Byla e2S-201-210/2019

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. G. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2018 m. gruodžio 14 d. nutarties dalies civilinėje byloje Nr. e2FB-16188-471/2018, kuria civilinė byla pagal pareiškėjo S. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai, Klaipėdos teritorinei muitinei, AAS „BTA Baltic Insurance Company“, G. R., Labdaros ir paramos fondui „Linaeda“, J. D., P. R., akcinei bendrovei (toliau – AB) Luminor Bank, Vaikų išlaikymo fondui, AB „Swedbank“, antstoliui A. L., antstoliui T. U., antstoliui A. B., antstoliui R. K., uždarai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Stiprus žmogus“ dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sustabdyta iki ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-26712-18 bus priimtas procesinis sprendimas S. G. atžvilgiu.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Pareiškėjas S. G. pateikė teismui pareiškimą prašydamas iškelti jam bankroto bylą, patvirtinti 250 Eur sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį jo būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti mokumo planą įsiteisėjimo dienos ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Stiprus žmogus“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi priėmęs pareiškėjo S. G. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo civilinę bylą sustabdė iki ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-26712-18 bus priimtas procesinis sprendimas S. G. atžvilgiu.

83. Teismas nustatė, kad Telšių AVPK KP ENTS atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-26712-18 dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 str. 1 d., su kuria gali būti susijęs pareiškėjas S. G.. Nors šiuo metu S. G. įtarimai nėra pareikšti, teismas rėmėsi 2018-05-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3535-471/2018, kurioje nurodyta, kad medžiotojų klubo „Baris“ 2017 metų banko sąskaitos duomenys akivaizdžiai patvirtina, kad jo vadovas S. G., būdamas skolininku dvidešimtyje antstolio žinioje esančių vykdomųjų bylų, per šią sąskaitą pats vykdė (tai jis pripažino teismo posėdyje) daugybę finansinių operacijų, nesusijusių su klubo veikla: atliko mokėjimus užsienio valstybėse, pervedinėjo lėšas savo vaikams, į ją gaudavo kitų asmenų įmokas ir t. t. Šiuos duomenis teismas pripažino pakankamais konstatuoti, kad S. G. dėl tam tikrų priežasčių (galbūt siekdamas išvengti kreditorių reikalavimų) naudojosi jo vadovaujamo medžiotojų klubo banko sąskaita, atlikdamas asmenines finansines operacijas. Atsižvelgdamas į tai, teismas pripažino, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatinėjamos aplinkybės turės esminę įrodomąją reikšmę vertinant pareiškėjo prašymą dėl jo nemokumo nustatymo, tarp jų – ir dėl LR o (toliau – FABĮ) 5 str. 8 d. 4 p. nuostatų taikymo. Teismas sprendė, kad baudžiamojo proceso tvarka nustatyti įrodomieji faktai bet kuriuo atveju (konstatavus asmens kaltę ar jai nepasitvirtinus) turės reikšmę nagrinėjant šią civilinę bylą, todėl civilinę bylą sustabdė iki ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-26712-18 bus priimtas galutinis procesinis sprendimas S. G. atžvilgiu. Teismas pažymėjo, kad bylos sustabdymas pareiškimo kopijų išsiuntimui suinteresuotiems asmenims ir termino atsiliepimams pateikti nustatymui nekliudo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

104. Atskiruoju skundu pareiškėjas S. G. prašo panaikinti skundžiamos teismo nutarties dalį dėl bylos sustabdymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

114.1. Pagal teismų praktiką civilinė byla gali būti stabdoma tik tada, kai kita byla (civilinė, baudžiamoji ar administracinė) jau yra iškelta teisme ir jame yra nagrinėjama. Apelianto teigimu, šiuo atveju yra tik vykdomas ikiteisminis tyrimas, todėl teismas netinkamai taikė civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatas.

124.2. Apelianto nuomone, civilinės bylos stabdymas, laukiant klausimo dėl jo galimos kaltės nustatymo, kuomet nėra pareikšti įtarimai atlikus neteisėtus veiksmus, yra neteisėtas ir nepagrįstas. Teismas nenurodė esminių priežasčių, užkertančių kelią nagrinėti fizinio asmens bankroto bylą.

