Byla 2A-118-254/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Dalės Burdulienės, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės, Neringos Venckienės, sekretoriaujant Neringai Gudašytei, dalyvaujant ieškovo UAB “Būsto administravimo agentūra“ atstovei advokatei Inai Kurauskienei, atsakovo Valstybinės biudžetinės įstaigos Kauno maisto pramonės mokyklos atstovams Alvydui Pranui Grevui, advokatui Žydrūnui Ambrizui viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo Valstybinės biudžetinės įstaigos Kauno maisto pramonės mokyklos apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Būsto administravimo agentūra“ ieškinį atsakovui Valstybės biudžetinei įstaigai Kauno maisto pramonės mokyklai, tretieji asmenys LR Švietimo ir mokslo ministerija, Kauno miesto savivaldybė dėl skolos priteisimo

Nustatė

2Ieškovas UAB „Būsto administravimo agentūra“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 23 888,33 Lt skolos už daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų administravimą, pastato eksploataciją, sistemų priežiūrą ir kaupiamas lėšas bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad 2007-07-20 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2520 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. A-1195 „Dėl Kauno miesto bendrabučio tipo gyvenamųjų namų administravimo“ pakeitimo“ yra paskirtas administruoti Kauno bendrabučio tipo gyvenamojo namo ( - ), bendrojo naudojimo objektus. Vykdant šį įsakymą tarp ieškovo ir atsakovo 2007-08-09 buvo pasirašytas aktas, kuriuo atsakovas perdavė naujam administratoriui bendro naudojimo elektros energijos skaitiklius, apskaitą bei butų savininkų sąrašą. Atsakovas yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), gyvenamųjų patalpų, unikalus Nr. ( - ), su bendro naudojimo patalpomis, kurių bendras plotas sudaro 2235,57 kv. m., valdytojas patikėjimo teise. Ieškovas nurodo, kad 2007-09-06 įvykusiame susirinkime šio daugiabučio savininkai priėmė sprendimą rinkti kaupiamąsias lėšas pastato atnaujinimui po 0,20 Lt. už 1 kv. m., todėl visi daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai privalo šias įmokas apmokėti, nepriklausomai nuo to, ar jis yra davęs sutikimą, ar ne. Surenkamos lėšos bus naudojamos planuojamiems remonto ir kitokio tvarkymo darbams, būtiniems namo naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti. Šių darbų planavimas ir organizavimas, būtino kaupiamojo mokesčio dydžio nustatymas yra administratoriaus kompetencijoje, todėl atsakovui skaičiuojamos kaupiamosios lėšos po 0,20 Lt. kv. m. Nuo 2008-01-01 iki 2009-05-29 atsakovui išrašyta sąskaitų 23 888,33 litų sumai (su PVM), kurios yra neapmokėtos.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 9 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai.

