Byla 2FB-13649-1043/2020
Dėl fizinio asmens bankroto bylos baigimo, suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė SEB bankas

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Anita Sereikienė,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo bankrutuojančio asmens L. G. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Lexuna“ prašymą dėl fizinio asmens bankroto bylos baigimo, suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė SEB bankas,

Nustatė

3bankrutuojančio asmens L. G. bankroto administratorė pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo baigti L. G. bankroto bylą.

4Suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė SEB bankas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į prašymą nepateikė.

5Prašymas tenkinamas

6Nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2014 m. liepos 10 d. nutartimi iškėlė L. G. bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Lexuna“ ir nustatė keturių mėnesių terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui teismui tvirtinti. Kauno apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartimi patvirtintas kreditorės akcinės bendrovės SEB bankas 12 198,60 Eur (42 119,32 Lt) finansinis reikalavimas. Teismas 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančio asmens 2014 m. lapkričio 26 d. mokumo atkūrimo planą, kuriame buvo numatyta, jog minėtas planas sudarytas penkeriems metams.

72020 m. gegužės 8 d. bankroto administratorė pateikė L. G. mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą. Minėtame akte nurodoma, jog patenkinta kreditorės akcinės bendrovės SEB bankas reikalavimas 894,92 Eur sumai, nepatenkinti ir nurašomi reikalavimai akcinei bendrovei SEB bankas – 11 303,67 Eur sumai. Prašyme dėl fizinio asmens bankroto bylos baigimo nurodyta, jog planas yra įvykdytas (yra pervestos ir atitinkamai pagal planą paskirstytos visos numatytos įmokos, skirtos kreditorės finansiniams reikalavimams tenkinti ir bankroto administravimo išlaidoms apmokėti).

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad fizinio asmens mokumo atkūrimo planas sudaromas ir jo tvirtinimo procedūros vykdomos siekiant teisingos kreditorių ir skolininko (fizinio asmens) interesų pusiausvyros. Būtent nuo asmens, kuriam iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto plano įvykdymo sėkmingumas, kartu fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015). Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad visi bankrutuojantys asmenys privalo būti aktyvūs, t. y. imtis aktyvių veiksmų siekdami maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, sąžiningai naudotis jiems bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis. Fizinio asmens bankroto procesu siekiama ne apskritai atleisti fizinį asmenį nuo skolų grąžinimo kreditoriams, bet, taikant reabilitacijos, atkūrimo priemones, civilizuotai išspręsti išieškojimo iš nemokaus asmens turto problemas, subalansuoti ir apsaugoti visų jo kreditorių interesus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-228-313/2016 15 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Iš bylos medžiagos nustatyta, jog mokumo atkūrimo plano vykdymo metu pareiškėja gavo pajamas. Iš plano vykdymų ataskaitų nustatyta, jog mokumo planas buvo vykdomas tiksliai pagal jame numatytas sąlygas. Plane numatyta 894,92 Eur suma kreditorės reikalavimams tenkini buvo patenkinta pilnai.

9Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimui pasibaigus yra pabaigiamas ir fizinio asmens bankroto procesas. Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - FABĮ) 30 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Mokumo atkūrimo planas buvo patvirtintas teismo 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi. Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas bankroto administratorės pateiktas teismui 2020 m. gegužės 8 d., kai kreditorių susirinkimo metu buvo pasirašytas mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas. Teismas sprendžia, jog esant nurodytoms aplinkybėms, yra pagrindas pareiškėjos bankroto bylą baigti FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu.

10Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta kitaip (FABĮ 29 straipsnio 7 dalis). Nepatenkinti pareiškėjos kreditorės reikalavimai akcinei bendrovei SEB bankas sudaro 11 303,67 Eur.

11Byloje nėra duomenų, jog minėti likę nepatenkinti reikalavimai yra reikalavimai dėl žalos atlyginimo, dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus. Teismas sprendžia, jog yra pagrindas nurašyti kreditorės finansinius reikalavimus 11 303,67 Eur sumai (FABĮ 29 straipsnio 7 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi, 30 straipsnio 1 ir 6 dalimi,

Nutarė

13baigti L. G., asmens kodas ( - ) bankroto bylą.

14Nurašyti L. G., asmens kodas ( - ) kreditorės akcinės bendrovės SEB bankas finansinį reikalavimą 11 303,67 Eur (vienuolikos tūkstančių trijų šimtų trijų eurų 67 ct) sumai.

15Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai