Byla I-2854-596/2019
Dėl įsakymų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Gaidytės-Lavrinovič, Jolitos Rasiukevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vitos Valeckaitės, dalyvaujant pareiškėjos atstovui Vyteniui Kasparavičiui, atsakovės atstovui Arnoldui Dilbai, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Andriui Karaliūnui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovei Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui „Euloto“, uždarajai akcinei bendrovei (buvusi uždaroji akcinė bendrovė „Lietloto“) dėl įsakymų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjos Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti atsakovės Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Tarnyba) direktoriaus 2016 m. balandžio 7 d. įsakymus: Nr. DI-167 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Pinigų griūtis“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-168 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „X&O“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-169 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Lobių įlanka“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-170 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Lobių sala“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-171 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Burtininko kambarys“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-173 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Deimantai“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, ir 2016 m. birželio 2 d. įsakymus: Nr. DI-320 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Aukso puodynė“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-321„Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Septintam danguj“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-322 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Grynas auksas“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-323 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Pinigų galia“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“ (toliau – ir Įsakymai).

5Prašomais panaikinti Įsakymais buvo suderintos trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Lietloto“ (šiuo metu – „Euloto“, UAB, toliau – ir Bendrovė) prašymu pateiktos didžiųjų momentinių internetinio ryšio loterijų „Pinigų griūtis“, „X&O“, „Lobių įlanka“, „Lobių sala“, „Burtininko kambarys“, „Aukso puodynė“, „Deimantai“, „Septintam danguj“, „Grynas auksas“, „Pinigų galia“ (toliau – ir Loterijos) taisyklės. Skundžiamuose Įsakymuose nurodyta, kad Loterijų taisyklės neprieštarauja Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (toliau – ir Loterijų įstatymas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių didžiųjų loterijų organizavimą, reikalavimams bei atitinka momentinės internetinio ryšio loterijos rūšies požymius.

6Pareiškėja, gavusi Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prašymą dėl Tarnybos direktoriaus priimtų Įsakymų teisėtumo, įvertinusi, kad prašomais panaikinti Įsakymais suderintos taisyklės prieštarauja aukštesnę galią turintiems teisės aktams, teismui pateiktame prašyme nurodo, kad Loterijų taisyklių nuostatos ne tik pažeidžia Loterijų įstatymo nuostatas, bet pagal savo požymius ir savybes Loterijos atitinka ne Loterijų įstatyme įtvirtintų loterijų požymius, o Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu (toliau – ir Azartinių lošimų įstatymas) reglamentuojamus azartinių lošimų požymius.

7Nurodo, kad savo esme, veikimo principu, techninėmis savybėmis, naudojamais programinės įrangos komponentais, vizualizacija, azartiškumo ir atraktyvumo prasme Loterijos yra beveik identiškos lošimui nuotolinio lošimo įrenginiu, imituojant lošimą A ar B kategorijos automatu, kurie yra naudojami organizuojant azartinius lošimus ir kuriems yra taikomas Azartinių lošimų įstatymas. Todėl tokios Loterijos neturėjo būti priskirtos prie didžiosios momentinės internetinio ryšio loterijos rūšies, nes Loterijos yra panašesnės ne į loterijas, o į azartinius žaidimus, todėl Lošimų įstatymo nuostatos šiems internetiniams lošimams yra nepakankamos.

8Pareiškėja, vertindama prašomais panaikinti Įsakymais suderintų Loterijų taisykles, teigia, kad jose įtvirtintos nuostatos, reglamentuojančios žaidėjų sąskaitas, atidarytas loterijos organizatoriaus svetainėje, prieštarauja Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punktui. Pareiškėjos manymu, žaidėjo sąskaita organizatoriaus internetinėje svetainėje naudojama kaip priemonė, atimanti žaidėjo galimybę atsiskaityti už loterijos bilietus iš asmeninės kredito įstaigos sąskaitos, ir suteikia galimybę organizatoriams pasisavinti žaidėjų pinigus, t. y. kėsintis į žaidėjo nuosavybę, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 23 straipsnį.

9Taip pat nurodo, kad Loterijų taisyklės pažeidžia Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktą, nes, priešingai, nei imperatyviai nurodyta Loterijų įstatyme, kaina už perkamus bilietus nėra fiksuota ir nekintanti.

10Pateiktą prašymą pareiškėja taip pat argumentuoja teigdama, kad Loterijų taisyklės prieštarauja Loterijų įstatymo imperatyviai nuostatai, įtvirtintai 10 straipsnio 3 dalyje, nes nesuteikia galimybės žaidėjui gauto laimėjimo visais atvejais atsiimti grynaisiais pinigais pateikus prašymą, ir pažymi, kad Loterijų įstatymas, skirtingai, nei reglamentuojama Loterijų taisyklėse, nenumato galimybės žaidėjo laimėjimą įskaityti į žaidėjo sąskaitą loterijos organizatoriaus svetainėje.

11Teigia, kad vienas iš pažeidimų taip pat yra galimybė žaidėjui atlikti bandomąjį lošimą nenaudojant asmeninių lėšų, o po atlikto bandymo pasiūlant žaidėjui užsiregistruoti loterijoje, atidarant sąskaitą loterijos organizatoriaus svetainėje ir toliau žaisti už pinigus. Pareiškėjos teigimu, Loterijų įstatyme bandomieji žaidimai nėra reglamentuojami.

12Pareiškėja, remdamasi visomis prašyme išdėstytomis aplinkybėmis, prašo panaikinti Tarnybos direktoriaus Įsakymus (1 t., b. l. 1–9).

13Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė prašymą ir prašė jį tenkinti, remdamasis jame išdėstytais argumentais. Akcentavo, jog Loterijų taisyklių nuostatos prieštarauja Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punktui, nes minėtas įstatymas nenustato tokios sąvokos kaip „žaidėjo sąskaita“. Manė, kad atsiskaitymas už įsigijamą loterijos bilietą turi būti pervedamas į kredito įstaigos sąskaitą. Be to, teigė, jog pagal Loterijų taisyklėse įtvirtintą nuostatą, kad jeigu per 90 kalendorinių dienų nuo paskutinio žaidėjo nupirkto bilieto pirkimo dienos nevyksta jokios operacijos, t. y. naujas bilietas neįsigyjamas, tokiu atveju loterijos organizatorius turi teisę uždaryti žaidėjo sąskaitą, asmuo iš esmės yra verčiamas žaisti. Manė, kad Loterijų taisyklių 10.8 papunktis prieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui. Dėl Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto nurodė, kad jei loterijos žaidėjas turi galimybę pasirinkti loterijos bilieto kainą, tai nėra fiksuota bilieto kaina. Teigė, jog Loterijų taisyklių nuostata, kad laimėjimai, kurių suma neviršija 1 500 Eur, išmokami tik pervedant juos į žaidėjo sąskaitą, neatitinka Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies, kurioje nustatyta, kad piniginiai laimėjimai, neviršijantys 1 500 Eur, laimėjusio asmens prašymu turi būti išmokami grynaisiais pinigais. Darė išvadą, jog vien dėl šių motyvų Tarnyba neturėjo tvirtinti Loterijų taisyklių, nes jos prieštarauja Loterijų įstatymui.

14Atsakovė nesutinka su prašymu panaikinti Tarnybos direktoriaus Įsakymus ir mano, kad skundžiami Įsakymai atitinka Loterijų įstatyme įtvirtintas nuostatas.

15Atsakovės manymu, pareiškėja nepagrįstai teigia, kad Loterijos atitinka visus azartiniams lošimams būdingus požymius, nepateikdama jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių Loterijų panašumą į nuotolinių lošimų paslaugas. Pažymi, kad jos, kaip prižiūrinčiosios įstaigos, viena iš pagrindinių funkcijų yra prižiūrėti ir kontroliuoti didžiųjų organizatorių veiklą, todėl Tarnyba, tvirtindama loterijų organizatorių taisykles, užtikrina, kad ji pati galėtų realiai įgyvendinti loterijų organizatorių veiklos kontrolę.

16Pasisakydama dėl prašyme išdėstytų Loterijų taisyklėse esamų pažeidimų Loterijų įstatymui, teigia, kad, priešingai, nei nurodo pareiškėja, Loterijų įstatymas nenustato atsiskaitymo per telekomunikacines kredito įstaigos sistemas tvarkos, bet leidžia tokią tvarką nusistatyti loterijų organizatoriams rengiant loterijų taisykles ir jas priežiūros tarnybai patvirtinus. Daro išvadą, kad Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punktas nepažeistas.

17Nesutinka su prašyme išdėstyta pozicija dėl Loterijų bilietų kainos ir Loterijų taisyklių neatitikimo Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktui. Nurodo, kad Loterijose yra nurodytos fiksuotos kainos, tačiau jų yra keli variantai, iš kurių žaidėjas gali pasirinkti kokią kainą nori mokėti.

18Dėl pareiškėjos nurodomo Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies pažeidimo atsakovė teigia, kad pareiškėja klaidingai sieja laimėjimų išmokėjimo momentą su laimėjimų įskaitymo momentu. Pažymi, kad pagal Loterijų įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 16 punktą, loterijų organizatorius turi teisę nusistatyti laimėjimų atsiėmimo tvarką.

19Nurodo, kad nei prašomuose panaikinti Įsakymuose, nei jais suderintose Loterijų taisyklėse, nei Loterijų įstatyme nėra reglamentuojama bandomojo lošimo galimybė, todėl mano, kad šis pareiškėjos argumentas nesusijęs su skundo dalyku (2 t., b. l. 98–106).

20Atsakovės Tarnybos atstovas teismo posėdyje su pareiškėjos prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti, remdamasis atsiliepime išdėstytais argumentais. Teigė, jog iš esmės Loterijų organizatoriui teisę loterijos žaidėjo laimėtus pinigus laikyti žaidėjo sąskaitoje, juos apskaityti įtvirtina nuo 2017 m. liepos 13 d. įsigaliojusios Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatos dėl supaprastinto kliento tapatybės nustatymo. Nesutiko su pareiškėjos pozicija ginčijamais Įsakymais suderintas Loterijų taisykles vertinti pagal Azartinių lošimų įstatymo nuostatas, kadangi atsakovė, priimdama Įsakymus, vertino, ar minėtos taisyklės atitinka Loterijų įstatymo nuostatas. Pateikė argumentus dėl Bendrovės taikomų buhalterinės apskaitos vedimo principų. Paaiškino, kad sumos, neišmokėtos žaidėjams, pagal apskaitos standartus yra laikomos kaip avansu gautos sumos iš žaidėjų ir jos atsispindi balanse prie Bendrovės įsipareigojimų. Tai paneigia pareiškėjos argumentus, kad loterijos organizatorius nusavina žaidėjų laimėtas sumas. Pažymėjo, jog Tarnyboje nebuvo gautas nė vienas skundas dėl loterijos organizatoriaus nusavintų žaidėjo lėšų. Teigė, kad Loterijų taisyklės yra dokumentas, nustatantis minimalius reikalavimus Bendrovės ir žaidėjo veiksmams, tam, kad asmuo žinotų, kaip Bendrovė vykdo savo veiklą.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Lietloto“ (šiuo metu – „Euloto“, UAB) su pareiškėjos prašyme išdėstytais argumentais nesutinka ir nurodo, kad loterijų organizatorių parengtas taisykles tvirtina Tarnyba, kuri identifikuoja visus žaidimų požymius ir priskirtinumą tam tikrai loterijų rūšiai, todėl pagrindo kvestionuoti Tarnybos sprendimus nėra.

