Byla 2A-793-259/2010
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus, Virginijos Gudynienės, sekretoriaujant Indrei Stankienei, dalyvaujant ieškovo AB „VST“ atstovei Astai Grigienei, atsakovui P. G., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo P. G. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-525-584/2009 pagal ieškovo AB „VST” ieškinį atsakovui P. G., trečiajam asmeniui K. G. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas AB „VST” patikslintu ieškiniu (t.1, b.l.28-29) prašė priteisti iš atsakovo P. G. 23 615,67 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2009-05-13 sprendimu (t.1, b.l.188-192) ieškovo ieškinį tenkino dalinai: priteisė ieškovui iš atsakovo 7 900 Lt žalos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (7 900 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2006-09-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 065,98 Lt bylinėjimosi išlaidų; kitoje dalyje ieškinį atmetė; taip pat priteisė valstybei iš atsakovo 55 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

4Teismas nustatė, kad tarp atsakovo ir tuomečio AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno elektros tinklų 1999 m. sausį buvo sudaryta elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis Nr. 39, kurios pagrindu el. energijos tiekėjas įsipareigojo tiekti el. energiją iki 9,0 kW galios, o atsakovas įsipareigojo už patiektą el. energiją sumokėti laiku bei stebėti apskaitos prietaisų būklę ir veikimą, saugoti skaitiklius ir nepažeisti plombų, o apie pastebėtus trūkumus nedelsiant pranešti tiekėjui; atsakovo naudojimui taip pat buvo perduotas el. skaitiklis Nr. 0017209 (t.1, b.l.13). 2005-11-28 patikrinimo atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name ( - ), Kaune (t.1, b.l.30-31), metu buvo surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 001235, kuriame nurodoma, kad suklastotos plombos ant įvadinio apskaitos skydo durelių ir elektros skaitiklio gaubto, nuėmus skaitiklio gaubtą mechaniškai prasukant skaičiavimo mechanizmą sumažintas suvartotos elektros energijos rodmuo, skaitiklio gaubto sriegiai švarūs, nepridulkėję, ant skaitiklio paso tarp skaičiavimo mechanizmo būgnelių matomi mechaniniai įrėžimai, būdingi priverstiniam rodmenų prasukimui (t.1, b.l.7, 51-57). Ant akto pasirašė tretysis asmuo K. G. (atsakovo sūnus). 2005-11-28 daiktų, kurie turi įtakos neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktui įrodyti, paėmimo protokole nurodyta, kad el. skaitiklis Nr. 0017209 bei plombos Nr. K005ET-E99 nuo įvadinio apskaitos skydo durelių yra paimti ir saugomi pas tiekėją, ant šio protokolo taip pat pasirašė K. G. (t.1, b.l. 8). Sunaudotos elektros energijos apskaičiavimu pagal neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 001235 atsakovui paskaičiuota 23 615,67 Lt žala už vienerių metų laikotarpį nuo 2004-11-28 iki 2005-11-27 pagal leistiną naudoti galią ir 24 valandų per parą trukmę (t.1, b.l.6). Ieškovo sudaryta speciali komisija 2006-01-19 patvirtino neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 001235 (t.1, b.l.9-10). Bylos nagrinėjimo metu atlikta elektros skaitiklio ir plombų tyrimo ekspertizė patvirtino šiuos pažeidimus: plomba, kuria buvo užplombuotas tirti pateikto elektros skaitiklio gaubtas viršuje ir tirti pateikta lyginamoji plomba buvo užspaustos ne tomis pačiomis plombavimo replėmis (į reples įstatytais puansonais); tirti pateikto elektros skaitiklio gaubtas buvo nuimamas; tirti pateikto elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami, kitų pažeidimų nenustatyta (t.1, b.l.105-118).

5Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad 1999 m. sausį tarp atsakovo ir AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno elektros tinklų sudaryta elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis Nr. 39 yra negaliojanti, kadangi nustatė, jog reorganizavus AB „Lietuvos energija“, jos teises, pareigas ir visus kitus prievolinius įsipareigojimus perėmė įsteigta AB „Vakarų skirstomieji tinklai“, kurios pavadinimas vėliau buvo pakeistas į AB „VST“, o teisės aktų pagrindu ieškovas perėmė ne tik teises, bet ir pareigas vartotojų atžvilgiu – tinkamai pagal sudarytas sutartis užtikrinti elektros energijos tiekimą vartotojams. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog atsakovas daugiau kaip dešimt metų pagal sutartyje nustatytą leistiną galią vartoja elektros energiją, ką patvirtina ir apmokamos už elektros energiją sąskaitos (t.1, b.l.139-145), nė karto nesikreipė į ieškovą dėl sutarties nutraukimo, jos sąlygų pakeitimo ar naujos sutarties sudarymo. Teismas atmetė ir atsakovo argumentus, jog jis nėra tinkamas atsakovas šioje byloje, kadangi tinkamu atsakovu turėtų būti pripažintas trečiasis asmuo K. G., gyvenantis name, vartojantis elektros energiją ir mokėjęs mokesčius už ją. Teismas nurodė, jog atsakovas taip pat gyveno jam priklausančiame name, kūrė buitį, vartojo elektros energiją. Todėl teismas sprendė, jog vien ta aplinkybė, kad tretysis asmuo gyveno kartu su atsakovu ir vartojo elektros energiją, negali eliminuoti atsakovo, teisėto gyvenamojo namo savininko, turinčio pareigą tiek pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, tiek pagal sutartį užtikrinti naudojamų prietaisų bei įrenginių tvarkingumą, atsakomybės už žalą, padarytą ieškovui. Teismas taip pat atmetė atsakovo argumentus, kad jis pats neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kaip nepagrįstus ir neįrodytus, kadangi faktą, jog elektros skaitiklis buvo pažeistas, patvirtino ieškovo atstovės paaiškinimai, bylos rašytiniai įrodymai, ekspertizės aktas (CPK 178 str.). Teismas pripažino, kad atsakovas, pagal Energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių ir elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties reikalavimus turėdamas pareigą užtikrinti naudojamų prietaisų bei įrenginių tvarkingumą, nesielgė pakankamai apdairiai, rūpestingai ir atidžiai, priešingai – pas atsakovą rastas elektros skaitiklis buvo pažeistas, todėl teismo vertinimu, byloje nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos (CK 6.263 str., 6.383 str. 1 d.).

6Teismas taip pat nustatė, jog ieškovo darbuotojams 2005-11-28 atliekant patikrinimą atsakovo namuose, surašant neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, paimant saugoti elektros energijos skaitiklį su plombomis bei pastatant kitą skaitiklį, atsakovas nedalyvavo ir net nebuvo apie tai asmeniškai informuotas. Šias aplinkybes patvirtina šalių paaiškinimai ir rašytiniai bylos įrodymai, iš kurių matyti, kad neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą ir daiktų, kurie turi įtakos neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktui įrodyti, paėmimo protokolą bei užduotį dėl skaitiklio pakeitimo pasirašė tretysis asmuo K. G. (t.1, b.l.7, 8, 12), o pranešimas dėl atvykimo į ieškovo specialios komisijos posėdį bei įspėjimas dėl žalos atlyginimo taip pat buvo adresuoti K. G. (t.1, b.l.11). Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad ieškovo darbuotojai buvo suklaidinti, kadangi K. G. prisistatė namo savininku, turėjo raktus, pasirašė dokumentus, todėl nežinojo, jog bendrauja ne su namo savininku. Teismas nustatė, jog šiuos ieškovo atstovės argumentus paneigia bylos rašytiniai įrodymai: tiek elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje (t.1, b.l.13), tiek ieškovo darbuotojui 2005-11-29 suformuluotoje užduotyje dėl skaitiklio pakeitimo (t.1, b.l.12) namo savininku ir vartotoju nurodytas būtent P. G.. Todėl teismas sprendė, kad ieškovui turint šiuos duomenis apie atsakovą, ieškovui atlikus apskaitos prietaisų patikrinimo procedūrą ir konstatavus pažeidimą, surašius aktą, protokolą, pakeitus skaitiklius atsakovui nedalyvaujant ir vėliau jam nepranešus, ieškovas veikė nepakankamai apdairiai ir rūpestingai, tokiu būdu užkirsdamas kelią atsakovui susipažinti su užfiksuotais pažeidimais ir reikšti pretenzijas tiek dėl užfiksuotų pažeidimų, tiek dėl žalos apskaičiavimo dydžio. Atsižvelgdamas į šias nustatytas aplinkybes, taip pat į tai, kad ieškovo paskaičiuotos žalos dydis, teismo nuomone, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų, teismas sprendė, jog yra pagrindas ieškovui iš atsakovo priteistiną žalos atlyginimo sumą mažinti iki 7 900 Lt (CK 1.5 str. 4 d., 6.249 str., 6.251 str. 2 d., 6.263 str.).

7Patikslintu apeliaciniu skundu (t.2, b.l.43-44) atsakovas P. G. su teismo sprendimu iš dalies nesutiko, prašė teismo sprendimą panaikinti iš dalies ir bylą, vadovaujantis CK 293 str. 2 p., nutraukti, dėl šių motyvų: teismas nustatė, kad nors ieškovas konstatavo el. skaitiklio pažeidimus, pakeitė jį nauju, tačiau namo savininko – atsakovo, apie tai taip ir neinformavo, t.y. ieškovas veikė nepakankamai apdairiai ir rūpestingai, tuo užkirsdami kelią išspręsti problemą iš karto, o ne teismo keliu. Tokiu būdu ieškovas pažeidė CK 1.137 str. 4 d., numatančią, jog civilinių teisių įgyvendinimas negali būti naudojamas piktnaudžiaujant dominuojančia padėtimi rinkoje, o taip pat pažeidė CPK 137 str. 3 d. bei 263 str. 1 d.; ieškovas nepagrįstai nuostolius paskaičiavo pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 dalies 1 p. Ieškovas pažeidė atsakovo, kaip vartotojo interesus, LR vartotojų teisių gynimo įstatymo 3 str. 3 d. nuostatas. Pripažinęs P. G. tinkamu atsakovu, teismas turėjo palikti ieškinį nenagrinėtą CPK 296 str. l d. 1 p. pagrindu, nes atsakovas nebuvo informuotas apie šio proceso eigą. Teismas turėjo leisti ieškovui ir atsakovui pasinaudoti neteismine tvarka ir paskaičiuoti galimą žalą pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 dalies 2 p.; teismas, nustatydamas nuostolių dydį, vadovavosi CK 6.249 str. ir 6.251 str. 2 d. Akivaizdu, kad ieškovo ir atsakovo, ligoto pensininko, turtinės padėties skirtumo net negalima lyginti;

84) ieškovas, įrodinėdamas, jog atsakovas vartojo neapskaitytą el. energiją, pateikė el. suvartojimą už kelis metus, tokiu būdu bandydamas bent apytikriai parodyti savo galimus nuostolius, t.y. jei po skaitiklio pakeitimo suvartojimas per metus buvo 1 175,83 Lt, o per ginčytiną laikotarpį - 669,51 Lt, vadinasi nuostoliai sudarytų 506,33 Lt. Tačiau tokiu atveju atsakovas būtų turėjęs kviestis specialistą, kuris turėtų suklastoti plombas, tam kad el. energijos suvartojimas būtų sumažintas, greičiausiai tai galėtų būti AB „VST" darbuotojas. Tačiau kam atsakovui rizikuoti savo sąžiningumu, mokėti jam pinigus ar net dalintis perpus sutaupyta pinigų suma, jei atsakovas iš to beveik nieko nesutaupytų. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, atsižvelgdamas į šalių turtinę padėtį, atsakovo sveikatos būklę, priteisė ieškovui iš atsakovo 7 900 Lt, t.y. 16 kartų didesnę pinigų sumą, nei apytiksliai realus galėjo būti ieškovo nuostolis. Tokiu būdu teismas neatsižvelgė į CK 6.247 str. nuostatas.

9Ieškovas AB „VST” ir tretysis asmuo K. G. atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Išnagrinėjus bylą apeliacine tarka yra nustatyta, jog tarp atsakovo ir tuomečio AB „Lietuvos energija“ filialo Kauno elektros tinklų 1999 m. sausį buvo sudaryta elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis Nr. 39, kurios pagrindu el. energijos tiekėjas įsipareigojo tiekti el. energiją iki 9,0 kW galios, o atsakovas įsipareigojo už patiektą el. energiją sumokėti laiku bei stebėti apskaitos prietaisų būklę ir veikimą, saugoti skaitiklius ir nepažeisti plombų, o apie pastebėtus trūkumus nedelsiant pranešti tiekėjui; atsakovo naudojimui taip pat buvo perduotas el. skaitiklis Nr. 0017209 (t.1, b.l.13). 2005-11-28 patikrinimo atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name ( - ), Kaune (t.1, b.l.30-31), metu buvo surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 001235, kuriame nurodoma, kad suklastotos plombos ant įvadinio apskaitos skydo durelių ir elektros skaitiklio gaubto, nuėmus skaitiklio gaubtą mechaniškai prasukant skaičiavimo mechanizmą sumažintas suvartotos elektros energijos rodmuo, skaitiklio gaubto sriegiai švarūs, nepridulkėję, ant skaitiklio paso tarp skaičiavimo mechanizmo būgnelių matomi mechaniniai įrėžimai, būdingi priverstiniam rodmenų prasukimui (t.1, b.l.7, 51-57).

12Ieškovas AB „VST” patikslintu ieškiniu (t.1, b.l.28-29) prašė priteisti iš atsakovo P. G. 23 615,67 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Kauno miesto apylinkės teismas 2009-05-13 sprendimu (t.1, b.l.188-192) ieškovo ieškinį tenkino dalinai: priteisė ieškovui iš atsakovo 7 900 Lt žalos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (7 900 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2006-09-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 065,98 Lt bylinėjimosi išlaidų; kitoje dalyje ieškinį atmetė.

13Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl paskaičiuos žalos dydžio ir jos pagrįstumo konstatavimo.

14Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias civilinės teisinės atsakomybės sąlygų ir pasekmių atsiradimo pažeidus elektros vartojimo tvarką, tai pat tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, nustatančias įrodinėjimo pareigas, įrodymų vertinimo procedūras, dėl ko buvo teisingai išspręsta byla, teismo sprendimo išvados atitinka nustatytas faktines aplinkybėms byloje. Dėl to skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

15Byloje neginčijamai nustatyta, jog atsakovui priklausančiame gyvenamajame name buvo rastas elektros energijos apskaitos prietaisas, su energijos vartojimo apskaitos pažeidimais. Tai patvirtina minėtas aktas, šalių paaiškinimai, ekspertizės aktas. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas, būdamas namo savininku, būdamas sudaręs sutartį su ieškovu dėl elektros energijos tiekimo tiekimo-vartojimo, būdamas įsipareigojęs saugoti elektros apskaitos prietaisą nuo pašalino poveikio, yra atsakingas nagrinėjamoje situacijoje už tai , kad sudarė sąlygas, nebūdamas pakankamai rūpestingas ir atidus, vartoti elektros energiją be apskaitos ir dėl to padarė žalą ieškovui. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, už apskaitos prietaise aptiktus pažeidimus yra atsakingas elektros energijos vartotojas, kadangi pagal minėtų Taisyklių 97.4 punktą, pakanka nustatyti jame nurodytus pažeidimus, kad atsirastų civilinė atsakomybė ir prievolė atlyginti padarytą žalą.

16Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliacinio skundo argumentus, jog ieškovas nesielgė pakankamai rūpestingai užfiksuojant elektros energijos vartojimo fakto pažeidimą. Atsakovas yra gyvenamo namo savininkas, jos pats gyvena tame name, kuriame nustatyta beapskaitinio elektros energijos vartojimo faktas, jis yra susijęs artimu giminystės ryšiu su trečiuoju asmeniu byloje, kuris irgi vartojo elektros energiją, todėl šių motyvų pagrindu paneigiama atsakovo nurodoma aplinkybė, kad jis nieko nežinojo apie patikrinimo aktą ir dėl to negalėjo pateikti atsikirtimus į pareikštus kaltinimus.

17Teisėjų kolegija atmeta ir apeliacinio skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai apskaičiavo žalos dydį. Žalos dydis paskaičiuotas vadovaujantis pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, be to Kauno miesto apylinkės teismas, atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes, taip įvertinęs ir protingumo, sąžiningumo kriterijus, žymiai sumažino priteistinos atlygintinos žalos, dydį.

18Teisėjų kolegija plačiau dėl apeliacinio skundo argumentų, kuriuose aptariami turtinės padėties skirtumo tarp ieškovo ir atsakovo buvimas, nenorėjimas klastoto elektros apskaitos prietaiso parodymų, nepasisako, nes šios aplinkybės neturi jokio reikšmės skundžiamo apeliacine tvarka teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui

19Teisėjų kolegija, išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2, 3 dalys)

20Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

21apeliacinį skundą atmesti.

22Kauno miesto apylinkės teismo 2009 05 13 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas AB „VST” patikslintu ieškiniu (t.1, b.l.28-29) prašė priteisti... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2009-05-13 sprendimu (t.1, b.l.188-192)... 4. Teismas nustatė, kad tarp atsakovo ir tuomečio AB „Lietuvos energija“... 5. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad 1999 m. sausį tarp atsakovo ir AB... 6. Teismas taip pat nustatė, jog ieškovo darbuotojams 2005-11-28 atliekant... 7. Patikslintu apeliaciniu skundu (t.2, b.l.43-44) atsakovas P.... 8. 4) ieškovas, įrodinėdamas, jog atsakovas vartojo neapskaitytą el.... 9. Ieškovas AB „VST” ir tretysis asmuo K. G.... 10. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Išnagrinėjus bylą apeliacine tarka yra nustatyta, jog tarp atsakovo ir... 12. Ieškovas AB „VST” patikslintu ieškiniu (t.1, b.l.28-29) prašė priteisti... 13. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl paskaičiuos žalos dydžio ir jos... 14. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad... 15. Byloje neginčijamai nustatyta, jog atsakovui priklausančiame gyvenamajame... 16. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliacinio skundo argumentus, jog... 17. Teisėjų kolegija atmeta ir apeliacinio skundo argumentus, jog pirmosios... 18. Teisėjų kolegija plačiau dėl apeliacinio skundo argumentų, kuriuose... 19. Teisėjų kolegija, išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė... 20. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 21. apeliacinį skundą atmesti.... 22. Kauno miesto apylinkės teismo 2009 05 13 sprendimą palikti nepakeistą....