo sutarties buvo sudarytas priedas Nr. 1, kurį pasirašė ir A. N.,kuriuo ji perėmė iš ieškovo skolą 6100 000 Lt jos vadovaujamai įmonei „Best fert“.N Su UAB „Žaliavų prekyba“ vadovu A. N. dėl šio susitarimo pasirašymo buvo susitikusi ne kartą.Neigė, kad būtų suklastojusi šį priedą.Už įgytą pajų realai sumokėjo 500 lt, prisiimdama įsipareigojimą, pajų prealiai pirko už 6 100 500 ltSavo pajininkės teises realizavo, o vėliau Nors nepamena, kada ir kur buvo surašytas priedas Nr. 1 prie 2009 04 05 d. sutarties dėl 6 100 000 lt

11Trečiasis asmuo UAB „Eurokorma“prašo ieškinį atmesti , nes teismas negali įteisinti neteisėto sandorio, kadangi 2009balandžio 15 d sutarties sudarymo metu pajai buvo areštuoti.

12Trečiasis asmuo A. N. teisme paaiškino, kad 2009 04 15 pajų pardavimo sutartis buvo tik ketinimų sutartis, joje nurodyta pajų pardavimo suma 500 Lt buvo įrašyta I. K. pageidavimu kaip garantija, kad UAB „Žaliavų prekyba“ tikrai parduos pajus, nes UAB „Žaliavų prekyba“ buvo skolinga daugumai kreditorių, jam buvo svarbu gauti didesnę vertę už pajus, todėl buvo tartasi dėl didesnės pajų perleidimo kainos, t.y. dėl 13 mln, bet tam reikėjo suderinti įmonių skolų sumas (2t.,28-29b.l).Mano, kad pajaus šia sutartimi nepardavė, nes tai buvo tik ketinimų sutartis, pagal kurią I. K. kaip UAB „Best fert“ reikalavo įsivertinti pajus. Savo paaiškinimą papildė 2012 birželio 26 d. teismo posėdyje, kur nurodė, kad I. K. 2009 04 15 d. susitarimu įsipareigojo neperleisti pajų, kol nebus suderintos skolos, tačiau I. K. šį pajų perleido savo įmonei „Best fert“pagal prie šios sutarties priedą Nr. 1, nukopijavusi jo parašą , įmonės antspaudą nuo kitos sutartis. Tvirtino, kad jis priedo Nr. 1 nepasirašė, nors šį susitarimą buvo gavęs iš I. K., bet dėl jo suėmimo toliau nebesprendė šio klausimo. Suderinus skolas, būtų buvęs perimtas pajus. Mano, kad sutartis turėtų būti pripažinta negaliojančia , o pajai grąžinti įmonei ,nes su I. K. buvo pasirašytas tik susitarimas į ateitį. Pajai nebuvo parduoti, todėl nežino, kodėl I. K. dalyvauja pajininkų susirinkimuose. Tik atliekant ikiteisminį tyrimą sužinojo apie suklastotą priedą Nr. 1 prie 2009 04 15 d. sutarties. I. K. žinojo apie pajų areštą.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Byloje nustatyta, kad ieškovui 2009 12 22 nutartimi Šiaulių apygardos teismas iškėlė bankroto bylą, kurio administratoriumi paskirtas UAB „Valdsita“(1t., 6b.l.) .Administratorius kreipėsi į teismą ieškiniu dėl sandorio pripažinimo apsimestiniu šalies atžvilgiu ir jo panaikinimo bei pardavėjo teisių ieškovui perkėlimo, restitucijos taikymo .Nustatyta, kad 2007 02 28d. pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas iš N. V. įgijo Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės "Žadeikoniai" 285 439 Lt dydžio ŽŪB "Žadeikoniai" pajinį įnašą už 4 138 000 L, 2007 02 28d -iš D. L. 136 986 Lt dydžio ŽŪB "Zadeikoniai" pajinį įnašą už 1 986 000 Lt, viso 422 425 Lt dydžio ŽŪB „Žadeikoniai" pajinį įnašą. UAB „Žaliavų prekyba" sumokėjo už pajus 6 124 000 Lt(1t.,8-11,12-15 b.l.).Nustatyta, kad UAB „Žaliavų prekyba“ pajų pardavimo sutarties sudarymo laikotarpiu 2009 04 15 direktoriumi buvo trečiasis asmuo A. N., o atsakovė I. K. buvo UAB „Best fert“ direktorė. Trečiasis asmuo A. N. buvo įmonių UAB „Aukštaitijos ūkis“, UAB „Žaliavų prekyba“ akcininkas .