Byla e2-20423-595/2018
Dėl skolos už tarpininkavimo paslaugas priteisimo, dalyvaujant trečiam asmeniui ieškovo pusėje Jolantai A. B

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Linai Pečiūrienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui R. N., atsakovams D. D. ir A. D., jų atstovei advokatei Vytautei L. B., trečiajam asmeniui Jolantai A. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Capital Team“ ieškinį atsakovams D. D. ir A. D., dėl skolos už tarpininkavimo paslaugas priteisimo, dalyvaujant trečiam asmeniui ieškovo pusėje Jolantai A. B..

2Teismas

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš kiekvieno atsakovo jo naudai po 2904,00 Eur skolos už suteiktas tarpininkavimo paslaugas, po 50 Eur skolos išieškojimo išlaidų, po 32,22 Eur procesinių palūkanų už uždelstą atsiskaityti laiką iki šio procesinio kreipimosi surašymo dienos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Pateiktuose procesiniuose dokumentuose – ieškinyje bei dublike (e.b.l. 1-8, 89-93) ieškovas nurodė, kad šalys 2017-06-05 sudarė tarpininkavimo paslaugų sutartį, kuria ieškovas, veikdamas kartu su trečiuoju asmeniu, įsipareigojo vykdyti pirkėjų paiešką atsakovams priklausančiam butui, esančiam ( - ), o atsakovai įsipareigojo sumokėti atlyginimą. Tarpininkavimo paslauga buvo suteikta tinkamai ir ieškovas turi teisę į atlyginimą, numatytą šios Sutarties 8.1 punkte pagal kurį šalys susitarė, kad Paslaugų teikėjo atlyginimas už suteiktą tarpininkavimo paslaugą yra lygus 3 proc. nuo faktinės Objekto pardavimo kainos, bet ne mažiau kaip 1 800,00 Eur plius PVM. Kadangi objekto pardavimo sandorio suma buvo 160 000,00 Eur, todėl ieškovo užmokestis sudaro 5 808,00 Eur. Sutarties 7.1 punkte nurodyta, jog pirkėjas yra laikomas surastu Paslaugos teikėjų, jeigu apie jį Paslaugos teikėjas informuoja K. S. nurodytais būdais <...> . Ieškovas surado atsakovų turto pirkėjus, kurie 2017-08-02 apžiūrėję atsakovų butą, 2017-12-12 pasirašė su jais pagrindinę Turto pirkimo — pardavimo sutartį. Turto pirkimo — pardavimo sutartis buvo sudaryta praėjus 3 mėnesiams po Tarpininkavimo sutarties nutraukimo atsakovų iniciatyva su pirkėja ir jos draugu, kuris taip pat dalyvavo ir apžiūrėjo atsakovų parduodamą turtą, laikotarpiu, kai galiojo Tarpininkavimo sutartis ir buvo atvesta į apžiūrą būtent nekilnojamojo turto brokerės Aldonos - J. B. bei pirmą kartą galėjo sužinoti apie atsakovų parduodamą turtą tik iš nekilnojamojo turto brokerės patalpintų skelbimų. Sutarties 7.3 punkte nurodyta, jog tarpininkavimo paslauga taip pat laikoma suteikta bei Paslaugų teikėjai įgyja teisę į atlyginimą ir tais atvejais, kai Paslaugų teikėjo surastas asmuo per 7.2 punkte nurodytą laikotarpį pasirašo pagrindinę Objekto pirkimo — pardavimo sutartį <...>. Atsakovų iniciatyva buvo panaikintas 7.2 punktas. Sutarties 7.2 punktu nustato, kad tarpininkavimo paslauga laikoma suteikta ir Paslaugos teikėjai įgyja teisę į atlyginimą, kai Paslaugos teikėjas suranda pirkėją Sutarties galiojimo laikotarpiu, kai Paslaugos teikėjų surastas Pirkėjas pasirašo preliminariąją (jos nepasirašant — pagrindinę) objekto pirkimo pardavimo sutartį šios Sutarties galiojimo laikotarpiu, ar per 12 mėnesių nuo jos pasibaigimo ar nutraukimo arba Klientas atsisako pasirašyti preliminariąją ar pagrindinę Objekto pirkimo - pardavimo sutartį su Paslaugų teikėjų surastu pirkėju ir su Klientu suderintomis sąlygomis”. Ši sąlyga yra įtraukta į visas ieškovo standartines sutartis, teikiant tarpininkavimo, parduodant nekilnojamąjį turtą, paslaugas.

5Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį bei tripliką (e.b.l. 44-48, 102-105), kuriuose nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad 2017-09-06 sutartis su ieškovu nutraukta pasibaigus jos terminui. Atsakovų netenkino tai, kad per trijų mėnesių laikotarpį jokio realaus pirkėjo ieškovas nesurado, todėl pasinaudojo Sutarties 9.1 punktu, nusprendė netęsti sutarties su ieškovu ir ėmėsi pardavinėti butą savarankiškai, patalpino duomenis interneto skelbimų portaluose aruodas.lt, skelbiu.lt. Sutarties nutraukimo momentu jokia informacija apie papildomai galinčias atsirasti turtines prievoles atsakovams nebuvo pateikta, pačioje Sutartyje nebuvo susitarta, kad po jos pasibaigimo sudaryta Buto pirkimo- pardavimo sutartimi gali būti taikomos kokios nors turtinės sankcijos atsakovams ir tai bus pripažinta ieškovo paslauga. Pažymi, kad nei Sutarties galiojimo metu, nei vėliau iki Sutarties nutraukimo atsakovams ieškovas nesuteikė informacijos, kokie konkrečiai asmenys (pirkėjai) buvo atvykę ir apžiūrėjo butą, kad jie galėtų būti vertinami kaip surasti ieškovo. Atkreipia dėmesį, kad ginčo Sutartis ieškovui nenumato jokio atlygio už tarpininkavimą, jeigu nebūtų pasiektas galutinis rezultatas - parduotas turtas. Ieškovas savo įsipareigojimo pagal sutartį iki sutarties galiojimo pabaigos 2017-09-06 neįvykdė, t.y. turto pirkėjo už Sutartyje nurodytą kainą nesurado, todėl nėra pagrindo reikalauti komisinio atlyginimo vėliau, t. y. jau negaliojant Sutarčiai, 2017-12-12 atsakovams savarankiškai sudarius turto perleidimo (pardavimo) sutartį. Ieškovas, po to, kai buvo nutraukiama Sutartis, matė, žinojo, kad Sutartyje nėra punkto 7.2, kuriame, kaip teigiama, įtvirtinta ieškovų teisė į atlyginimą per 12 mėnesių nuo Sutarties nutraukimo ir jokio papildomo susitarimo ar sąlygos, įspėjimo, informavimo ir t.t. atsakovams 2017-09-05 ieškovo pranešime nepateikta. Taip pat, nutraukiant Sutartį, ieškovas nesuteikė jokios informacijos, sąrašo, neįspėjo jokia forma (e-laišku, raštu) apie konkrečius asmenis, atvykusius apžiūrėti butą, kurių, kaip mato iš ieškinio prieduose esančių dokumentų, realiai buvo tik trys, nes dar vieno asmens duomenų nėra. Nei šių asmenų, nei jų duomenų atsakovai visai nežinojo ir negalėjo žinoti, nes ieškovas nepateikė įrodymų apie Sutarties 4.1.6 punkte įtvirtintos informavimo apie potencialų pirkėją pareigos įvykdymą. Sutarties objektu buvo tik Butas, o ieškiniu reikalaujama ir tarpininkavimo mokesčio už kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimą. Tai, kad ieškovas skleidė reklamą apie objektą Sutarties galiojimo laikotarpiu nuo 2017-06-05 iki 2017-09-06, vadovaujantis Sutarties 8.1 punktu, nesuteikė jam teisės gauti 3%, bet ne mažesnį kaip 1800 Eur objekto pardavimo kainos atlyginimą, nes Sutarties 8.2 punktas įtvirtino ieškovo teisę gauti administravimo mokestį (0,1%, bet ne mažiau 150 Eur), tačiau 10 punkte nurodyta, kad Sutarties minėtas 8.2 punktas negalioja ir tokia nuostata į Sutartį įtraukta trečiojo asmens A. J. B iniciatyva.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinio reikalavimus palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytais motyvais. Nurodė, kad Tarpininkavimo paslauga buvo teikiama, ją apima ne tik pirkėjų suradimas, bet ir kiti įsipareigojimai aptarti sutarties 4 punkte, kuriuos ieškovas įvykdė. Todėl gali būti sprendžiamas dalinio atlyginimo priteisimas.