22Teigia, kad loterijos kaina yra fakultatyvus loterijos požymis ir svarbiausia yra, ar žaidėjas, nusipirkęs bilietą, sužino iškart po žaidimo apie laimėjimą, ar ne. Pažymi, kad galėjo priimti atskiras taisykles dėl kiekvienos bilieto kainos patvirtinimo ir taip atitikti Loterijų įstatymo nuostatas, tačiau mano, kad toks veiksmas būtų buvęs perteklinis ir klaidinantis žaidėjus, todėl leido pasirinkti žaidėjams norimą bilieto kainą, nors tai ir atitinka skaitmeninės loterijos rūšies požymius.

23Mano, kad pateiktame prašyme nepagrįstai pasisakoma dėl žaidėjo sąskaitos loterijos organizatoriaus svetainėje ir dėl laimėjimo išmokėjimo tvarkos, ir nurodo, kad nėra pateiktas atsiskaitymo per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas sąvokos turinys ar reikalavimai atsiskaitymo būdui, todėl ginčijamose Loterijų taisyklėse įtvirtinta tvarka neprieštarauja teisės aktams (3 t., b. l. 142–147).

24Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje su pareiškėjos prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti, remdamasis atsiliepime išdėstytais argumentais. Pažymėjo, jog nėra duomenų apie tai, kad trečiojo suinteresuoto asmens vykdomos Loterijos yra azartiškos ir įtraukiančios žaisti, nė vienas asmuo nėra pateikęs atsakovui prašymo neleisti žaisti ne tik Bendrovės organizuojamose Loterijose, bet ir jokioje kitoje loterijoje. Manė, jog tai, kad Loterijos yra panašios į azartinius lošimus, yra normalu, nes tai yra žaidimai su azarto elementu. Tačiau jos yra ir skirtingos, nes loterijos yra nedidelio azartiškumo, neįtraukiantys žaidimai. Teigė, jog kiek žaidėjai kreipėsi dėl išmokėtinų sumų, tiek tos sumos jiems buvo išmokėtos. Pabrėžė, jog niekieno interesai nagrinėjamu ginču atveju pažeisti nebuvo.

25Teismas

konstatuoja:

26Nagrinėjamoje byloje Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, siekdama apginti viešąjį interesą, ginčija Tarnybos Įsakymus, kuriais, be kita ko, buvo suderintos Loterijų taisyklės, teigdama, kad šie aktai (Loterijų taisyklės) prieštarauja imperatyvioms Loterijų įstatymo nuostatoms.

27Dėl viešojo intereso gynimo

28Prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą įtvirtinta Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalyje, nustatančioje, jog prokuroras įstatyme nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Ši Konstitucijos nuostata perkelta į Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalį (2011 m. birželio 30 d. redakcija), kurioje nustatyta, kad prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos, kurių veiklos srityse buvo padarytas teisės aktų pažeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti, arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra. Be to, pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 55 straipsnio 1 dalį, įstatymų nustatytais atvejais prokuroras <...> gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai.

29Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje formuojama tokia pozicija, kad viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, o tik toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija. Todėl kiekvienu atveju, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad, nepatenkinus tam tikro asmens ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, 2011 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-323/2011, 2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, 2017 m. balandžio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-726-525/2017). Atsižvelgus į tai, kad įstatymų leidėjas yra nepateikęs viešojo intereso sampratos, ir įvertinus, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas viešąjį interesą supranta plačiai, bylą nagrinėjantiems administraciniams teismams suteikiama diskrecija nustatyti, ar interesas, į kurį kėsinamasi, pripažintinas viešuoju interesu. Administracinėje byloje Nr. A17-742/2007 teisėjų kolegija pažymėjo, kad įstatymų leidėjas suteikia teisę prokurorui spręsti, yra konkrečiu atveju viešasis interesas inicijuoti administracinę bylą, ar ne, tačiau galutinai apie viešojo intereso buvimą ar nebuvimą sprendžia teismas, nagrinėjantis administracinę bylą, iškeltą pagal prokuroro prašymą. Tokioje byloje teismas kiekvieną kartą turi ad hoc (lot. esant konkrečiai situacijai) nustatinėti viešojo intereso buvimo faktą, atsižvelgdamas į visas konkrečios bylos aplinkybes, joje nagrinėtinų klausimų pobūdį ir reikšmę (taip pat žr. 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-3070/2012, 2013 m. liepos 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-525-1402/2013, 2016 m. kovo 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-230-261/2016, 2018 m. spalio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-675-822/2018).

30Nagrinėjamu atveju prokuroras kreipėsi į teismą, ginčydamas Loterijų taisyklių atitiktį imperatyviems Loterijų įstatymo reikalavimams. Pagal Loterijų įstatymo nuostatas, loterijų organizavimas yra licencijuojama veikla – taigi jau vien tai įrodo, kad ši veikla yra itin reikšminga visai visuomenei, nes ja užsiimti galima tik gavus valstybės ir / ar savivaldybės institucijų leidimą. Todėl spręstina, kad Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, manydama, jog Įsakymais suderintomis Loterijų taisyklėmis pažeidžiamos Loterijų įstatymo nuostatos, o to pasėkoje – visuomenės interesai (sveikata (suponuoja priklausomybę ir pan.), taip pat kyla atitinkamos finansinės ir kitos socialinio pobūdžio pasekmės), turi teisę kreiptis į administracinį teismą dėl viešojo intereso gynimo.

31Dėl Įsakymais suderintų Loterijų taisyklių atitikties Loterijų įstatymo nuostatų reikalavimams

32Loterijų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. sausio 1 d.) 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad didžiosios ir mažosios loterijos organizatorius gali pradėti platinti kiekvienos loterijos bilietus tik tada, kai yra patvirtintos jos taisyklės. Didžiųjų loterijų taisykles, jų papildymus ir pakeitimus tvirtina loterijos organizatorius, suderinęs su Tarnyba (Loterijų įstatymo 19 straipsnio 3 dalis).