Šias įmones su atsakovu UAB „Best fert“ siejo komerciniai santykiai. Nurodytu laikotarpiu UAB „Žaliavų prekyba“ skola įmonei „Best fert“ sudarė 10 441 528,71 Lt(1t.,44 b.l.).UAB „Žaliavų prekyba“ buvo įsiskolinusi eilei kreditorių, finansinės atskaitomybės dokumentų neteikė nuo 2008 metų(1t., 41), pagal 2007 03 31 d. duomenis turto įmonė turėjo skolų kreditoriams už 15 898 285 Lt,(1t., 42b.l.).Bylos duomenimis sandorio sudarymo metu iš UAB „Žaliavų prekyba“ buvo vykdomas išieškojimas pagal UAB „Eurokorma“ vykdomuosius raštus 3 022 929,62 Lt sumai, t.y. pateiktas vykdyti 2009 02 25 d. vykdomasis raštas 3 005 996,75 Lt ir 2009 03 30 16 932,87 Lt sumai (1t.,30-31,32b.l.) .Rašytiniais įrodymais bei šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2009 balandžio 15d. ieškovas ir atsakovė I. K. surašė ieškovui priklausančių ŽŪB „Žadeikoniai“ 422 425,87 Lt vertės pajų perleidimo sutartį, pagal kurios sąlygas ieškovė UAB „Žaliavų prekyba“ pardavė, o atsakovė I. K. įgijo 422 425 Lt dydžio pajų už 500 Lt(1t., 16-18b.l.). 2009 birželio 05 d. sutartimi tuos pačius pajus atsakovė I. K. už 6 100 500 Lt pardavė savo įmonei UAB „Best fert“, pagal kurios sąlygų 3.2 p. 6 100 000 Lt buvo įskaityti kaip priešpriešiniai vienarūšiai reikalavimai padengti I. K. prisiimtus įsipareigojimus už UAB „Žaliavų prekyba“ skolą(1 t., 20-22b.l.).2009 balandžio 15 d. pajų pirkimo-pardavimo sutartį pasirašę asmenys –atsakovė I. K. ir buvęs UAB „Žaliavų prekyba“ vadovas trečiasis asmuo A. N. sutarties sąlygas , šalių ketinimus aiškino skirtingai. Ieškovo atstovė bankroto administratorė teigia , kad šalys turėjo tikslą parduoti pajus , vykdant tarpusavio užskaitymus.Surašant šią pajų pardavimo sutartį, tą pačią dieną su atsakove buvo pasirašytas susitarimas, kad I. K. nupirktus už 500 Lt pajus įsipareigoja perleisti tai pačiai įmonei UAB „Žaliavų prekyba“, kai tarpusavyje susijusios įmonės UAB „Žaliavų prekyba“, UAB „Aukštaitijos ūkis“, ŽŪB „Žadeikoniai“ padengs visus įsiskolinimus įmonei UAB „Best fert“ bei UAB „Žaliavų prekyba“ apmokės 500 Lt už įvykusį sandorį(1t.,19 b.l.).Šį susitarimą atsakovė pasirašė, nurodydama pareigas-direktorė (UAB „Best fert“).Trečiasis asmuo A. N. buvo suimtas laikotarpiu nuo 2009 05 14 iki 2009 05 29 (2t.,29b.l.).Atsakovė I. K. vienasmeniškai surašė 2009 06 05 d.priedą Nr. 1 prie 2009 04 15 pajų pirkimo sutarties, kurį teismui pateikė ji pati (1t., 79b.l.).Šio priedo Nr. 1 punkte 2.1 nurodoma, kad 2009 balandžio 15 dienos sutarties suma yra 500 plius 6 100 000 Lt. Priedo 2.2 punkte numatyta, kad atsižvelgiant į sutarties sumą, pardavėjas(UAB „Žaliavų prekyba“) perkelia, o pirkėjas (I. K.) perima 6 100 00 Lt dydžio skolinį įsipareigojimą uždarajai akcinei bendrovei „Best fert“.Trečiasis asmuo A. N. pripažįsta aplinkybę, jog atsakovė I. K. jam buvo pateikusi pasirašyti šį susitarimą, bet neigia jį pasirašęs(1t.,166b.l.).Byloje atlikus dokumentinę teismo ekspertizę, kuri nėra nuneigta, nustatyta , kad atsakovės I. K. pateiktame dokumente–priede Nr. 1 A. N. parašas bei UAB „Žaliavų prekyba“ antspaudas yra išspausdintas lazeriniu spausdinimo būdu ir nukopijuoti nuo kito dokumento, kas atitinka A. N. paaiškinimus dėl priedo nepasirašymo. Nors atsakovė I. K. teigia, kad ji perėmė UAB „Žaliavų prekyba“ skolas, tačiau tai prieštarauja trečiojo asmens A. N. paaiškinimams, tai prieštarauja ir sveikai logikai, protingumui, kadangi kaip fizinis asmuo ji neturėjo jokio pagrindo perimti tokio dydžio 6 100 000 Lt skolą, esant didžiulėms UAB „Žaliavų prekyba“ skoloms, tikėtis, kad UAB „Žaliavų prekyba“sumokės jai skolą. Be to nurodo šią skolą perėmus prieš savo įmonę UAB „Best fert“, žinant, kad UAB „Žaliavų prekyba turi kitų žymių įsipareigojimų savo kreditoriams, ką ji patvirtino 2012 06 26

15d. teismo posėdyje (2t.,87-88b.l.).Be to tokio dydžio skolos perėmimas, naujo kreditoriaus atsiradimas niekur nėra fiksuojamas UAB „Žaliavų prekyba“ buhalterinėje apskaitoje. Kaip patvirtino trečiasis asmuo A. N. , apie šį priedą Nr. 1 prie 2009 04 15 pajų pardavimo sutarties jis sužinojo tik iškėlus UAB „Žaliavų prekyba“ bankroto bylą. Vienašalis UAB „Best fert“ buhalterijoje padarytas buhalterės J. M. įforminimas negali būti nenuginčijamu įrodymu, kad ši UAB „Žaliavų prekyba“ skola buvo perimta I. K. (2t.,13-16b.l.). Be to šie įrašai kaip matyti iš liudytojos J. M. parodymų buvo padaryti remiantis atsakovės I. K. paaiškinimais, pagal jos pateiktus dokumentus-priedą Nr. 1 , kurį dokumentinė ekspertizė nustatė A. N. parašą ir antspaudą esant nukopijuotą nuo kito dokumento (2t.,31-32,44-46b.l.).Liudytoja J. M. teismo posėdyje davė parodymus, kad UAB „Best fert“ atliko buhalterines operacijas dėl UAB Žaliavų prekyba“ skolos perkėlimo I. K. 2009 balandžio 16 dieną, tuo tarpu priede Nr. 1 p pasirašymo data nurodoma 2009 birželio 5 d.(1t.,13,31).Tos pačios datos , t.y. 2009 06 05 d.nepasirašytą priedą teismui pateikė ir trečiasis asmuo A. N. (1t.,166b.l.) Atsakovė I. K. ir nepateikė įrodymų, kad tokio dydžio įsiskolinimą ji turėjo galimybę sumokėti savo įmonei, kad buvo kitų dengiamų tarpusavio skolų, kad buvo gautas akcininkų sutikimas .Be to pati atsakovė I. K. 2011 12 19 d. teismo posėdyje nurodė kitą priedo pasirašymo datą, t.y. 2009 05 05 d., tokiu būdu 2009 04 16 d.įrašas UAB „Best fert“ buhalterijoje apie skolos perėmimą net negalėjo būti atliktas (2t., 30 b.l.). Tokiu būdu teismas laiko nustatyta, kad atsakovė I. K. neįrodė aplinkybės, jog buvo sudarytas susitarimas tarp jos, kaip fizinio asmens ir UAB „Žaliavų prekyba“ dėl skolos perėmimo įmonei UAB „Best fert.Tuo pačiu negali būti pripažįstamas teisėtu įrašas UAB „Best fert“ buhalterijoje dėl skolos perėmimo, nes jis atliktas remiantis priedu Nr.1, neesant kitos šalies valios. Atsakovei I. K. pareikšti įtarimai ikiteisminiame tyrime pagal BK 300 str.1d.(2t.,72b.l.)

