Byla A-261-1424-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos D. Š. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-261-1424/2011 pagal pareiškėjų R. A., S. B., D. B., V. F., T. G., G. G., J. G., L. G., E. G., A. G., D. I., R. J., N. K., A. K., L. K., A. L., O. L., V. M., A. P., A. R., A. R., A. S., V. S., L. S., R. S., Ž. Š., D. Š., I. T., E. T., P. V., N. Z., D. Z. ir G. Ž. skundą atsakovui Vilniaus rajono savivaldybei, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant Juodšilių „Šilo“ gimnazijai, dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai R. A., S. B., D. B., V. F., T. G., G. G., J. G., L. G., E. G., A. G., D. I., R. J., N. K., A. K., L. K., A. L., O. L., V. M., A. P., A. R., A. R., A. S., V. S., L. S., R. S., Ž. Š., D. Š., I. T., E. T., P. V., N. Z., D. Z. ir G. Ž. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami priteisti iš atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokytojų (pareiškėjų) kelionės išlaidas už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2009 m. birželio 1 d., iš viso 40 166,30 Lt.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu pareiškėjų skundą patenkino. Teismas priteisė R. A. 1623,20 Lt, S. B. 1549,20 Lt, D. B. 1570,40 Lt, V. F. 1565,80 Lt, T. G. 1471,00 Lt, G. G. 1519,00 Lt, J. G. 301,70 Lt, L. G. 900,00 Lt, E. G. 860,60 Lt, A. G. 1356 ,40 Lt, D. I. 1424,40 Lt, R. J. 1515,20 Lt, N. K. 361,00 Lt, A. K. 539,90 Lt, L. K. 514 ,40 Lt, A. L. 1526,60 Lt, O. L. 538,60 Lt, V. M. 1419,80 Lt, A. P. 1365,00 Lt, A. R. 537,90 Lt, A. R. 1549,00 Lt, A. S. 1485,20 Lt, V. S. 1549,00 Lt, L. S. 1535,80 Lt, R. S. 1393,40 Lt, Ž. Š. 1471,60 Lt, D. Š. 1449,00 Lt, I. T. 1166,60 Lt, E. T. 1539,40 Lt, P. V. 1485,00 Lt, N. Z. 1430,60 Lt, D. Z. 345,60 Lt, G. Ž. 1306,00 Lt.

7Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartimi Vilniaus rajono savivaldybės apeliacinį skundą atmetė kaip nepagrįstą. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą paliko nepakeistą.

9Pareiškėja D. Š. pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą priteisti iš atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės pareiškėjos D. Š. naudai 1235 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Prašyme nurodė, kad teismo išlaidas sudaro advokato užmokestis už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ir atstovavimą pareiškėjai apeliacinės instancijos teisme. Prašoma priteisti suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

11Pareiškėja pažymėjo, kad nagrinėjama byla buvo sudėtinga. Byla susijusi su itin dideliu pareiškėjų skaičiumi. Skundą teismui pareiškė net 33 pareiškėjai. Byla buvo susijusi su dideliu apdorojamos ir teismui pateikiamos informacijos kiekiu.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13II.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 2 dalis numato, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Byloje nustatyta, kad galutinis procesinis sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, todėl jis turi teisę į išlaidų atlyginimą.

15Nagrinėjamu atveju sprendimas priimtas pareiškėjų naudai (t. II, b.l. 140-146, 192-199). Mokėjimo nurodymas ir pinigų priėmimo kvitas (t. III, b.l. 21, 23) patvirtina, kad pinigus už advokato teisines paslaugas sumokėjo D. Š., todėl ji turi teisę į patirtų išlaidų atlyginimą.

16Išlaidų atlyginimą reglamentuoja ABTĮ 44 straipsnis, Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu

17Nr. 1R – 85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

18Pareiškėja prašo priteisti teismo išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą.

19Rekomendacijų 8.11 punktas numato, kad maksimalus koeficientas už atsiliepimą į apeliacinį skundą yra 1.5. Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Atsiliepimo į apeliacinį skundą pateikimo metu, t. y. 2010 m. spalio 21 d. galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. 1368 dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo, kuriuo nustatyta 800 Lt minimali mėnesinė alga. Taigi remiantis šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir Rekomendacijų 8.11 punktu, maksimalus užmokestis už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą yra 1200 (800x1,5). Pažymėtina, kad Rekomendacijų 2 punktas numato, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; kitas svarbias aplinkybes.

20Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad tas pats advokatas A. C. rengė pareiškėjams skundą, pateiktą pirmosios instancijos teismui, į šios bylos pobūdį, vadovaujantis rekomendacijų 2, 7 ir 8.11 punktais, daro išvadą, kad pagrįstos atstovavimo išlaidos yra 800 Lt.

21D. Š. taip pat prašo priteisti atlyginti atstovavimo išlaidas už advokato atstovavimą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

22Byloje esantis 2011 m. rugsėjo 6 d. teismo posėdžio protokolas (t. II, b.l. 190-191) patvirtina, kad pareiškėjų atstovas advokatas A. C. 2011 m. rugsėjo 6 d. apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nedalyvavo, todėl pareiškėja neturi teisės į šių išlaidų atlyginimą.

23Remiantis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjai D. Š. iš atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės priteistina atlyginti 800 litų teismo išlaidų.

24Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

25D. Š. prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti iš dalies.

26Priteisti pareiškėjai D. Š. iš atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės 800 (aštuonis šimtus) litų teismo išlaidų.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai R. A., S. B., 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu... 7. Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartimi... 9. Pareiškėja D. Š. pateikė Lietuvos vyriausiajam... 10. Prašyme nurodė, kad teismo išlaidas sudaro advokato užmokestis už... 11. Pareiškėja pažymėjo, kad nagrinėjama byla buvo sudėtinga. Byla susijusi... 12. Teisėjų kolegija... 13. II.... 14. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 15. Nagrinėjamu atveju sprendimas priimtas pareiškėjų naudai (t. II, b.l.... 16. Išlaidų atlyginimą reglamentuoja ABTĮ 44 straipsnis, Civilinio proceso... 17. Nr. 1R – 85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino... 18. Pareiškėja prašo priteisti teismo išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį... 19. Rekomendacijų 8.11 punktas numato, kad maksimalus koeficientas už... 20. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad tas pats advokatas 21. D. Š. taip pat prašo priteisti atlyginti atstovavimo... 22. Byloje esantis 2011 m. rugsėjo 6 d. teismo posėdžio protokolas (t. II, b.l.... 23. Remiantis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 24. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 25. D. Š. prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti iš... 26. Priteisti pareiškėjai D. Š. iš atsakovo Vilniaus... 27. Nutartis neskundžiama....