Byla 2-1356/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (kreditoriaus) akcinės bendrovės SEB banko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 25 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, sustabdant atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „ANIS LMK“ turto pardavimą varžytinėse, tarp kreditoriaus Dextron Universal Limited, pareiškėjo akcinės bendrovės „Baltic Research“ ir kreditoriaus akcinės bendrovės SEB banko kilus ginčui dėl bankroto administratoriaus veiksmų teisėtumo, parduodant atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „ANIS LMK“ turtą.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl bankrutavusios įmonės turto pardavimo procedūrų sustabdymo pagrįstumo, pritaikant laikinąsias apsaugos priemones.

6Pareiškėjas (kreditorius) Dextron Universal Limited pateikė skundą, prašydamas įpareigoti atsakovo B UAB „ANIS LMK“ turto varžytynes vykdantį bankroto administratorių UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ atšaukti 2013 m. vasario 26 d. varžytynes ir skelbti jas iš naujo. Pareiškėjas nurodė, jog varžytynės vykdomos, pažeidžiant 2012 m. balandžio 6 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo nutarta parduoti metalo konstrukcijų gamybos cechą, unikalus. Nr. 4400-1557-1325, žemės sklypo dalies, unikalus. Nr. 2101-0034-0023, subnuomos teisę ir AB SEB banko lizingui priklausančią įrangą bei mechanizmus, sumontuotus metalo konstrukcijos gamybos ceche; nustatant pirmose varžytynėse pradinę turto pardavimo kainą – 4 482 740 Lt, o nepardavus turto pirmosiose varžytynėse, skelbti antrąsias varžytynes, nustatant turto pardavimo kainą 2 859 720 Lt. Varžytynės vykdomos paskelbus klaidinančią informaciją, nes nebuvo nurodyta apie įrangos pardavimą. Be to, būtent dėl šios aplinkybės galėjo neįvykti 2013 m. vasario 15 d. surengtos pirmosios varžytinės.

7Pareiškėjas AB „Baltic Research“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti neteisėtais atsakovo B UAB „ANIS LMK“ bankroto administratoriaus veiksmus viešose varžytynėse, parduodant trečiojo asmens lizingo įmonės turtą – mechanizmus.

8Pareiškėjai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti atsakovo B UAB „ANIS LMK“ turto antrąsias varžytynes, vyksiančias 2013 m. vasario 26 d. 11.00 val.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. vasario 25 d. nutartimi pareiškėjų (kreditorių) Dextron Universal Limited bei AB „Baltic Research“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino ir uždraudė vykdyti atsakovo B UAB „ANIS LMK“ turto antrąsias varžytynes, vyksiančias 2013 m. vasario 26 d. 11.00 val. Teismas nutarties motyvuojamoje dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo nurodė, kad pareiškėjai tikėtinai pagrindė reikalavimą, kadangi pareiškėjai suformulavo skundo pagrindą, dalyką bei pateikė jo reikalavimus tikėtinai pagrindžiančius įrodymus. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad antrosiose varžytynėse pardavimo kaina sumažinta 1 623 020 Lt, dėl ko pripažinus pareiškėjų reikalavimą pagrįstu, tokių varžytinių vykdymas sukels žalą ne tik kreditoriams, bet ir bankrutavusiai bendrovei.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

12Pareiškėjas (kreditorius) AB SEB bankas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 25 d. nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo ir atmesti pareiškėjų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškėjas teigia, kad atsakovo turto pardavimo kainos ir tvarka yra patvirtinti atsakovo kreditorių 2012 m. balandžio 6 d. susirinkimo nutarimu Nr. 2., kurio teisėtumas ir pagrįstumas buvo patvirtintas Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartimi. Dėl šios priežasties vertinant preliminariai pareiškėjų reikalavimus, jie laikytini nepagrįstais.

13Atsakovo B UAB „Anis LMK“ bankroto administratorius UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad kreditorių susirinkime priimtas nutarimas pardavinėti lizingo įmonei priklausantį turtą prieštarauja bankrutuojančios įmonės turto pardavimui iš varžytinių tvarkos aprašui, nes jis reglamentuoja tik bankrutuojančių įmonių turto pardavimo iš varžytinių tvarką.