16Ieškovas prašo pripažinti 2009 04 15 sandorį apsimestiniu, o 2009 06 05 susitarimą dėl įmonių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo, kaip neturinčio dalyko, pripažinti niekiniu sandoriu, prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo normoms. Siekiant nustatyti, kokius sandorius šalys sudarė ir ar jie atitiko tikrąją šalių valią, yra vertintinas ne tik 2009 04 15 d. šalių sudarytas sandoris, bet ir susitarimas prie šios sutarties dėl pajaus grąžinimo ieškovui, vėlesni atsakovės I. K. veiksmai, 2009 06 05 d. sudaryta sutartis, kuria po pusantro mėnesio I. K. pajus perleido savo įmonei už 6 100 500 Lt. Taip pat atsižvelgtina į pirmojo sandorio vertę-500 Lt, kuri buvo nustatyta 2009 04 15 d. sutartyje. Buvęs UAB „Žaliavų prekyba“ direktorius A. N. aiškino, kad pirmoji sutartis buvo tik kaip garantas, šia sutartimi jo atstovaujama įmonė nesiekė parduoti pajaus I. K., o tik kol bus įvertintos skolas, sudarė su ja pajų pardavimo sutartį. Įvertinus skolas, turėjo būti perleistas pajus įmonei UAB „Best fert“.Tokiu būdu matyti, kad šalys turėjo tikslą už skolas perleisti pajų atsakovui UAB „Best fert“, ką patvirtina ir susitarimas prie sutarties , kuriuo atsakovė įsipareigojo grąžinti pajus ieškovui, kai bus susumuotos skolos (1t.,19b.l.).Šį susitarimą pasirašantys asmenys nurodomi kaip įmonių valdymo organai (UAB „Best fert“-direktorė I. K.) ir skolininko (Žaliavų prekyba“-A. N.) (1t., 23-25b.l.). Trečiasis asmuo šią sutartį įvardino kaip garantą, preliminarią sutartį, nes šalys turėjo suderinti skolas. 2012 06 26 d. teismo posėdyje atsakovė I. K. patvirtino žinojusi apie UAB „Žaliavų prekyba“ skolas , sutarties su UAB „Žaliavų prekyba“ sudarymo metu ketinimai buvo padengti įsiskolinimus, kurie jos vadovaujamai įmonei buvo 13 mln., o atsakovas turėjo 19 mln.skolų. Trečiasis asmuo A. N. patvirtino, kad susitarimas buvo parduoti pajų už 13 mln, subalansuojant UAB „Best fert“ skolas. Patvirtino, kad suderinus skolas, būtų perimtas pajus. Taigi faktiškai UAB „Žaliavų prekyba“ siekė suderinus skolas, perduoti pajų įmonei „Best fert“už ieškovo esamas skolas, taip išvengiant atsiskaitymo su kitais kreditoriais. Pirmąja sutartimi šalys nurodė pajaus pardavimo sutarties kainą tik 500 Lt , kai tuo tarpu UAB „Žaliavų prekyba“ vertino pajų 6 100 000 Lt, UAB „Best fert“-1 087 660Lt(1t,61-62b.l.).Taigi įvertinus visumą įrodymų, šalių veiksmus, susitarimą prie sutarties pripažintina, kad 2009 04 15 sandoriu nebuvo siekiama sukurti jokių teisinių pasekmių, todėl 2009 04 15 sandoris pripažintinas tariamu (CK 1.86 str.).Šias faktines aplinkybes iš esmės nurodo ir ieškovas. Sandoris negali būti pripažįstamas tariamuoju, jei jis jau įvykdytas .Iš faktinių aplinkybių matyti, kad sudarius ginčijamą sandorį dėl pajaus perleidimo, atsakovė įregistravo pajų perleidimo sutartį( 1 t.,112 b.l), dalyvavo ŽŪB „Žadeikoniai“ 2009 05 04 vykusiame pajininkų susirinkime(2t., 9b.l.).Daugiau jokių veiksmų atsakovė neatliko. Nors atsakovė I. K. nurodo kaip pajininkė laidavusi už ŽŪB „Žadeikoniai“, tačiau laidavimo sutartis sudaryta 2009 06 12, t.y. tuo laikotarpiu , kai atsakovė I. K. jau buvo pardavusi pajus savo įmonei (2t.,10-12 b.l.).Iš šių faktinių aplinkybių gali susidaryti vaizdas, jog sandoris buvo sudarytas teisėtai, o atsakovė įgijo visas iš sandorio kylančias civilines teises ir pareigas. Tačiau šiuo atveju svarbu, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų elgesio motyvai ir tikslai, šalys buvo valdymo organai, atsižvelgtina ir į tolesnį atsakovės I. K. elgesį , sudarant priedą Nr.1 prie sutarties , į neproporcingą pajų pardavimo sutarties kainą 500 Lt (1t., 61-62b.l.).Teismas konstatuoja, kad šiuo atveju šalys turėjo visai kitą tikslą, ką patvirtino ir atsakovė bei trečiasis asmuo A. N. , t.y. tikslas buvo pajų perleisti UAB „Best fert“ naudai už ieškovo UAB „Žaliavų prekyba“ skolas, tokiu būdu iš dalies atsiskaityti su vienu iš kreditoriumi. 2009 04 15 sandoris buvo tariamas , siekiant ateityje sudaryti kitą sandorį , kuriuo būtų sudaroma pajaus perleidimo sutartis pagal šalių suderintą kainą, išvengiant atsiskaitymų su kitais kreditoriais, todėl yra pripažintinas niekiniu (CK 1.86str., 180 str.1 d). Po šio sandorio sudarymo dėl trečiojo asmens A. N. suėmimo, nesudarius skolų suderinimo akto, atsakovė I. K. tai įgyvendino nesąžiningu būdu, vienasmeniškai surašydama priedą Nr. 1,kuriuo nurodoma, kad I. K. prisiima skolininko UAB „Žaliavų prekyba“ 6 100 00 Lt skolą įmonei UAB „Best fert“. Po pusantro mėnesio ji 2009 06 05 sudarė to paties pajaus perleidimo vadovaujamai įmonei „Best fert“už neesamą skolą, neesant sutarties dalyko, t.y. teismui pripažinus, kad UAB „Best fert“ neturėjo galiojančio reikalavimo į I. K.. Po šios sutarties sudarymo UAB „Best fert “2009 06 05 pateikė antstolės E. Rulienės kontorai prašymą sutarties sumai 6 100 000 Lt užskaityti UAB „Žaliavų prekyba“skolą ir pastaroji sumažino šiai sumai išieškojimą UAB „Best fert“ naudai(1t.,60b.l.).2009 07 03 šiai sumai buvo užbaigtos 3 vykdomosios bylos . Faktiškai atsakovas UAB „Best fert“ kaip kreditorius įgyvendino savo teisę, perimdamas ieškovui priklausančius pajus, jų neapmokėdamas , o atlikdamas skolų įskaitymą. Kaip patvirtina šalių apklausa , atsakovai žinojo apie sunkią UAB „Žaliavų prekyba“ finansinę būklę, kuri buvo aptarta sprendime anksčiau.2009 06 05 sandoris pripažintinas prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekinis(1.80 str.). Ieškovas siekia įteisinti šį sandorį, kas prieštarauja jo atstovaujamųjų kreditorių interesus. Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, jo kreditorius trečiasis asmuo „Eurokorma“ irgi yra pareiškęs ieškinį kitoje civilinėje byloje Nr.2-186-124/2012 dėl šio sandorio negaliojimo, nes pajų perleidimu , įskaitant vieno kreditoriaus skolas, yra pažeistos kitų kreditorių teisės, atsakovai nesąžiningu būdu, aplenkiant kitus kreditorius, pažeidžiant ir tuo metu galiojančio Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo 3 str.(bankroto byla iškelta pagal 2009 10 23 pateiktą darbuotojos S. B. pareiškimą, su kuria kaip pirmos eilės kreditore buvo neatsiskaitoma nuo 2008 m. spalio 30 d.) perėmė pajinį įnašą, kuriuo įskaitė ieškovo skolą, žymiai sumažino ieškovo turtą, kurio vertė sandorio sudarymo metu buvo 12 232 193,33 Lt,skolos -virš 19 mln., kas turėjo įtakos ieškovo mokumui.