33Remiantis rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad Bendrovė su 2016 m. balandžio 1 d. prašymu kreipėsi į Tarnybą suderinti didžiųjų momentinių internetinio ryšio loterijų „Burtininko kambarys“, „Deimantai“, „Grynas auksas“, „Lobių įlanka“, „X&O“, „Lobių sala“, ir „Pinigų griūtis“ taisyklių projektus (1 t., b. l. 141), o su 2016 m. birželio 1 d. prašymu – suderinti didžiųjų momentinių internetinio ryšio loterijų „Aukso puodynė“, „Pinigų galia“, „Grynas auksas“ ir „Septintam danguj“ taisyklių projektus (1 t., b. l. 47).

34Tarnybos Licencijų ir leidimų skyrius, išnagrinėjęs minėtus prašymus ir su jais pateiktus dokumentus, 2016 m. balandžio 5 d. ir 2016 m. birželio 1 d. pateikė išvadas, kad Loterijos priskirtinos momentinių internetinių loterijų rūšiai, Loterijų taisyklės neprieštarauja Loterijų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių didžiųjų loterijų organizavimą, reikalavimams ir gali būti suderintos, bei siūlė suderinti Loterijų taisykles ir priskirti Loterijas didžiųjų momentinių internetinių loterijų rūšiai (t., b. l. 48–67, 144–173).?

35Tarnybos direktorius, vadovaudamasis Loterijų įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi ir 25 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atsižvelgdamas į Tarnybos Licencijų ir leidimų skyriaus pateiktas išvadas dėl Bendrovės prašymų suderinti Loterijų taisykles, Įsakymais suderino Loterijų taisykles ir priskyrė Loterijas momentinių internetinio ryšio loterijų rūšiai (1 t., b. l. 68, 86, 106, 123, 174, 190; 2 t., b. l. 21, 84, 106, 122).

362016 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje gautas Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos 2016 m. gruodžio 27 d. prašymas Nr. NLŽVA-16-46 taikyti viešojo interesų gynimo priemones dėl galimai neteisėtų Tarnybos direktoriaus priimtų Įsakymų (1 t., b. l. 10–31).

37Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, įvertinęs gautą Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos prašymą ir Tarnybos pateiktą medžiagą, nepraleisdamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnyje įtvirtintų terminų, pateikė teismui prašymą panaikinti Tarnybos direktoriaus Įsakymus.

38Pareiškėja prašymą teismui iš esmės grindžia penkiomis argumentų grupėmis: Loterijų taisyklėse įtvirtinto žaidėjo sąskaitos instituto prieštaravimu Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punktui, o Loterijų taisyklių 10.8 papunkčio – ir Konstitucijos 23 straipsniui (1); Loterijų taisyklėse nustatytos bilietų kainos neatitikimu Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktui (2); Loterijų laimėjimų išmokėjimo tvarkos prieštaravimu Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies reikalavimams (3); Loterijų funkcionalumų neatitikimu Loterijų įstatymo nuostatoms (4) ir Loterijų žaidimo esmės atitikimu azartinių lošimų principams (5).

39Prieš analizuojant Loterijų taisyklių atitiktį Loterijų įstatymo reikalavimams, pažymėtina, jog visų byloje ginčijamais Įsakymais suderintų Loterijų taisyklių nuostatos, kurias pareiškėja laiko prieštaraujančiomis imperatyviems įstatymo reikalavimams, yra analogiškos kiekvienoje iš ginčo Loterijų taisyklių.

401. Dėl Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punkto

41Pagal Loterijų įstatymo 3 straipsnio, skirto loterijų rūšims reglamentuoti, 3 dalies 4 punktą, loterijos pagal taikomą loterijos bilietų platinimo, duomenų apdorojimo ir laimėjimų išmokėjimo technologiją yra skirstomos į internetinio ryšio loteriją – kai loterijoje dalyvauti reikiama informacija į loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazę perduodama per internetinį ryšį ir loterijos duomenų bazėje yra fiksuojamas įrašas, patvirtinantis žaidėjo dalyvavimą loterijoje. Žaidėjas už dalyvavimą loterijoje atsiskaito per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas.

42Lingvistinė išdėstytos įstatyminės normos nuostatų analizė suponuoja tvirtinimą, kad žaidėjas už dalyvavimą Bendrovės organizuojamose didžiosiose momentinėse internetinio ryšio Loterijose turi atsiskaityti per telekomunikacines kredito įstaigų – įmonių, kurios verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita (Lietuvos Respublikos finansų įstaigos įstatymo 2 straipsnio 24 punktas), paslaugų sistemas. Tačiau įvertinus Loterijų taisyklių bendrosios dalies nuostatas, matyti, kad realiai žaidėjas už dalyvavimą Loterijose atsiskaito ne tiesiogiai per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas, kaip įtvirtinta Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punkte, taip pat nustatyta ir Loterijų taisyklių bendrosios dalies 8.2 papunktyje, tačiau per atidarytą žaidėjo sąskaitą. Šią išvadą patvirtina Loterijų taisyklių bendrosios dalies 7.1 papunktis, kuriame nustatyta, kad kiekvienam žaidėjui po sėkmingos registracijos Bendrovės interneto svetainėje arba platintojo (asmens, kuriam Bendrovė pagal sutartį yra suteikusi teisę platinti bilietus) administruojamoje interneto svetainėje, be kita ko, atidaroma žaidėjo sąskaita, kurioje, be kita ko, yra apskaitoma žaidėjui priklausanti pinigų suma, kurią sudaro suma, žaidėjo pervesta į Bendrovės arba platintojo kredito įstaigos sąskaitą, pridėjus laimėjimų sumas, laimėtas loterijose, atėmus pinigų sumas, panaudotas loterijų bilietų kainai sumokėti, mokėjimo operacijų kaštams padengti bei sumas, pervestas žaidėjo prašymu į jo nurodytą kredito įstaigos sąskaitą (Loterijų taisyklių, pavirtintų Tarnybos 2016 m. birželio 2 d. įsakymais, bendrosios dalies 2.1.20 papunktis; Loterijų taisyklių, pavirtintų Tarnybos 2016 m. balandžio 7 d. įsakymais, bendrosios dalies 2.1.19 papunktis); žaidėjas įgyja teisę dalyvauti loterijoje bei disponuoti savo žaidėjo sąskaitose esančiomis lėšomis po registracijos, kai perveda į Bendrovės arba platintojo kredito įstaigos sąskaitą pasirinktą pinigų sumą; žaidėjas gali dalyvauti loterijoje, kai jo žaidėjo sąskaitoje esanti pinigų suma yra ne mažesnė, nei vieno bilieto kaina. Pagal Loterijų taisyklių bendrosios dalies 7.3 papunktį, žaidėjas prisijungia prie savo žaidėjo sąskaitos ir gali įsigyti bilietus bei dalyvauti loterijoje; pagal 8.3 papunktį, žaidėjas, norintis įsigyti loterijos bilietą, turi turėti pakankamą lėšų kiekį savo žaidėjo sąskaitoje; žaidėjui nusipirkus bilietą (-us), jų kaina automatiškai nuskaitoma nuo žaidėjo sąskaitos.

43Taigi pagal išdėstytas Loterijų taisyklių bendrosios dalies nuostatas, žaidėjas Loterijų bilietus gali nusipirkti tik iš Bendrovės (arba platintojo) internetinėje svetainėje atidarytos žaidėjo sąskaitos, kurioje yra kaupiamos ne tik žaidėjo loterijos organizatoriui per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas pervestos piniginės lėšos, bet ir loterijoje laimėtos pinigų sumos. Nustačius, kad pagal byloje skundžiamais Įsakymais suderintas Loterijų taisykles žaidėjas už dalyvavimą Loterijose atsiskaito ne tiesiogiai per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas, o per Loterijų organizatoriaus internetinėje svetainėje atidarytą internetinę žaidėjo sąskaitą, darytina išvada, jog šios Loterijų taisyklių nuostatos prieštarauja Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punktui.

44Nors atsakovė atsiliepime teismui nurodo, kad Loterijų taisyklių nuostatos neeliminuoja žaidėjo galimybės už perkamus loterijos bilietus atsiskaityti per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas, tačiau šis teiginys yra nepagrįstas. Kaip minėta, pagal Loterijų taisyklių nuostatas žaidėjas įsigyti loterijos bilietus ir dalyvauti loterijoje gali tik prisijungęs prie savo žaidėjo sąskaitos ir būtent per ją atsiskaitęs už perkamus loterijos bilietus.

45Teisėjų kolegijai nekyla teisinių abejonių, kad Loterijų taisyklių bendrosios dalies 10.8 papunktis, kuriame nustatyta, jog bet kurios žaidėjo sąskaitos lėšos, dėl kurių išmokėjimo žaidėjas nesikreipė per vienerius metus nuo paskutinio žaidėjo nupirkto bilieto pirkimo dienos, jei dėl kokių nors priežasčių neįmanoma pervesti lėšų į žaidėjo nurodytą kredito įstaigos sąskaitą, lieka Bendrovės nuosavybe, prieštarauja Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintam fundamentaliam nuosavybės neliečiamumo principui. Atsakovės atstovo teismo posėdyje pateikti argumentai apie Bendrovės taikomus buhalterinės apskaitos standartus ir žaidėjams neišmokėtų sumų apskaitymą Bendrovės apskaitoje, nepaneigia anksčiau padarytos išvados, nes Loterijų taisyklėse yra aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta, kad lėšos <...> lieka Bendrovės nuosavybe.

462. Dėl Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto

47Lingvistiškai ir sistemiškai aiškinant Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą nuostatą, kad momentinės loterijos bilieto kaina yra fiksuota, darytina išvada, kad, vykdant momentinę loteriją, žaidėjas gali įsigyti šios loterijos bilietą tik už su nuo loterijos organizatoriaus ar žaidėjo valios nepriklausančia, nekintančia ir fiksuota kaina.

48Nagrinėjamu atveju, pagal Loterijų taisyklių bendrosios dalies 5.1 papunktį bilieto kaina pateikiama taisyklių specialioje dalyje. Loterijų taisyklių specialiosios dalies 1.1 papunktyje nustatyta, kad žaidėjas gali pirkti šių kainų bilietus: 0,10 Eur, 0,50 Eur, 1 Eur, 2 Eur, 5 Eur, 10 Eur ir 20 Eur. Nurodytų kainų bilietai platinami vienu metu ir žaidėjas gali be apribojimų rinktis, kokios kainos bilietą pirkti ir perkamų bilietų kiekį. Pagal Loterijų taisyklių specialiosios dalies 5.2 papunktį, žaidėjas atitinkamame bilieto kainos pasirinkimo langelyje pasirenka bilieto kainą.

49Taigi Loterijų taisyklės suteikia teisę žaidėjams pasirinkti Loterijų bilieto kainą, tuo tarpu Loterijų įstatyme imperatyviai nustatyta, kad momentinės loterijos bilieto kaina yra fiksuota, t. y. bilieto kainos pasirinkimo galimybės nėra. Pastebėtina, jog vykdant skaitmeninę loteriją, bilieto kaina gali būti fiksuota arba žaidėjas pats gali pasirinkti bilieto kainą (Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

50Būtent žaidėjui suteikta teisė pasirinkti bilieto kainą sudaro pagrįstą pagrindą teigti, kad tokia pasirinkimo galimybė prieštarauja Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatai, nenustatančiai jokių bilieto kainos pasirinkimo alternatyvų.

51Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atsiliepime pateikta pozicija, kad Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata nedraudžia loterijų organizatoriui nustatyti kelias fiksuotas loterijos bilieto kainas ir leisti žaidėjui iš jų pasirinkti, atmestina kaip teisiškai nepagrįsta. Šiuo aspektu pažymėtina, jog loterijų reglamentavimas yra viešosios teisės sritis, kuriai būdingas imperatyvus reguliavimo metodas – viskas, kas nėra tiesiogiai leista įstatyme, yra draudžiama, draudžiantis viešojo administravimo subjektui laisvai interpretuoti ir plečiamai aiškinti viešosios teisės normas.

523. Dėl Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies

53Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad piniginiai laimėjimai, neviršijantys 1 500 eurų, laimėjusio asmens prašymu turi būti išmokami grynaisiais pinigais.

54Loterijų taisyklių bendrosios dalies 10.1.1 papunktyje įtvirtinta, kad laimėjimai iki 1 000 Eur yra įskaitomi į žaidėjo sąskaitą. Pagal Loterijų taisyklių bendrosios dalies 10.1.2 papunktį, laimėjimai, lygūs arba viršijantys 1 000 Eur, yra išmokami žaidėjui po to, kai jis taisyklėse nustatyta tvarka užpildo paraišką – Bendrovės patvirtintą kreipimosi dėl laimėjimo formą. Loterijų taisyklių bendrosios dalies 10.2 papunktyje nustatyta, kad žaidėjui, pateikusiam Bendrovei paraišką raštu, laimėjimai iki 1 500 Eur yra išmokami grynaisiais pinigais. Jei toks laimėjimas buvo pervestas į žaidėjo sąskaitą, išmokant laimėjimą grynaisiais pinigais atitinkama suma yra sumažinamos žaidėjo sąskaitos lėšos. Jei žaidėjo sąskaitoje nėra pakankamai lėšų laimėjimui išmokėti, žaidėjo prašymas netenkinamas ir žaidėjas informuojamas apie atsisakymo išmokėti laimėjimą grynaisiais pinigais priežastį.

55Įvertinus Loterijų įstatyme ir Loterijų taisyklėse nustatytą teisinį reguliavimą piniginių laimėjimų išmokėjimo prasme, spręstina, jog jis yra skirtingas. Aptariamo įstatymo nuostatos imperatyviai nustato, kad piniginiai laimėjimai iki 1 500 Eur laimėjusio asmens prašymu turi būti išmokami grynaisiais pinigais. Tuo tarpu pagal ginčijamais Įsakymais suderintas Loterijų taisykles, laimėjimai iki 1 000 Eur yra įskaitomi į žaidėjo sąskaitą, t. y. laimėtojui nesuteikiama galimybė laimėjimą gauti grynaisiais pinigais; laimėjimai iki 1 500 Eur, pervesti į žaidėjo sąskaitą, išmokami grynaisiais pinigais tik tokiu atveju, jei žaidėjo sąskaitoje yra pakankamai piniginių lėšų laimėjimui išmokėti, t. y. laimėtojui yra ribojama teisė atsiimti visą laimėjimo sumą. Taigi, piniginių laimėjimų išmokėjimo tvarkos prasme Loterijų taisyklės, kaip poįstatyminis (įstatymo įgyvendinamasis) teisės aktas, neatitinka Loterijų įstatymo nuostatų, įpareigojančių piniginius laimėjimus, neviršijančius 1 500 Eur, išmokėti grynaisiais pinigais.

56Atsakovės atstovo teismo posėdyje nurodytas argumentas, kad Loterijų organizatoriui teisę loterijos žaidėjo laimėtus pinigus laikyti žaidėjo sąskaitoje, juos apskaityti įtvirtina nuo 2017 m. liepos 13 d. įsigaliojusios Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatos dėl supaprastinto kliento tapatybės nustatymo, laikytinas teisiškai nereikšmingu, nes byloje ginčijamų Įsakymų priėmimo metu (2016 m. balandžio 7 d. ir 2016 m. birželio 2 d.) atstovo nurodytos įstatymo nuostatos negaliojo.

574. Dėl Loterijų funkcionalumų neatitikimų Loterijų įstatymo nuostatoms

58Pareiškėja, ginčydama Įsakymų teisėtumą, prašyme teismui teigia, kad Loterijų įstatyme nėra numatyta galimybė organizuoti bandomuosius internetinius loterijų lošimus, be to, atsiskaitymas už dalyvavimą loterijoje galimas tik per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas, tuo tarpu, Bendrovė žaidėjams pateikia Loterijų bandomųjų lošimų galimybę, kuri yra nemokama, nereikalaujanti registracijos, ir suteikia jiems galimybę pradėti žaisti už pinigus, taip pat yra sudaryta galimybė atsiskaityti už dalyvavimą Loterijose per „Perlo“ terminalą. Atsakovė atsiliepime laikosi pozicijos, kad Loterijų taisyklės, kurias prašoma panaikinti, nereglamentuoja bandomųjų lošimų, jose nėra nuostatų, kad žaidėjo sąskaitą galima papildyti per „Perlo“ terminalą, todėl tai nėra prašymo dalykas.

59Įvertinus byloje surinktą medžiagą nustatyta, kad Loterijų žaidėjams yra sudaryta galimybė ne tik dalyvauti Loterijose (žaisti už pinigus), bet ir nemokamai išbandyti žaidimus (1 t., b. l. 33–34), taip pat už dalyvavimą Loterijose atsiskaityti per „Perlo“ terminalą (1 t., b. l. 35). Teisėjų kolegijos vertinimu, kadangi nemokama žaidimo išbandymo galimybė ir atsiskaitymas už dalyvavimą Loterijose yra tiesiogiai susiję su pačiais žaidimais (Loterijomis), kuriuos reglamentuojančios taisyklės yra suderintos ginčijamais Įsakymais, nėra pagrindo pritarti atsakovės teiginiui, kad minėti pareiškėjos prašymo argumentai nėra susiję su skundžiamais Įsakymais.

