Byla 2A-507-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko

3Petro Jaržemskio

4kolegijos teisėjų

5Dalios Kačinskienės

6Virginijos Volskienės

7sekretoriaujant

8Julijai Štreimikienei

9dalyvaujant ieškovo atstovui

10adv. L. P.

11atsakovo atstovui

12adv. A. K., D. V.

13teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. L. ieškinį atsakovui UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ dėl avanso ir palūkanų priteisimo bei atsakovo UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ priešieškinį ieškovui S. L. dėl nuostolių atlyginimo.

14Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

15

16I.Ginčo esmė Ieškovas S. L. su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, kreipėsi į teismą ir prašė iš atsakovo UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ priteisti 50 000 Lt avansą, 5 proc. metinių palūkanų nuo 50 000 Lt avanso sumos už laikotarpį nuo 2008-11-11 iki 2008-01-07 (viso 184,93 Lt), 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pasiruošimo sandoriui išlaidas – 603 Lt bei bylinėjimosi išlaidas.

17Nurodė, kad 2008-08-29 sudarė preliminarų susitarimą su atsakovo UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ vadovu D. V. dėl nekilnojamojo turto – buto, garažo, žemės sklypo dalies, esančių (duomenys nesklebtini), Vilniuje, įsigijimo. Tuo pagrindu ieškovas sumokėjo atsakovo atstovui D. V. 50 000 Lt avansą, kuris atliko tiek užtikrinimo, tiek mokėjimo funkciją ir turėjo būti įskaitytas į nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo kainą. Rengdamasis pagrindinio sandorio sudarymui, ieškovas atliko nekilnojamojo turto vertinimą, 2008-10-24 sudarė su AB SEB banku kredito sutartį, pagal kurią turėjo būti finansuojamas anksčiau minėto nekilnojamojo turto įsigijimas iš atsakovo, atsakovo prašymu 2008-10-24 kreipėsi į Vilniaus rajono 4-ojo notarų biuro notarę V. P. dėl pažymos pirkimo-pardavimo sandoriui užsakymo. Tuo tarpu atsakovas netinkamai įvykdė pareigas kylančias iš preliminariojo susitarimo, sandorio sudarymo dienai (2008-10-24) nepateikė AB SEB banko sutikimo parduoti nekilnojamąjį turtą, dėl netinkamo kadastrinių duomenų bylos parengimo VĮ Registrų centras atsisakė išduoti pažymą sandoriui, 2008-11-06 pašalinus netinkamos kadastrinių duomenų bylos trūkumus ir tinkamai juos įregistravus nekilnojamojo turto registre nesikreipė į notarų biurą dėl naujos pažymos sandoriui užsakymo ir pirkimo-pardavimo sutarties parengimo. Ieškovas 2008-11-11 pranešė atsakovui UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ apie tai, kad nutraukia 2008-08-29 rankpinigių sutartį dėl atsakovo kaltės ir pareikalavo, kad atsakovas UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ grąžintų sumokėtą 50000 Lt avansą. Dėl atsakovo kaltės buvo nutraukta preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau avansas grąžintas nebuvo, todėl ieškovas įgijo teisę reikalauti jį priteisti, taip pat prašė minimalių nuostolių atlyginimo – 5 proc. metinių palūkanų už laikotarpį nuo 2008-11-11 iki 2009-01-07 (viso 184,93 Lt), 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei atlyginti pasiruošimo sandoriui išlaidas – 603 Lt bei bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovas UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ pateikė teismui priešieškinį, kuriame prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš S. L. 30000 Lt (skirtumą tarp dėl ieškovo kaltės prarastos konkrečios galimybės piniginės vertės atlyginimo (80000 Lt) ir ieškovo sumokėto avanso (50000 Lt), 5 proc. metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

19Nurodė, kad pagrindinės sutarties šalys nesudarė dėl nuo atsakovo nepriklausančių aplinkybių, VĮ Registrų centras neišdavė pažymos nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandoriui sudaryti. 2008-10-28 – 2008-11-04 UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ vienasmenis bendrovės valdymo organas ir vienintelis akcininkas direktorius D. V. sirgo ir negalėjo bendrovės vardu atlikti veiksmų, susijusių su preliminariosios sutarties vykdymu. Ieškovo atstovė 2008-11-11 pranešė, kad preliminarioji sutartis nutraukiama. Atsakovas nesutikdamas su sutarties nutraukimu 2008-11-26, raštu paprašė ieškovo vykdyti įsipareigojimus ir sudaryti pagrindinę sutartį, tačiau ieškovas nutraukė preliminariąją sutartį ir reikalavo grąžinti sutarties įvykdymo užtikrinimui perduotus 50000 Lt. Preliminarioji sutartis įpareigojo šalis sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį per vienerius metus laiko nuo jos sudarymo, iki 2009-08-29, tuo tarpu ieškovo nurodomos preliminarios sutarties sudarymo aplinkybės, įvyko iki 2008-11-06, todėl negali būti vertinamos kaip atsisakymas sudaryti pagrindinę sutartį iš atsakovo pusės, tai patvirtina ir atsakovo elgesys visų ginčo santykių metu, - ieškovui pareiškus apie preliminariosios sutarties nutraukimą, atsakovas prašė vykdyti preliminariąją sutartį. Visos kliūtys sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį išnyko 2008-11-06 ir sutartis galėjo būti sudaryta, todėl ieškovo veiksmus, be pagrįstos ir pateisinamos priežasties, nutraukti preliminariąją sutartį vertino kaip neteisėtus ir nesąžiningus. Kadangi preliminarioji sutartis buvo nutraukta nepagrįstai, atsakovas įgijo teisę reikalauti tiesioginių, preliminariosios sutarties sudarymo ir vykdymo metu turėtų išlaidų bei prarastos konkrečios galimybės piniginės vertės atlyginimą. Ieškovui atsisakius sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ prarado konkrečią galimybę realizuoti turtą už 595000 Lt, nes po preliminariosios sutarties nutraukimo turto vertė sumažėjo iki 515000 Lt, todėl minimalius patirtus nuostolius atsakovas vertino 80000 Lt. Ieškovas S. L. atsiliepime į priešieškinį, prašė priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas neturėjo galimybių įvykdyti preliminariąją sutartį dėl objektyvių priežasčių, kad bendradarbiavo su ieškovu dėl preliminarios sutarties vykdymo ar jos sąlygų pakeitimo, kad būtų rengęs pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties su ieškovu projektą, taip pat nėra duomenų, kad atsakovas būtų nurodęs notarą, kurio biure ketina sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, kad šiam sandoriui vykdyti buvo užsakęs pažymą nekilnojamojo turto pardavimui. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teigė, kad 2008-08-29 preliminarioji sutartis nebuvo įvykdyta dėl atsakovo kaltės. Ieškovo nuomone, byloje kainų skirtumo principas negalėjo būti taikomas, nes nekilnojamojo turto objektai iki kreipimosi į teismą dienos parduoti nebuvo, todėl galimybė parduoti palankesnėmis sąlygomis negalėjo būti laikoma prarasta. Kadangi preliminarioji sutartis yra nutraukta, atsakovas negalėjo atsisakyti grąžinti ieškovui avansu sumokėtos sumos.

20II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimu ieškinys patenkintas, o priešieškinys atmestas. Ieškovui S. L., iš atsakovo UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ priteista 50 000,00 Lt avansu gautų lėšų, 184, 93 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2008-11-11 iki 2008-01-07, 603,00 Lt sutarties ruošimo išlaidų bei 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (50000,00 Lt), skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2009-01-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; Iš atsakovo UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“, ieškovo S. L., naudai priteista 1518,00 Lt žyminio mokesčio.