17Taip pat byloje nustatyta, kad ieškovui priklausantys 422 425,87 Lt dydžio vertės ŽŪB „Žadeikoniai“ pajai buvo areštuoti dviejų antstolių –2009 04 01 E. Rulienės bei 2008 10 21 ir 2009 02 17 Turto arešto aktais šie pajai buvo areštuoti antstolės V. Šimkienės padėjėjo E. V. , įregistruota arešto registre (1t.,27-29b.l.).Pajų saugotoju buvo paskirtas ŽŪB „Žadeikoniai“,aktas įteiktas šios bendrovės vadovui. Apie tai, kad šios aplinkybės buvo žinomos abiems pirmosios sutarties šalims-UAB „Žaliavų prekyba“ buvusiam vadovui A. N. bei I. K. ,teismo posėdyje patvirtino ir trečiasis asmuo A. N.. Tai patvirtina ir kiti įrodymai.2009 02 25 trečiojo asmens A. N. pateiktas prašymas antstolei V. Šimkienei panaikinti areštą pajams (1t., 33). 2009 03 03 antstolė atsisakė panaikinti areštą šiems pajams, 2009 05 08 buvo paskelbtos varžytinės dėl 422 425,87 vnt pajų pardavimo(1t.,166b.l). Nors 2009 04 15 d. antstolė E. Rulienė surašė patvarkymą dėl arešto panaikinimo pagal UAB „Best fert“ prašymą, tačiau antstolės V. Šimkienės patvarkymas dėl pajų arešto nebuvo panaikintas(1t, 112,2t.80-85b.l. Nors pajų areštas nebuvo įregistruotas pajininkų knygoje, bet jis buvo įregistruotas Turto arešto aktų registre. Taigi šie įrodymai patvirtina, kad abiems šalims buvo žinoma, kad pajams yra uždėtas draudimas jais disponuoti-pakeisti teisinę padėtį, teisinį jo likimą –atlygintinai ar neatlygintinai perleisti, įkeisti, perduoti kitiems asmenims ir pan. Pagal CPK 675 straipsnio 1 dalį, skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas. Taigi, perleidus turtą galiojant turto areštui, apribojus disponavimo teisę, pažeidžiamos imperatyvios įstatymo normos, o imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (CPK 1.80 str. 1 d.) , nes disponuoti šia teise ieškovui buvo uždrausta, tuo buvo pažeistos Turto arešto akto registrų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatos. Tokiu būdu pajų pardavimas 2009 04 15 buvo neteisėtas veiksmas, teismas savo sprendimu negali sukurti neteisėtų santykių ir pripažinti sudarytų sandorių, todėl ex officio pripažįsta sudarytą sandorių negaliojančiu ir kitu pagrindu, kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo normoms pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį, numatančia, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Pagal CK 1.80 straipsnio 2 dalį, kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių. Vadovaujantis bendrąja CK 6.146 straipsnyje įtvirtinta taisykle, restitucija yra atliekama natūra. Kitu atveju restitucija atliekama sumokant ekvivalentą pinigais, kurio apskaičiavimą reglamentuoja CK 6.147 straipsnis. Išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų (CK 6.145 str. 2 d.). Teismas nelaiko, kad šiuo atveju egzistuotų CK 6.145 straipsnio 2 dalyje numatytos aplinkybės, leidžiančios teismui, pripažinus sandorį niekiniu, išimties tvarka netaikyti restitucijos. Byloje nustatyta, kad sudarydami ginčijamus sandorius atsakovai turėjo žinoti, jog sandoriai pažeidžia kreditorių teises. Būdami nesąžiningi turėjo numatyti sudaromo sandorio nuginčijimo padarinius ir prisiėmė jų atsiradimo riziką. Dėl nurodytos priežasties nėra pagrindo konstatuoti, kad dėl restitucijos taikymo atsakovo UAB „Best fert“ padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o ieškovo atitinkamai pagerėtų.

