Byla 2S-547-657/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės A. A. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-21515-151/2016, kuria patenkintas pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Realty Investments“ skundas dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėja UAB „Baltic Realty Investments“ patikslinusi skundo dėl antstolės veiksmų dalyką, prašė panaikinti antstolės 2015 m. gruodžio 18 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0036/13/01535 ir 2013 m. gegužės 2 d. Turto aprašu pritaikytus areštus transporto priemonėms transporto priemonėms VOLVO FL614, valstybinis Nr. ( - ), ir Peugeot Boxer, valstybinis Nr. ( - ) (b.l. 4-6; 83).
 2. Antstolė išnagrinėjusi skundą, jo netenkino ir perdavė bylą Kauno apylinkės teismui (b.l. 3; 108).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Kauno apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 24 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Baltic Realty Investments“ skundą dėl antstolio veiksmų patenkino – panaikino antstolės A. A. 2015 m. gruodžio 18 d. patvarkymą dėl prašymo netenkinimo Nr. 0036/13/01535 bei įpareigojo antstolę A. A. panaikinti 2013 m. balandžio 29 d. turto aprašu taikytą areštą transporto priemonėms Volvo FL614, valstybinis Nr. ( - ), bei Peugeot Boxer, valstybinis Nr. ( - ) (b.l. 123-128).
 2. Teismas įvertinęs tai, jog ginčo turto pirkimo – pardavimo sutartyse nėra sąlygos dėl transporto priemonės perregistravimo, kaip nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui pagrindo, remiantis kasacinio teismo praktika, sprendė, kad antstolės argumentas, jog transporto priemonių perleidimo sutartys nebuvo registruojamos jokiame viešame registre, nėra pagrįstas. Antstolės argumentas dėl to, kad nėra galimybės nustatyti, ar tai nėra apsimestinis sandoris ir bandymas paslėpti skolininko turtą, nėra skundo dėl antstolės veiksmų nagrinėjimo objektas. Dėl apsimestinio sandorio nuginčijimo ir sandorio pripažinimo negaliojančiu būtinas teismo sprendimas pagal ieškinį ginčo teisenos tvarka. Nustatyta, kad antstolė 2014 m. lapkričio 5 d. patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0036/14/01866 panaikino areštą transporto priemonėms VOLVO FL 614, valstybinis Nr. ( - ), ir Peuget Boxer, valstybinis Nr. ( - ), areštuotoms pagal turto arešto aktą Nr. 0036/14/01866/2014-09-29. Turto arešto akto Nr. 2014050856. Areštas šioms transporto priemonėms VOLVO FL614, valstybinis Nr. ( - ), ir Peuget Boxer, valstybinis Nr. ( - ) liko pritaikytas vykdomojoje byloje Nr. 0036/13/01535, kuri yra užbaigta. 2013 m. balandžio 29 d. turto aprašu areštuota transporto priemonė Volvo FL614, valstybinis Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ), tačiau 2011 m. liepos 29 d. transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartyje, manytina, padarytas rašymo apsirikimas ir minėtos transporto priemonės valstybinis numeris nurodytas – ( - ), todėl pareiškėja netiksliai suformulavo savo prašymą. Dėl šių priežasčių teismas pareiškėjos patikslintą skundą pripažino pagrįstu ir jį tenkino.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Atskirajame skunde antstolė A. A. prašė Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės (b.l. 137).