7Trečias asmuo teismo posėdyje su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad 2017 metų sausį pradėjo dirbti pas ieškovą. Ji, iki sutarties su atsakovais sudarymu, daug pardavimo objektų neturėjo, turėjo tik žemės sklypą. Butas buvo pirmas jos pardavimo objektas. Atsakovas yra jos buvęs bendradarbis. Atvesdama pirkėjus pas pardavėjus, jų pavardžių nepasako. Apžiūros aktų, kuriuos užpildo asmenys apžiūrėję butus, pardavėjams nepateikia. D. K. bei V. R. tik apžiūrėjo butą, jie neišreiškė pozicijos, kad pirks atsakovų butą. Didelio susidomėjimo butu neišreiškė, pasakė, kad neskuba, jie pasakė, kad tik pradėjo ieškoti. Individualiai atsakovai nebendravo su tais pirkėjais. Atsakovų buto pirkimu buvo intensyviai susidomėjęs kitas klientas, kuris buvo atvestas kitos įmonės brokerio. Intensyviausiai ir dirbo su tuo klientu, kadangi jis buvo išreiškęs norą pirkti atsakovų butą. Nurodė, kad pardavėjus informuoja tik apie tuos klientus, kurie ketina pasirašyti sutartis. Tarpininkavimo sutartį atsakovams ji nusiuntė elektroniniu paštu. Negalėjo paaiškinti, kodėl sutartyje nebuvo 7.2 punkto. Ji savo iniciatyva pasiūlė, kad nebūtų taikomas sutarties 8.2 punktas, kadangi žmonės dažniausiai nesutinka mokėti iš anksto, o agentūra leidžia jiems taip daryti. Ji atsakovams nebuvo išaiškinusi, kad jie privalės sumokėti atlyginimą, jeigu pardavimas įvyks po sutarties pasibaigimo, tačiau butas bus parduotas jų atvestiems klientams. Su atsakovais buvo tartasi, kad jie mokės atlyginimą, jeigu ji parduos butą. Nebuvo išaiškinta, kad bus reikalaujama atlyginimo, jeigu butas bus parduotas potencialiems pirkėjams.

8Teismo posėdyje atsakovai bei jų atstovė su ieškiniu nesutiko procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais. Atsakovai paaiškino, kad nei vienas į apžiūrą atvestas asmuo jiems nebuvo pristatomas. Apžiūros aktai jiems nebuvo pateikiami. Atsiminti vizualiai žmones, kurie ateina apžiūrėti buto ir laikyti juos potencialiais pirkėjais yra neįmanoma. Sutarties galiojimo metu tik vienas asmuo rodė didesnį susidomėjimą butu, kuris į butą buvo atvykęs kelis kartus. Jie laukė ir nenutraukė sutarties, kol negavo patvirtinimo, kad tas asmuo buto nepirks. Kada nusiuntė pranešimą, kad nepratęsia sutarties ilgai laukė iš ieškovo patvirtinimo, kad viskas gerai ir tik paskambinus ir priminus, jiems buvo atsiųstas pranešimas, kad sutartis nutraukta ir pretenzijų neturi. Sutarties projektas jiems iš karto buvo atsiųstas be 7.2 punkto. Jeigu būtų buvęs toks punktas, sutarties tikrai nebūtų sudarę. Skaitydami 7.3 punktą suprato, kad jis negalios, nes nebuvo 7.2 punkto. Susitarė, kad atlyginimą mokės tik tokiu atveju, jeigu per sutarties galiojimą bus parduotas butas. Sudarydami sutartį, klausė trečio asmens į ką labiausiai turi atkreipti dėmesį, kad vėliau nekiltų problemų, jiems buvo išaiškinta, kad svarbu nepavėluoti atsiųsti pranešimo dėl sutarties nepratęsimo. Tai buvo vienintėlė tarpininkavimo sutartis, kurią jie buvo sudarę. Buto pardavimo patirtį jie yra turėję, nes ir anksčiau buvo patys pardavę savo butą. Jie sutartį su ieškovu sudarė tik siekdami pagelbėti finansiškai buvusiai bendradarbei. Kainą, kurią nustatė buvo paaukštinta, į ją įtraukas atlyginimas trečiam asmeniui ir dar paliko deryboms. Jie iš karto pasakė, kad leidžia pardavinėti tik vasaros metu, nes jie statėsi namą į kurį ketino įsikelti gruodį, tuo metu jiems buvo neskubu su pardavimu. Savo skelbimus į pardavimų portalus dėl buto pardavimo jie įdėjo spalio mėnesį. Per 10 dienų buvo virš tūkstančio skelbimo peržiūrų. Pagl jų skelbimus irgi skambino daug brokerių, siūlančių savo pagalbą. Tai, kad butą pardavė ieškovo atvestiems pirkėjams jie suprato tik gavę ieškinį.

9Ieškinys atmestinas.

10Iš rašytinės bylos medžiagos bei šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad 2017-06-05 ieškovas bei trečias asmuo su atsakovais sudarė Tarpininkavimo paslaugų sutartį (pardavimas) Nr AB-P-17-4 (toliau- Sutartis) (e.b.l. 13-14). Sutartimi ieškovas bei trečias asmuo, kaip paslaugos teikėjai veikdami subsidiariai, įsipareigojo vykdyti atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausiusio buto, adresu ( - ) (toliau – Butas), pirkėjų paiešką už pardavėjų pageidaujamą 158000 Eur kainą, o atsakovai įsipareigojo sumokėti paslaugos teikėjams už tarpininkavimo paslaugą Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis (Sutarties 3.1 punktas, 6.1.2 punktas). Sutarties 9.1 punktu šalys susitarė, kad Sutartis galioja 3 mėnesius. Jeigu nei viena iš šalių likus 7 dienoms iki Sutarties galiojimo laiko pabaigos nepraneša apie Sutarties nutraukimą, Sutartis laikoma pratęsta tam pačiam laikotarpiui.

11Iš į bylą pateikto Informacijos suteikimo akto nustatyta, kad 2017-08-02 atsakovų Butą apžiūrėjo D. K. (e.b.l. 15). Iš trečio asmens paaiškinimų nustatyta, kad ji butą apžiūrėjo kartu su V. R..

12Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad Sutarties galiojimo metu Butą iš viso apžiūrėjo 6 klientai (e.b.l. 17-94-95).

132017-08-26 atsakovai elektroniniu laišku informavo ieškovą, kad nepageidauja tęsti Sutarties dėl Buto pardavimo (e.b.l. 16).

142017-09-05 trečias asmuo, kaip paslaugos teikėja, patvirtino, kad Sutartis yra nutraukta nuo 2017-09-06 bei, kad šalys pretenzijų neturi (e.b.l. 71).

152017-12-12 atsakovai sudarė notarinę Pirkimo – pardavimo sutartį, kuria nuosavybės teisę į Butą perleido V. R. bei D. K. (e.b.l. 49-65). Butas buvo parduotas už 150000 Eur į minėtą kainą buvo įtrauktas ir kito parduodamo objekto – dalies žemės sklypo kaina (pirkimo – pardavimo sutarties 3.2 punktas).

162018-03-02 ieškovas pateikė rašytinę pratenziją atsakovams dėl Sutarties kainos, nustatytos Sutarties 8.1 punkte sumokėjimo (e.b.l. 19-21).

