Byla 2-955-901/2015
Dėl antstolės E. R. veiksmų, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, spręsdama bylos teismingumo klausimą

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, susipažinusi su pareiškėjo UAB „Karmo“ skundu dėl antstolės E. R. veiksmų, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, spręsdama bylos teismingumo klausimą,

Nustatė

2Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis 2014-12-17 Šiaulių apylinkės teisme gautas pareiškėjo UAB „Karmo“ skundas dėl antstolės E. R. veiksmų ir žinomai klaidingos informacijos pateikimo, kuriuo prašyta išnagrinėti skundą ir įpareigoti antstolės E. R. kontorą ištaisyti įrašus vykdomosiose bylose ir su jomis susijusiuose turto arešto aktuose, įpareigoti Centrinę hipotekos įstaigą išregistruoti tikrovės neatitinkančius faktus apie įmonės skolas Turto arešto aktų registre, konkrečiai: turto arešto aktą Nr. 0908001538, kadangi šiame arešte minimas kreditorius UAB „Eidvaras“ savo įsipareigojimus perleido UAB „Gilius ir Ko“, o šio kreditoriaus interesams areštuotas turtas pagal turto arešto aktą Nr. 0809001253; turto arešto aktą Nr. 2013058710, kadangi šiame arešte minimo arešto suma apskritai nėra ir nebuvo išieškoma iš UAB „Karmo“, tai patvirtina ir E. R. antstolių kontoros pažyma apie UAB „Karmo“ skolas; turto arešto aktą Nr. 2014020103, kadangi šiame arešte minimo arešto suma nėra ir nebuvo išieškoma iš UAB „Karmo“, tai patvirtina ir E. R. antstolių kontoros pažyma apie UAB „Karmo“ skolas; pakeisti turto arešto aktą Nr. 0509006391, kadangi yra pasikeitusi skolos suma šiam kreditoriui, suma išieškoma šiam kreditoriui antstolės E. R. kontoroje yra 23616,18 Lt. Pareiškėjas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą iš UAB „Karmo“ turto vykdymui.

3Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi civ. byloje Nr. 2-11285-797/2014 skundą atsisakytina priimti kaip neteismingą Šiaulių apylinkės teismui, grąžinant jį padavusiam asmeniui, išaiškinant pareiškėjui, kad jis turi teisę su skundu kreiptis į Raseinių rajono apylinkės teismą. Nutartis įsiteisėjo 2015-01-09 (nutartis 2014-12-23 išsiųsta pareiškėjui į buveinę, laikoma įteikta praėjus 10 d., terminas nutarties apskundimui baigėsi vėliausiai 2015-01-09, teismas neturi duomenų kada anksčiau ši nutartis įteikta pareiškėjui, dar negrįžęs pranešimas apie nutarties įteikimą).

4Antstolė E. R., išnagrinėjusi skundą, 2014-12-17 patvarkymu iš dalies skundą patenkino, o skundą vėl persiuntė Šiaulių apylinkės teismui.

52015-01-05 teisme pakartotinai gautas tas pats skundas.

6Kadangi antstolės vykdymo veiksmai yra atliekami antstolės E. R. kontoros Raseinių skyriuje ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 510 str., Šiaulių apygardos teismo (civilinė byla Nr. 2S-109-124/2012) bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (civilinė byla Nr. 3K-3-465/2011) suformuota teismų praktika byla neteisminga Šiaulių apylinkės teismui, todėl skundas persiųstinas pagal teismingumą nagrinėti Raseinių rajono apylinkės teismui, nes antstolės E. R. kontora yra ne tik Šiauliuose, bet ir Raseiniuose, kur ir buvo atliekami vykdymo veiksmai ir yra vykdomoji byla (CPK 34 str. 2 d. 2 p., 4 p.).

7CPK 144 str. 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 str. 1 d. 10 p. yra numatyta laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Vienas iš šios laikinosios apsaugos priemonės taikymo atvejų yra situacijos, kuomet paduodamas skundas dėl antstolio veiksmų ir teismas nutaria vykdymo veiksmus sustabdyti (CPK 510 str. 3 d.). Stabdyt ar ne vykdymo veiksmu yra teismo diskrecijos teisė, bet ne pareiga.

8Pareiškėjas nurodo, kad jam yra kilę abejonių dėl antstolės veiksmų vykdant išieškojimą iš skolininko, kad yra tam tikrų netikslumų skolininko turto arešto aktuose, prašydamas įpareigoti antstolę ištaisyti netikslumus šiuose aktuose. Pareiškėjas nenurodo, kurias konkrečiai vykdomąsias bylas ir dėl kokių priežasčių sustabdyti (CPK 178 str.). Teismas sprendžia, kad pareiškėjo nurodomi motyvai yra susiję su antstolės atliktų vykdymo veiksmų teisėtumo klausimo sprendimu, tačiau jų pagrindu negalima padaryti išvados, jog tuo atveju, jeigu išnagrinėjęs bylą, teismas pripažins antstolės veiksmus neteisėtais, šio teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali būti sunkus arba įvykdymas taptų negalimas, be to, antstolė, gavusi pareiškėjo skundą, faktiškai daugumą skunde nurodytų netikslumų ištaisė, todėl pareiškėjo prašymas dėl antstolės vykdymo veiksmų stabdymo netenkintinas.

9Vadovaudamasi išdėstytu bei remdamasis CPK 29 str., 34 str. 2 d. 1 p. 4 p., 510 str. 3 d., 144 str., 145 str., 148 str. teismas

Nutarė

10Pareiškėjo UAB „Karmo“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti.

11Civilinę bylą Nr. 2-955-901/2015 kartu su visais dokumentais ir antstolės pateiktomis vykdomosiomis bylomis įsiteisėjus šiai nutarčiai persiųsti pagal teismingumą Raseinių rajono apylinkės teismui.

12Šios nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjui, antstolei.

13Ši nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai