Byla 2-793-488/2015
Dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovo kaltės, neturtinės žalos priteisimo, išlaikymo įsiskolinimo dukrai priteisimo atsakovui Z. L. ir atsakovo Z. L. priešieškinį dalyje dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, ir n u s t a t ė :

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ineta Baliukaitytė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Renatai Raupelienei, dalyvaujant ieškovei A. L., jos atstovei advokatei I. M., atsakovui Z. L., jo atstovei advokatei Ingai Radinienei, atsakovei pagal priešieškinį S. L.,

2uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. L. ieškinį dalyje dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovo kaltės, neturtinės žalos priteisimo, išlaikymo įsiskolinimo dukrai priteisimo atsakovui Z. L. ir atsakovo Z. L. priešieškinį dalyje dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, ir n u s t a t ė :

3Ieškovė ieškiniu (b.l.1t., 2-7), bei pareiškimu dėl ieškinio dalyko pakeitimo (b.l.2t. 117-118) prašo nutraukti santuoką su atsakovu dėl atsakovo kaltės, paliekant jai santuokinę pavardę, priteisti jai iš atsakovo neturtinės žalos atlyginimą, priteisti iš atsakovo nepilnametės dukros, bylos nagrinėjimo metu tapusios pilnamete – K. L. išlaikymo nuo ieškinio padavimo dienos iki dukros pilnametystės, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimų dėl išlaikymo nepilnametei dukrai K. L. priteisimo ir jos gyvenamosios vietos nustatymo atsisako.

4Ieškovė ieškinyje nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad šalių santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, nes atsakovas po dešimties bendro gyvenimo metų pradėjo vartoti alkoholį, ieškovės atžvilgiu tapo grubus, nepilnamečių dukrų akivaizdoje yra ją sumušęs, jos atžvilgiu vartoja psichologinį smurtą, žemina, vadina necenzūriniais žodžiais, prikaišioja nebūtus dalykus, žada susidoroti. Ji dėl atsakovo psichologinio smurto – grasinimų, buvo pabėgusi iš namų ir nakvodavo pas kitus asmenis. Ji yra ne kartą šiuos veiksmus atsakovui atleidusi, bet atsakovas pažadų pasikeisti netesėjo. Dėl nurodytų aplinkybių ji gyvena nuolatinėje baimėje, sutriko miegas, pablogėjo sveikata, jaučiasi niekam nereikalinga, nepilnavertė, nuolat patiria dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją. Tuo jai padaryta neturtinė žala. Ji, pateikdama ieškinį, prašė iš atsakovo nepilnametės dukros išlaikymui priteisti 600 Lt. per mėnesį. Nurodė, kad dukros išlaikymui ji per mėnesį vidutiniškai išleidžia 1200 Lt. Dukra yra 17 metų, jai reikalingas pilnavertis maistas, sezoninė apranga, higieninės priemonės, lėšos papildomam ugdymui – šokių būrelio, bei kultūrinių renginių lankymui, dantų korekcijos priemonės, papildomos išlaidos už stomatologines paslaugas, bei akių gydymui. Ji šias lėšas dukros išlaikymui skyrė. Todėl nuo 2013-10-18, ieškinio padavimo dienos, iki dukros K. pilnametystės- 2014-05-27, ji dukros išlaikymui išleido 4380 Lt. (per 7 mėnesius ir 9 dienas). Atsakovas per šį laikotarpį dukros išlaikymui sumokėjo 2900 Lt., skaičiuodamas po 300 Lt. per mėnesį. Todėl jai priteistinas 1480 Lt. išlaikymo įsiskolinimas.

5Teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškinį šioje dalyje palaiko ieškinyje nurodytais pagrindais.

6Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Jis reiškia priešieškinį, kuriame nagrinėjamoje bylos dalyje prašo santuoką nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės, nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su motina, priteisti nepilnamečiui vaikui – dukrai K. išlaikymą po 300 Lt. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės. Atsiliepime į ieškinį ir priešieškinyje jis nurodė, kad dirbo tolimųjų reisų vairuotoju ir visada stangėsi šeimą materialiai aprūpinti. Ieškovė ne visada buvo patenkinta šeimyniniu gyvenimu, buvo prastos nuotaikos, pikta, aikštinga, ilgainiui nustojo su juo bendrauti. Po įvykusios avarijos sutuoktinė nebuvo linkusi jo suprasti, padėti išgyventi autoįvykio padarinius, nesidomėjo jo sveikata , gydymu, slauga. Po traumos į darbą UAB „( - )“ grįžo 2013-10-27. Ieškovė į viską kreguodavo impulsyviai, nesiekė ramybės ir darnaus gyvenimo šeimoje, negerbė sutuoktinio, dėl to šeima iširo ir jie ėmė gyventi skyriumi. (b.l.1t. 138-148)