18Nagrinėjamu atveju ieškinį pareiškė bankrutavusio ieškovo administratorius. Pripažinus sandorį negaliojančiu pagal CK 1.80 str,1 d., restitucija taikytina atsižvelgiant į ĮBĮ 35 straipsnio nuostatas, ir ieškovo be pagrindo perleistas turtas grąžintinas ieškovui į bendro turto masę, kuri galės būti panaudota atsiskaityti su įmonės kreditoriais (CK1.80 str.2 d., 6.145 str. 1 d.).

19Netenkintinas atsakovų prašymas skirti ieškovui baudą dėl piktnaudžiavimo procesu, pareiškus nepagrįstą ieškinį. Šis prašymas dėl baudos skyrimo ieškinį pareiškusiam asmeniui atmestinas, nes nagrinėjamu atveju ieškinio pateikimas nesudaro pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, o įrodymų, jog siekiama vilkinti bylos procesą byloje nėra (CPK 95 str.). Teisė į teisminę gynybą yra asmens konstitucinė teisė (Konstitucijos 30 str. 1 d.). Šis konstitucinis principas detalizuotas CPK 5 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

20Iš atsakovų priteistinas žyminis mokestis valstybei, skaičiuotinas nuo nominalios pajaus vertės (422425,87 Lt.) bei priteistinas procesinių dokumentų siuntimo išlaidos 138,42 Lt(CPK 96 str.

21Teismas , vadovaudamasis LR CPK 259,270 straipsniais ,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Pripažinti negaliojančia ir panaikinti 2009 balandžio 15 d. pirkimo- pardavimo sutartį , kuria UAB „Žaliavų prekyba“42 2425,87 Lt dydžio Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės „Žadeikoniai" pajinį įnašą perleido I. K..“

24Pripažinti negaliojančia ir panaikinti 2009 birželio 05 d. pirkimo- pardavimo sutartį , kuria I. K. 42 2425,87 Lt dydžio Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės „Žadeikoniai" pajinį įnašą perleido UAB „Best fert“.

25Taikyti restituciją, priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai bendrovei „Žaliavų prekyba“iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Best fert“ 42 2425,87 Lt dydžio Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės "Žadeikoniai" pajų, iš ieškovo BUAB „Žaliavų prekyba“ atsakovei I. K. 500 Lt(penkis šimtus litų).

26Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

27Priteisti iš atsakovų I. K. ir uždarosios akcinės bendrovės „Best fert“ po 4112 Lt(po keturis tūkstančius vieną šimtą dvylika litų) žyminio mokesčio ir po 69,31 Lt(šešiasdešimt devynis litus 31 ct.) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. ieškovas BUAB „Žaliavų prekyba“ kreipėsi į teismą prašydamas... 3. Ieškovas prašo priteisti ieškovo naudai iš atsakovo UAB "Best fert" 6 100... 4. Ieškovas nurodo, kad iki bankroto iškėlimo buvęs įmonės vadovas A. N.... 5. Nedideliu laiko tarpu beveik po 2 mėnesių 2009 06 05 atsakovai I. K.(UAB... 6. Atsakovė I. K. su ieškiniu nesutiko, tai išdėstė atsiliepime į... 7. Atsakovas UAB Best fert“ taip pat nesutiko su ieškiniu... 8. Tretieji asmenys atsiliepimo nepateikė.... 9. Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė ieškinį ir prašė tenkinti... 10. Atsakovė I. K. prašė ieškinį atmesti atsiliepime į ieškinį... 11. Trečiasis asmuo UAB „Eurokorma“prašo ieškinį atmesti , nes teismas... 12. Trečiasis asmuo A. N. teisme paaiškino, kad 2009 04 15 pajų pardavimo... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovui 2009 12 22 nutartimi Šiaulių apygardos... 15. d. teismo posėdyje (2t.,87-88b.l.).Be to tokio dydžio skolos perėmimas,... 16. Ieškovas prašo pripažinti 2009 04 15 sandorį apsimestiniu, o 2009 06 05... 17. Taip pat byloje nustatyta, kad ieškovui priklausantys 422 425,87 Lt dydžio... 18. Nagrinėjamu atveju ieškinį pareiškė bankrutavusio ieškovo... 19. Netenkintinas atsakovų prašymas skirti ieškovui baudą dėl piktnaudžiavimo... 20. Iš atsakovų priteistinas žyminis mokestis valstybei, skaičiuotinas nuo... 21. Teismas , vadovaudamasis LR CPK 259,270 straipsniais ,... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Pripažinti negaliojančia ir panaikinti 2009 balandžio 15 d. pirkimo-... 24. Pripažinti negaliojančia ir panaikinti 2009 birželio 05 d. pirkimo-... 25. Taikyti restituciją, priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai... 26. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Priteisti iš atsakovų I. K. ir uždarosios akcinės bendrovės „Best... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...