Byla 2A-1289-653/2013
Dėl nuostolių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jelenos Šiškinos (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rūtos Burdulienės, Algirdo Auruškevičiaus, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Tovlanta“ apeliacinį skundą dėl 2012-07-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Toris“ ieškinį atsakovui UAB „Tovlanta“ dėl nuostolių priteisimo

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas ieškinyje prašė priteiti iš atsakovo 6153 Lt nuostolius, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2011-08-22 ieškovas su atsakovu sudarė prekių pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2011/183u, pagal kurią atsakovas įsipareigojo per 4-5 savaites nuo avanso gavimo dienos perduoti ieškovui prekes (langus) pagal su ieškovu suderintą užsakymą, o ieškovas – sumokėti už prekes sutartyje nustatytais terminais. Nurodo, kad užsakymas su atsakovu buvo suderintas

62011-08-17, o avansas, 50 proc. prekės kainos, buvo sumokėtas 2011-08-22. Prekės turėjo būti pagamintos iki 2011-09-26. Ieškovas nurodo, kad atsakovas prekes pristatė tik 2011-10-13,

7t.y. pavėlavo 17 dienų, be to, pristačius langus, ieškovas iš karto nurodė atsakovui, kad langai neatitinka užsakymu suderintų sąlygų, tačiau atsižvelgiant į tai, jog jau buvo atlikta pastato dalinė apdaila, buvo sutarta, jog laikinai – iki ieškovas turės galimybę įstatyti tinkamus langus - nekokybiški atsakovo langai bus įstatyti. Užsakyme buvo nurodyta, kad langai turi būti analogiški tiek išmatavimais, tiek konstrukcija, tiek spalva langams, esantiems tame objekte, buvo parodyti konkretūs pavyzdžiai, tačiau pagaminti ir pristatyti langai neatitinka asortimentui keltų reikalavimų ir yra nekokybiški. Nurodė, kad dėl minėtų neatitikimų ir trūkumų ieškovas negali priimti atsakovo pagamintų langų. Paaiškino, kad radiatoriai pagal statybų techninius reikalavimus turi būti įrengti tada, kai jau pastatytos palangės, todėl dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo ieškovas patirs papildomus nuostolius, t.y. ieškovui teks nuimti ir iš naujo pakabinti radiatorius, įstačius tinkamos kokybės langus. Nurodė, kad 2011-09-02 tarp šalių buvo suderintas kitas užsakymas Nr. 2011/203.

82011-09-05 ieškovo pavedimu trečiasis asmuo UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ sumokėjo atsakovui 3889 Lt pagal minėtą užsakymą. Atsakovas įsipareigojo prekes pagaminti iki 2011-10-10. 2011-10-13 atsakovui pristačius netinkamos kokybės langus pagal pirmąjį užsakymą, ieškovas suprato, kad antrasis užsakymas taip pat bus nekokybiškas, todėl ieškovas žodžiu nurodė, jog atsisako antrojo užsakymo ir paprašė grąžinti sumokėtus pinigus. Atsakovas iki šiol pinigų negrąžino, prekių taip pat nepristatė. Ieškovo vertinimu, pagamintų langų neatitikimas bei langų pagal antrąjį užsakymą nepagaminimas, vertintinas kaip esminis sutarties pažeidimas, todėl atsižvelgiant į tai, jog ieškovas sumokėjo atsakovui 6153 Lt, o atsakovas pagamino netinkamos kokybės langus, ši suma laikytina tiesioginiais nuostoliais.

9Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2011-08-10 elektroniniu paštu gavo ieškovo pasiūlymą pagaminti tris medinius langus ir vienas medines duris. Kartu su pasiūlymu buvo gautas ieškovo pageidaujamų langų aprašymas. Paaiškino, kad ieškovo pateiktame pasiūlyme nebuvo įsakmiai nurodyta, kokia spalva pagaminti langai turi būti nudažyti. Atsakovas pripažįsta, kad langai buvo pagaminti pavėluotai. Nurodė, kad pristačius langus, ieškovo atstovai į atsakovo atstovų paaiškinimus, jog ieškovas pats konkrečiai nenurodė kokiomis spalvomis langai turėjo būti nudažyti, nereagavo. Atsakovas pasiūlė ieškovo atstovams nemontuoti langus, juos ištaisyti pagal ieškovo pateiktus reikalavimus, tačiau ieškovo atstovai pareikalavo įstatyti langus. Atsakovo vertinimu, tokie ieškovo veiksmai prieštaravo ekonomiškumo principui, nes įstatyti langai neteko prekinės išvaizdos ir vertės. Pažymėjo, jog ieškovas nei pretenzijoje, nei ieškinyje konkrečiai nenurodė langų nekokybiškumo požymių. Paaiškino, kad langai pagaminti pagal su ieškovu suderintus brėžinius ir yra kokybiški. Nurodė, kad 2011-09-02 ieškovui buvo išsiustas langų ir durų kainos paskaičiavimas, tačiau ieškovas nepareiškė valios sudaryti sutartį. Paaiškino, kad užsakymą Nr. 2011/203 apmokėjo trečiasis asmuo, todėl iki 2011-11-14 UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ rašto Nr. 52, atsakovas nežinojo kas konkrečiai yra užsakytų prekių gavėjas. Nurodė, kad minėtas užsakymas yra pilnai įvykdytas ir gali būti pateiktas ieškovui bet kuriuo metu.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

112012-07-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismas sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti: priteisti iš atsakovo UAB „Tovlanta, ieškovo UAB „Toris“ naudai 6153,00 Lt bei 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (6153,00 Lt), skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2011-11-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2416,94 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Teismas nustatė, kad 2011-08-22 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 2011/183u (toliau – Sutartis). Šalys pasirašė užsakymą Nr. 2011/183u ir užsakymą Nr. 2011/203. Ieškovas sumokėjo atsakovui 2264,00 Lt avanso. Pagal užsakymą Nr.2011/203 sumokėta 3880,00 Lt. 2011-09-27 ieškovas išsiuntė atsakovui pretenziją dėl langų pagaminimo uždelsimo. 2011-10-17 ieškovas išsiuntė atsakovui pretenziją dėl langų užsakymo neatitikimo ir pagaminimo uždelsimo. 2011-11-02 ieškovas pranešimu nutraukė Sutartį.

13Teismas, įvertinęs ieškovo ir atsakovo sudarytos Sutarties sąlygas, jos esmę bei tikslą, laikė, kad Sutartis, nepaisant jos pavadinimo (prekių pirkimo – pardavimo sutartis), yra rangos sutartis, kadangi būtent rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis).

14Šalys skirtingai aiškina šalių susitarimą dėl langų, t.y. langų išorės ir vidaus spalvos bei išmatavimų. Teismas nustatė, kad šalys sudarydamos Sutartį, aptarinėjo langų išorinį dizainą.

15Dėl to, kaip patvirtino tiek atsakovo atstovė bedrovės direktorė G. Š., tiek liudytojas V. Ž., buvo ne kartą vykta į objektą, matuojami ir apžiūrimi gretimo buto, kuriame jau buvo sumontuoti langai, langai (b.l. 157,159). Be to, į bylą pateiktas ir elektroninis laiškas, pagal kurį ieškovas kreipiasi į atsakovą, kad pastarasis atvyktų, atliktų matavimus ir pasiūlytų kainą

16(b.l. 39). Įvertinus šalių ikisutartinį susirašinėjimą elektroniniu paštu, teismas padarė išvadą, kad specifikaciją parengė atsakovas, tuo tarpu ieškovas savo pateiktus langų brėžinius net nelaiko brėžiniais, juos įvardindamas „brėžinukais“, kadangi kaip teismo posėdžio metu patvirtino liudytojas V. Ž., bendrovėje nebuvo asmens, kuris pagal kvalifikaciją galėtų parengti tinkamą langų brėžinį. Tuo tarpu atsakovui, kurio veiklos sritis būtent langų gaminimas, langų projektų rengimas, derinimas - vienas iš darbų etapų. Tai, kad pagal įprastą verslo praktiką matavimus atlieka gamintojas, pavirtino ir teismo posėdžio metu apklausta teismo ekspertė

17(b.l. 159).Užsakyme Nr.2011/183 u šalys nors ir nurodė spalvas (balta, ruda), tačiau neaptarė, kuri spalva yra išorinė, kuri vidinė. Teismo vertinimu į bylą pateiktos fotonuotraukos patvirtina tą aplinkybę, kad sutarties sudarymo metu buvo šalims žinoma gretimo buto langų tiek spalva, tiek suskirstymas (b.l.18-21). Teismas konstatavo, kad tikrieji ieškovo ketinimai, protingo žmogaus požiūriu, galėjo būti siejami tik su tokių pačių, kaip ir tame pačiame fasade esančių langų pagaminimu. Priešingu atveju, būtų sugadintas namo, esančio prestižiniame sostinės rajone (( - )), fasado vaizdas. Teismas rėmėsi ir atsakovo atstovės – bendrovės direktorės G. Š. - paaiškinimais, kuri patvirtino, kad tame pačiame fasade skirtingų langų įstatymas yra netinkamas, dėl to ji iš karto siūlė langus perdažyti (b.l.158). Vertinant šalių ketinimus tiek pasirašant sutartį, tiek įvykdžius jos dalį, teismo vertinimu, akivaizdu, jog šalys, būdamos savo srities profesionalai, suprato, kad gaminamų langų išorinis dizainas neatsiejamas nuo jau pagamintų ir įstatytų gretimo buto langų dizaino.

18Teismas darė išvadą, kad tikrieji šalių ketinimai buvo sudaryti abipusiai naudingą sutartį, pagal kurią atsakovas pagamintų langus, kurie išoriniu dizainu atitiktų jau esančius tame pačiame fasade langus. Kadangi ieškovui buvo tinkama kaina, šalių atstovai ne kartą vyko apžiūrėti ir išmatuoti langų.

19Esant ginčui dėl sutarties turinio, teismas nurodė, kad svarbus ir šalių elgesys po sutarties sudarymo. Byloje esantys rašytiniai įrodymai, šalių paaiškinimai patvirtina, kad ieškovas nedelsdamas tiek žodžiu, tiek 2011-10-17 raštu kreipėsi į atsakovą dėl langų užsakymo neatitikimo, o vėliau – 2011-11-02 raštu dėl sutarties nutraukimo. Tai, kad langai buvo pagaminti su defektais pripažino ir pats atsakovas, siūlydamas ištaisyti defektus, tą aplinkybę patvirtina ir atlikta teismo ekspertizės išvada, pagal kurią buvo nustatyti langų medienos defektai – paviršiaus nelygumai, kaištinių sujungimų kraštų nelygumai, apvadų suvedimo nelygumai, apvadų matmenų netikslumas. Teismo ekspertizės akte nurodyta, kad medienos paviršiaus apdaila ir dažymo kokybė neatitinka normatyvinių dokumentų ir šalių sudarytoje Sutartyje bei užsakyme nurodytų reikalavimų. Teismas pažymėjo, kad, kaip nurodė teismo ekspertė ekspertizės akte ir paaiškino teismo posėdžio metu, langų medienos defektai matomi net ir ne specialistui, ir negali būti pašalinti lengvu šlifavimu, kadangi, be paviršiaus nelygumo yra neišlaikytas ir horizontalumas, o įstačius tokius langus būtų vizualiai sugadintas fasadas.

20Teismas akcentavo, kad langai buvo gaminami ne ieškovo poreikiams, o tretiesiems asmenims, t.y. atsakovas buvo saistomas tiek įsipareigojimais, tiek terminais kitiems asmenims, Sutartis buvo pasirašyta vėlyvą rudenį (2011-11-02), kas sąlygojo itin operatyvų problemos sprendimą, kadangi permainingi ir šaltėjantys orai galėjo padaryti papildomų nuostolių ieškovui.

21Esant esminiams Sutarties pažeidimas dėl terminų ir kokybės, atsakovui nereaguojant į pretenziją, teismas konstatavo, kad ieškovas pagrįstai pasinaudojo įstatyme (CK 6.665 str. 3 d.) numatyta galimybe ir nutraukė Sutartį (b.l.13,22) bei kreipėsi teismą, prašydamas priteisti

226153,00 Lt nuostoliams atlyginti. Reikalaujamą priteisti 6153,00 Lt sumą sudaro ieškovo sumokėtas avansas.

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

24Apeliantas (atsakovas) apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą- ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

25Apeliantas nurodė, kad pagal sutarties 1.2 p. prekių pardavimas vykdomas pagal Užsakymus, kuriuose nurodoma prekių specifikacija, kiekis ir kitos sąlygos. Teismas pažeidė

26CPK 177 str. 3 d., vadovaudamasi liudytojų paaiškinimais, nes šalių pasirašyti užsakymai negalėjo būti įrodinėjami kitomis įrodinėjimo priemonėmis.

27Teismas neteisingai aiškino Sutartį, šalių teises ir pareigas pagal Užsakymą Nr. 2011/183U. Šiame užsakyme buvo aiškiai susitarta dėl langų išmatavimų, suskirstymo, išorės ir vidaus spalvų ir kitų charakteristikų, todėl teismas turėjo remtis būtent Užsakyme nurodytais langų reikalavimais ir pripažinti, kad šis Užsakymas atitiko abiejų šalių tikruosius ketinimus.

28Tai, kad ieškovas savo pateiktus brėžinius vadina „brėžinukais“, jokios reikšmės neturi, nes jame aiškiai matosi langų išmatavimai ir suskirstymas. Atsižvelgus į ieškovo pateiktus brėžinius ir reikalavimus, taip pat į apelianto atliktus išmatavimus bei brėžinius, šalys suderino Užsakymo

29Nr. 2011/183U sąlygas ir turėjo jomis vadovautis. Apelianto vertinimu, minėto Užsakymo turinys yra aiškus, detalus ir suprantamas, todėl teismas neturėjo teisės remtis jame nenurodytais tariamais šalių ketinimais.

30Apelianto vertinimu, ieškovui dėl nežinomų priežasčių nusprendus, kad jis pageidauja kitokių, nei Užsakyme nurodytų, langų, apelianto pagaminti langai negali būti laikomi netinkamais. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas iš apelianto būtų užsakęs pagaminti analogiškus gretimiems langams langus.

31Teismas netinkamai įvertino ieškovo vadovo paaiškinimus (kad užsakymą suderino darbų vadovas; jis tiesiogiai dalyvavo, visus matavimus žinojo, kad matė brėžinį), taip pat liudytojo

32V. Ž. parodymus (jog sutartis buvo duota jam pasižiūrėti, „bet negi lėksi su sutartimi į objektą matuoti, tai pasirašiau ir atidaviau“). Šiais įrodymais remiantis apeliantas teigia, kad jeigu ieškovas nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas ir pasirašydamas Sutartį bei suderindamas Užsakymus neįsitikino, kad nurodytos langų charakteristikos atitinka jo valią, jis prisiėmė su tuo susijusią riziką (CK 6.206 str.).