21Teismas pažymėjo, jog šalys sudarydamos susitarimą dėl 50 000 Lt rankpinigių sumokėjimo išreiškė valią, ateityje sudaryti pagrindinę, buto, esančio (duomenys nesklebtini), Vilniuje, garažo bei dalies žemės sklypo, esančių (duomenys nesklebtini), Vilniuje, pirkimo-pardavimo sutartį, t.y sudarė preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį bei vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 2 dalimi, konstatavo, kad preliminariojoje sutartyje šalims nenurodžius termino pagrindinei sutarčiai sudaryti, sutartis turėjo būti sudaryta per vienerius metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo, t.y. iki 2009-09-29. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog pasirašant susitarimą dėl rankpinigių, apie kliūtis trukdančias sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį atsakovui buvo žinoma, tačiau aplinkybę, kad dalis žemės sklypo buvo įkeista, atsakovas sudarydamas 2008-08-29 susitarimą dėl rankpinigių nuslėpė nuo ieškovo ir sandorio pasirašymo dienai – 2008-10-24, nebuvo gavęs banko sutikimo dėl įkeisto daikto pardavimo, nebuvo patikslinęs kadastro duomenų, t.y. trijų mėnesių laikotarpyje nebuvo atlikęs jokių veiksmų, kad pagrindinis sandoris būtų sudarytas. Tuo tarpu ieškovas ėmėsi iniciatyvos sandoriui sudaryti: įvertino turtą, kreipėsi į banką dėl kredito gavimo bei pas notarą dėl pažymų sandoriui sudaryti užsakymo, kas rodė, jog ieškovas atliko aktyvius veiksmus, siekdamas įvykdyti preliminariąją sutartį, o atsakovui nesiėmus aktyvių veiksmų, 2008-11-11 ieškovas preliminariąją sutartį nutraukė bei nesutiko sudaryti pagrindinės sutarties. Nurodytų aplinkybių pagrindu, teismas dėl preliminarios sutarties neįvykdymo kaltu pripažino atsakovą, bei sprendė, kad atsakovas neteko teisės reikalauti ją vykdyti, o ieškovas neturėjo pareigos ją vykdyti (CK 6.221 str. 1 d.).

22Teismas konstatavo, kad avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti pinigų sumą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-949/2000; 2002 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-868/2002, 2006 m. lapkričio 06 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3k-P-382/2006). Byloje nustatęs, kad šalys nesusitarė dėl atsakomybės netesybų forma, teismas sprendė, kad atsakovas avansu gautas lėšas pagal susitarimą dėl rankpinigių (preliminarią sutartį) privalo grąžinti ieškovui, nes sutartimi numatyti įsipareigojimai nebuvo įvykdyti, o sutartis nutraukta (CK 6.237 str.), todėl ieškinį tenkino. Įvertinęs ikisutartinių prievolių pažeidimą vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas ieškovui priteisė dėl sutarties sudarymo patirtas išlaidas, už turto įvertinimą 400,00 Lt bei 203,00 Lt notaro paslaugoms apmokėti, viso 603,00 Lt. Remiantis Civilinio kodekso 6.37 straipsniu, teismas tenkino ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio palūkanas už laikotarpį nuo 2008-11-11 iki 2009-01-07, priteisdamas 184,93 Lt palūkanų (50000,00 Lt x 5 proc. metinių palūkanų x 27 d.) (CK 6.210 str. 1 d.), bei priteisė 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (50000 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2009-01-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistos bylinėjimosi išlaidos: 1518,00 Lt žyminio mokesčio.

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

24Atsakovas UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti ir atsakovo naudai iš ieškovo priteisti 30 000 Lt (skirtumą tarp dėl ieškovo kaltės prarastos konkrečios galimybės piniginės vertės atlyginimo (80 000 Lt) ir ieškovo pagal preliminariąją sutartį sumokėtos (50 000 Lt sumos), 5 procentų metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas; prijungti prie bylos papildomą įrodymą AB SEB banko 2008 m. kovo 28 d. pažymos kopiją.