 2. Nurodė, jog teismas nepagrįstai įpareigojo antstolę panaikinti 2013 m. balandžio 29 d. turto aprašu taikytą areštą transporto priemonėms Volvo FL614, valstybinis Nr. ( - ), bei Peugeot Boxer, valstybinis Nr. ( - ), kadangi šių transporto priemonių perleidimo sutartys nebuvo registruotos jokiame viešame registre, nėra galimybės nustatyti, ar tai nėra apsimestinis sandoris ir bandymas paslėpti skolininkės turtą. Darytina prielaida, jog UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ sudarė apsimestinį sandorį. Teismas netyrė kreditoriaus atsiliepime nurodytos aplinkybės, kad pareiškėjos UAB „“ direktoriumi nuo 2006 m. kovo 21 d. yra L. D.. Tuo tarpu skolininkės UAB „( - )“ direktoriumi L. D. taip pat buvo nuo 2001 m. lapkričio mėn. iki 2012 m. vasario 6 d., kai minimos transporto priemonės, neva, buvo parduotos 2011 m. liepos mėn. 29 d. Teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyrė faktines bylos aplinkybes, formaliai vertino bylos rašytinius įrodymus. CK 4.262. straipsnis numato, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Šiuo atveju, minimos transporto priemonės registruotos UAB „( - )“ vardu. Panaikinus apribojimus šioms transporto priemonėms, išieškojimas iš UAB „( - )“ praktiškai taps neįmanomas, kadangi piniginių lėšų įmonės sąskaitose nėra, o vienintelis įmonės turtas, be šių dviejų transporto priemonių, yra 20 metų senumo automobilis Audi A6.
 3. Apeliantė su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – Juridinių asmenų registro išplėstinius išrašus (b.l. 138-148).
 4. Atsiliepime į antstolės atskirąjį skundą pareiškėja UAB ,,Baltic Realty Investments“ atstovaujama advokatės Mildos Vengeliauskaitės prašė Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartį palikti nepakeistą (b.l. 151-154). Nurodė, kad Turto registracija viešajame registre atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją, o ginčą, kurio įrodinėjimo dalykas yra daiktinės nuosavybės teisės subjektiškumas, nagrinėjantis teismas vertina daiktinių nuosavybės teisių įgijimo pagrindus patvirtinančius įrodymus. Apeliantės skunde daroma prielaida, jog UAB „( - )“ su pareiškėja sudarė apsimestinį sandorį, nėra pagrįsta leistinais įrodymais. Teismas pagrįstai sprendė, kad arešto objektų nuosavybės daiktinių teisių perleidimo sandoris nėra pripažintas negaliojančiu.
 5. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka nepateikta.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Įstatymo nustatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Nagrinėjamoje byloje nėra sprendžiamas ginčas nei dėl turto nuosavybės teisių pripažinimo, nei dėl apsimestinio sandorio nuginčijimo ir sandorio pripažinimo negaliojančiu, nei dėl duomenų viešajame registre panaikinimo. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl antstolės veiksmų teisėtumo, atsisakius panaikinti areštą transporto priemonėms.
 3. Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi sprendė, kad antstolė nepagrįstai atsisakė panaikinti areštą transporto priemonėms, nors jos ir yra registruotos skolininkės UAB „( - )“ vardu, tačiau pagal sutartis yra perleistos pareiškėjai UAB „Baltic Realty Investments“. Su tokia teismo išvada nėra pagrindo sutikti.
 4. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Nagrinėdamas skundus dėl teismo antstolio veiksmų ir vertindamas antstolio veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar, atlikdamas konkretų procesinį veiksmą, antstolis laikėsi įstatymo nuostatų, ar, spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus ir atliekamo procesinio veiksmo padarinius.
 5. Vadovaujantis CPK 675 straipsnio 2 dalimi, antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą. Vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, antstolis CPK 677 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro areštuojamo turto aprašą. Antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, nagrinėjamu atveju – teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 str. 4 p.), kuriose teismo nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas, vykdymo tvarka ir būdai (CPK 147 str. 5 d. 8 p.).