172018-03-06 atsakovai raštu informavo ieškovą, kad atsisako apmokėti jų pateiktą sąskaitą bei ją grąžina, nurodė, kad jie nepažeidė Sutarties sąlygų (e.b.l. 24-26).

18Ginčas tarp šalių kilęs dėl atlyginimo už tarpininkavimo paslaugą pagal Sutartį mokėjimo.

19Ieškovas savo reikalavimą grindžia aplinkybe, kad atsakovai Buto pirkimo – pardavimo sutartį sudarė su jų surastu potencialiu pirkėju ir reikalauja atlyginimo pagal Sutarties 8.1 punktą priteisimo.

20Atsakovai savo nesutikimą grindžia aplinkybėmis, kad atsakovas savo įsipareigojimų iki Sutarties galiojimo pabaigos neįvykdė, pirkėjo už nurodytą kainą nesurado, šalių pasirašytoje Sutartyje nebuvo 7.2 punkto, todėl juo remtis nėra jokio teisinio pagrindo, atsakovai jokiais būdais nebuvo informuoti apie potencialius pirkėjus.

21Sutarties 8 punktu šalys susitarė dėl sekančios atsiskaitymo už tarpininkavimo paslaugas tvarkos: 8.1 punktu šalys susitarė, kad bendras atlyginimas už suteiktą tarpininkavimo paslaugą yra lygus 3 procentams nuo faktinės Buto pardavimo kainos, bet ne mažiau kaip 1800 Eur; 8.4 punkte nustatyta, kad atlyginimas mokamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po preliminarios (jei tokia nepasirašoma- nuo pagrindinės) Buto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos ir ne mažesnio kaip 10 procentų objekto pirkimo kainos dydžio avanso sumokėjimo klientui. Sutarties 8.2 punkte yra numatytas administravimo mokestis, kuris sudaro 0,1 procetą, bet ne mažiau kaip 150 Eur nuo pageidaujamos objekto pardavimo kainos, kuris suteikus tarpininkavimo paslaugą būtų įskaičiuojamas į atlyginimą, tačiau šalys Sutarties 10 punktu susitarė, kad 8.2 punktas šalims negalioja.

22Sutarties 7 punktas apibrėžia, kas pripažįstama tarpininkavimo paslaugos atlikimu. 7.1 punktas nustato, kad pirkėjas yra laikomas surastu paslaugos teikėjų, jeigu apie jį paslaugos teikėjai informuoja klientą sutartyje nurodytais būdais, taip pat jeigu pirkėjas yra šio asmens giminaičiai, kontroliuojančios ar kontroliuojamos įmonės (ar kitaip susijusios įmonės, kaip jas apibrėžia Konkurencijos įstatymas) šių įmonių darbuotojai. 7.3 punktas nustato, kad tarpininkavimo paslauga taip pat laikoma suteikta bei paslaugos teikėjai įgyja teisę į atlyginimą ir tais atvejais, kai paslaugų teikėjo surastas asmuo per 7.2 punkte nurodytą laikotarpį pasirašo pagrindinę objekto pirkimo – pardavimo sutartį, nepaisant to, kad preliminariąjją sutartį dėl to paties objekto klientas buvo pasirašęs su kitu asmeniu.

23Sutarties 4.1.6 punktas nustato kokiu būdu paslaugos teikėjas privalo informuoti klientą apie surastą potencialų objekto pirkėją, nustatant, kad tinkamu informavimu laikomas informacijos pateikimas telefonu, raštu, el. paštu, sms žinute.

24Šalių sudarytos Sutarties dalykas yra tarpininkavimo paslaugų teikimas – Buto pirkėjų paieška. Atlygintinų paslaugų sutarčių, kurių kategorijai priskirtini ir tarpininkavimo atvejai, kaip ir bet kokiais kitais pagrindais atsirandančių prievolių vykdymo principai yra išdėstyti CK 1.5 str., 6.38 str., 6.158 str., 6.200 str., 6.718 str. 1 d., t.y. visos sutartys turi būti vykdomos sąžiningai, šalims bendradarbiaujant ir kooperuojantis.

25Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 str.1d.).

26Teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus (CK 6.718 str.1d.).

27Vienas iš pagrindų, kuriais remiasi sutarčių teisė yra civilinių teisinių santykių subjektų elgesio laisvė. Civilinių teisinių santykių subjektai laisvai sprendžia sudaryti jiems konkrečią sutartį ar jos nesudaryti, be to, turi laisvę pasirinkti sutarties sąlygas. Ar sutarties sąlygos turinys ir formuluotė išdėstytas aiškiai, gali būti sprendžiama pagal tai, ar esminės nuostatos yra išdėstytos suprantamai normalių gebėjimų asmeniui, ar daug nuostatų apima sąlyga, ar kiekviena iš jų detaliai aptarta. Sutarties standartinės sąlygos privalomos kitai šaliai tik tuo atveju, jeigu jai buvo sudaryta tinkama galimybė su tokiomis sąlygomis susipažinti (CK 6.185 str. 2 d.).

28Kiekviena šalis teisiniuose santykiuose privalo elgtis sąžiningai, toks elgesys sutarties šalims yra privalomas tiek sudarant sutartį, tiek aiškinant jos turinį, tiek vykdant sutartį (CK 6.158 str., CK 6.162 str., CK 6.193 str., CK 6.200 str.).

29Iš atsakovų bei trečio asmens paaiškinimų teismo posėdžio metu, nustatyta, kad atsakovas D. D. bei trečias asmuo yra buvę kolegos, jie dešimt metų dirbo vienoje įmonėje. Trečias asmuo tarpininkavimo veiklą pradėjo vykdyti 2017 metų sausio mėnesį. Trečias asmuo pati siūlė buvusiems bendradarbiams savo paslaugas realizuojant nekilnojamąjį turtą. Atsakovai paaiškino, kad Sutartį sudarė tik siekdami finansiškai pagalbėti trečiam asmeniui, kaip buvusiai kolegei. Atsakovai nurodė, kad jie buvo išreiškę aiškią valią Sutartį sudaryti tik 3 mėnesių laikotarpiui ir jeigu trečiam asmeniui pavyks parduoti Butą už Sutartyje nustatytą kainą ji turės galimybę užsidirbti. Vasaros laikotarpiu jiems nebuvo skubos parduoti Butą, todėl jie suteikė galimybę trečiam asmeniui. Rudenį atsakovai ketino patys pardavinėti Butą. Tai, kad atsakovai rudenį vykdė savarankišką buto pardavimą patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, tai yra skelbimai dėl Buto pardavimo (e.b.l. 72-78). Trečio asmens iniciatyva buvo pašalintas Sutarties 8.2 punktas, kuris nustatė Sutarties administravimo mokestį. Atsakovai bei trečias asmuo teismo posėdyje nurodė, kad susitarė, jog atlyginimas bus mokamas tik tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu bus surastas pirkėjas ir sudaryta Buto pirkimo - pardavimo sutartis. Iš atsakovų bei trečio asmens paaiškinimų nustatyta, kad apie potencialius pirkėjus atsakovai nebuvo informuoti nei žodžiu, nei raštu. Į jų Butą tik buvo atvedami klientai, kurie nebuvo jiems pristatomi. Trečias asmuo teismo posėdyje nurodė, kad dėl atsakovų Buto pardavimo ji intensyviai dirbo su vienu iš kitų brokerių atvestu klientu, kuris buvo vertinamas kaip potencialus pirkėjas. Su kitais atvestais klientais nebuvo intensyviai dirbama, nes jie, kaip, kad ir Buto pirkėjai, nebuvo išreiškę didelio susidomėjimo Butu.