60Pabrėžtina, kad didžiųjų loterijų organizavimas pagal Loterijų įstatymą yra licencijuojama veikla (Loterijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis). Pagal Loterijų įstatymo 22 straipsnį, didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisykles tvirtina Vyriausybė. Licencijavimas reiškia, kad loteriją rengti bei organizuoti galima tik taip, kaip nurodyta teisės aktuose, kad loterijų rengimo ir organizavimo veiklos kontrolė turi būti reali, o ne menama. Kitaip tariant, licencijuojama loterijų rengimo ir organizavimo veikla turi būti itin detaliai sureguliuota ir jos kontrolė turi būti itin efektyvi. Kaip minėta, loterijų rengimo ir organizavimo veikla patenka į viešosios teisės reguliavimo sritį, kur verslo subjektas (loterijų organizatorius) gali „judėti“ tik jam nustatytose elgesio ribose ir tik atitinkamoms valstybės ar savivaldybių institucijoms veiksmingai, o ne menamai kontroliuojant tokio verslo subjekto veiklą.

61Pažymėtina, kad Loterijų įstatymo nuostatomis konkrečių loterijų rengimo ir organizavimo tvarka nėra reguliuojama – ši veikla yra sureguliuojama pačių loterijų organizatorių patvirtintomis, bet su Tarnyba suderintomis taisyklėmis (Loterijų įstatymo 19 straipsnio 3 dalis). Loterijų įstatymo 19 straipsnio 3 dalies nuostata, aiškinant ją Loterijų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies, kad Tarnybos pagrindinis uždavinys – teisės aktuose nustatyta tvarka prižiūrėti ir kontroliuoti loterijų organizavimą, kad būtų užtikrinta žaidėjų ir loterijų organizatorių interesų ir jų teisių apsauga, 24 straipsnio 3 punkto, kad Tarnyba kontroliuoja, kaip loterijų organizatoriai laikosi įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių loterijų organizavimą, reikalavimų, nuostatų kontekste, reiškia, jog Tarnyba negali derinti tokių taisyklių, kurių ji negalės tinkamai, o ne menamai, kontroliuoti: priešingu atveju suderintos taisyklės neatitiktų Loterijų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies, pagal kurią taisyklės turi užtikrinti Tarnybos galimybę realiai kontroliuoti loterijų organizavimą, bei 24 straipsnio 3 punkto, pagal kurį taisyklės turi nustatyti tokį reguliavimą, kad Tarnyba realiai galėtų įgyvendinti loterijų organizatorių veiklos kontrolę, reikalavimų.

62Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog tiek loterijos organizatoriaus veiksmai, tiek priimamos internetinių loterijų taisyklės negali prieštarauti Loterijų įstatymui, pažeisti išduotos licencijos ribų ar plečiamai įtvirtinti nuostatas sričių, kurios nėra sureglamentuotos teisės aktų, atsižvelgiant į minėtą teisės principą „Viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“.

63Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, darytina išvada, jog Bendrovės veiksmai, nustatant bandomuosius lošimus bei sudarant galimybę žaidėjo sąskaitą papildyti per „Perlo“ terminalą, pripažintini kaip neatitinkantys Loterijų įstatymo nuostatų.

645. Dėl Loterijų atitikimo azartinių lošimų principams

65Pareiškėjos nuomone, atsakovė nepagrįstai priskyrė Loterijas prie didžiųjų momentinių internetinio ryšio loterijų rūšies, nes savo esme, požymiais, veikimo principais, azartiškumo ir atraktyvumo prasme šie žaidimai labiau yra panašūs ne į loterijas, o į azartinius lošimus, reglamentuojamus Azartinių lošimų įstatymo.

66Teisėjų kolegijos vertinimu, kadangi ginčijami Įsakymai, kuriais buvo suderintos Loterijų taisyklės, yra priimti Loterijų įstatymo pagrindu, nėra teisinio pagrindo analizuoti šių Loterijų taisyklių atitikties Azartinių lošimų įstatymo nuostatoms. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, šioje byloje iš dalies tenkinęs Tarnybos ir Bendrovės apeliacinius skundus bei panaikinęs Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 7 d. sprendimą ir perdavęs bylą Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo, 2019 m. kovo 13 d. nutartimi įpareigojo pirmosios instancijos teismą įvertinti Įsakymais patvirtintų Loterijų taisyklių atitiktį būtent Loterijų įstatymo reikalavimams.

67Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus argumentus, konstatuotina, jog Tarnybos direktorius priimtais 2016 m. balandžio 7 d. įsakymais Nr. DI-167, Nr. DI-168, Nr. DI-169, Nr. DI-170, Nr. DI-171, Nr. DI-173 ir 2016 m. birželio 2 d. įsakymais Nr. DI-320, Nr. DI-321, Nr. DI-322, Nr. DI-323 nepagrįstai suderino Loterijų taisykles, kadangi jos prieštarauja Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punktui (žaidėjas už dalyvavimą Loterijose atsiskaito ne tiesiogiai per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas), 3 straipsnio 2 dalies 2 punktui (kaina už įsigijamą loterijos bilietą nėra fiksuota; žaidėjui suteikiama teisė pasirinkti bilieto kainą) ir 10 straipsnio 3 daliai (piniginių laimėjimų išmokėjimo tvarka neatitinka Loterijų įstatymo nustatytos tvarkos). Remiantis išdėstytu, pareiškėjos prašymo reikalavimas laikytinas pagrįstu, todėl yra tenkintinas – skundžiami atsakovės Įsakymai naikintini.

68Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

69Pareiškėjos Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą patenkinti.

70Panaikinti Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. balandžio 7 d. įsakymus: Nr. DI-167 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Pinigų griūtis“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-168 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „X&O“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-169 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Lobių įlanka“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-170 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Lobių sala“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-171 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Burtininko kambarys“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-173 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Deimantai“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, ir 2016 m. birželio 2 d. įsakymus: Nr. DI-320 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Aukso puodynė“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-321„Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Septintam danguj“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-322 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Grynas auksas“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“, Nr. DI-323 „Dėl UAB „Lietloto“ didžiosios loterijos „Pinigų galia“ taisyklių suderinimo ir šios loterijos priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai“.

71Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėjos Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras,... 5. Prašomais panaikinti Įsakymais buvo suderintos trečiojo suinteresuoto asmens... 6. Pareiškėja, gavusi Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos... 7. Nurodo, kad savo esme, veikimo principu, techninėmis savybėmis, naudojamais... 8. Pareiškėja, vertindama prašomais panaikinti Įsakymais suderintų Loterijų... 9. Taip pat nurodo, kad Loterijų taisyklės pažeidžia Loterijų įstatymo 3... 10. Pateiktą prašymą pareiškėja taip pat argumentuoja teigdama, kad Loterijų... 11. Teigia, kad vienas iš pažeidimų taip pat yra galimybė žaidėjui atlikti... 12. Pareiškėja, remdamasi visomis prašyme išdėstytomis aplinkybėmis, prašo... 13. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė prašymą ir prašė jį... 14. Atsakovė nesutinka su prašymu panaikinti Tarnybos direktoriaus Įsakymus ir... 15. Atsakovės manymu, pareiškėja nepagrįstai teigia, kad Loterijos atitinka... 16. Pasisakydama dėl prašyme išdėstytų Loterijų taisyklėse esamų... 17. Nesutinka su prašyme išdėstyta pozicija dėl Loterijų bilietų kainos ir... 18. Dėl pareiškėjos nurodomo Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies... 19. Nurodo, kad nei prašomuose panaikinti Įsakymuose, nei jais suderintose... 20. Atsakovės Tarnybos atstovas teismo posėdyje su pareiškėjos prašymu... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Lietloto“ (šiuo metu –... 22. Teigia, kad loterijos kaina yra fakultatyvus loterijos požymis ir svarbiausia... 23. Mano, kad pateiktame prašyme nepagrįstai pasisakoma dėl žaidėjo sąskaitos... 24. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje su pareiškėjos... 25. Teismas... 26. Nagrinėjamoje byloje Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, siekdama... 27. Dėl viešojo intereso gynimo... 28. Prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą įtvirtinta Konstitucijos 118... 29. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje formuojama tokia... 30. Nagrinėjamu atveju prokuroras kreipėsi į teismą, ginčydamas Loterijų... 31. Dėl Įsakymais suderintų Loterijų taisyklių atitikties Loterijų įstatymo... 32. Loterijų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. sausio 1 d.) 19... 33. Remiantis rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad Bendrovė su 2016 m.... 34. Tarnybos Licencijų ir leidimų skyrius, išnagrinėjęs minėtus prašymus ir... 35. Tarnybos direktorius, vadovaudamasis Loterijų įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi... 36. 2016 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje... 37. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį... 38. Pareiškėja prašymą teismui iš esmės grindžia penkiomis argumentų... 39. Prieš analizuojant Loterijų taisyklių atitiktį Loterijų įstatymo... 40. 1. Dėl Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punkto... 41. Pagal Loterijų įstatymo 3 straipsnio, skirto loterijų rūšims... 42. Lingvistinė išdėstytos įstatyminės normos nuostatų analizė suponuoja... 43. Taigi pagal išdėstytas Loterijų taisyklių bendrosios dalies nuostatas,... 44. Nors atsakovė atsiliepime teismui nurodo, kad Loterijų taisyklių nuostatos... 45. Teisėjų kolegijai nekyla teisinių abejonių, kad Loterijų taisyklių... 46. 2. Dėl Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto... 47. Lingvistiškai ir sistemiškai aiškinant Loterijų įstatymo 3 straipsnio 2... 48. Nagrinėjamu atveju, pagal Loterijų taisyklių bendrosios dalies 5.1 papunktį... 49. Taigi Loterijų taisyklės suteikia teisę žaidėjams pasirinkti Loterijų... 50. Būtent žaidėjui suteikta teisė pasirinkti bilieto kainą sudaro pagrįstą... 51. Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atsiliepime pateikta pozicija, kad... 52. 3. Dėl Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies... 53. Loterijų įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad piniginiai... 54. Loterijų taisyklių bendrosios dalies 10.1.1 papunktyje įtvirtinta, kad... 55. Įvertinus Loterijų įstatyme ir Loterijų taisyklėse nustatytą teisinį... 56. Atsakovės atstovo teismo posėdyje nurodytas argumentas, kad Loterijų... 57. 4. Dėl Loterijų funkcionalumų neatitikimų Loterijų įstatymo nuostatoms... 58. Pareiškėja, ginčydama Įsakymų teisėtumą, prašyme teismui teigia, kad... 59. Įvertinus byloje surinktą medžiagą nustatyta, kad Loterijų žaidėjams yra... 60. Pabrėžtina, kad didžiųjų loterijų organizavimas pagal Loterijų... 61. Pažymėtina, kad Loterijų įstatymo nuostatomis konkrečių loterijų rengimo... 62. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog tiek loterijos... 63. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, darytina išvada, jog Bendrovės... 64. 5. Dėl Loterijų atitikimo azartinių lošimų principams... 65. Pareiškėjos nuomone, atsakovė nepagrįstai priskyrė Loterijas prie... 66. Teisėjų kolegijos vertinimu, kadangi ginčijami Įsakymai, kuriais buvo... 67. Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus argumentus, konstatuotina, jog... 68. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 69. Pareiškėjos Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro,... 70. Panaikinti Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų... 71. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo gali...