5Teismas, iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatė, kad ieškovas 2003-08-22 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1195 yra paskirtas administruoti Kauno miesto bendrabučio tipo gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektus. 2007-07-20 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2520 ieškovas paskirtas administruoti gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendro naudojimo objektus (b.l.13, t. 1). Atsakovas namo dalį ( - ) valdo patikėjimo teise ir yra namo, esančio ( - ), bendro naudojimo objektų naudotojas. Teismas remiantis CK 4.82 str. nuostatomis konstatavo kad atsakovo kaip turto naudotojo pareiga yra dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą, sumokėti jam tenkančią priskaičiuotą dalį mokesčių pagal turimą (patikėjimo teise valdomą) dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje už pastatų techninę priežiūrą, remonto darbus, administravimo mokestį ir kaip daugiabučio namo naudotojas, nėra atleidžiamas nuo šios įstatyme numatytos pareigos. Kadangi 2007-07-20 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2520 namui buvo nustatytas administravimas ir bendro naudojimo objektų priežiūros administratoriumi paskirtas ieškovas, todėl administratorius savo darbe vadovaujasi nuostatais, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 04 04 įsakymu Nr. A-788 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Pagal nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkai privalo kas mėnesį mokėti administratoriui administravimo, namo techninės priežiūros ir kitus mokesčius, kurių dydžiai nustatomi Savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtinta Daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros tarifų nustatymo metodika proporcingai bendrosios nuosavybės daliai. Atsižvelgiant į tai, teismas atmetė kaip nepagrįstą atsakovo argumentą, jog jis neprivalo mokėti mokesčių, kadangi su juo nebuvo sudaryta sutartis, nes šiuo atveju administratorius buvo skiriamas be bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyvių sutikimo. Taip pat teismas remiantis LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr.603 „Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“. 2.2 p., 2.3 p. konstatavo, kad bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai per atsakovą iki ieškovo paskyrimo administratoriumi atsiskaitinėjo su elektros tiekėju, o atsakovas skirstė jiems mokesčius, todėl vykdant 2007-07-20 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-2520, tarp ieškovo ir atsakovo 2007-08-09 buvo pasirašytas aktas, kuriuo atsakovas perdavė ieškovui namo įvadinius elektros apskaitos skaitiklius ir perdavė suvartotos elektros paskirstymo funkcijas. Tokiu būdu, atsakovas perdavė ieškovui bendro naudojimo objektų administravimą ta apimtimi, kuria pats jį vykdė. Taip pat ieškovas administravimo faktą įregistravo Nekilnojamojo turto registre. Išraše nurodoma, kad administravimas nustatytas pastatui Nr. 1997-4007-6011, toks pat unikalus pastato numeris nurodytas ir atsakovo pateiktuose dokumentuose dėl jo naudojamų patalpų. Teismas atmetė atsakovo argumentus, jog ieškovas neinformavo atsakovo apie rengiamus pranešimus. Atsakovo pateikti įrodymai apie organizuotus susirinkimus, nepaneigia tos aplinkybės, jog ieškovo organizuotas 20007-09-06 susirinkimas, kuriame buvo nuspręsta dėl kaupiamųjų lėšų bei namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros įvyko. Teismas nustatė, kad ieškovas atlikdamas bendrojo naudojimo objektų administravimą ir techninę priežiūrą turi tam reikalingą dokumentaciją. Tuo tarpu iš byloje esančių rašytinių įrodymų, teismas nustatė, kad atsakovas savarankiškai valdo, naudoja ir disponuoja jam patikėjimo teise priklausančias bendrabučio patalpas, esančias daugiabučiame gyvenamajame name. Sutartys, atsakovo sudarytos su paslaugų tiekėjais AB „Kauno energija“, UAB „Kauno vandenys“, įrodo, kad atsakovas yra tik tiekiamų asmeniškai jam paslaugų vartotojas. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad jam nieko nebuvo žinoma apie administratoriaus paskyrimą, kadangi iš byloje esančių duomenų nustatė, jog atsakovui buvo žinoma, jog jis negali vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimo, taip pat pats atsakovas 2007-06-20 raštu kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę su prašymu skirti administratorių.

6Dėl aukščiau išvardintų motyvų teismas padarė išvadą, kad atsakovas privalėjo mokėti ieškovui nustatyto dydžio mokesčius už administravimą, pastato eksploataciją, sistemų priežiūrą bei kaupiamąsias lėšas, todėl ieškinį tenkino.

7Apeliaciniu skundu atsakovas Valstybinė biudžetinė įstaiga Kauno maisto pramonės mokykla prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

8Nurodė, kad remiantis LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. Nutarimo Nr.603 „Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 2.3 p. administratorius savo teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Tačiau tarp šalių toks aktas pasirašytas nebuvo. Taip pat byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų vengęs pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą.

9Dėl administravimo apimties apeliantas nurodo, kad jo pateiktos sutartys, parodo, kad jis faktiškai atliko ir šiuo metu atlieka pastato ( - ) bendro naudojimo objektų administravimą. Taip pat neaišku dėl kokių priežasčių teismas, neatsižvelgdamas į pateiktus rašytinius įrodymus padarė išvadą, kad apelianto, kaip pastato bendro naudojimo objektų administratoriaus, veikla pasireiškė tik mokesčio už sunaudotą elektrą rinkimu.

10Apeliantas nurodė, kad apie 2007-09-06 susirinkimą nebuvo informuotas, todėl vadovaujantis LR CK 4 83 str. 4 d. neprivalo apmokėti išlaidų dėl kurių nėra davęs sutikimo. Tai įrodo išrašų kopijos iš gaunamų dokumentų registracijos knygų. Šiuos dokumentus apeliantas prideda, kadangi teismas neatsižvelgė į apelianto argumentus, jog jam nebuvo žinoma nei apie 2007-08-09 aktą, nei apie 2007-09-06 susirinkimą.

11Apeliantas taip pat nurodė, kad žurnale nėra nurodytas namo numeris, kadastrinis numeris neatitinka Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodytiems duomenims, todėl net formaliai negalima spręsti, kad žurnalas pildomas būtent namui Krėvės pr. Nr. 98. Nesant perdavimo - priėmimo akto negalima spręsti kokius bendro naudojimo plotus administruoja ieškovas. Taip pat ieškovas pateikė atsakovui už 2007 m. gruodžio mėnesį prieštaraujančias sąskaitas, ir tai įrodo, kad ieškovas nežino, kokį pastatą jis turi administruoti.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB “Būsto administravimo agentūra prašo pirmosios instancijos teismo spendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Ieškovas LR CK 4.84 str. nustatyta tvarka yra paskirtas administruoti daugiabutį gyvenamąjį namą ( - ). Tai patvirtina Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-08-22 įsakymas Nr. A-1195, 2007-07-20 įsakymas Nr. A-2520, 2008-08-20 susitarimas Nr. 53-10-12 tarp ieškovo ir Kauno miesto savivaldybės. Administravimo faktas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Apie administratoriaus paskyrimą buvo paskelbta dienraštyje „Kauno diena", atsakovas apie tai informuotas. Dėl priėmimo-perdavimo akto. Ieškovas nurodė, kad buvo susiklosčiusi tokia situacija, kad bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai per atsakovą atsiskaitinėjo su elektros tiekėju, o atsakovas skirstė jiems mokesčius, todėl vykdant 2007-07-20 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-2520, tarp ieškovo ir atsakovo 2007-08-09 buvo pasirašytas aktas, kuriuo atsakovas perdavė ieškovui namo įvadinius elektros apskaitos skaitiklius ir perdavė suvartotos elektros paskirstymo funkcijas. Tokiu būdu, atsakovas perdavė ieškovui bendro naudojimo objektų administravimą ta apimtimi, kuria pats jį vykdė. Todėl šis aktas yra tinkamas, o jo pasirašymo data apibrėžia administravimo pradžią ir momentą, nuo kurio administratoriui atsiranda atsakomybė už savo funkcijų vykdymą. Administratoriaus paskyrimo procedūra buvo pradėta atsakovo iniciatyva, kadangi atsakovas, kaip biudžetinė švietimo įstaiga, negali vykdyti namo bendro naudojimo objektų administravimo funkcijų, teikti komunalines paslaugas ir rinkti iš gyventojų pinigų, ką patvirtina 2005-10-04 susirinkimo protokolas Nr. Vl-1/1, 2007-06-20 atsakovo raštas Nr. R2-311, Kauno maisto pramonės mokyklos nuostatai. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad atlieka administratoriaus funkcijas, jog turi atestatą, suteikiantį teisę vykdyti daugiabučių namų administravimą, be to, tokių funkcijų jis neturi teisės atlikti pagal LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimo Nr.603 punkto 2.1. p. Dėl 2007-09-06 įvykusio butų savininkų susirinkimo nurodė, kad susirinkime daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą rinkti kaupiamąsias lėšas pastato atnaujinimui po 0,20 Lt už 1 kv.m. Todėl visi daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojas) privalo šias įmokas apmokėti.

13Dėl statinio techninės priežiūros žurnalo. Statinio techninės priežiūros žurnale nurodytas adresas ( - ), ir kadastrinis numeris ( - ). Šis kadastrinis numeris visiškai atitinka VĮ Registrų centro 2007-09-18 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodytą pastato unikalų numerį ( - ), nekilnojamojo turto kadastro bylos išraše nurodytą unikalų numerį bei VĮ Registro centro 2010-01-14 išraše, kurį teismui pateikė atsakovas. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad įrašai Statinio techninės priežiūros žurnale neatitinka tikrovės.

14Dėl administratoriaus teikiamų sąskaitų. Ieškovas nurodė, kad jis pateikė teismui rašytinį paaiškinimą, kuriame nurodė kaip apskaičiuotas atsakovo valdomų patalpų su bendro naudojamo patalpų dalimi bendras plotas, kuriuo remiantis atsakovui apskaičiuojami mokesčiai, ir sąskaitų išrašymo ypatumai. Todėl nepagrįstas atsakovo argumentas, jog ieškovas neaišku už ką išrašinėjo sąskaitas.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad 2007 m. birželio 20 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Kauno maisto pramonės mokykla raštu Nr. R2-311 LR kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę nurodydama, jog ( - ), 60 % patalpų yra privatizuotos. Privatizuotų butų savininkai moka už sunaudotą elektros energiją mokyklai, tačiau mokykla yra švietimo įstaiga ir tokios paslaugos teikti negali. Minėtu raštu mokykla prašė išspręsti administratoriaus paskyrimo klausimą. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2003 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. A-1195 paskyrė UAB „Būsto administravimo agentūrą" administruoti Kauno miesto bendrabučio tipo gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektus. 2007 m. liepos 20 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. A-2520 paskyrė administruoti ir gyvenamąjį namą, esantį ( - ). Remiantis 2001 m. gegužės 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 2.3 p. tarp ieškovo ir atsakovo 2007 m. rugpjūčio 9 d. buvo pasirašytas aktas, kuriuo ieškovas perėmė iš atsakovo elektros energijos apskaitą ir butų savininkų sąrašą. Byloje nėra pateikti rašytiniai įrodymai, jog Kauno maisto pramonės mokykla turi/turėjo teisę teikti minėtas paslaugas. Atsakovas, pateikdamas sutartis, sudarytas su AB „Kauno energija" ir UAB „Kauno vandenys" įrodo, jog yra sudaręs su asmeniškai jam tiekiamų paslaugų teikėjais sudarytas sutartis.

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimų negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1d.). Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d.).

18Nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo ginčas ar ieškovas UAB “Būsto administravimo agentūra” yra paskirtas administruoti ir faktiškai administruoja daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), Kaune bendro naudojimo patalpas bei kokia apimtimi ir ar atsakovui apie tai buvo žinoma.

19Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas 2007-06-20 raštu Nr. R2-311 kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę dėl administratoriaus skyrimo (I t., b.l. 106). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-07-20 įsakymu Nr. A-2520 ieškovas buvo paskirtas namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2008-01-30 rašte Nr. 53-2-110 yra duomenų, kad atsakovui 2007-08-03 raštu Nr. 53-2-643 buvo pranešta apie administratoriaus paskyrimą (I t., b.l. 50). Esant tokiems faktams apelianto nuostata, kad jam nežinoma apie administratoriaus paskyrimą yra nepagrįsta. Pažymėtina, kad administravimo faktas nuo 2007-09-17 įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centriniam duomenų banke (I t., b.l. 76-77).

20Apeliantas laikosi nuomonės, kad administratorius nepradėjo vykdyti pareigų, nes ieškovas ir atsakovas, kuris iki administratoriaus paskyrimo vykdė bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, nepasirašė priėmimo-pardavimo akto. Kolegija su tokia apelianto nuostata nesutinka.

