Byla B2-598-273/2015
Dėl RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgalioto asmens A. V. prašymą dėl RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo,

Nustatė

22015 m. balandžio 30 d. teisme gautas administratoriaus įgalioto asmens prašymas nutraukti RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo bylą. Prašyme nurodoma, kad 2014 m. spalio 27 d. pakartotinis kreditorių susirinkimas nepritarė RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo plano projektui ir įmonė per nustatytus terminus negali pateikti teismui tvirtinti pritarto restruktūrizavimo plano, todėl atsirado pagrindas nutraukti RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo bylą.

3Prašymas tenkintinas.

4Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartimi UAB „Laugina“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras. Šia nutartimi nustatytas 6 mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos terminas parengti ir pateikti teismui RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo planą. 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi teismas pratęsė RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminą iki 2014 m. spalio 27 d. Teismas 2014 m. spalio 21 d. nutartimi atmetė administratoriaus prašymą pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti.

5Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonės valdymo organas restruktūrizavimo plano projektą pateikia įmonės dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. Įmonės dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pritarus restruktūrizavimo plano projektui, įmonės valdymo organas restruktūrizavimo plano projektą per vieną darbo dieną pateikia restruktūrizavimo administratoriui. Restruktūrizavimo plano projektas restruktūrizavimo administratoriui pateikiamas likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui termino pabaigos.

6ĮRĮ 22 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyta, kad restruktūrizavimo administratorius, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu šio įstatymo nustatytais terminais restruktūrizavimo planas nebus pateiktas, privalo pranešti apie tai įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui. ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas.

7Teismas, įvertinęs administratoriaus įgalioto asmens nurodytas aplinkybes bei tai, kad per įstatymo nustatytą terminą teismui nebuvo pateiktas RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo planas, sprendžia, jog yra pagrindas nutraukti RUAB „Lauginas“ restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.).

8Išaiškintina, kad pagal ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalies nuostatas, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

9Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsniu, teismas

Nutarė

10Nutraukti RUAB „Laugina“ (į. k. 261411420, buveinės adresas: Dotnuvos g. 28, Kėdainiai) restruktūrizavimo bylą.

11Įpareigoti RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ apie teismo nutartį nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.

12Išaiškinti RUAB „Laugina“, kad pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalį, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

13Išaiškinti, kad nuo teismo nutarties nutraukti RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos visi susitarimai dėl kreditorių bendros reikalavimų sumos (jos dalies) atsisakymo, piniginės prievolės pakeitimo kita prievole ir dėl prievolių vykdymo terminų atidėjimo netenka galios, jeigu įmonė ir kreditoriai nesusitarė kitaip. Privalomosios įmokos, palūkanų ir netesybų skaičiavimas bei išieškojimai, išskyrus jau įvykdytus įsipareigojimus, atnaujinami nuo jų skaičiavimo sustabdymo pradžios ir skaičiuojami už restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir už nagrinėjimo teisme laikotarpį, taip pat panaikinami kreditorių reikalavimų atsisakymai. Ši straipsnio dalis taip pat taikoma ir restruktūrizavimo metu susidariusiems einamųjų įmokų įsiskolinimams.

14Nutarties kopijas išsiųsti RUAB „Laugina“, administratoriui UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ bei įpareigoti administratorių su šia nutartimi supažindinti įmonės kreditorius.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai