Byla e2-42941-541/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „CRAMO“ ieškinį atsakovui E. Č. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 170,29 Eur skolos, 3,81 Eur delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2016 m. birželio 30 d. atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl nuomos sutarties pagal ieškovo įmonės direktoriaus 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 16V-3 patvirtintomis Bendrosiomis įrangos nuomos sąlygomis, sudarymo. Ieškovas akceptavo nuomos sutartį ir perdavė atsakovo pageidautą išsinuomotą įrangą bei prekes, ką patvirtina šalių pasirašytas perdavimo aktas, tačiau atsakovas nėra atsiskaitęs pagal jam išrašytas PVM sąskaitas-faktūras bendrai 170,29 Eur sumai. Ieškovas taip pat už prievolės pažeidimą paskaičiavo atsakovui 0,06 proc. delspinigius pagal sutartį, t. y. 3,81 Eur.

3Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka - asmeniškai. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, ieškovo prašymu, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2016 m. birželio 30 d. prašymu atsakovas E. Č. kreipėsi į ieškovą dėl nuomos sutarties pagal ieškovo įmonės direktoriaus 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 16V-3 patvirtintomis Bendrosiomis įrangos nuomos sąlygomis, sudarymo, įsipareigodamas už jam išnuomotą statybinę įrangą bei suteiktas paslaugas atsiskaityti avansu arba ne vėliau nei sąskaitos už paslaugas išrašymo dieną. Perdavimo aktas Nr. 700017872 patvirtina, kad sutarties pagrindu ieškovas perdavė atsakovui nurodytą statybinę įrangą. 2016 m. liepos 15 d. ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą Serija CRA Nr. 77011115, 212,91 Eur sumai, 2016 m. liepos 31 d. ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą Serija CRA Nr. 77012761, 78,69 Eur sumai ir 2016 m. rugpjūčio 15 d. - PVM sąskaitą-faktūrą Serija CRA Nr. 77014412, 78,69 Eur sumai. Taip pat 2016 m. rugpjūčio 24 d. atsakovui buvo pateikta pretenzija dėl įsiskolinimo likvidavimo, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas su ieškovu pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras atsiskaitė.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.189 straipsnio 1 dalis nustato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Pareiga nuomininkui laiku mokėti nuomos mokestį numatyta ir CK 6.487 straipsnio 1 dalyje. Atsakovo prievolės įvykdymo terminai yra suėję, todėl atsižvelgiant į išdėstytų aplinkybių visumą ir į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neginčijo ieškovo reikalavimų, byloje nėra duomenų, jog atsakovas visiškai atsiskaitė su ieškovu, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 170,29 Eur skolą pripažintinas pagrįstu, todėl tenkintinas (CK 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.477 straipsnis, 6.487 straipsnis).

8CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Nuomos sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1. punktas numato, kad jeigu klientas laiku neatlieka kokių nors mokėjimų, jis už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną bendrovei moka 0,06 proc. baudą nuo laiku nesumokėtos sumos, todėl ieškovo reikalavimas iš atsakovo priteisti paskaičiuotus 3,81 Eur delspinigius yra pagrįstas ir tenkintinas.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (174,10 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. spalio 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis bei 105,13 Eur teisinės pagalbos išlaidų, iš viso 120,13 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

12Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis ir CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 96, 98 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

13tenkinti ieškinį.

14Priteisti iš atsakovo E. Č., a. k. ( - ), 170,29 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt eurų 29 ct) skolos, 3,81 Eur (tris eurus 81 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos 174,10 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. spalio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 120,13 Eur (vieną šimtą dvidešimt eurų 13 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „CRAMO“, į. k. 300031995, naudai.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai