Byla 2-81-904/2019
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2015 m. rugsėjo 30 d. privalomojo nurodymo Nr. PN-978 (16.51) panaikinimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant Neringai Dužinienei, dalyvaujant ieškovui A. G., atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei G. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo A. G. patikslintą ieškinį atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretieji asmenys L. S., V. Š., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2015 m. rugsėjo 30 d. privalomojo nurodymo Nr. PN-978 (16.51) panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas patikslintu (2017 m. lapkričio 29 d. priimtu) ieškiniu pareiškė reikalavimus: 1) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2015 m. rugsėjo 30 d. Privalomąjį nurodymą Nr. PN-978 (16.51); 2 ) priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė, kad atsakovė 2015 m. rugsėjo 30 d. jam surašė Privalomąjį nurodymą Nr. PN-978 (16.51), kuriuo nurodė nugriauti tarp sklypų, esančių ( - ) ir ( - ), valstybinėje žemėje esančią medinio ūkinio pastato dalį ir sutvarkyti statybvietę. Nurodyme konstatuota, kad tarp sklypų ( - ) ir ( - ), rekonstruojant I grupės nesudėtingos kategorijos ūkinį pastatą į II grupės nesudėtingos kategorijos pastatą, pastatyta pastato dalis (ilgis apie 8 m., plotis apie 3 m.,) yra valstybinėje žemėje, ant bendro naudojimo kelio. Ieškovas nurodė, kad ginčas kyla dėl to, jog atsakovė nepagrįstai teigia, kad mūrinis ūkinis pastatas ir medinis ūkinis pastatas yra vienas ir tas pats pastatas. Ieškovas nurodė, kad Klaipėdos teritorinis valstybinis inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuras 1963 metų situacijos plane pažymėjo visus kiemo teritorijoje, prie gyvenamojo namo, esančio ( - ) (dabar ( - )) esamus pastatus ir statinius ir kuriame buvo pažymėta, kad mūrinis ūkinis pastatas ir medinis ūkinis pastatas yra pažymėti atskirais indeksais. Nurodė, kad atsakovė klaidina teigdama, kad buvo atliekama mūrinio ūkinio pastato rekonstrukcija, kadangi priešingai nei teigia atsakovė, pastoto plotas 1963 metais, tiek 1994 metais, tiek dabar yra nepakitęs ir yra lygus 38 m²., be to, jau nurodytais metais šie statiniai buvo pastatyti. Ieškovas pažymėjo, kad privalomasis nurodymas turėjo būti surašytas statytojui, tačiau atsakovė vėliau teigdama nurodė, kad rekonstruotos ūkinio pastato dalies, esančios valstybinėje žemėje, naudotojas yra ieškovas. Nurodytas išvadas atsakovė daro be jas pagrindžiančių įrodymų, minėtas aplinkybes atsakovė grindžia tik tuo, jog pats ieškovas neneigia, jog naudojasi ginčo objekto dalimi – laiko malkas. Pažymėjo, kad atsakovė argumentai, kad atliekant tokio pastato remontą, jo naudotojas automatiškai tampa jo savininku vertintini kritiškai. Nurodė kad 2007 m. kovo 15 d. prikimo – pardavimo sutarties pagrindu ieškovas įgijo nuosavybę – žemės sklypo dalį ir butą gyvenamajame name, esančiam ( - ) (dabar ( - )), ( - ), ir priklausinius – 25/100 dalis pastato – ūkinio pastato, esančio ( - ) (dabar ( - )), ( - ), jokių kitų ūkinių pastatų, ar jų dalių ieškovas neįgijo. Nurodytas aplinkės patvirtina ir tai, kad buvo atlikta skaitmeninė topografinė nuotrauka, kurioje matosi, kad ginčo objektas – medinis ūkinis pastatas yra kaip atskiras pastatas nuo mūrinio ūkinio pastato. Nurodė, kad atsakovė ignoravo pateiktus duomenis – sklypo bendrasavininkės L. S., buvusių sklypo bei butų savininkų rašytinius paaiškinimus apie ginčo objektą ir nepertraukiamą jo egzistavimą visą laiką. Nurodė, kad atsakovė pripažįsta, kad pastato remontui, rekonstrukcijai ar statybai nereikalingi leidimai ar sutikimai, jie yra remontuojami, rekonstruojami ar statomi teisėtai naudojamoje žemėje. Nurodė, kad ne ginčo pastato dalis atsirado ant valstybinės žemės 1995 metais, o žemės sklypas, esantis ( - ) (dabar ( - )) buvo suformuotas taip, kad sklypo riba buvo nustatyta per ginčo pastato vidurį. Be to, nugriovus dalį (atsakovės reikalaujamą) pastato, likusi dalis neišliks, nes pastatų laikančios konstrukcijos yra bendros, be to, tokiu būdu bus pažeistos pastato savininko teisės į dalį pastato, kuri yra nuosavybės teise valdomame žemės sklype ir dėl kurio ginčo nėra. Atsakovės teiginiai, kad ginčo pastato savininkai yra tie patys ir tokiomis pat proporcinėmis dalimis, kaip ir kitas ūkinis pastatas – mūrinis ūkinis pastatas, nepagrįsti. Pažymėjo, kad visas ūkinis pastatas yra privačiame sklype ir negali būti ginčo objektu. Nurodė, kad nagrinėdamas ginčą dėl žemės sklypo padalinimo pagal projektą, kuriuo buvo projektuojamas patekimas į dalinimą sklypą nuo Marių gatvės per valstybinės žemės dalį, ant kuriuos stovi ½ dalis ginčo statinio, teismas konstatavo, kad kelio toje vietoje niekada nebuvo. Nurodė, kad dabar patikslinus sklypo ( - ), ribas ar kitaip teisėtai leidus naudotis žemės dalimi po medinio ūkinio pastato, nepatenkančio į sklypo ( - ), ribas, dalimi nebeliktų ginčo, o statinys buvo teisėtai stovintis, kaip stovėjo ir 1963 metais. Ieškovas patikslintu ieškiniu nurodė, kad atsakovė įpareigojo jį nugriauti dalį pastato, kuris jam nepriklauso, kurio jis nestatė ir kuriuo pusė yra ant svetimo, privataus sklypo.

5Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į patikslintą ieškinį nurodė, kad inspekcija pagrįstai surašė privalomąjį nurodymą, kadangi buvo nustatyti pažeidimai. Nurodė, kad abejonių byloje nėra, kad ginčo statiniu naudojasi ieškovas, kad jis investavo savo lėšas į remonto darbus. Mano, kad institucija pagrįstai konstatavo, kad ieškovas rekonstrukcijos darbus atliko savo naudai ir interesams, todėl jis pripažintas statytoju. Atsakovė nesutinka, kad pastatas pastatytas 1963 metais, kadangi byloje tokių duomenų nėra. Byloje pateikti nekilnojamojo turto išrašas patvirtinta, kad 1963 metais pastatyto pastato plotas – 38 m², šiuo metu rekonstruoto pastato plotas yra tris kartus didesnis.

6Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius pateikė atsiliepimą patikslintą ieškinį. Atsiliepime institucija nurodė, kad kyla abejonių ar atsakovė tinkamam asmeniui (statytojui) surašė privalomąjį nurodymą, kadangi atsakovės pateiktuose asmenų paaiškinimuose nuo 1995 metų sandėliukas prie ūkinio pastato tarp namų ( - ) ir ( - ) (dabar ( - )) jau buvo pastatytas, be to, nėra žinoma kada tiksliai statinys pastatytas.

7Tretieji asmenys L. S. ir V. Š. atsiliepimų į patikslintą ieškinį nepateikė.

8Teismo posėdžio metu ieškovas A. G. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad tarp pastatų yra laisva valstybinė žemė.

9Atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė G. P. posėdžiu prašė patikslintą ieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, kad inspekcija jokių naujų patikrinimų neatliko, todėl šiuo metu esančios situacijos nežino. Nurodė, kad dalis ūkinio pastato patenka į valstybinę žemę.