30Liudytoju teismo posėdyje išklausytas Buto pirkėjas V. R. patvirtino, kad pirmą kartą į atsakovų butą buvo atvestas trečio asmens rugpjūčio mėnesį. Jie tuo metu domėjosi keliais objektais tame rajone ir juos apžiūrinėjo, atsakovų butas buvo antras objektas, kurį jie apžiūrėjo. Tačiau jie tuo metu nusprendė nepirkti nekilnojamojo turto. Tik spalio mėnesį paaiškėjus, kad laukiasi šeimos pagausėjimo, nusprendė atnaujinti turto paieškas. Skelbimų portale rado sklebimą apie parduodamą Butą ir nuvyko jo apžiūrėti. Tai buvo spalio mėnesį. Atvykę suprato, kad tai yra tas pats butas, kurį jie jau apžiūrėjo. Jie pasiūlė savo kainą už parduodamus objektus ir pasiūlė pardavėjams pagalvoti. Po savaitės paskambino pardavėjai ir pasakė, kad sutinka parduoti už jų pasiūlytą kainą.

31Sutarties 7 punktas apibrėžia, kas pripažįstama tarpininkavimo paslaugos atlikimu. Nors ieškovas procesiniusoe dokumentuose nurodė, kad Sutarties 7.2 punktas buvo panaikintas atsakovų iniciatyva, tačiau šios aplinkybės laikytinos nepagrįstomis, kadangi jos buvo paneigtos teismo posėdyje duotais atsakovų bei trečio asmens paaiškinimais. Nėra jokio pagrindo pripažinti, kad turi būti vadovaujamasi ieškovo sutarčių standartinėmis sąlygomis, kurios nustato, kad paslauga laikoma suteikta, jeigu per 12 mėnesių laikotarpį po sutarties pasibaigimo yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis su ieškovo surastu potencialiu pirkėju. Sutartyje nėra apibrėžta sąvoka, kas laikytina potencialiais pirkėjais. Teismo vertinimu ieškovas nepagrįstai, kiekvieną asmenį, kuris ateina apžiūrėti parduodamo objekto laiko potencialiu pirkėju, nors jis ir neišreiškia savo ketinimo pirkti daiktą. Teismo posėdžio metu trečias asmuo nurodė, kad D. K. bei V. R. nebuvo išreiškę susidomėjimo pirkti Butą, todėl jie nebuvo laikomi potencialiais pirkėjais. Teismas nesutinka su ieškovo argumentais, kad atlyginimo sumokėjimas pagal Sutartį nesiejamas su galutiniu rezultatu – Buto pardavimu. Tokia išvada darytina įvertinant Sutarties 8.4 punktas, kuris apibrėžia atlyginimo mokėjimo momentą, jį siedamas su preliminarios ar pagrindinės sutarties sudarymu, o Sutartyje nesant 7.2 punkto, kuris apibrėžia vėlesnį sutarties sudarymą, darytina pagrįsta išvada, kad atlyginimas ieškovui turėtų būti mokamas tik tuo atveju, jei Butas būtų parduotas ar preliminari sutartis dėl jo pardavimo būtų sudaryta Sutarties galiojimo laikotarpiu.

32Įvertinus byloje surinktus įrodymus, konstatuotina, kad atsakovai, per Sutarties galiojimo laikotarpį, ieškovo ar trečio asmens nebuvo informuoti apie Buto potencialų pirkėją, Sutarties galiojimo laikotarpiu Buto pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta nebuvo, nutraukiant Sutartį ieškovas patvirtino, kad Sutartis yra pasibaigusi ir pretenzijų atsakovams nėra. Nutraukiant Sutartį atsakovai nebuvo informuoti apie jokius ieškovo surastus potencialius pirkėjus, su kuriais po Sutarties nutraukimo sudarius Buto pirkimo- pardavimo sutartį būtų privalu sumokėti ieškovui atlyginimą už tarpininkavimo paslaugą. Nustatyta, kad spalio mėnesį ieškovai asmeniškai vykdė Buto pardavimą. Buto pirkėjai į atsakovu kreipėsi pagal atsakovų patalpintą skelbimą. Sutarties galiojimo laikotarpiu derybos su Buto pirkėjais dėl Buto pardavimo kainos, preliminarios ar pagrindinės pirkimo- pardavimo sutarties sudarymo nevyko, jie tik buvo vieną kartą atvykę apžiūrėti buto. Tai, kad ieškovas buvo patalpinęs Buto pardavimo skelbimus su profesionaliomis nuotraukomis, nesudaro pagrindo pripažinti, kad Buto pirkėjai laikytini surastais ieškovo ir jam priklauso atlyginimas pagal Sutartį.

33Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, konstatuoja, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovų 8.3 punkte nustatyto atlyginimo, todėl ieškinys atmestinas.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų.

35LR CPK 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Byloje nustatyta, kad atsakovai patyrė 1950 Eur atstovavimo išlaidų (e.b.l. 132-139). Ieškinį atmetus, atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo. Valstybei iš ieškovo priteistina 14,01 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p. ir 96 str.).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259-270 str., teismas

Nutarė

37ieškinį atmesti.

38Priteisti iš ieškovo UAB „Capital Team“, į.k. 304415819, atsakovų A. D., a.k. ( - ) ir D. D., a.k. ( - ) naudai 1950 Eur bylinėjimosi išlaidų.

39Priteisti iš ieškovo UAB „Capital Team“, į.k. 304415819, valstybės naudai 14,01 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

40Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. ieškovas prašo priteisti iš kiekvieno atsakovo jo naudai po 2904,00 Eur... 4. Pateiktuose procesiniuose dokumentuose – ieškinyje bei dublike (e.b.l. 1-8,... 5. Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį bei tripliką (e.b.l. 44-48,... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinio reikalavimus palaikė... 7. Trečias asmuo teismo posėdyje su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad 2017 metų... 8. Teismo posėdyje atsakovai bei jų atstovė su ieškiniu nesutiko procesiniuose... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Iš rašytinės bylos medžiagos bei šalių paaiškinimų teismo posėdžio... 11. Iš į bylą pateikto Informacijos suteikimo akto nustatyta, kad 2017-08-02... 12. Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad Sutarties galiojimo metu Butą... 13. 2017-08-26 atsakovai elektroniniu laišku informavo ieškovą, kad nepageidauja... 14. 2017-09-05 trečias asmuo, kaip paslaugos teikėja, patvirtino, kad Sutartis... 15. 2017-12-12 atsakovai sudarė notarinę Pirkimo – pardavimo sutartį, kuria... 16. 2018-03-02 ieškovas pateikė rašytinę pratenziją atsakovams dėl Sutarties... 17. 2018-03-06 atsakovai raštu informavo ieškovą, kad atsisako apmokėti jų... 18. Ginčas tarp šalių kilęs dėl atlyginimo už tarpininkavimo paslaugą pagal... 19. Ieškovas savo reikalavimą grindžia aplinkybe, kad atsakovai Buto pirkimo –... 20. Atsakovai savo nesutikimą grindžia aplinkybėmis, kad atsakovas savo... 21. Sutarties 8 punktu šalys susitarė dėl sekančios atsiskaitymo už... 22. Sutarties 7 punktas apibrėžia, kas pripažįstama tarpininkavimo paslaugos... 23. Sutarties 4.1.6 punktas nustato kokiu būdu paslaugos teikėjas privalo... 24. Šalių sudarytos Sutarties dalykas yra tarpininkavimo paslaugų teikimas –... 25. Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal... 26. Teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas privalo veikti sąžiningai ir... 27. Vienas iš pagrindų, kuriais remiasi sutarčių teisė yra civilinių... 28. Kiekviena šalis teisiniuose santykiuose privalo elgtis sąžiningai, toks... 29. Iš atsakovų bei trečio asmens paaiškinimų teismo posėdžio metu,... 30. Liudytoju teismo posėdyje išklausytas Buto pirkėjas V. R. patvirtino, kad... 31. Sutarties 7 punktas apibrėžia, kas pripažįstama tarpininkavimo paslaugos... 32. Įvertinus byloje surinktus įrodymus, konstatuotina, kad atsakovai, per... 33. Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą,... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 35. LR CPK 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259-270 str., teismas... 37. ieškinį atmesti.... 38. Priteisti iš ieškovo UAB „Capital Team“, į.k. 304415819, atsakovų A.... 39. Priteisti iš ieškovo UAB „Capital Team“, į.k. 304415819, valstybės... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...