33Vertinant tiek Užsakymą Nr. 2011/183u, tiek 2011 10 13 sąskaitą Nr. 053, apeliantas teigia akivaizdu, jog tiek vidiniai, tiek išoriniai skirstymo išmatavimai atitinka. Be to, teismas neįvertino aplinkybės, jog Užsakyme nurodytus matmenis ir kokie langai reikalingi, siuntė ieškovo darbų vadovas P. V.. Rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad minėtame Užsakyme langų išorės ir vidaus spalvinimas būtų pakeistas pagal ieškovo pageidavimą nepateikta. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad langų spalva bet kokiu atveju negali būti laikoma esminiu ir nepašalinamu trūkumu, dėl kurio ieškovas būtų galėjęs atsisakyti sutarties ir reikalauti grąžinti sumokėtą avansą, juolab, kad langai yra mediniai ir gali būti perdažyti. Apelianto teigimu, jeigu pagaminti langai ir būtų neatitikę Užsakymo, ieškovas turėjo pareikšti pretenziją Sutarties 4.4 p. nustatyta tvarka per 24 valandas ir pateikti nustatytos formos defektinį aktą, turėjo teisę reikti reikalavimą dėl defektų ištaisymo, o ne atsisakyti sutarties. Teismas nepagrįstai laikė ieškovo raštus pretenzijomis, nes jos neatitiko minėtų Sutarties 4.4 p. numatytų reikalavimų. Ieškovas, apžiūrėjęs langus ir nurodęs juos montuoti, nepristačius defektinės prekės Sutarties 5.7 p. nustatyta tvarka, patvirtino, jog priima pagamintus langus ir kad jie atitinka Užsakymo sąlygas.

34Apeliantas nurodė, kad pagal CK 6.662 str. 1 d. ieškovas neturi teisės remtis trūkumų faktu. Vieninteliu įrodymu, kuris patvirtintų, kad prekės buvo su trūkumais, galėjo būti defektinis aktas, kurio byloje nėra , todėl teismas nepagrįstai konstatavo, jog prekės buvo pagaminti su defektais, tuo pažeisdamas CPK 177 str. 3 d.

35Apeliantas nurodė, kad teismas nepagrįstai vadovavosi ekspertizės išvada ir dėl to, kad ekspertizė atlikta netinkamai, į klausimus atsakyta netiksliai, dalis akte nurodytų duomenų iš viso nėra susiję su bylos dalyku, ekspertizės rezultatas gautas neišvadovaujant specialiomis žiniomis. Ekspertas, atsakydamas į pirmą klausimą, lygino trečiosios įmonės langų brėžinius, o ne apelianto ir ieškovo suderintus brėžinius, taip pat sprendžiant dėl langų atitikimo Užsakymui Nr. 2011/183u, ekspertas vertino ne prie minėto Užsakymo pateiktą brėžinį. Ekspertė paaiškino, jog dažymo defektus pašalinti galima, šlifuoti, glaistyti, perdažyti langus galima. Dėl to, apelianto vertinimu, minėti defektai nėra esminiai, be to, nėra galimybės nustatyti, ar apeliantas pristatė langus su trūkumais, ar langų kokybė buvo pabloginta juos ieškovui vienasmeniškai išmontuojant.

36Iš ekspertizės akto nėra pagrindo spręsti, kad ekspertė teismo pavedimu atliko kokį nors specialių žinių reikalaujantį eksperimentinį tyrimą ar tokių tyrimų rezultate surinko kokius nors faktinius duomenis. Išvados gali būti vertinami tik kaip pastebėjimai ir nuomonė. Teismas, spręsdamas dėl Sutarties vykdymo, turėjo vertinti ne kaip atrodytų fasadas, sumontavus langus, o ar pagaminti langai atitiko Užsakyme nurodytas charakteristikas.

37Teismas nemotyvavo išvados, kad prekių defektai yra esminiai. Ekspertės teismo posėdyje duoti paaiškinimai paneigia šią aplinkybę. Taigi, apelianto nuomone, užsakovas privalėjo pagal

38CK 6.665 str. 1 ir 3 dalis nustatyti papildomą terminą rangovui. Šiuo atveju ieškovas pažeidė

39CK 6.209 str. bei 6.217 str. reikalavimus, todėl neturėjo teisės nutraukti Sutarties ir atsisakyti priimti gaminius.

40Ieškovas neįrodė teiginių, kad iš bendradarbiavimo su atsakovu buvo aišku, jog antrasis užsakymas taip pat bus analogiškai nekokybiškas, todėl teismas neturėjo pagrindo jais remtis. Pagal Užsakymą Nr. 2011/203 apeliantas langus turėjo pagaminti iki 2011-10-10, o langai išsiųsti perdavimui 2011-11-10. Šių įrodymų teismas neįvertino. Ieškovas pareiškė Sutartį nutrauksiąs nuo 2011-11-25, t.y. jau po gaminių pagal Užsakymą Nr. 2011/203 pagaminimo ir pranešimo. Tačiau gaminių ieškovas nepriėmė, nevertino, o vienašališkai nusprendė, kad jie tikėtinai gali neatitikti pateikto Užsakymo ir neteisėtai atsisakė Sutarties, tuo pažeisdamas CK 6.662 str. 1 d. Dėl to apeliantas gali būti atsakingas tik už pavėluotai pagamintus gaminius.

41Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas teisėtai nutraukė Sutartį, nes ieškovas pagal

42CK 6.217 str., 6.209 str. nenustatė papildomo termino Užsakymui Nr. 2011/203 įvykdyti.

43Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašė apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad teismas tinkamai išaiškino tikruosius šalių ketinimus bei aiškino sutartį. Tai, kad pagal Užsakymą Nr. 2011/183u langų spalva turėjo būti balta iš išorės ir ruda iš vidaus patvirtina šalių vadovų paaiškinimai, liudytojo V. Ž. parodymai, ekspertės paaiškinimai, byloje esančios nuotraukos, 2011-10-17 sutartis tarp ieškovo ir UAB „Himėja“.

44Pagal 2011-08-17 užsakymą Nr. 2011/183u langų išmatavimai turėjo būti analogiški jau ankščiau įstatytų langų gretimame bute išmatavimams, be to, gretimame bute esančius langus matavo ir brėžinius ruošė būtent atsakovo darbuotojai. Tai patvirtina šalių vadovų paaiškinimai, liudytojo V. Ž. parodymai, ekspertizės išvada, byloje esančios nuotraukos, 2011-10-17 sutartis tarp ieškovo ir UAB „Himėja“.

45Pagal sutarties 5.1 p. pardavėjas įsipareigojo pateikti prekes nustatytos kokybės sutinkamai su šių prekių gamintojo kokybės standartais bei reikalavimais, galiojančiais Lietuvos Respublikoje. Pagal sutarties 5.6 p. pardavėjas atsako už prekės kokybę, už bet kokį prekės neatitikimą. Atsakovas suteikė gaminiams 5 metų garantiją, todėl nepagrįsti apelianto argumentai, jog pretenzija turėjo būti pateikta per 24 valandas. Ekspertizės išvadoje yra konstatuoti gaminių trūkumai, o teismo posėdyje ekspertė paaiškino, kad defektų pašalinti neįmanoma. Ekspertė nurodė, kad jos išvada nebūtų pakitusi, jei būtų pateikta papildoma medžiaga, o išvadai dėl prekių trūkumų padaryti yra reikalinga ne brėžinių, bet pačių gaminių analizė. Ieškovas nurodė, kad byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad atsakovas pagamino netinkamos kokybės langus, kurių iš esmės negalima naudoti pagal paskirtį; atsakovas niekada nepasiūlė pateikti tinkamų išmatavimų ir rinkamos kokybės prekių; šalių sutartis yra nutraukta; ieškovas niekada nepriėmė langų, nepasirašė sąskaitų – faktūrų; langai nuosavybės teise priklauso atsakovui. Dėl to ieškovas teigia, kad pagal CK 6.334 str. 1 d. 4 p., sutarties 5.8 p. atsakovas privalėjo atlyginti ieškovui žalą.

46IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

47Apeliacinis skundas atmestinas.

48Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Šiuo atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

49Byloje kilo ginčas dėl atsakovo prievolės grąžinti ieškovui jo sumokėtą avansą pagal sutartį, kurią pirmosios instancijos teismas kvalifikavo kaip rangos sutartį.

50Pagal CK 6.193 str. sutarčių sąlygos turi būti aiškinamos sąžiningai, sistemiškai; pirmiausiai turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo. Taigi, nagrinėjamu atveju, aiškindamas užsakymuose nurodytas sąlygas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai neapsiribojo pažodiniu užsakymų teksto aiškinimu, bet sprendė apie šalių susitartas sąlygas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą, tame tarpe vertinant liudytojų parodymus, šalių paaiškinimus. Dėl to atmestinas apelianto argumentas, jog teismas, vertindamas įrodymus, pažeidė CPK 177 str. 3 d.

51Apelianto argumentai, kad užsakymo sąlygos yra pakankamai aiškios, todėl teismas turėjo jomis vadovautis, pripažintini nepagrįstais. Iš ekspertizės išvados, teismo posėdyje gautų ekspertės paaiškinimų nustatyta, kad brėžiniuose nenurodyti visi langų gamybai būtini matmenys, taip pat užsakyme Nr. 2011/183u, kurį rengė atsakovas, nėra konkretizuota kokios spalvos turi būti pagaminti langai iš vidaus ir išorės. Taigi, pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodinėjimo taisyklių, vertindamas sutarties sąlygas, dėl kurių kilo ginčas.

52Bylos duomenimis, tariantis dėl langų išorės ir vidaus spalvos bei išmatavimų, atsakovo atstovai ne kartą buvo atvykę į objektą, matavo langus, matė gretimo buto sumontuotus langus.

