Byla 2-1408/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios akcinės bendrovės „ESTRAVEL VILNIUS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ESTRAVEL VILNIUS“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai dėl perkančiosios organizacijos viešajame pirkime priimtų sprendimo panaikinimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „AVIAEKSPRESAS“, „Baltijos kelionių agentūra“, „BPC Travel“, „VESTEKSPRESS“ ir „ZIP travel“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „ESTRAVEL VILNIUS“ prašo panaikinti atsakovo Teisingumo ministerijos viešajame pirkime „Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ priimtus sprendimus, kuriais tiekėjų UAB „AVIAEKSPRESAS“, UAB „Baltijos kelionių agentūra“, UAB „BPC Travel“, UAB „VESTEKSPRESS“ ir UAB „ZIP travel“ pasiūlymai pripažinti atitinkančios pirkimo dokumentų reikalavimus ir įtraukti į pasiūlymų eilę. Ieškovo teigimu, ginčijami sprendime yra neteisėti, nes nurodytų tiekėjų pasiūlymai aiškiai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų, todėl turėjo būti atmesti.

6Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti pirkimo sutarties iki šioje byloje neįsiteisės galutinis teismo sprendimas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 30 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

9Teismas nurodė, kad ieškovo prašymas turi būti vertinamas viešojo intereso kontekste. Viešasis interesas šioje byloje neabejotinai egzistuoja, nes pirkimas yra susijęs su atsakovui priskirtų svarbių funkcijų – valstybės interesų atstovavimo bei narystės tarptautiniuose organizacijose, pasirengimo pirmininkavimui – vykdymu. Sustabdžius pirkimo procedūras, taip pripažįstant tik ieškovo privačius interesus, nukentėtų valstybės ir visuomenės interesai (viešasis interesas), todėl būtų pažeistas šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo, teisingumo bei kiti principai. Teismo pareiga užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, kurios pažeidžia ar gali jį pažeisti. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, galėtų sutrikti atsakovo vykdomo pirkimo sparta ir taip padidėti rizika, kad Lietuvos atstovai negalės laiku vykti į numatytus darbinius susitikimus ir iš jų sugrįžti, išaugs kelionės išlaidos. Be to, bylos nagrinėjimas teismuose gali užtrukti. Teismo vertinimu, aptariamas viešasis interesas neabejotinai nusveria galimų ieškovo nuostolių atsiradimo galimybę. Be to, priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, ieškovas galės reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Apeliantas UAB „ESTRAVEL VILNIUS“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti prašytas laikinąsias apsaugos priemones.

12Apelianto teigimu, viešojo pirkimo teisėtumas ir racionalus biudžeto lėšų panaudojimas yra esminis viešasis interesas viešajame pirkime, o konkuruojančiam viešajam interesui – galimybei perkančiajai organizacijai operatyviai įsigyti visuotinai svarbias prekes, darbus ar paslaugas – pirmenybė gali būti teikiama tik išimtiniais atvejais. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra ekonomiškos, efektyvios, proporcingos bei atitinka viešąjį interesą. Šių priemonių taikymas neužkerta atsakovui kelio įsigyti reikalingų paslaugų ir vykdyti veiklos – esant skubiam poreikiui, atsakovas gali neskelbiamų derybų būdu sudaryti laikiną susitarimą dėl kelionių organizavimo paslaugų teikimo arba pratęsti šiuo metu galiojančias sutartis.

13Atsakovas Teisingumo ministerija prašo atmesti atskirąjį skundą.

14Atsakovo teigimu, neleidžiant sudaryti pirkimo sutarties, paslaugų pirkimais kitais viešųjų pirkimų būdais didina administracinę naštą, yra ekonomiškai nenaudingas, be to, dėl didelės tokių pirkimų vertės greitai tokiais būdais apskritais nebus galima pasinaudoti. Tuo tarpu teisinės galimybės pratęsti ankstesnę sutartį nėra, šiuo metu pradėta jos nutraukimo procedūra. Atsakovas, kaip biudžetinė įstaiga, visada turės galimybę atlyginti apeliantui padarytą žalą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Nagrinėjamoje byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų byloje pagrįstumo ir teisėtumo klausimas.

17Pagal bendrąją CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą normą teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tuo tarpu CPK 4237 straipsnio 1 dalis, reglamentuojanti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, nustato, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

18Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Pastarasis viešajame pirkime apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi. Viešojo intereso apsauga taikant laikinąsias apsaugos priemones turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendimas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba pritaikytas panaikinti viešojo intereso dėl pirkimo objekto ir jo teikiamos naudos apsaugos tikslu turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu.