 6. Pirma, iš vykdomosios bylos Nr. 0036/13/01535 duomenų nustatyta, kad antstolė A. A. priėmė vykdymui Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-9543-717/2013 – atsakovės UAB „( - )“ turto arešto bendrai 44 882,55 Lt sumai. Antstolė 2013 m. balandžio 29 d. sudarė turto aprašą, kuriame nurodyta, kad areštuotas UAB „( - )“ turtas, tame tarpe transporto priemonė Volvo FL614, valstybinis Nr. ( - ) ir transporto priemonė Peugot Boxer, valstybinis Nr. ( - ). Turto arešto aktas išsiųstas ieškovei AB „Lesto“ ir atsakovei UAB „( - )“. Centrinė hipotekos įstaiga pateikė 2013 m. gegužės 3 d. pranešimą apie turto arešto akto pakeitimo duomenų įregistravimą turto arešto aktų registre. Pažymėtina, jog nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nei UAB „( - )“, nei jos atstovė advokatė Milda Vengeliauskaitė (kuri šioje byloje atstovauja pareiškėją UAB „Baltic Realty Investments“) neskundė.
 7. Antra, iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2014 m. balandžio 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4946-717/2014 ieškovės AB „Lesto“ ieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovei AB LESTO iš atsakovės UAB „( - )“ 20 595,77 Lt skolos, 1 874,22 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 20 595,77 Lt skolos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-04-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 618,00 Lt žyminio mokesčio išlaidų. Sprendimas yra įsiteisėjęs, laikinosios apsaugos priemonės teismo sprendimu nebuvo panaikintos, todėl yra galiojančios. Šio sprendimo pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas ir antstolės A. A. kontoroje buvo pradėta vykdomoji byla Nr. 0036/14/01866. Vykdomojoje byloje 2014 m. rugsėjo 29 d. buvo surašytas turto arešto aktas, kuriame pakartotinai areštuotas UAB „( - )“ turtas, tame tarpe transporto priemonė Volvo FL614, valstybinis Nr. ( - ) ir transporto priemonė Peugot Boxer, valstybinis Nr. ( - ). Pakeitimai įregistruoti Turto areštų registre.
 8. UAB „Baltic Realty Investments“ 2014 m. rugsėjo 4 d. kreipėsi į antstolę prašydama vykdomojoje byloje Nr. 0036/13/01535 panaikinti 2013 m. gegužės 2 d. pritaikytus areštus transporto priemonėms Volvo FL614, valstybinis Nr. ( - ) ir Peugot Boxer, nes jų savininkas yra UAB „Baltic Realty Investments“. Antstolė 2014 m. rugsėjo 16 d. patvarkymu prašymo netenkino. Šių antstolės veiksmų pareiškėja neskundė. 2014 m. lapkričio 11 d. antstolė vykdomojoje byloje Nr. 0036/13/01535 priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, kadangi visiškai įvykdė vykdomąjį dokumentą – Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 9. Iš vykdomosios bylos Nr. 0036/14/01866 duomenų nustatyta, kad pareiškėja UAB „Baltic Realty Investments“ 2014 m. rugsėjo 26 d. vėl kreipėsi į antstolę prašydama panaikinti 2013 m. gegužės 2 d. vykdomojoje byloje Nr. 0036/13/01535 pritaikytus areštus transporto priemonėms Volvo FL614, Nr. ( - ) ir Peugot Boxer, nes jų savininkas yra UAB „Baltic Realty Investments. Antstolė 2014 m. lapkričio 5 d. priėmė patvarkymą dėl turto arešto panaikinimo, kuriame nurodoma, kad naikinamas areštas transporto priemonėms VOLVO FL 614, valstybinis Nr. ( - ) ir Peuget Boxer, valstybinis Nr. ( - ), areštuotam pagal 2014 m. rugsėjo 29 d. Turto arešto aktą Nr. 0036/14/01866. Turto arešto akto Nr. 2014050856 (vykd. byla Nr. 0036/14/01866, b.l. 38). Šie duomenys buvo įregistruoti Turto areštų registre).
 10. Pareiškėja UAB „Baltic Realty Investments“ 2015 m. gruodžio 11 d. vėl pateikė antstolei prašymą dėl arešto transporto priemonėms panaikinti vykdomojoje byloje Nr. 0036/13/01535. Antstolė 2015 m. gruodžio 18 d. patvarkymu prašymo netenkino (vykdomoji byla Nr. 0036/14/01866).
 11. Kauno apylinkės teismas 2016 m. balandžio 7 d. nutartimi buvo atmetęs pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų – 2015 m. gruodžio 18 d. patvarkymo panaikinimo (b.l. 37-39), tačiau Kauno apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1428-413/2016 panaikino pirmos instancijos teismo nutartį ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo, nurodydamas, jog būtina nustatyti, ar nebuvo areštuoti skolininkei UAB „( - )“ nepriklausantys daiktai, įvertinant vykdomųjų bylų medžiagą.
 12. Iš naujo nagrinėdamas skundą dėl antstolio veiksmų, Kauno apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje faktiškai nevertino ir neanalizavo pareiškėjos pateiktų transporto priemonių įsigijimo dokumentų, neišsiaiškino, kad jeigu iš tiesų areštuotas turtas priklauso ne skolininkui, o pareiškėjai, kodėl šie daiktai registruoti skolininkės UAB „( - )“ vardu ir galimai jos naudojami.
 13. Sutiktina su pirmosios instancijos išvada, jog nuosavybės teisės yra įgyjamos pagal sandorius, ginčo turto pirkimo – pardavimo sutartyse nėra sąlygos dėl transporto priemonės perregistravimo kaip nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui pagrindo, teisės aktai nenumato privalomo transporto priemonių teisinės registracijos duomenų pakeitimo, tačiau byloje esantys dokumentai patvirtina, kad Lietuvos Respublikoje kelių transporto priemonių registro duomenų bazėje ginčo transporto priemonės yra registruotos ne pareiškėjos UAB „Baltic Realty Investments“, o skolininkės UAB „( - )“ vardu.
 14. Vykdomosiose bylose pareiškėjos pateiktose transporto priemonių pirkimo sutartyse nurodyta, kad UAB „Baltic Realty Investments“ 2011 m. liepos 29 d. d. įsigijo automobilį Volvo FL 614, valstybinis Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ) ir Peugeot Boxer, valstybinis Nr. nenurodytas, identifikavimo Nr. ( - ); pasirašyti transporto priemonių priėmimo – perdavimo aktai Nr.1 ir Nr. 2. Abu automobiliai įsigyti iš UAB „( - )“. Sutartys ir perdavimo – priėmimo aktai pasirašyti UAB „Baltic Realty Investments“ atstovo D. V. ir UAB „( - )“ atstovo L. D.. Atkreiptinas dėmesys, jog pačios sutartys turi trūkumų – vienoje sutartyje ir perdavimo – priėmimo akte klaidingai yra nurodytas automobilio Volvo FL614 valstybinis numeris, kitoje sutartyje ir perdavimo – priėmimo akte – visai nenurodytas automobilio Peugeot Boxer valstybinis numeris.
 15. Taip pat vykdomosiose bylose yra pateikta PVM sąskaitos – faktūros Serija AKM Nr. 7721 bendrai 22 725,87 Lt sumai, pasirašytos D. V. ir L. D. kopija, o vykdomojoje byloje Nr. 0036/14/ 01866 pateiktas UAB „( - )“ 2011 m. rugsėjo 28 d. Kasos pajamų orderio (Kvito) serija Nr. AKM11/1 kopija, iš kurios matyti, jog iš UAB „Baltic Realty Investments“ direktoriaus L. D. priimta 27 478,00 Lt. Pinigus priėmė UAB „( - )“ finansininkas (vyr. buhalteris / buhalteris), kasininkas ir direktorius L. D..
 16. Iš išieškotojos AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime į pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų, antstolės atskirajame skunde nurodytų aplinkybių ir naujai su atskiruoju skundu pateiktų išplėstinių Juridinių asmenų registro išrašų su istorija nustatyta, jog L. D. sandorių sudarymo metu buvo abiejų bendrovių vadovas – tiek pareiškėjos UAB „Baltic Realty Investments“, tiek UAB „( - )“ ir todėl sutiktina su apeliante, jog jis galėjo turėti abiejų bendrovių antspaudus.