21Ieškovas, kaip administratorius veikia pagal Kauno miesto savivaldybės direktoriaus 2005-03-04 įsakymu Nr. A-788 patvirtintus Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus. Pavyzdinius butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija (CK 4.84 straipsnio 3 dalis), todėl administratoriaus veiklą reglamentuoja ir Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo redakcija, galiojanti nuo 2002 m. birželio 1 d.) patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai (toliau – Pavyzdiniai nuostatai). Pagal LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 2.3. punktą, paskyrus administratorių, už daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą atsakinga įmonė, įstaiga, organizacija turi per mėnesį nuo sprendimo paskirti administratorių įsigaliojimo dienos perduoti paskirtajam administratoriui daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus administruoti, nepanaudotas sukauptas lėšas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, daugiabučio namo statybos ir (ar) techninės inventorizacijos dokumentus, su administruojamu daugiabučiu namu susijusias sutartis, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų metinius ir ilgalaikius planus, kitus su administruojamu daugiabučiu namu susijusius dokumentus. Perdavimas įforminamas perdavimo aktu. Jį pasirašo perduodančiosios šalies valdymo organo įgaliotas atstovas ir paskirtasis administratorius arba jo įgaliotas atstovas. Byloje yra 2007-08-09 aktas, kurį pasirašė atsakovo darbuotojas, bendrabučio administratorius E. L. ir ieškovo darbuotojai UAB „Būsto administravimo agentūros“ Energetikos darbų vadovas V.A. bei R.S. (I t., b.l. 23). Atsakovas neneigia savo darbuotojo parašo, šis aktas nėra nuginčytas. Atsakovas nurodė, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti lėšų nerinko ir nekaupė, bet atsiskaitinėjo su elektros tiekėju bei mokesčius skirstė gyventojams, o po 2007-08-09 akto nevykdė ir pastarųjų pareigų, kurias perėmė ieškovas ir dėl to ginčo nėra. Taigi, vykdant Pavyzdinių nuostatų 2.3 p. atsakovas perduoti nepanaudotas sukauptas lėšas negalėjo, nes jų nekaupė, taip pat nenurodė turėjęs daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų metinius ir ilgalaikius planus. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas sudaręs bendrojo naudojimo objektų aprašą (II t., b.l. 38-40), turi administruojamo namo kadastro duomenis (II t., b.l. 92-135), taip pat 2007-04-17 VĮ Registrų centro atsakovui pateiktą pastato ( - ). Patalpų (butų) sąrašą su duomenimis apie jų savininkus (I t., b.l. 25-30). Ant pastarojo dokumento yra atsakovo spaudas apie dokumento kopijos tikrumą, nors be direktoriaus parašo. Byloje nėra duomenų, kad administratoriui būtų perduotos su administruojamu daugiabučiu namu susijusios sutartys. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodė į bylą pateiktas sutartis: 2002-09-23 Sutartį Nr. 52 dėl c/š sistemos profilaktikos darbų 2002/2003 m. šildymo sezonui (I t., b.l. 134), 2000-12-19 Šilumos energijos termofikaciniu vandeniu tiekimo-vartojimo sutartį (II t., b.l. 49-50), 2000-05-17 Elektros energijos pardavimo (tiekimo-pirkimo (vartojimo) sutartį (II t., b.l. 51-52), 2005-11-21 Rangos sutartį Nr. F11-42 (I t., b.l. 140-142), 2005-12-14 Sutartį Nr. F11-46 dėl vandentiekio stovų ventilių įrengimo (I t. b.l. 137-139), pagal kurią darbai turėjo būti atlikti iki 2005-12-22, 2006-02-01 paslaugų sutartį Nr. F11-5 (I t., b.l. 136), 2006-05-03 Topogeodezinių darbų sutartį dėl toponuotraukos, kuri turėjo būti padaryta iki 2006-07-28 (I t., b.l. 143-144). Iš šių duomenų darytina išvada, kad atsakovas neturėjo galiojančių sutarčių, kurios būtų susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės administravimu, administratoriui pradedant vykdyti pareigas. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo sudarytos sutartys su paslaugų tiekėjais AB „Kauno energija“, UAB „Kauno vandenys“ įrodo, kad atsakovas yra tik tiekiamų asmeniškai jam paslaugų vartotojas.

22Apibendrinant, darytina išvada, kad 2007-08-09 aktas, be kita ko, kuriame yra nuoroda, jog jis sudaromas vykdant Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-07-20 įsakymą Nr. A-2520, kuriuo ieškovas buvo paskirtas ( - ) namo butų ir kitų patalpų savininkų bendro naudojimo objektų priežiūros administratoriumi, patvirtina ieškovo, kaip administratorius teisių ir pareigų vykdymo pradžią (LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų (toliau Pavyzdiniai nuostatai) patvirtinimo“ 2.4 p.), todėl apelianto argumentai šiuo aspektu atmestini.

23Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2007-09-06 susirinkimą, kuriame daugiabučio savininkai priėmė sprendimą rinkti kaupiamąsias lėšas pastato atnaujinimui po 0,20 Lt. už 1 kv. m., laikyti neįvykusiu, kai jame dalyvavo ir sprendimus priėmė daugiau negu puse butų ir kitų patalpų savininkų (b.l. 24-30), savo dalyvavimą patvirtindami parašais (I t., b.l. 31-34), nėra jokio pagrindo. Šio susirinkimo nutarimai nėra nuginčyti. Apeliantas jį laiko neįvykusiu tvirtindamas, kad apie jį atsakovui nebuvo pranešta. Teismas pagal bylos duomenis skundžiamame sprendime pagrįstai nurodė, kad ir atsakovas neginčijo, jog ieškovas yra įrengęs skelbimų lentas, o pastarasis nurodė, kad apie susirinkimą buvo paskelbta būtent tokiu būdu. Susirinkimą laikyti neįvykusiu vien todėl, kad atsakovui susirinkimo dėl bendrijos steigimo ar jungtinės veiklos sutarties pasirašymo sušaukti nepavyksta ne vieną kartą, negalima. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas 2007-09-06 susirinkimo sprendimas atsakovui yra privalomas (CK 4.83 str. 4 d., 4.85 str.).

24Dėl kitų apelianto apeliacinio skundo argumentų. Apeliantas laiko, kad Statinio techninės priežiūros žurnalas buvo pildomas ne dėl namo ( - ). Kolegija sutinka, jog nurodant adresą ( - )., nėra pažymėtas namo numeris (II t., b.l. 19), tačiau tituliniame lape nurodytas kadastrinis Nr. 1997-4007-6011 pagal VĮ Registrų centro duomenis yra būtent ginčo namo ( - ) (I t., b.l. 25, 76 II t., 67, 92, 145). Apeliantas turi pastabų dėl Bendrojo naudojimo objektų aprašo, kurį ieškovas sudarė pagal nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos duomenis (II t., b.l. 38-40), tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų pasinaudojęs Pavyzdinių nuostatų 5.3 p. nuostata, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ginčyti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti iš naujo inventorizuoti turtą, apmokėdamas inventorizacijos išlaidas. Ieškovas ieškinį grindė atsakovui pateiktomis PVM sąskaitomis-faktūromis (I t., b.l. 35-49) už laikotarpį nuo 2008-01 mėn, todėl apelianto argumentai dėl sąskaitų už 2007-12 mėn. nėra ginčo dalyku ir kolegija šiuo aspektu plačiau nepasisako, o dėl ieškovo atliktų darbų, susijusių su pastato administravimu bei priežiūra, sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais ir jų nekartoja.

25Apibendrinat tai, kas nurodyta pirmiau, darytina išvada, kad Kauno miesto apylinkės teismas reikiamai ištyrė turinčias reikšmės bylai aplinkybes, tinkamai įvertino surinktus įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmestinas (CPK 263 str., 326 str.1d.1p.)

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

27Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. sprendimą palikti nekeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Būsto administravimo agentūra“ ieškiniu prašė priteisti... 3. Ieškovas nurodė, kad 2007-07-20 Kauno miesto savivaldybės administracijos... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 9 d. sprendimu ieškinį... 5. Teismas, iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatė, kad ieškovas... 6. Dėl aukščiau išvardintų motyvų teismas padarė išvadą, kad atsakovas... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas Valstybinė biudžetinė įstaiga Kauno maisto... 8. Nurodė, kad remiantis LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. Nutarimo Nr.603... 9. Dėl administravimo apimties apeliantas nurodo, kad jo pateiktos sutartys,... 10. Apeliantas nurodė, kad apie 2007-09-06 susirinkimą nebuvo informuotas, todėl... 11. Apeliantas taip pat nurodė, kad žurnale nėra nurodytas namo numeris,... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB “Būsto administravimo... 13. Dėl statinio techninės priežiūros žurnalo. Statinio techninės... 14. Dėl administratoriaus teikiamų sąskaitų. Ieškovas nurodė, kad jis... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo ginčas ar ieškovas UAB “Būsto... 19. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas 2007-06-20 raštu Nr. R2-311 kreipėsi... 20. Apeliantas laikosi nuomonės, kad administratorius nepradėjo vykdyti pareigų,... 21. Ieškovas, kaip administratorius veikia pagal Kauno miesto savivaldybės... 22. Apibendrinant, darytina išvada, kad 2007-08-09 aktas, be kita ko, kuriame yra... 23. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2007-09-06... 24. Dėl kitų apelianto apeliacinio skundo argumentų. Apeliantas laiko, kad... 25. Apibendrinat tai, kas nurodyta pirmiau, darytina išvada, kad Kauno miesto... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 27. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. sprendimą palikti...