25Nurodo, kad priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas nepagrįstai pripažino, jog pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovo kaltės ir neveikimo, nes po 2008 m. rugpjūčio 29 preliminarios sutarties sudarymo, pagrindinė sutartis turėjo būti sudaryta per vienerius metus, iki 2009 m. rugpjūčio 29 d. ir jokio kito termino šalys nustatę nebuvo. Teismas neįvertino, aplinkybės, jog ieškovas siekdamas sudaryti sutartį turėjo gauti banko paskolą, kas buvo esminė kliūtis sandorio sudarymui, tačiau duomenų apie kredito gavimą, atsakovui nepateikė, o vienašališkai nustatė pagrindinės sutarties sudarymo terminą 2008 m. spalio 24 d., nesivadovaudamas preliminaria sutartimi ir nepagrįstai atsisakė sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį su atsakovu. Nepagrįsti teismo argumentai, jog atsakovas buvo nesąžininga ir nerūpestinga sutarties šalimi ir per tris mėnesius neatliko nė vieno veiksmo būtino sutarties sudarymui, nes nuo 2008 m. rugpjūčio 29 d. preliminaraus susitarimo sudarymo buvo praėję kiek daugiau nei du mėnesiai ir sutarties įvykdymo terminas 2009 m. rugpjūčio 29 d. pasibaigęs nebuvo, dokumentų trūkumai buvo formalūs ir galėjo būti lengvai pašalinti jei ieškovas, elgdamasis sąžiningai, būtų tinkamai pranešęs atsakovui apie ketinimą sudaryti pagrindinę sutartį. Be to, tarp šalių nebuvo jokio susitarimo jog sandoris bus sudarytas iki 2008 m. spalio 24 d., todėl pagrindo pripažinti atsakovą nerūpestinga ir nesąžininga sutarties šalimi nebuvo. Pašalinęs dokumentų trūkumus atsakovas, nesikreipė dėl naujos pažymos sandoriui, nes ieškovo planai, dėl jo darbo užsienyje, jam žinomi nebuvo. Be to, atsakovui sutvarkius reikiamus dokumentus, ieškovas po dviejų dienų nutraukė preliminariąją sutartį, todėl pagrindo kreiptis dėl pažymos sandoriui sudaryti atsakovas nebeturėjo. Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas visiškai nevertino ir nepasisakė dėl ieškovo elgesio nutraukiant preliminariąją sutartį, nes atsakovas jokių sutarties vykdymo pažeidimų nepadarė, terminų nepažeidė, o ieškovo vienašališkai nustatytas sandorio sudarymo terminas, 2008 m. spalio 24 d., negalėjo būti pripažintas esminiu sutarties pažeidimu, nes termino pažeidimas gali būti pagrindu nutraukti sutartį, tik tada jei ji neįvykdoma per papildomai nustatytą terminą, kuriuo ieškovas nenustatė. Žinodamas apie apribojimus taikytus parduodamam turtui, ieškovas vienašališkai sutrumpino sutarties vykdymo terminą, neleido atsakovui ištaisyti dokumentų trūkumų, bei pareiškė jog atsisako sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. Tokie ieškovo veiksmai rodo jo nesąžiningumą bei atliktų veiksmų neteisėtumą. Teismas pripažino, jog po 2008 m. lapkričio 11 d. atsakovo pateikti pasiūlymai jokių įpareigojimų ieškovui nesukėlė, nes šis jau buvo nutraukęs preliminariąją sutartį (CK 6.221 str. 2 d.). Tačiau ši įstatymo norma taikoma tik teisėtam ir pagrįstam sutarties nutraukimui, o ne nutraukus sutartį be teisinio pagrindo. Dėl neteisėtų ieškovo veiksmų, atsakovas patyrė nuostolių, nes turėjo galimybę, per tarpininką turtą parduoti už 595 000 Lt, tačiau kritus turto rinkos kainai to padaryti negali. Teismui sprendime akcentavus, jog ginčo turtas nebuvo išregistruotas iš hipotekos registro, prašo prijungti prie bylos 2008 m. kovo 28 d. pažymą, kuri pagrindžia aplinkybę, jog AB SEB bankas neprieštarauja dėl ginčo turto pardavimo.

26Ieškovas S. L. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą.

27Nurodo, kad atsakovo argumentai dėl ieškovo padarytų sutarties pažeidimų bei vienašališko sandorio sudarymo datos nustatymo, nepagrįsti. Teismas priimdamas sprendimą tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas dėl iš ikisutartinių santykių kilusios civilinės atsakomybės, kurios yra suformuotos kasacinio teismo praktikoje. Teismas tinkamai nustatė ir įvertino bylos aplinkybes dėl kliūčių pagrindiniam sandoriui sudaryti ir padarė pagrįtą išvadą, jog laiko sutvarkyti nekilnojamojo turto dokumentus buvo pakankamai. Priimtame sprendime teismas pagrįstai sprendė dėl avanso grąžinimo ieškovui, bei pagrįstai vadovavosi šį klausimą reglamentuojančia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

29Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

30Byloje ginčas kilo dėl materialinės teisės normų reglamentuojančių iš ikisutartinių santykių kilusią atsakomybę, aiškinimo ir taikymo klausimai.

31Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisinius argumentus ir juos įvertinusi (CPK 185 str.), konstatuoja, jog pirmos instancijos teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimas iš esmės atitinka faktines bylos aplinkybes (CPK 265 str. 1 d.), todėl apeliacinės instacijos teismas, sutikdamas su pirmos instancijos teismo sprendimo motyvais, jų nebekartoja.

32Dėl ieškovo ieškinio

33Ginčo šalys sutinka, kad 2008 m. rugpjūčio 29 d. sudarė preliminarų susitarimą dėl buto, garažo bei dalies žemės sklypo, esančių (duomenys nesklebtini), Vilniuje, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

34Ginčo šalys sutinka, kad ieškovo, atsakovui sumokėta 50 000 Lt suma sudaro ieškovo sumokėtą avansą, kuris turėjo būti įskaitytas į nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo kainą.

35Preliminarioji sutartis nutraukta ieškovo iniciatyva, taigi pirkimo-pardavimo sutartis nesudaryta ir ieškovas pareikalavo iš atsakovo grąžinti 50 000 Lt avansą.

36Iš preliminarios sutarties teksto matyti, kad sutarties šalys nesiekė šios sutarties įvykdymo užtikrinimo 50 000 Lt suma. Kadangi galutinis tikslas pasiektas nebuvo-pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nesudaryta, laikytina, kad atsakovo gauta 50 000 Lt suma be preliminarioje sutartyje nustatyto pagrindo, todėl ieškovas pagrįstai reikalavo gražinti jam nurodytą pinigų sumą (CK 6.237 str.).

37Dėl atsakovo priešieškinio

38Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 4 dalis nustato, kad šalis pažeidusi preliminariąją sutartį, kitai šaliai privalo atlyginti nuostolius, ko ir reikalavo atsakovas pareikšdamas priešieškinį. Atsakovas reikalaudamas atlyginti nuostolius, privalėjo įrodyti ne tik nuostolių faktą, dydį, tačiau ir ieškovo neteisėtus (nesąžiningus) veiksmus ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių (CPK 178 str.).

39Byloje nustatyta, kad ieškovas nesudarė sutarties dėl to, kad atsakovas faktiškai nebuvo pasiruošęs sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovas po preliminarios sutarties sudarymo elgėsi aktyviai, ėmėsi veiksmų padėti atsakovui sutvarkyti jo nekilnojamojo turto nuosavybės įteisinimo dokumentus, tačiau iš atsakovo pasyvių veiksmų seka, kad atsakovas elgėsi nerūpestingai, neatidžiai, spręsdamas, kad savo teisę pagal preliminariąją sutartį gali įgyvendinti per vienerių metų terminą (CK 6.165 str. 3 d.).

40Su tokia atsakovo pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.193 straipsnyje nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis bei Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais.

41Ieškovas siekė įsigyti gyvenamąją patalpą bei garažą naudojimuisi, pats ieškovas operatyviai atliko jam tenkančius veiksmus galutiniam tikslui pasiekti bei ragino tai padaryti ir atsakovą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad butų rinkos vertės pokyčiai ginčo šalims buvo akivaizdūs, todėl atsakovas, norėdamas gauti maksimalią naudą privalėjo elgis kaip atidus ir rūpestingas asmuo, įvertinti savo neveikimo riziką.

42Neteisėtų veiksmų įrodinėjimo našta teko atsakovui, kuris neįrodė (CPK 178 str.) būtinosios ieškovo materialinės atsakomybės sąlygų-ieškovo kaltės (CK 6.246 str.), todėl pirmos instancijos teismas turėjo pagrindą atsakovo priešieškinio netenkinti.

43Nurodytais argumentais apeliacinis skundas atmestinas.

44Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

45Apeliacinės instancijos teismui pateikta kvito šaknelė serija LAT Nr. 230811 bei PVM sąskaitą-faktūra Nr. 00947.

46Šiais įrodymais remdamasis ieškovas prašo atlyginti 6050 Lt išladų, advokato pagalbai apmokėti pirmos ir apeliacinės instancijos teismuose.

47Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

48Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo turėtų išlaidų, advokato pagalbai atlyginti pirmos instancijos instancijos teisme įrodymai, turėjo būti pateikti pirmos instancijos teismui iki bylos išnagrinėjimo pirmos instancijos teisme pabaigos, ko ieškovas nepadarė, todėl apeliacinės instancijos teismas neprivalo išspręsti išlaidų už advokato pagalbą atlyginimo klausimo pirmos instancijos teisme. Nors ieškovas į bylą nepateikė išlaidų sumos iššifravimo, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalies pagrindu nustato ieškovui atlygintinų išlaidų apeliacinės instancijos teisme dydį ir sprendžia, kad iš atsakovo ieškovui priteistinos 2081,20 Lt išlaidos advokato pagalbai atlyginti apeliacinės instancijos teisme.

49Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo

50Civilinio proceso kodekso 146 straipsnio 2 dalis nustato atsakovo teisę įmokėti reikalaujamą sumą į teismo specialią sąskaitą arba pateikti laidavimo už atsakovą įrodymus, o teismas šio straipsnio 3 dalies pagrindu, atsakovui atlikus antroje dalyje nurodytus veiksmus, gali paskirtąją laikinąją apsaugos priemonę pakeisti.

51Kadangi atsakovas nesiėmė veiksmų numatytų Civilinio proceso kodekso 146 straipsnio 2 dalyje, vien tik turto balanso pateikimas už praėjusį laikotarpį nesudaro pagrindo panaikinti laikinąją apsaugos priemonę taikytą atsakovo turtui (CPK 144 str. 3 d., 148 str.).

52Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš atsakovo valstybei priteistinos 12,45 Lt išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

53Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ apeliacinį skundą atmesti.

54Priteisti iš UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ į.k. 125654447, ieškovo S. L. naudai 2081,20 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme, o valstybės naudai 12,45 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininko... 3. Petro Jaržemskio... 4. kolegijos teisėjų... 5. Dalios Kačinskienės... 6. Virginijos Volskienės... 7. sekretoriaujant... 8. Julijai Štreimikienei... 9. dalyvaujant ieškovo atstovui... 10. adv. L. P.... 11. atsakovo atstovui... 12. adv. A. K., D. V. ... 13. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 14. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 15. ... 16. I.Ginčo esmė Ieškovas S. L. su ieškiniu, kurį... 17. Nurodė, kad 2008-08-29 sudarė preliminarų susitarimą su atsakovo UAB... 18. Atsakovas UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ pateikė teismui... 19. Nurodė, kad pagrindinės sutarties šalys nesudarė dėl nuo atsakovo... 20. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė Vilniaus miesto... 21. Teismas pažymėjo, jog šalys sudarydamos susitarimą dėl 50 000 Lt... 22. Teismas konstatavo, kad avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 24. Atsakovas UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ apeliaciniu skundu... 25. Nurodo, kad priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas nepagrįstai... 26. Ieškovas S. L. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 27. Nurodo, kad atsakovo argumentai dėl ieškovo padarytų sutarties pažeidimų... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 30. Byloje ginčas kilo dėl materialinės teisės normų reglamentuojančių iš... 31. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir... 32. Dėl ieškovo ieškinio... 33. Ginčo šalys sutinka, kad 2008 m. rugpjūčio 29 d. sudarė preliminarų... 34. Ginčo šalys sutinka, kad ieškovo, atsakovui sumokėta 50 000 Lt suma sudaro... 35. Preliminarioji sutartis nutraukta ieškovo iniciatyva, taigi pirkimo-pardavimo... 36. Iš preliminarios sutarties teksto matyti, kad sutarties šalys nesiekė šios... 37. Dėl atsakovo priešieškinio ... 38. Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 4 dalis nustato, kad šalis pažeidusi... 39. Byloje nustatyta, kad ieškovas nesudarė sutarties dėl to, kad atsakovas... 40. Su tokia atsakovo pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka... 41. Ieškovas siekė įsigyti gyvenamąją patalpą bei garažą naudojimuisi, pats... 42. Neteisėtų veiksmų įrodinėjimo našta teko atsakovui, kuris neįrodė (CPK... 43. Nurodytais argumentais apeliacinis skundas atmestinas.... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ... 45. Apeliacinės instancijos teismui pateikta kvito šaknelė serija LAT Nr. 230811... 46. Šiais įrodymais remdamasis ieškovas prašo atlyginti 6050 Lt išladų,... 47. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šios išlaidos... 48. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo turėtų išlaidų, advokato... 49. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo... 50. Civilinio proceso kodekso 146 straipsnio 2 dalis nustato atsakovo teisę... 51. Kadangi atsakovas nesiėmė veiksmų numatytų Civilinio proceso kodekso 146... 52. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš... 53. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti... 54. Priteisti iš UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ į.k. 125654447,...