14Trečiasis asmuo (kreditorius) VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį tenkinti. Nurodo iš esmės tokius pačius argumentus kaip ir pareiškėjas (kreditorius) AB SEB bankas atskirajame skunde.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkinamas.

17Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus Įmonių bankroto įstatymo nustatytas išimtis. Vadinasi, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto byloje, vadovaujamasi CPK nuostatomis, reglamentuojančiomis klausimų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, nagrinėjimą (CPK 1 str. 1 d.).

18CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad prieš sprendžiant, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas kiekvienu atveju turi preliminariai (prima facie) įvertinti ieškinio (pareiškimo ar skundo bankroto byloje) reikalavimų pagrįstumą (CPK 1 str. 1 d.). Ieškinio (pareiškimo ar skundo bankroto byloje) pagrįstumo preliminarus (prima facie) įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio (pareiškimo ar skundo bankroto byloje) reikalavimo bei ieškinio (pareiškimo ar skundo bankroto byloje) faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio ar kitų objektyviai egzistuojančių aplinkybių akivaizdžiai mato, jog ieškinys (pareiškimas ar skundas bankroto byloje) yra netenkintinas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-341/2013, 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1265/2012 ir pan.).

19Nagrinėjamu atveju bankrutavusios įmonės kreditorius Dextron Universal Limited kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas atšaukti bankrutavusios įmonės turto pardavimo 2013 m. vasario 26 d. varžytynes ir skelbti jas iš naujo. Vienintelis kreditoriaus argumentas yra tas, kad skelbime apie varžytines nebuvo nurodyta, jog kartu su bankrutavusios įmonės turtu yra parduodamas ir trečiojo asmens lizingo davėjo turtas – įranga kaip buvo nutarta atsakovo kreditorių susirinkime, įvykusiame 2012 m. balandžio 6 d. Tuo tarpu jokių konkrečių argumentų kaip ir kokiu būdu dėl tokio netinkamai suformuluoto pranešimo buvo pažeistos bankrutavusios įmonės ar kreditorių teisės pareiškėjas nenurodė. Pažymėtina, kad iš byloje esančio pranešimo apie varžytines matyti, kad jame nurodyta apie pastato – metalo konstrukcijų gamybos cecho su mechanizmais bei subnuomos teisės į žemės sklypą pardavimą (b.l. 10, t. 2). Atsižvelgiant į tai, kad žodžiai „mechanizmai“ ir „įranga“ pagal savo bendrinę reikšmę yra sinonimai (http://www.lkz.lt/startas.htm) bei įvertinus tai, kad kitas pareiškėjas AB „Baltic Research“ savo ieškinyje teigė, jog atsakovo bankroto administratorius jam nurodė, jog atsakovo turtas yra pardavinėjamas kartu su trečiojo asmens lizingo davėjo turtu (b.l. 15, t.2), darytina išvada, kad paties pareiškėjo (kreditoriaus) Dextron Universal Limited pateiktas įrodymas (pranešimas apie varžytines) patvirtinta, jog atsakovo bankroto administratorius buvo paskelbęs apie atsakovui priklausančio pastato pardavimą varžytinėse kartu su visais mechanizmais, kurie priklausė tiek atsakovui, tiek ir lizingo davėjui, kaip ir buvo nutarta atsakovo kreditorių susirinkime, įvykusiame 2012 m. balandžio 6 d. (b.l. 15-19, t. 1). Atsižvelgiant į išdėstyta, laikytini pagrįstais apelianto (kreditoriaus) AB SEB banko atskirojo skundo argumentai, jog pareiškėjo (kreditoriaus) Dextron Universal Limited nurodytas skundo faktinis pagrindas yra prima facie nepagrįstas, dėl ko nėra pagrindo užtikrinti pareiškėjo skundo reikalavimo būsimo įvykdymo, taikant laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 str., 144 str. 1 d., 178 str., Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d.).