7Ieškovė atsiliepime į priešieškinį (b.l. 1t., 36-41) nurodė, kad atsakovas priešieškinyje nenurodė, kuo pasireiškė jos kaltė dėl santuokos iširimo. Ji nepatenkinta buvo dėl besaikio atsakovo alkoholio vartojimo, grubumo jos atžvilgiu net nepilnamečių vaikų akivaizdoje, psichologinio smurto jos atžvilgiu vartojimo. Ji nurodė, kad ne kartą bandžiusi išsaugoti šeimos santykius. Atsakovas nedėjo jokių pastangų keistis ir išsaugoti šeimą. Atsakovas 2013m. gegužės mėnesį ją išmetė iš namų, nuo to laiko ji su juo nustojo bendrauti. Dėl dukros išlaikymo ji nurodė, kad neturi galimybės išlaikyti dukros, skirdama jai 900 Lt. per mėnesį, todėl atsakovo nustatytina išlaikymo suma -300 Lt. per mėnesį yra per maža. Teismo posėdyje nurodė, kad ji gyvena pas savo tėvą, senelis taip pat padėjo išlaikyti anūkę K.

8Atsakovo atstovė teismo posėdyje palaiko atsakovo išdėstytą poziciją.

9Ieškinys nagrinėjamoje bylos dalyje tenkintinas iš dalies. Priešieškinys nagrinėjamoje bylos dalyje atmestinas.

10Iš šalių paaiškinimų, rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalių santuoka įregistruota ( - ) Panevėžio rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašu Nr. 233. (b.l. 1t., 9) Santuokoje ( - ) sutuoktiniams gimė dukra S. L. ir ( - ) gimė dukra K. L.. (b.l.1t., 10-11). LR Civilinio kodekso 3.60 str. santuokos nutraukimo pagrindu numato vieno ar abiejų sutuoktinių kaltę.Sutuoktinio kaltė dėl santuokos nutraukimo konstatuojama, nustačius, kad jam iš esmės pažeidus savo kaip sutuoktinio pareigas, bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas arba nustačius faktus, kurie įstatyme nurodyti kaip sutuoktinio kaltės prezumpcija. Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą, yra neištikimas arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina ( LR CK 3.60 str. 3 d.).Iš ieškovės paaiškinimų bei jos procesiniuose dokumentuose išreikštos pozicijos, atsakovės pagal priešieškinį šalių dukros S. L., liudytojų A. R., R. Ž., L. G. parodymų bei atsakovo pozicijos, išreikštos jo procesiniuose dokumentuose, kuriuose jis prašo santuoką nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės, matyti, kad ieškovė pagrįstai nurodo, kad santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, o atsakovas taip pat pripažįsta esantis kaltu dėl santuokos iširimo. Todėl konstatuotina, kad atsakovas savo kaltę dėl santuokos iširimo pripažįsta pats. Dėl šios priežasties, abiems šalims pripažįstant atsakovo kaltę dėl santuokos iširimo, šių aplinkybių įrodinėti nebereikia. ( LR CPK 182 str. 5p., 187 str.) Todėl nagrinėtinos aplinkybės, kurias atsakovas nurodė, kaip ieškovės kaltę dėl santuokos iširimo, nes jas ieškovė ginčija. Atsakovas ieškovę kaltina, kad ji ne visada buvo patenkinta šeimyniniu gyvenimu, būdavo prastos nuotaikos, pikta, aikštinga, ilgainiui nustojo su juo bendrauti. Po įvykusios avarijos sutuoktinė nebuvo linkusi jo suprasti, padėti išgyventi autoįvykio padarinius, nesidomėjo jo sveikata, gydymu, slauga, kad ji į viską reguodavo impulsyviai, nesiekė ramybės ir darnaus gyvenimo šeimoje, negerbė sutuoktinio, dėl to šeima iširo ir jie ėmė gyventi skyriumi. Tačiau atsakovas jokių įrodymų, patvirtinančių nurodomas ieškovės kaltės dėl santuokos iširimo aplinkybes, nepateikė. Atsakovo kviesti liudytojai - G. L., A. M., A. Š. šalių šeimos iširimo priežasčių nurodyti negalėjo. Tik liudytoja - atsakovo sesuo V. L. nurodė, kad ieškovė reiškė atsakovo tėvams priekaištus dėl netinkamo sūnaus išauklėjimo, buvo nuotaikos žmogus, tačiau nurodė, kad apie smurtą ir konfliktus nežinanti. Atsakovo pozicija bylos nagrinėjimo metu, kai jis bylos nagrinėjimo pradžioje siekė su ieškove susitaikyti, rodo, kad jis ieškovės elgesiu šeimyniniame gyvenime buvo patenkintas. Todėl konstatuotina, jog byloje nenustatyta, kad ieškovė pažeidė savo, kaip sutuoktinės, pareigas. Priešingai apklausti liudytojai iš šalių dukra tvirtino, kad ieškovė labai nuolaidžiavo ir taikėsi su atsakovu. Todėl teismas, įvertinęs visas nustatytas aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovas žiauriai elgėsi su ieškove – vartojo prieš ją psichologinį smurtą – su ja, kaip šeimos nariu, nesiskaitė, žemino nepilnamečių vaikų akivaizdoje, agresyviai su ja elgdavosi, išgėrinėdavo ir, būdamas neblaivus, ją savo emocijų protrūkio metu savo elgesiu įbaugindavo- išvarydavo iš namų, ieškovė buvo priversta nakvoti pas kitus asmenis. Nežiūrint to, ieškovė dėjo visas pastangas išsaugoti šeimą. Teismas atsakovo elgesį vertina kaip žiaurų elgesį su sutuoktiniu iš psichologinės pusės. Tai yra patvirtinta šalių dukros S. L., liudytojų A. R., R. Ž., L. G. parodymai. Dėl šių priežasčių tolimesnis sutuoktinių bendras gyvenimas tapo neįmanomu, todėl teismas daro išvadą, kad šalių santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, todėl ji nutrauktina, po santuokos nutraukimo ieškovei paliekant jos iki santuokos turėtą pavardę( LR CK 3.60str.,3.62str., 3.69str.1d.).