10Ieškinys (patikslintas) tenkintinas visiškai.

11Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos aplinkybės.

12Iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. privalomojo nurodymo Nr. PN-978 (16.51) nustatyta, kad ieškovui surašytas privalomasis nurodymas, kuriuo nustatyta, kad tarp sklypų ( - ) ir ( - ), rekonstruojant I grupės nesudėtingos kategorijos ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), į II grupės nesudėtingos kategorijos pastatų, pastatyta pastato dalis (ilgis apie 8 m., plotis apie 3 m.) yra valstybinėje žemėje, ant bendro naudojimo kelio“. Ieškovui nurodyta nugriauti neteisėtai tarp sklypų ( - ) ir ( - ), valstybinėje žemėje – ant bendro naudojimo kelio pastatytą ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalį (ilgis apie 8 m., plotis apie 3 m.) ir sutvarkyti statybvietę (I t., b. l. 9-10). Pateiktas žemės sklypo planas (situacijos planas) ( - ), patvirtinta, kad 1963 m. spalio 31 d. plane buvo pažymėtas ginčo pastatas, indeksu PJ¹m (I t., b. l. 13). Iš namų valdos žemės sklypo plano (savininkai V. S. ir V. Š.) nustatyta, kad 1994 metais, ginčo pastatas buvo pažymėtas sklypo plane, indeksu N (I t., b. l. 14). Pateikta uždarosios akcinės bendrovės „Inžineriniai tyrinėjimai“ Klaipėdos filialo 2008 m. atlikta ( - ), skaitmeninė topografinė nuotrauka, kurioje matyti pažymėtas ginčo pastatas, indeksu N, ir tvora (I t., b. l. 16).

13Iš prie atsakovės atsiliepimo į ieškinį (2015 m. gruodžio 30 d.) pateiktų duomenų nustatyta, kad 2015 m. gegužės 4 d. uždaroji akcinė bendrovė „Rodena“ pateikė atsakovei skundą dėl ant bendro naudojimo kelio pastatyto statinio, kuriame prašė apginti valstybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Rodena“ pažeistas teises bei teisėtus interesus – imtis veiksmų dėl A. G., L. S. ir V. Š. savavališkai pastatyto statinio ant valstybei priklausančio bendro naudojimo kelio adresu ( - ) (pateikta elektroninių ryšių priemonėmis).

142014 m. birželio 12 d. Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą, kuriame nurodė, jog ji patikrino bendro naudojimo kelią tarp sklypų ( - ) ir ( - ), ir nustatė, kad tarp sklypų ( - ) ir ( - ), rekonstruojant I grupės nesudėtingos kategorijos ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), į II grupės nesudėtingos kategorijos pastatą, pastatyta pastato dalis (ilgis apie 8 m. plotis apie 3 m) yra valstybinėje žemėje, ant bendro naudojimo kelio“ (pateikta elektroninių ryšių priemonėmis).

152015 m. liepos 27 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius surašė statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktą (kontrolinį klausimyną) Nr. SDA-1386, kuriame nurodė duomenis apie statytoją, t. y. ieškovą. Nurodyta, kad tarp sklypų ( - ) ir ( - ) yra valstybinė žemė – pravažiavimas (pateikta elektroninių ryšių priemonėmis).

16Iš Valstybės įmonės Registrų centro pranešimo apie nekilnojamojo turto registro duomenis nustatyta, kad žemės sklypas, adresu ( - ), yra registruotas L. S. ir V. Š. nuosavybės teise, o žemės sklypas adresu ( - ), yra registruotas ieškovo ir uždarosios akcinės bendrovės „Rodena“ nuosavybės teise (pateikta elektroninių ryšių priemonėmis).

17Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis pastatas – ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso ½ dalis L. S. ir po 25/100 dalis ieškovui ir V. Š., ūkinio pastato statybos metai – 1963 m., užstatytas plotas – 38 m² (pateikta elektroninių ryšių priemonėmis).