 17. Kartu pažymėtina, kad net ir šiose pareiškėjos pateiktose sutartyse yra nurodyta pastaba, jog vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Kelių transporto priemonių registro bei Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių nuostatomis <...> Lietuvoje registruotą transporto priemonę privalu perregistruoti per 15 dienų nuo sutarties pasirašymo momento. Byloje pareiškėja nepateikė jokių kitokių įrodymų pagrindžiančių jos teises į ginčo transporto priemones (pvz. privalomos civilinės atsakomybės draudimo liudijimai ir pan.), nei kitų įrodymų paaiškinančių, kodėl nei ji, nei UAB „( - )“ per tokį ilgą laikotarpį (beveik 6 metus) neperregistravo transporto priemonių.
 18. Be to, iš informacijos Turto arešto registre (CPK 179 str.) matyti, jog šioms transporto priemonėms kaip skolininkės UAB „( - )“ turtui taip pat yra taikytas areštas antstolio R. V. ir remiantis Vilniaus apygardos teismo išduotu vykdomuoju raštu (b.l. 162-165).
 19. Visos šios aplinkybės leidžia teismui abejoti pareiškėjos pateiktų automobilių nuosavybės dokumentų autentiškumu ir jų įrodomąja verte, ir neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, jog pastarieji automobiliai tikrai nepriklauso skolininkei UAB „( - )“, o nuosavybės teise priklauso pareiškėjai UAB „Baltic Realty Investments“.
 20. Pažymėtina, kad turto areštas, kaip teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė, pagal CPK 144 -145 ir 675 straipsnius yra tik laikinas nuosavybės teisės į skolininko turtą uždraudimas ar apribojimas, siekiant užtikrinti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Pagal CPK 690 straipsnį, jeigu išieškojimas nukreipiamas į nekilnojamąjį bei kitą nustatyta tvarka registruojamą turtą, antstolis nustato, ar visas šis turtas priklauso skolininkui, ir gauna iš atitinkamos registro įstaigos rašytinius duomenis apie realizuojamo turto priklausymą skolininkui ir tam turtui uždėtus apribojimus. Įrašai registro įstaigoje rodo, jog areštuotos transporto priemonės priklauso UAB „( - )“. Kadangi Kauno apylinkės teismo 2014 m. balandžio 14 d. sprendimas yra neįvykdytas, o Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra nepanaikinta, todėl nesant tinkamai pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus parengtų nuosavybės teisę pavirtinančių dokumentų, teismas antstolės sudarytame apraše nurodytų daiktų pagrįstumo klausimą vertina išieškotojo naudai, nes laikinosios apsaugos priemonės yra skirtos tik laikinam ieškovo interesų apsaugojimui. Kadangi transporto priemonės nėra įregistruotos pareiškėjos vardu, o pateikti galimai nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai sudaryti 2011 metais, jų forma bei nurodyti duomenys kelia abejonių jų autentiškumu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pakankamo pagrindo pripažinti, kad antstolės patvarkymas yra neteisėtas ir įpareigoti ją panaikinti 2013 m. balandžio 29 d. turto aprašu pritaikytą areštą transporto priemonėms.
 21. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, vertino byloje surinktus įrodymus, todėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, pareiškėjos skundo dėl antstolės veiksmų netenkinant (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).
 22. Skundą atmetus iš pareiškėjos valstybei priteistina 7,90 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (CPK 92 str., 96 str.).

13Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

14Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

15Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Realty Investments“ skundą dėl antstolės A. A. veiksmų atmesti.

16Priteisti iš pareiškėjos UAB „Baltic Realty Investments“ valstybei 7,90 Eur (septynis eurus 90 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000; įmokos kodas – 5660).

17Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos

Proceso dalyviai
Ryšiai