11Teismui nustačius atsakovo kaltę dėl šeimos iširimo ir įvertinus ieškovės paaiškinimus, liudytojų parodymus, rašytinius bylos įrodymus, kurie patvirtino, kad ieškovė patyrė emocinius išgyvenimus, dėl to buvo sutrikdyta jos psichinė sveikata. (b.l. 1 t. 127-128) atsakovui grasinant pavartoti smurtą, ji buvo atsakovo įbauginta, dėl atsakovo bauginimų ieškovei tekdavo palikti namus, nakvoti pas kitus asmenis, darytina išvada, kad ieškovė patyrė neturtinę žalą, pasireiškusia baime, dvasiniais išgyvenimais ir nepatogumais. Padarytą žalą privalo atlyginti atsakovas( LR CK 3.70str.2d., LR CK 370str.2d.,6.245str.-6.250str.).Pinigais įvertindamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į padarytos žalos pasekmes, į atsakovo kaltę, į jo turtinę padėtį ir ieškovei padarytą neturtinę žalą įvertina 4000Lt. Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinas 4000Lt neturtinės žalos atlyginimas.

12Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, kurie patvirtino, kad šalių nepilnametė dukra K. L. laikotarpiu nuo bylos iškėlimo iki pilnametystės nuolatos gyveno su ieškove, kuri ja tinkamai rūpinosi ir pilnai išlaikė, bei įvertinus tai, kad ieškovė buvo pareiškusi pagrįstą reikalavimą priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnametei dukrai periodinėmis išmokomis po 600 Lt. per mėnesį, konstatuoja, kad atsakovas taip pat turi pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus( LR CK 3.192str.). Priteistino išlaikymo dydis nustatytinas proporcingai nepilnamečių vaikų poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai. Nustatyta, kad dukra buvo 17 metų, jos poreikiai yra sąlyginai didesni, negu mažamečio vaiko, nes ji paauglė, mokosi baigiamojoje mokyklos klasėje, ugdoma papildomai – lanko šokių būrelį, turėjo sveikatos problemų – jai buvo atliekama dantų korekcija, gydomas susilpnėjęs regėjimas. (b.l. 1t.129-130, 2t. 47,48) Visuose vaikų teisių apsaugos skyrių išvadose konstatuojama, kad prašomas iš atsakovo priteisti išlaikymas po 600 Lt. per mėnesį tokio amžiaus paauglei vertintinas kaip protingo dydžio išlaikymas, nustatant, kad 1200 Lt. išlaikymas yra paauglei optimalus. (b.l.1t., 24-27, 49-53 2t., 33, 72) Atsakovas teikė tik 300 Lt. dydžio išlaikymą. (b.l. 2 t. 82-84). Atsakovas turėjo galimybes teikti ieškovės prašomo dydžio išlaikymą (b.l 1t. 66) Po traumos į darbą UAB „( - )“ grįžo 2013-10-27. (b.l.1t.,66) Tai jis nurodė priešieškinyje, bei patvirtino rašytiniais įrodymais(b.l.1 t. 66, 2t. 49-50) Todėl konstatuoti, kad jis dėl sveikatos būklės negalėjo skirti didesnio dydžio išlaikymo , negalima. Ieškovė laikotarpiu nuo 2013-10-18, ieškinio padavimo dienos, iki dukros K. pilnametystės- 2014-05-27, pagal savo išgales išlaikė nepilnametę dukrą K. (b.l.1t. 14 ) Jai padėjo ieškovės tėvas. Konstatuotina, kad atsakovo finansinė padėtis nurodomu laikotarpiu buvo geresnė nei ieškovės. (b.l. 1t. 14) Ieškovė minėtu laikotarpiu iš dalies už atsakovą vykdė pareigą išlaikyti nepilnametę dukrą K. Todėl iš atsakovo ieškovei priteistinas jos suteiktas išlaikymas nepilnametei dukrai nuo 2013-10-18, ieškinio padavimo dienos, iki dukros K. pilnametystės- 2014-05-27 pagal ieškovės pateiktą paskaičiavimą. Ji dukros išlaikymui už atsakovą išleido 4380 Lt. (per 7 mėnesius ir 9 dienas); atsakovas per šį laikotarpį dukros išlaikymui sumokėjo 2900 Lt., skaičiuodamas po 300 Lt. per mėnesį. Todėl jai priteistinas 1480 Lt. išlaikymo įsiskolinimas. (CK 3.194str.,6.50 str., 6.112 str.)