18Iš L. S. rašyto paaiškinimo Nacionalinei žemės tarnybai dėl sandėliuko/malkinės prie ūkinio pastato nustatyta, jog ji nuo 1982 m. gyvena ( - ) (anksčiau ( - )) ( - ). 1994 m. uždaroji akcinė bendrovė „Inžineriniais tyrinėjimai“ parengė „Namų valdos žemės sklypo ribų planą“, kuriame pažymėjo ir kieme jau esančius pastatus bei kitus kiemo statinius. Šiame plane ginčo pastatas jau 1994 m. balandžio 13 d. jau buvo pažymėtas plane. Žemės sklypas prie gyvenamojo namo su jame esančiais pastatais ir kitais statiniais buvo formuojamas 1995 metais, t. y. jau po to, kai ir kiti kiemo statiniai buvo pastatyti ir užfiksuoti 1994 m. plane. Iš pateiktų ankstesnių gyventojų gyvenusių ( - ), paaiškinimų nustatyta, kad ginčo malkinė prie ūkinio pastato buvo pastatyta iki 2007 m., kada ji buvo pastatytas jie paaiškinti tiksliai negali (pateikta elektroninių ryšių priemonėmis).

19Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus dėl Klaipėdos rajono Priekulės seniūnijos Stragnų kadastro vietovėje privažiavimo kelių prie privačių žemės sklypų projektavimo 2016 m. vasario 29 d. susirinkimo protokolo Nr.12PRT -18-(14.12.6) nustatyta, kad darbotvarkėje buvo svarstytas ieškovo prašymas dėl 2007 m. parengtame formavimo pertvarkymo projekte numatyto privažiavimo tarp sklypų, esančių ( - ), ir ( - ), bei sklype kadastro Nr. ( - ) panaikinimo ir nutarta: panaikinti ankstesniuose projektuose pažymėtą pravažiavimą tarp sklypų, esančių ( - ), ir ( - ), šį tarpą palikti kaip laisvos valstybinės fondo žemės sklypą (I t., b. l. 47).

202017 m. sausio 9 d. teismo posėdžio metu liudytoja R. P. paaiškino, kad ji atliko faktinių aplinkybių tyrimą ir nustatė pastato rekonstravimą. Ieškovas jai nurodė, jog jis atliko remontą, pastato savininkai yra jis, V. Š. ir L. S.. Remonto atlikimo data nebuvo nustatyta, pretenzijų dėl tyrimo jai ieškovas nenurodė. Ji visus tuos planus tada matė, tačiau vadovavosi Registrų centro pateiktais duomenimis. Patikrinimo metu jai ieškovas nurodė, kad keitė stogą ir sienas. Registrų centre yra registruotas tik tas sublokuotas didesnis statinys, o ginčo pastato nėra įregistruota. Paaiškino, kad tyrimas buvo atliktas pagal uždarosios akcinės bendrovės „Rodena“ skundą, kuriame buvo nurodyta, kad tą statinį rekonstravo ieškovas ir jis pats tai pripažino tyrimo metu, o ginčijamą statinio dalį įmanoma nugriauti nepažeidžiant kito statinio stabilumo.

21Klaipėdos rajono apylinkės teismas (dabar Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai) 2017 m. sausio 27 d. byloje priėmė sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį tenkinti visiškai: panaikino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. Privalomąjį nurodymą Nr.PN-978 (16.51) ir priteisė iš atsakovės 41 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) ieškovui (I t., b. l. 128-133).

22Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. gegužės 25 d. nutartimi Klaipėdos rajono apylinkės teismas (dabar Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai) 2017 m. sausio 27 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (I t., b. l. 151-156).

23Iš prie patikslino ieškinio priedų nustatyta, kad ginčo objektas buvo pažymėtas indeksu PJ¹m situacijos plane ( - ) 1963 m. (II t., b. l. 2), 1994 m. namų valdos žemės sklypo ribų plane indeksu N. ( - ) pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu ieškovas įsigijo butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), daikto priklausinį iš kito registro – 25/100 dalis pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

24Iš ieškovo 2015 m. birželio 24 d. teikto paaiškinimo atsakovei nustatyta, kad prie ūkinio pastato stovėjo medinis sandėliukas, kuris buvo sunykęs ir nenaudojamas. Kaimynas pasiūlė jam suremontuoti sandėliuką ir juo naudotis per pusę, 2007 metais sandėliukas suremontuotas, kiemo tvora perkelta pagal sklypo ribą, tokiu būdu dalis sandėliuko atsirado ( - ) sklypo ribose, dalis už jos ribų (II t., b. l. 58).

25Pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrių dėl leidimo naudotis valstybinės žemės dalimi, kuri yra įsiterpusi tarp ( - ), ir ( - ), sklypų. Pateiktas institucijos atsakymas, iš kuriuo nustatyta, kad nėra galimybės suteikti leidimą naudotis laisvos valstybinės žemės sklypu, tačiau yra galimybė jį privatizuoti (II t., b. l. 86-87, 92-94).

26Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (toliau – TPSVPĮ) (2013 m. liepos 2 d. įstatymo redakcija, galiojusi privalomojo nurodymo surašymo metu) apibrėžė kad privalomasis nurodymas tai atskiru teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą ar statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos nustatytos formos administraciniu aktu teikiamas arba šio Įstatymo nustatytais atvejais kitame administraciniame akte įrašytas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą ar statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos ar pareigūno įpareigojimas viešojo administravimo subjektui, kitam juridiniam asmeniui ar jo padaliniui, kitai juridinio asmens statuso neturinčiai organizacijai ar jos padaliniui, fiziniam asmeniui per nustatytą terminą pateikti dokumentus, informaciją, pašalinti teritorijų planavimą ar statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, panaikinti ar pakeisti neteisėtai priimtą administracinį sprendimą, atlikti kitus šiame įstatyme nurodytus veiksmus (TPSVPĮ 2 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju atsakovė ieškovui privalomąjį nurodymą surašė vadovaudamasi TPSVPĮ 11 straipsnio 6 dalimi, t. y. ieškovui privalomasis nurodymas buvo surašytas, kadangi atsakovė sutikimo rekonstruoti ar statyti naują statinį valstybinėje žemėje, bet kuriam iš ūkinį pastatą bendrosios dalinės nuosavybės teise valdančiam ieškovui, L. S. ar V. Š. nedavė, todėl ieškovui, kaip statytojui (atsakovės teigimu kaip naudos gavėjui), buvo surašytas privalomas nurodymas – nugriauti neteisėtai valstybinėje žemėje (ant bendro naudojimo kelio) pastatytą ūkinio pastato dalį.

27Šiuo atveju ieškovas teigia, kad ginčo objektas buvo pastatytas jau 1963 metais, jis visada ten buvo, be to, jis nėra nei statinio savininkas, nei statytojas.

28Atsakovė su tokia ieškovo pozicija nesutinka ir teigia, kad ginčo statiniu naudojasi ieškovas, jis investavo savo lėšas į remonto darbus, t. y. rekonstrukcijos darbus ieškovas atliko savo naudai ir interesams, todėl jis laikytinas statytoju. Be to, atsakovė nesutinka ir su tuo, jog pastatas pastatytas 1963 metais, kadangi 1963 metais pastatyto pastato plotas – 38 m², šiuo metu rekonstruoto pastato plotas yra tris kartus didesnis.

29Byloje nustatyta, kad ginčo pastatas pateiktuose sklypo planuose buvo pažymėtas 1963 m. spalio 31 d., ginčo pastatas buvo nurodytas ir 1994 metais atliekant namų valdos žemės sklypo ribų planą bei 2008 metais uždarosios akcinės bendrovės „Inžineriniai tyrinėjimai“ atliekant skaitmeninę topografinę nuotrauką, o žemės sklypas, esantis ( - ) prie gyvenamojo namo buvo formuojamas 1995 metais (po to kai pastatas buvo pastatytas). Ieškovas 2007 m. kovo 15 d. pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu įsigijo butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), daikto priklausinį iš kito registro – 25/100 dalis pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Įvertinus nurodytas aplinkybes bei atsižvelgiant į buvusių ir esamų savininkų rašytinius paaiškinimus pateiktus byloje, kuriuose teigiama, kad ginčo objektas buvo pastatytas iki 2007 metų, konstatuoti, kad ieškovas nuosavybę įgijęs tik ( - ) yra ginčo objekto (ūkinio pastato –medinio ūkinio pastato), kuris pastatytas iki 2007 metų savininkas nėra pagrindo.

30Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008).

31TPSVPĮ 11 straipsnio 6 dalims numato, kad užbaigus statybos patikrinimą, surašomas statybos patikrinimo aktas. Statybos patikrinimo aktą pasirašo patikrinime dalyvavę šio straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys. Jeigu statybos patikrinimo metu nustatoma teisės aktų ar statinio projekto sprendinių (išskyrus šio straipsnio 10 dalyje nurodytus atvejus) pažeidimų, Inspekcijos pareigūnas surašo privalomąjį nurodymą statytojui. Teismas įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, išklausęs proceso dalyvių paaiškinimų, daro išvadą, kad ieškovas įrodė, kad jis negalėjo būti ir nėra ginčo objekto statytojas, todėl atsakovė surašydama jam, kaip ginčo objekto statytojui, privalomąjį nurodymą, pažeidė įstatymo nuostatas. Įvertinus išdėstytą, ieškovo patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai – atsakovės ieškovui 2015 m. rugsėjo 30 d. surašytas privalomasis nurodymas Nr. PN-978 (16.51) naikintinas.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų.

33Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Iš prie ieškinio pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 41 Eur žyminis mokestis. Visiškai tenkinus ieškovo patikslintą ieškinį, šios ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos jam iš atsakovės.

34Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 260 straipsniais, teismas

Nutarė

35ieškinį tenkinti visiškai.

36Panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. Privalomąjį nurodymą Nr. PN-978 (16.51).

37Priteisti iš atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas 288600210, Vienuolio g.8, Vilnius 41 Eur (keturiasdešimt vieną Eur) bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) ieškovui A. G., asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ).

38Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo A. G.... 3. Teismas... 4. ieškovas patikslintu (2017 m. lapkričio 29 d. priimtu) ieškiniu pareiškė... 5. Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 6. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 7. Tretieji asmenys L. S. ir V. Š. atsiliepimų į patikslintą ieškinį... 8. Teismo posėdžio metu ieškovas A. G. ieškinį palaikė, prašė jį... 9. Atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 10. Ieškinys (patikslintas) tenkintinas visiškai.... 11. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos... 12. Iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 13. Iš prie atsakovės atsiliepimo į ieškinį (2015 m. gruodžio 30 d.)... 14. 2014 m. birželio 12 d. Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 15. 2015 m. liepos 27 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 16. Iš Valstybės įmonės Registrų centro pranešimo apie nekilnojamojo turto... 17. Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis pastatas – ūkinis pastatas,... 18. Iš L. S. rašyto paaiškinimo Nacionalinei žemės tarnybai dėl... 19. Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos... 20. 2017 m. sausio 9 d. teismo posėdžio metu liudytoja R. P. paaiškino, kad ji... 21. Klaipėdos rajono apylinkės teismas (dabar Klaipėdos apylinkės teismo... 22. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. gegužės 25 d. nutartimi Klaipėdos... 23. Iš prie patikslino ieškinio priedų nustatyta, kad ginčo objektas buvo... 24. Iš ieškovo 2015 m. birželio 24 d. teikto paaiškinimo atsakovei nustatyta,... 25. Pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas kreipėsi į Nacionalinės žemės... 26. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 27. Šiuo atveju ieškovas teigia, kad ginčo objektas buvo pastatytas jau 1963... 28. Atsakovė su tokia ieškovo pozicija nesutinka ir teigia, kad ginčo statiniu... 29. Byloje nustatyta, kad ginčo pastatas pateiktuose sklypo planuose buvo... 30. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas... 31. TPSVPĮ 11 straipsnio 6 dalims numato, kad užbaigus statybos patikrinimą,... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 33. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 34. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 35. ieškinį tenkinti visiškai.... 36. Panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 37. Priteisti iš atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 38. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...