19Nagrinėjamu atveju būtent ir kilo ginčas dėl to, kuriam iš nurodytų viešojo intereso aspektų turėtų būti suteikta pirmenybė šioje byloje. Apelianto nuomone, pagrįsčiau būtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o atsakovo manymu, prioritetas turėtų būti suteiktas pirkimų procedūrų tęsimui. Tuo tarpu ginčo, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galbūt apeliantui palankus teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas, nėra, t. y. formalus pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui egzistuoja. Pirmosios instancijos teismas palaikė nurodytą atsakovo poziciją ir laikinųjų apsaugos priemonių netaikė.

20Viešasis pirkimas yra netiesiogiai susijęs su Lietuvos interesų atstovavimu tarptautinėje erdvėje. To negalint deramai daryti, tiek valstybės interesams ir prestižui, tiek, vertinant platesniu požiūriu, pačiai visuomenei gali būti daroma žala. Teismas visiškai teisingai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ieškovo interesas laimėti pirkimą, taipogi visuomenės suinteresuotumas sąžiningu viešojo pirkimo dalyvių varžymųsi, nublanksta prieš pirkimo objekto ir jo teikiamos naudos apsaugos tikslą.

21Pritartina apelianto argumentui, kad tuo atveju, jeigu atsakovas galėtų įsigyti perkamas paslaugas kitais būdais, net ir tada, kai tai reikalautų papildomų pastangų, išlaidų ar kitų resursų, neviršijančių protingų ribų, pagrindo nestabdyti ginčijamo viešojo pirkimo procedūrų nebūtų. Tačiau šiuo atveju atsakovas, sustabdžius pirkimo procedūras, įsigyti perkamų paslaugų kitais racionaliais ir efektyviais būdais faktiškai greitu laiku nebegalėtų. Visų pirma, priešingai nei nurodo apeliantas, atsakovo supaprastintų pirkimų taisyklės (b. l. 19-40) nenumato neskelbiamų derybų, kaip pirkimo būdo (97 p.), todėl atsakovas negali įsigyti paslaugų šiuo būdu (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 85 str. 2 d.). Antra, atsakovo poreikis aptariamoms paslaugoms yra didelis (b. l. 107-119), ir dėl joms išleidžiamų lėšų greitai atitinkamos kategorijos paslaugų vertė peržengs nustatytą mažos vertės viešųjų pirkimų ribą (taisyklių 99.1.4.2 p.), dėl ko iš esmės susiklosčiusioje situacijoje nebus galima pasinaudoti apklausos būdu. Akivaizdu, kad kitais taisyklėse numatytais būdais (konkurso, skelbiamų derybų) dėl jiems keliamų reikalavimų, sąlygojančių pirkimų procedūrų trukmę, operatyviai įsigyti reikalingų paslaugų faktiškai neįmanoma. Trečia, ankstesnė pirkimo sutartis (b. l. 89-94) negali būti pratęsta, nes yra nutraukta (b. l. 147).

22Nagrinėjamame kontekste pažymėtina ir tai, kad teismo 2012 m. birželio 26 d. sprendimu apelianto ieškinys buvo atmestas. Ir nors šiuo metu nėra duomenų, kad sprendimas būtų įsiteisėjęs, ši aplinkybė, atsižvelgiant į įstatymo nuostatą tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, tik sustiprina argumentus netaikyti apelianto prašomų laikinųjų apsaugos priemonių.

23Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl nutartis paliktina nepakeista, o skundas atmestinas.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „ESTRAVEL VILNIUS“ prašo panaikinti atsakovo Teisingumo... 6. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 30 d. nutartimi ieškovo... 9. Teismas nurodė, kad ieškovo prašymas turi būti vertinamas viešojo intereso... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Apeliantas UAB „ESTRAVEL VILNIUS“ prašo panaikinti pirmosios instancijos... 12. Apelianto teigimu, viešojo pirkimo teisėtumas ir racionalus biudžeto lėšų... 13. Atsakovas Teisingumo ministerija prašo atmesti atskirąjį skundą.... 14. Atsakovo teigimu, neleidžiant sudaryti pirkimo sutarties, paslaugų pirkimais... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Nagrinėjamoje byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties... 17. Pagal bendrąją CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą normą teismas... 18. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Pastarasis... 19. Nagrinėjamu atveju būtent ir kilo ginčas dėl to, kuriam iš nurodytų... 20. Viešasis pirkimas yra netiesiogiai susijęs su Lietuvos interesų atstovavimu... 21. Pritartina apelianto argumentui, kad tuo atveju, jeigu atsakovas galėtų... 22. Nagrinėjamame kontekste pažymėtina ir tai, kad teismo 2012 m. birželio 26... 23. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad naikinti pirmosios instancijos teismo... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartį palikti...