134.3. Atsižvelgiant į tai, kad ikiteisminis tyrimas jau turi būti baigtas, t. y. jame atlikti visi ar dauguma ikiteisminio tyrimo veiksmų, teismas gali ir turi pats vertinti byloje pateiktus įrodymus, vadovaudamasis įrodymo pakankamumo principu, o ne vilkinti fizinio asmens bankroto bylos nagrinėjimą, stabdydamas civilinę bylą neapibrėžtam terminui dėl priežasčių, kurios gali būti vertinamos viso bankroto proceso metu.

144.4. Apeliantas pažymi, kad bankroto bylos yra teismo pripažintos turinčiomis viešąjį interesą. Teismas neįvertino, kiek laiko gali trukti ikiteisminis tyrimas, todėl toks bylos stabdymas pažeidžia kreditorių interesus ir yra nesuderinamas su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais.

15Teismas

konstatuoja:

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

175. Byloje sprendžiamas klausimas dėl civilinės bylos sustabdymo pagrįstumo.

186. Bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam terminui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės (CPK 1623 str.).

197. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 163 straipsnio 3 punkte nurodytu pagrindu galima sustabdyti civilinę bylą tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai; teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti; kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje civilinėje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito tiesioginio teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455-611/2017).

208. Ginčo atveju pirmosios instancijos teismas pripažinęs, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatinėjamos aplinkybės turės esminę įrodomąją reikšmę vertinant pareiškėjo prašymą dėl jo nemokumo nustatymo, skundžiama nutarties dalimi sustabdė civilinės bylos dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui nagrinėjimą iki ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-26712-18 bus priimtas procesinis sprendimas apelianto S. G. atžvilgiu.

219. Visų pirma, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto dėstoma pozicija, kad duomenų, jog ikiteisminis tyrimas būtų pasiekęs teisminę stadiją, t. y. kad jau būtų nagrinėjama baudžiamoji byla, civilinėje byloje nėra. Teismas vertina ir tai, kad jokie įtarimai apeliantui šiuo metu nėra pareikšti, todėl pirmosios instancijos teismas sustabdė nagrinėjamą bylą kuri yra dar tik ikiteisminio tyrimo stadijoje ir nėra aišku, ar išvis bus pereita į teisminį nagrinėjimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas dėl ikiteisminio tyrimo ir bylos sustabdymo santykio, yra nurodęs, kad ikiteisminio tyrimo procese atliekami veiksmai nelaikytini baudžiamosios bylos nagrinėjimu, nes juos atlieka ne teismas, o BPK nurodytų ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnai bei prokuroras (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006; 2007 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-10/2007).

2210. Pažymėtina ir tai, jog tik baudžiamojoje byloje teismas tiesiogiai tiria įrodymus ir nustatinėja prejudicinius faktus, todėl ikiteisminiame tyrime surinkti įrodymai neturi prejudicinės galios. Teismo nuosprendis yra priimamas tiesiogiai teismo posėdyje ištirtų įrodymų pagrindu. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai gali būti tik rašytiniais įrodymais civiliniame procese. Dėl to CPK 163 straipsnio 3 punktas taikomas, kai baudžiamosios bylos aplinkybės, kurios turės reikšmės nagrinėjamai civilinei bylai, yra nustatinėjamos teismo, t. y. tik įsiteisėjęs teismo nuosprendis turi prejudicinę galią dėl asmens nusikalstamų veiksmų pasekmių.

2311. Kasacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad ikiteisminis tyrimas nėra pagrindas privalomai sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą. Ikiteisminis tyrimas gali būti tik fakultatyvus bylos sustabdymo pagrindas pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, bet tokiu atveju turi būti kruopščiai vertinama civilinio proceso tvarka nagrinėjamo ginčo ir ikiteisminio tyrimo metu nustatinėjamų aplinkybių tiesioginis ryšys (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. m. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008; 2014 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2014).

2412. Tam, kad būtų sąlygos taikyti CPK 163 straipsnio 3 punktą, visų pirma, baudžiamoji byla turi pasiekti teisminį nagrinėjimą, visų antra, civilinės bylos ir baudžiamosios bylos įrodinėjimo dalykai turi sutapti bei sprendimas dėl bylos sustabdymo turi atitikti CPK 162 3 straipsnio sąlygas.

2513. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrindė, dėl kokių konkrečių ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo ir įrodymų gavimo bylos nagrinėjimas stabdomas, taip pat nepagrindė, kodėl šių įrodymų negalima gauti civilinio proceso tvarka. Pažymėtina, jeigu teismui reikalingi tam tikri įrodymai, esantys ikiteisminio tyrimo medžiagoje, jis gali kreiptis į ikiteisminį tyrimą atliekančią instituciją, kad būtų pateiktos įrodymų kopijos.

2614. Atskirai apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad FABĮ nėra reglamentuojami atvejai, kada bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas gali būti sustabdomas. Analogiškai ir CPK nėra nustatyta normų dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimo sustabdymo. Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo klausimas turi būti nagrinėjamas iš esmės ir, teismui įvertinus nustatytas aplinkybes, privalo būti priimtas atitinkamas procesinis sprendimas, t. y. arba iškelti fizinio asmens bankroto bylą, arba atsisakyti ją kelti, priklausomai nuo to, ar bus nustatytos faktinės aplinkybės ir duomenys, kurie atitiktų FAB 6 str. 1 d. nustatytus pagrindus, esančius pakankamais iškelti fizinio asmens bankroto bylą tokiai, bei patikrinus, ar egzistuoja FABĮ 5 str. 8 d. nurodyti besąlyginiai atsisakymo kelti bankroto bylą pagrindai. Taigi, fizinio asmens bankroto bylos nagrinėjimo sustabdymas galėtų būti svarstomas tik tuo atveju, jei įsiteisėtų nutartis dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Priešingas FABĮ nuostatų dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo aiškinimas leistų nesąžiningiems fiziniams asmenims piktnaudžiauti fizinio asmens bankroto institutu (pvz., siekiant sustabdyti priverstinius išieškojimo veiksmus iš asmens pajamų ar kito turto ir pan., pvz., Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1859-864/2017).

2715. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė procesinės teisės normas, netinkamai įvertino aplinkybes dėl ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 01-1-26712-18 prejudicinės reikšmės nagrinėjamai bylai dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Skundžiama nutarties dalis dėl bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 dalies pagrindu naikintina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

29Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2018 m. gruodžio 14 d. nutarties dalį, kuria civilinė byla pagal pareiškėjo S. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai, Klaipėdos teritorinei muitinei, AAS „BTA Baltic Insurance Company“, G. R., Labdaros ir paramos fondui „Linaeda“, J. D., P. R., AB Luminor Bank, Vaikų išlaikymo fondui, AB „Swedbank“, antstoliui A. L., antstoliui T. U., antstoliui A. B., antstoliui R. K., UAB „Stiprus žmogus“ dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sustabdyta iki ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-26712-18 bus priimtas procesinis sprendimas S. G. atžvilgiu, panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Pareiškėjas S. G. pateikė teismui pareiškimą prašydamas iškelti jam... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2018 m. gruodžio 14 d. nutartimi... 8. 3. Teismas nustatė, kad Telšių AVPK KP ENTS atliekamas ikiteisminis tyrimas... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. 4. Atskiruoju skundu pareiškėjas S. G. prašo panaikinti skundžiamos teismo... 11. 4.1. Pagal teismų praktiką civilinė byla gali būti stabdoma tik tada, kai... 12. 4.2. Apelianto nuomone, civilinės bylos stabdymas, laukiant klausimo dėl jo... 13. 4.3. Atsižvelgiant į tai, kad ikiteisminis tyrimas jau turi būti baigtas, t.... 14. 4.4. Apeliantas pažymi, kad bankroto bylos yra teismo pripažintos... 15. Teismas... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. 5. Byloje sprendžiamas klausimas dėl civilinės bylos sustabdymo pagrįstumo.... 18. 6. Bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą... 19. 7. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai... 20. 8. Ginčo atveju pirmosios instancijos teismas pripažinęs, kad ikiteisminio... 21. 9. Visų pirma, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto dėstoma... 22. 10. Pažymėtina ir tai, jog tik baudžiamojoje byloje teismas tiesiogiai tiria... 23. 11. Kasacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad ikiteisminis tyrimas... 24. 12. Tam, kad būtų sąlygos taikyti CPK 163 straipsnio 3 punktą, visų pirma,... 25. 13. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrindė, dėl kokių... 26. 14. Atskirai apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad... 27. 15. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 29. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2018 m. gruodžio 14 d. nutarties...