Byla 2-2789-595/2018
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,

2sekretoriaujant Linai Pečiūrienei,

3dalyvaujant atsakovo atstovei advokato padėjėjai J. G.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos Transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovui P. C., dalyvaujant trečiajam asmeniui L. R. A, dėl nuostolių atlyginimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3147,03 Eur nuostolių atlyginimą regreso teise, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškinyje nurodė, kad 2013-01-12 Rusijoje dėl transporto priemonę AUDI A4, valst. Nr. ( - ) vairavusio asmens kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu padaryta žala. Eismo įvykio dieną atsakovas buvo transporto priemonės AUDI A4, valst. Nr. ( - ) savininkas, t. y. atsakingas už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą asmuo. Lietuvoje registruota transporto priemonė nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kaip tai numato Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies bei 41 straipsnio 3 ir 8 dalių nuostatos. Lietuva ir Rusija yra tarptautinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemos dalyvės. Pagrindinis teisės aktas, kuriuo, sprendžiant eismo įvykio metu padarytos žalos administravimo, atlyginimo bei tarpusavio atsiskaitymo už atlygintas žalas klausimas, vadovaujasi žaliosios kortelės valstybių nacionaliniai draudikų biurai yra Biurų tarybos vidaus nuostatai, pagal kuriuos, kuomet eismo įvykio kaltininko vairuojama transporto priemonė nėra apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, eismo įvykio valstybės nacionalinis draudikų biuras, administruoja žalą, ir, atlyginęs žalą nukentėjusiems asmenims, pateikia reikalavimą grąžinti išmokėtas sumas bei atlyginti dėl žalos administravimo patirtas išlaidas žalą sukėlusios neapdraustos transporto priemonės registracijos valstybės nacionaliniam draudikų biurui. Atsižvelgiant į tai, kad eismo įvykis įvyko Rusijoje ir kad jo metu žala buvo padaryta Lietuvoje registruota bet transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdrausta transporto priemone bei vadovaudamasis Biurų tarnybos vidaus nuostatais, eismo įvykio valstybės – Rusijos nacionalinis draudikų biuras R. A. of M. I., atlygino eismo įvykio metu padarytą žalą bei pateikė reikalavimą 3 147,03 EUR sumai ieškovui, t. y. transporto priemonės registracijos valstybės – Lietuvos nacionaliniam draudikų biurui. Tuo tarpu ieškovas, vadovaudamasis TPVCAPDĮ 17 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, kad ieškovas moka išmoką eismo įvykio metu padarytą žalą atlyginusiam kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui, atsižvelgdamas į Biurų tarybos Vidaus nuostatus ir į tos valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus, sumokėjo Rusijos nacionaliniam draudikų biurui reikalaujamus 3147,03 EUR. Dėl to ieškovas reiškia ieškinį atsakovui, kaip neįvykdžiusiam pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, atlyginti jam nuostolius.

8Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti (1 t. b.l. 47-50). Nurodo, kad jis nebuvo eismo įvykio kaltininkas todėl nėra atsakingas už žalos padarymą. Atsakovo teigimu, transporto priemonės nuosavybės teisė pereina naujajam savininkui nuo pirkimo pardavimo sutarties sudarymo dienos. Kadangi jis savo transporto priemonę pardavė 2012-12-03 pirkimo pardavimo sutartimi L. R. A, jis nebuvo transporto priemonės savininkas eismo įvykio dieną.

9Trečiasis asmuo L. R. A atsiliepime nurodė, kad savęs jis kaltu nepripažįsta. Eismo įvykio metu jis nebuvo transporto priemonės savininkas (2 t. b.l. 2-3).

10Ieškovas pateikė prašymą bylą nagrinėti teismo posėdyje jų atstovui nedalyvaujant (2 t. b.l. 44).

11Atsakovo atstovė teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais ir prašė ieškinį atmesti bei priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas.

12Ieškinys atmestinas.

13Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Už draudimo sutarties sudarymą atsako transporto priemonės savininkas (valdytojas) (TPVCAPDĮ 4 straipsnio 2 dalis). Tuo atveju, kai kaltininkas padaro žalą Lietuvos Respublikoje naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė, išmoką už per eismo įvykį padarytą žalą nukentėjusiesiems tretiesiems asmenims moka Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (TPVCAPDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pagal TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą.

14Byloje nustatyta, kad 2013-01-12 Rusijoje įvykusio eismo įvykio metu, L. R. A vairuojant automobilį Audi A4, valstybinis numeris ( - ) dėl jo kaltės buvo padaryta žala asmens turtui (1 t. b.l. 10-12). Eismo įvykio metu transporto priemonės Audi A4, valstybinis numeris ( - ) savininkas VĮ „Regitra“ duomenimis buvo nurodytas atsakovas (1 t. b.l. 4). Ginčo transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė Lietuvos Respublikoje eismo įvykio metu nebuvo drausta, nes draudimo sutartis nutraukta 2012-11-23 (1 t. b.l. 5-6). Nustatyta, kad ieškovas, vadovaudamasis Biurų tarybos Vidaus nuostatais (1 t. b.l. 8, 23-36), pervedė 3147,03 EUR sumą žalą sureguliavusiam ir eismo įvykio metu patirtus nuostolius atlyginusiam Rusijos nacionaliniam draudikų biurui, ieškovui pretenziją pateikusiam 2012-04-19 (1 t. b.l. 21-22, 37). Ieškovas 2015-01-28 kreipėsi su pretenzija į atsakovą, reikalaudamas, kad atsakovas sumokėtų jo patirtus nuostolius (1 t. b.l. 38).

15Atsakovas į bylą pateikė transporto priemonės Audi A4, valstybinis numeris ( - ) Pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą 2012-12-03, kurioje nurodyta, kad automobilis Audi A4, valstybinis numeris ( - ) buvo parduotas 2012-12-03, 9.00 val. L. R. A, gyvenančiam Ukrainoje (1 t. b.l. 51). 2012-12-03 Vilniaus miesto 5 notarų biuro patvirtintu įgaliojimu atsakovas įgaliojo L. R. A bei M. Š. savo nuožiūra disponuoti automobiliu Audi A4, valstybinis numeris ( - ) įskaitant jo išregistravimą iš įskaitos gavimą tranzitinių numerių, automobilio apdraudimą bei draudimo išmokos gavimą (1 t. b.l. 52). Nustatyta, kad 2013-04-05 atsakovas kreipėsi į VĮ „Regitra“ dėl transporto priemonės Audi A4, valstybinis numeris ( - ) išregistravimo (1 t. b.l. 101). Transporto priemonė buvo išregistruota 2013-04-05 (1 t. b.l. 59). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė nurodė, kad transporto priemonė buvo išregistruota iki pretenzijos iš ieškovo gavimo dienos, kadangi atsakovas registruodamas naują automobilį sužinojo, kad jo parduotas automobilis nebuvo išregistruotas. Atstovė nurodė, kad iki 2015-01-28 pretenzijos, jokių paklausimų iš ieškovo dėl paaiškinimų atsakovas nebuvo gavęs.

16Ieškovas, atlyginęs žalą Rusijos nacionaliniam draudikų biurui, sumokėdamas jo pareikalautą sumą, vadovaudamasis TPVCAPDĮ 23 straipsnio pagrindu, reikalauja iš atsakovo atlyginti žalą.

17Ieškovas atlygindamas eismo įvykio metu patirtą žalą rėmėsi transporto priemonių registro duomenimis, kuriuose eismo įvykio metu transporto priemonės Audi A4, valstybinis numeris ( - ) savininku buvo nurodytas atsakovas. Registro duomenys nesukuria nepaneigiamos nuosavybės teisės prezumpcijos ir neužkerta kelio atsakovui ginčyti savo materialinio ir procesinio subjektiškumo dėl nuosavybės teisių į transporto priemonę.

18Atsakovas nesutikimą su ieškiniu grindžia aplinkybe, kad jis eismo įvykio metu nebuvo transporto priemonės Audi A4, valstybinis numeris ( - ) savininkas bei valdytojas, kadangi jis buvo perleidęs nuosavybės teises L. R. A.

19Formuojamoje teismų praktikoje pasisakoma, kad automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas, įstatyme nenustatytas privalomas automobilio pirkimo–pardavimo sutarties registravimas, kad daikto įregistravimas atitinkame registre savaime nereiškia, jog tik jį įregistravęs asmuo yra to daikto savininkas; tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, jog jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157-421/2018).

20Byloje nustatyta, kad atsakovas P. C. ir L. R. A 2012-12-03 sudarė transporto priemonės Audi A4, valstybinis numeris ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu atsakovas P. C. minėtą mašiną pardavė L. R. A. 2013-01-12 transporto priemonė Audi A4 valstybinis numeris ( - ) vairuojama L. R. A Rusijoje padarė eismo įvykį.

21Teismo vertinimu, byloje pateikta Pirkimo – pardavimo sutartis, notarinis įgaliojimas, išduotas trečiam asmeniui, bei eismo įvykio aplinkybės neginčijamai patvirtina, kad transporto priemonės savininkas eismo įvykio metu buvo ne atsakovas, o trečias asmuo. Tai, kad atsiliepime į ieškinį trečias asmuo nepripažįsta, kad eismo įvykio metu jis buvo transporto priemonės savininkas, laikytina tik jo gynybine pozicija, siekiant išvengti žalos atlyginimo. Pažymėtina, kad trečias asmuo nepaneigė, kad jį su atsakovu siejo transporto priemonės pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai.

222017-01-09 nutartimi teismas pasiūlė ieškovui pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu (1 t. b.l. 119). Atsakovui nesutikus pakeisti atsakovo teismas savo iniciatyva į bylos nagrinėjimą įtraukė trečiuoju asmeniu L. R. A.

23Įvertinus byloje surinktus įrodymus, konstatuotina, kad atsakovas eismo įvykio metu nebuvo transporto priemonės Audi A4, valstybinis numeris ( - ) savininkas bei valdytojas, todėl jam nekyla pareiga sumokėti ieškovui jo išmokėtą sumą.

24Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – viso 500 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti (LR CPK 93 str.).

25Ieškinį atmetus, teismo patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, priteistinos iš ieškovo, viso 15 Eur (LR CPK 88, 93 str. str., LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/ IK-355, Mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d. (14,88 Eur suma apvalinama iki artimiausio sveiko skaičiaus)).

26Teismas, vadovaudamasis ( - ) str., 260 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

27ieškinį atmesti.

28Priteisti iš ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, j.a.k. 125709291, atsakovo P. C., a.k. ( - ) naudai 500 Eur bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, j.a.k. 125709291, į valstybės biudžetą 15 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,... 2. sekretoriaujant Linai Pečiūrienei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovei advokato padėjėjai J. G.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3147,03 Eur nuostolių atlyginimą... 7. Ieškinyje nurodė, kad 2013-01-12 Rusijoje dėl transporto priemonę AUDI A4,... 8. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti (1 t.... 9. Trečiasis asmuo L. R. A atsiliepime nurodė, kad savęs jis kaltu... 10. Ieškovas pateikė prašymą bylą nagrinėti teismo posėdyje jų atstovui... 11. Atsakovo atstovė teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko procesiniuose... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 14. Byloje nustatyta, kad 2013-01-12 Rusijoje įvykusio eismo įvykio metu, L. R. A... 15. Atsakovas į bylą pateikė transporto priemonės Audi A4, valstybinis numeris... 16. Ieškovas, atlyginęs žalą Rusijos nacionaliniam draudikų biurui,... 17. Ieškovas atlygindamas eismo įvykio metu patirtą žalą rėmėsi transporto... 18. Atsakovas nesutikimą su ieškiniu grindžia aplinkybe, kad jis eismo įvykio... 19. Formuojamoje teismų praktikoje pasisakoma, kad automobilio įregistravimas... 20. Byloje nustatyta, kad atsakovas P. C. ir L. R. A 2012-12-03 sudarė transporto... 21. Teismo vertinimu, byloje pateikta Pirkimo – pardavimo sutartis, notarinis... 22. 2017-01-09 nutartimi teismas pasiūlė ieškovui pakeisti netinkamą atsakovą... 23. Įvertinus byloje surinktus įrodymus, konstatuotina, kad atsakovas eismo... 24. Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos atsakovo patirtos... 25. Ieškinį atmetus, teismo patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su... 26. Teismas, vadovaudamasis ( - ) str., 260 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270... 27. ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų... 29. Priteisti iš ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...