13Civilinė byla dėl išlaikymo priteisimo nepilnamečiui vaikui ir dėl jo gyvenamosios vietos nustatymo K. L. tapus pilnamete nutrauktina. (LR CPK 293 str. 1d. 9p.)

14Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių ir priteisimo valstybei klausimas spręstinas kompleksiškai priimant byloje galutinį sprendimą.

15Vadovaudamasis CPK 261, 270, 293 str. 1 d.9p. straipsniais, teismas

Nutarė

16Priimti dalinį sprendimą.

17Ieškinį nagrinėjamoje bylos dalyje tenkinti iš dalies.

18Priešieškinį nagrinėjamoje bylos dalyje atmesti.

19Santuoką, sudarytą ( - ) Panevėžio rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr.233, tarp Z. L., a.k. ( - ) ir A. L. (iki santuokos L.), a.k. ( - ) nutraukti dėl Z. L. kaltės.

20Po santuokos nutraukimo A. L. palikti santuokinę pavardę „( - )“.

21Priteisti iš Z. L., a.k. ( - ) A. L., a.k. ( - ) jo dukros K. L., gim. ( - ) išlaikymo įsiskolinimą – 1480 Lt. (Vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt litų)/458,64 Eur. , susidariusį nuo ieškinio padavimo dienos – 2013-10-18 iki dukros pilnametystės, t.y. iki 2014-05-27.

22Priteisti iš Z. L., a.k. ( - ) 4000 Lt. (Keturi tūkstančiai litų) /1158,50 Eur. neturtinės žalos atlyginimą A. L., a.k. ( - )

23Civilinę bylą dėl išlaikymo priteisimo K. L. ir dėl jos gyvenamosios vietos nustatymo nutraukti.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu tvarka Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ineta... 2. uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Ieškovė ieškiniu (b.l.1t., 2-7), bei pareiškimu dėl ieškinio dalyko... 4. Ieškovė ieškinyje nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad šalių... 5. Teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškinį šioje dalyje palaiko ieškinyje... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Jis reiškia priešieškinį, kuriame... 7. Ieškovė atsiliepime į priešieškinį (b.l. 1t., 36-41) nurodė, kad... 8. Atsakovo atstovė teismo posėdyje palaiko atsakovo išdėstytą poziciją.... 9. Ieškinys nagrinėjamoje bylos dalyje tenkintinas iš dalies. Priešieškinys... 10. Iš šalių paaiškinimų, rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalių... 11. Teismui nustačius atsakovo kaltę dėl šeimos iširimo ir įvertinus... 12. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, kurie patvirtino, kad šalių... 13. Civilinė byla dėl išlaikymo priteisimo nepilnamečiui vaikui ir dėl jo... 14. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių ir priteisimo valstybei... 15. Vadovaudamasis CPK 261, 270, 293 str. 1 d.9p. straipsniais, teismas... 16. Priimti dalinį sprendimą.... 17. Ieškinį nagrinėjamoje bylos dalyje tenkinti iš dalies.... 18. Priešieškinį nagrinėjamoje bylos dalyje atmesti.... 19. Santuoką, sudarytą ( - ) Panevėžio rajono Civilinės metrikacijos skyriuje,... 20. Po santuokos nutraukimo A. L. palikti santuokinę pavardę „( - )“.... 21. Priteisti iš Z. L., a.k. ( - ) A. L., a.k. ( - ) jo dukros K. L., gim. ( - )... 22. Priteisti iš Z. L., a.k. ( - ) 4000 Lt. (Keturi tūkstančiai litų) /1158,50... 23. Civilinę bylą dėl išlaikymo priteisimo K. L. ir dėl jos gyvenamosios... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...