20Kaip matyti iš byloje esančio pareiškėjo AB „Baltic Research“ ieškinio reikalavimo ir faktinio pagrindo, pareiškėjas prašo pripažinti neteisėtais atsakovo bankroto administratoriaus veiksmus, parduodant bankrutavusios įmonės bei lizingo davėjo turtą varžytinėse (b.l. 15, t. 2). Vienintelis pareiškėjo argumentas yra tas, kad lizingo davėjo turtas neteisėtai parduodamas pagal LR Vyriausybės 2011 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintą bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašą. Visų pirma pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. spalio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-485 yra konstatavęs, jog neteisėtų veiksmų pripažinimas - tai civilinės atsakomybės (sutartinės ir deliktinės), kaip vieno iš pažeistos teisės gynimo būdų, sudėties elementas. Vien jo konstatavimas, nenurodant kitų elementų ir neprašant sutartinės ar deliktinės civilinės atsakomybės, nepašalina teisės pažeidimo bei savaime nesukuria materialinio teisinio rezultato. Vadinasi, nagrinėjamu atveju pareiškėjo AB „Baltic Research“ ieškinio reikalavimo dėl bankroto administratoriaus veiksmų pripažinimo neteisėtais būsimas įvykdymas negali būti užtikrinimas, nes tokio pobūdžio reikalavimas nėra laikomas vienu iš įstatymo leidėjo leistinų pažeistų civilinių teisių gynimo būdų (CK 1.138 str.). Be to, ieškovas nenurodė jokių konkrečių argumentų kaip ir kokiu būdu buvo pažeistos jo kaip potencialaus pirkėjo teisės dėl to, kad trečiasis asmuo – lizingo davėjas, kuris šiuo atveju veikia kaip privatus juridinis asmuo, siekia realizuoti jam priklausantį turtą tiesiogiai įstatymo leidėjo neuždraustu būdu, tai yra pagal tokias taisykles, kurios taikomos bankrutuojančios įmonės turto realizavimui. Todėl tiek pareiškėjo ieškinio reikalavimas, tiek faktinis pagrindas laikytini prima facie nepagrįstais, dėl ko laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pareiškėjo ieškinio reikalavimo įvykdymui užtikrinti nėra tikslingas (CPK 12 str., 144 str. 1 d., 178 str., Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d.). Atsižvelgiant į išdėstyta, laikytini pagrįstais apelianto (kreditoriaus) AB SEB banko atskirojo skundo argumentai, jog pareiškėjo AB „Baltic Research“ ieškinys yra prima facie nepagrįstas, dėl ko nėra pagrindo taikyti šio pareiškėjo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 12 str., 144 str. 1 d., 178 str., Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d.).

21Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK nuostatas, reglamentuojančias teismo prerogatyvą preliminariai (prima facie) įvertinti ieškinio ar skundo bankroto byloje reikalavimo pagrįstumą, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, dėl ko nepagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, sustabdant bankrutavusios įmonės turto pardavimą varžytinėse. Dėl šios priežasties apelianto (kreditoriaus) AB SEB banko atskirasis skundas tenkinamas, skundžiama Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 25 d. nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo naikinama ir klausimas šioje dalyje išsprendžiamas iš esmės – pareiškėjo (kreditoriaus) Dextron Universal Limited ir pareiškėjo AB „Baltic Research“ prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinamas (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 25 d. nutartį pakeisti.

24Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 25 d. nutarties dalį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

25Pareiškėjo (kreditoriaus) Dextron Universal Limited ir pareiškėjo akcinės bendrovės „Baltic Research“ prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl bankrutavusios įmonės turto pardavimo procedūrų... 6. Pareiškėjas (kreditorius) Dextron Universal Limited pateikė skundą,... 7. Pareiškėjas AB „Baltic Research“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo... 8. Pareiškėjai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. vasario 25 d. nutartimi pareiškėjų... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 12. Pareiškėjas (kreditorius) AB SEB bankas pateikė atskirąjį skundą,... 13. Atsakovo B UAB „Anis LMK“ bankroto administratorius UAB „Pajūrio... 14. Trečiasis asmuo (kreditorius) VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė atsiliepimą... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkinamas.... 17. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 19. Nagrinėjamu atveju bankrutavusios įmonės kreditorius Dextron Universal... 20. Kaip matyti iš byloje esančio pareiškėjo AB „Baltic Research“ ieškinio... 21. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 25 d. nutartį pakeisti.... 24. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. vasario 25 d. nutarties dalį,... 25. Pareiškėjo (kreditoriaus) Dextron Universal Limited ir pareiškėjo akcinės...