53Šią aplinkybę patvirtina atsakovo vadovės paaiškinimai, liudytojo V. Ž. parodymai bei elektroninis laiškas (b.l. 39). Akivaizdu, kad prieš atliekant darbus šalys aptarinėjo langų dizainą, atsakovas, vykdydamas savo srities profesinę veiklą, turėjo tiksliai išmatuoti langų matmenis ir parengti tinkamą specifikaciją. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog ieškovo pateiktas brėžinis ir matmenys (b.l. 30, 38) iš esmės buvo preliminarus ir apytikslis, nes ieškovas veikė kaip užsakovas, pavedantis atlikti tam tikrus darbus atitinkamos srities profesionalui. Pažymėtina ir tai, kad bylos duomenimis atsakovas tikrino langų matmenis, atvykus į objektą, juos pats matavo; atsakovas teismo posėdyje paaiškino, kad brėžinius, nurodytus b.l. 66-67, darė atsakovas, o b.l. 65 brėžinius - ieškovas – b.l. 158. Iš to seka, kad atsakovas, siekdamas tinkamai ir sąžiningai įvykdyti sutartį (LR CK 6.200 str.) neturėjo vadovautis vien ieškovo pateiktais brėžiniais, ir, kaip patvirtina byloje esantys įrodymai, faktiškai jais nesivadovavo, nes vietoje tikrino langų matmenis, rengė užsakymą ir brėžinius.

54Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, patvirtinančius, jog šalims buvo žinoma gretimo buto langų tiek spalva, tiek suskirstymas ir padarė teisingą išvadą, kad tikrieji ieškovo ketinimai, protingo žmogaus požiūriu, galėjo būti siejami tik su tokių pačių, kaip ir tame pačiame fasade esančių langų pagaminimu, nes, priešingu atveju, būtų sugadintas (pakeistas) namo, esančio prestižiniame sostinės rajone ( - )), fasado vaizdas. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, todėl tuo atveju, jei atsakovas būtų supratęs, jog užsakovas pageidauja užsakyti langus, kurie akivaizdžiai skiriasi nuo kitų fasado langų, akivaizdu, šios sutarties sąlygos būtų papildomai aiškinamos ir derinamos. Nagrinėjamu atveju nėra jokių duomenų, leidžiančių manyti, kad ieškovas turėjo interesą užsakyti kitokius langus, keisti namo fasadą; byloje nėra duomenų, kad tarp šalių vyko derybos dėl skirtingų, nei fasado langų, užsakymo, todėl pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK 185 str.,

55CK 1.5 str., ir padarė teisingas išvadas.

56Kaip buvo minėta, šiuo atveju būtent atsakovas, atlikdamas ieškovui už atlygį darbus, veikė savo tiesioginės ūkinės komercinės veiklos srityje ir prisiėmė su tuo susijusią riziką, todėl šiuo atveju nėra pagrindo taikyti CK 6.206 str. Kita vertus, kaip aukščiu buvo nustatyta, šalių tikroji valia buvo pasiekti abiems šalims naudingą rezultatą, t.y. pagaminti ir sumontuoti langus, analogiškus gretimiems langams, todėl apelianto nurodytos aplinkybės apie ieškovo nepakankamą atidumą, pasirašant sutartį, neįrodo bylai reikšmingų aplinkybių.

57Vertinant tiek Užsakymą Nr. 2011/183u, tiek 2011 10 13 sąskaitą Nr. 053, matyti, jog sąskaitoje nėra jokių duomenų apie langų skirstymo išmatavimus, nurodytas tik bendras langų turis, be to, ši sąskaita nėra ieškovo pasirašyta (b.l. 83), todėl šių įrodymų palyginimas neįrodo jokių bylai reikšmingų aplinkybių.

58Pagal sutarties 4.4 p. prekės laikomos priimtomis, kai Pirkėjo (šiuo atveju – ieškovo) įgaliotas asmuo pasirašo PVM sąskaitą-faktūrą arba kitą nustatytos formos Prekių gabenimo dokumentą. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų pasirašęs tokius dokumentus. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad nekokybiški langai buvo sumontuoti tik laikinai, atsižvelgus į darbų atlikimo laiką (rudenį) - iki problemos dėl nekokybiškai pagamintų langų pakeitimo tinkamais išsprendimo. Abiejų šalių paaiškinimai (b.l. 156-158) patvirtina, kad ieškovas nedelsiant reiškė pretenzijas atsakovui dėl priekių kokybės, jų spalvos, atvežus langus 2011-10-13. Pakartotinai pretenzija atsakovui buvo pateikta 2011-10-17 raštu (b.l. 13). Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovas žinojo, jog ieškovas nepriėmė pristatytų prekių dėl jų netinkamos kokybės, žinojo pretenzijų esmę bei pats pripažino defektų faktą, siūlydamas juos ištaisyti, todėl nėra pagrindo išvadai, jog šiuo atveju ieškovas negali remtis trūkumų buvimo faktu.

59Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad tai, jog langai buvo pagaminti su defektais, pripažino ir pats atsakovas, siūlydamas ištaisyti defektus. Be to, langų kokybės trūkumus patvirtina ir teismo ekspertizės išvada, pagal kurią buvo nustatyti langų medienos paviršiaus apdailinimo, dažymo kokybės neatitikimas LR galiojančių standartų ir užsakyme nurodytų reikalavimų. Dėl to, bei atsižvelgus į eksperto nustatytų langų defektų pobūdį, ekspertės paaiškinimus, apelianto teiginys, kad defektai galėjo atsirasti ne gamybos metu, o juos išmontuojant, laikytinas nepagrįstu, nes grindžiamas tik prielaidomis. Ekspertė ekspertizės akte nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad langų medienos defektai negali būti pašalinti lengvu šlifavimu, kadangi, be paviršiaus nelygumo, kurio išlyginti negalima, yra neišlaikytas ir horizontalumas, kurį pašalinti yra sudėtinga, be to, įstačius tokius langus būtų vizualiai sugadintas fasadas. Tokiu būdu, tokie langai, kokie yra pagaminti, negali būti naudojami pagal paskirtį. Šie duomenys patvirtina, kad langų defektai buvo esminiai, todėl ieškovas įgijo teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.665 str. 3 d.). Eksperto išvada patvirtina, kad nustatyti langų defektai buvo akivaizdžiai matomi, todėl specialūs tyrimai, apie kuriuos minėjo apeliantas, šiuo atveju nebuvo būtini. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas pranešė atsakovui apie sutarties nutraukimą 2011-11-02 raštu (b.l. 22), tuo tarpu atsakovas reikalavimo dėl sutarties nutraukimo nuginčijimo nereiškė nei gavus šį raštą, nei nagrinėjant ginčą iš esmės teisme (b.l. 26-27, 158).

60Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad UAB „Alzida“ yra akredituota statybinių medžiagų ir gaminių bandymų laboratorija (b.l. 101-02), jos atsakymai yra motyvuoti, išsamūs, todėl nėra pagrindo abejoti pateiktos išvados objektyvumu ir ja nesivadovauti. Iš visų byloje esančių atsakovų pateiktų brėžinių (b.l. 33, 65, 66), kurių pagrindų atsakovas prisiėmė vykdyti užsakymą, matyti, kad juose nėra nurodytas viršutinės rėmo dalies vertikalaus padalijimo žingsnis, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog pagaminti langai atitiko užsakymą. Kita vertus, nustatyti langų defektai grindžiami ne brėžinių, bet pačių gaminių analize. Ekspertizė atlikta vadovaujantis visais byloje esančiais įrodymais, taip pat betarpiškai apžiūrėjus langus. Be to, ekspertė teismo posėdyje motyvuotai paaiškino, kad tam, kad kokybiškai atlikti darbus, matavimus turi atlikti gamintojas, nes senos statybos pastatuose angos ne visada vienodos, todėl turi būti sprendžiama kaip jas išlyginti, turi būti aptrati langų profiliai, stiklai. Taigi, apelianto nurodyti teiginiai neleidžia daryti išvados, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi ekspertizės išvada.

61Iš bylos matyti, kad abiejų užsakymų pagrindas buvo ta pati 2011-08-22 prekių pirkimo-pardavimo sutartis, todėl atsakovo prievolės vykdymo pagal antrąjį užsakymą tinkamumas, sprendžiant dėl ieškovo galimybės nutraukti sutartį, negali būti vertinamas izoliuotai nuo kito užsakymo įvykdymo aplinkybių. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, kad atsakovas įvykdė užsakymą Nr. 2011/183u netinkamai – su esminiais kokybės trūkumais, darytina išvada, kad ieškovas, remdamasis sutarties 7.4 p., CK 6.665 str. 3 d., įgijo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, tame tarpe – ir atsisakyti užsakymo Nr. 2011/203, reikalaujant atlyginti nuostolius, tuo labiau, kad teismo nustatyta pirmojo užsakymo vykdymo eiga davė pagrindą ieškovui nesitikėti, kad sutartis bus tinkamai vykdoma pagal antrąjį užsakymą, o sutarties vykdymo aplinkybės sąlygojo itin operatyvų problemos sprendimą. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas pranešė apie sutarties nutraukimą 2011-11-02 jau po to, kai suėjo užsakymo Nr. 2011/203 įvykdymo terminas (2011-10-10), tačiau užsakymas jame nustatytu terminu nebuvo įvykdytas, todėl šiuo atveju neturi teisinės reikšmės apelianto nurodyta aplinkybė, jog langai buvo išsiųsti perdavimui 2011-11-10.

62Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, todėl jų nepakartoja, o ieškovo apeliacinio skundo netenkina dėl aukščiau nurodytų motyvų.

63Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo sprendimą faktiniu ir teisiniu aspektais, pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus bei dėl jų padarė pagrįstas išvadas (CPK 185 str.). Atsakovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindų panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 320 str. 1 d.).

64Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis patyrė bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, todėl jo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas.

65Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

662012-07-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas ieškinyje prašė priteiti iš atsakovo 6153 Lt nuostolius, 5 proc.... 5. Nurodė, kad 2011-08-22 ieškovas su atsakovu sudarė prekių pirkimo -... 6. 2011-08-17, o avansas, 50 proc. prekės kainos, buvo sumokėtas 2011-08-22.... 7. t.y. pavėlavo 17 dienų, be to, pristačius langus, ieškovas iš karto... 8. 2011-09-05 ieškovo pavedimu trečiasis asmuo UAB „Nekilnojamojo turto... 9. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2011-08-10 elektroniniu paštu... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 2012-07-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismas sprendimu nusprendė ieškinį... 12. Teismas nustatė, kad 2011-08-22 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta... 13. Teismas, įvertinęs ieškovo ir atsakovo sudarytos Sutarties sąlygas, jos... 14. Šalys skirtingai aiškina šalių susitarimą dėl langų, t.y. langų... 15. Dėl to, kaip patvirtino tiek atsakovo atstovė bedrovės direktorė G. Š.,... 16. (b.l. 39). Įvertinus šalių ikisutartinį susirašinėjimą elektroniniu... 17. (b.l. 159).Užsakyme Nr.2011/183 u šalys nors ir nurodė spalvas (balta,... 18. Teismas darė išvadą, kad tikrieji šalių ketinimai buvo sudaryti abipusiai... 19. Esant ginčui dėl sutarties turinio, teismas nurodė, kad svarbus ir šalių... 20. Teismas akcentavo, kad langai buvo gaminami ne ieškovo poreikiams, o... 21. Esant esminiams Sutarties pažeidimas dėl terminų ir kokybės, atsakovui... 22. 6153,00 Lt nuostoliams atlyginti. Reikalaujamą priteisti 6153,00 Lt sumą... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 24. Apeliantas (atsakovas) apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo... 25. Apeliantas nurodė, kad pagal sutarties 1.2 p. prekių pardavimas vykdomas... 26. CPK 177 str. 3 d., vadovaudamasi liudytojų paaiškinimais, nes šalių... 27. Teismas neteisingai aiškino Sutartį, šalių teises ir pareigas pagal... 28. Tai, kad ieškovas savo pateiktus brėžinius vadina „brėžinukais“,... 29. Nr. 2011/183U sąlygas ir turėjo jomis vadovautis. Apelianto vertinimu,... 30. Apelianto vertinimu, ieškovui dėl nežinomų priežasčių nusprendus, kad... 31. Teismas netinkamai įvertino ieškovo vadovo paaiškinimus (kad užsakymą... 32. V. Ž. parodymus (jog sutartis buvo duota jam pasižiūrėti, „bet negi... 33. Vertinant tiek Užsakymą Nr. 2011/183u, tiek 2011 10 13 sąskaitą Nr. 053,... 34. Apeliantas nurodė, kad pagal CK 6.662 str. 1 d. ieškovas neturi teisės... 35. Apeliantas nurodė, kad teismas nepagrįstai vadovavosi ekspertizės išvada ir... 36. Iš ekspertizės akto nėra pagrindo spręsti, kad ekspertė teismo pavedimu... 37. Teismas nemotyvavo išvados, kad prekių defektai yra esminiai. Ekspertės... 38. CK 6.665 str. 1 ir 3 dalis nustatyti papildomą terminą rangovui. Šiuo atveju... 39. CK 6.209 str. bei 6.217 str. reikalavimus, todėl neturėjo teisės nutraukti... 40. Ieškovas neįrodė teiginių, kad iš bendradarbiavimo su atsakovu buvo... 41. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas teisėtai nutraukė Sutartį, nes... 42. CK 6.217 str., 6.209 str. nenustatė papildomo termino Užsakymui Nr. 2011/203... 43. Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašė... 44. Pagal 2011-08-17 užsakymą Nr. 2011/183u langų išmatavimai turėjo būti... 45. Pagal sutarties 5.1 p. pardavėjas įsipareigojo pateikti prekes nustatytos... 46. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 47. Apeliacinis skundas atmestinas.... 48. Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos... 49. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo prievolės grąžinti ieškovui jo sumokėtą... 50. Pagal CK 6.193 str. sutarčių sąlygos turi būti aiškinamos sąžiningai,... 51. Apelianto argumentai, kad užsakymo sąlygos yra pakankamai aiškios, todėl... 52. Bylos duomenimis, tariantis dėl langų išorės ir vidaus spalvos bei... 53. Šią aplinkybę patvirtina atsakovo vadovės paaiškinimai, liudytojo V. Ž.... 54. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus,... 55. CK 1.5 str., ir padarė teisingas išvadas.... 56. Kaip buvo minėta, šiuo atveju būtent atsakovas, atlikdamas ieškovui už... 57. Vertinant tiek Užsakymą Nr. 2011/183u, tiek 2011 10 13 sąskaitą Nr. 053,... 58. Pagal sutarties 4.4 p. prekės laikomos priimtomis, kai Pirkėjo (šiuo atveju... 59. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad tai, jog langai buvo... 60. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad UAB „Alzida“ yra akredituota... 61. Iš bylos matyti, kad abiejų užsakymų pagrindas buvo ta pati 2011-08-22... 62. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 63. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo... 64. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis patyrė bylinėjimosi... 65. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 66. 2012-07-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą....