Byla 1A-994-66-2010

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Teresėlės Kazlauskienės, Teisėjų Reginos Pocienės, Virginijos Švedienės, sekretoriaujant Dariui Kamandieriui, dalyvaujant prokurorei Margaritai Valantiejienei, nuteistojo gynėjai adv. Annai Grinevič,

2viešame teismo posėdyje Lietuvos Respublikos BPK 364 straipsnyje nustatyta tvarka išnagrinėjo nuteistojo M. M. skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 26 d. nutarties, kuria atmestas M. M. prašymas atidėti baudos mokėjimą 24 mėnesiams arba išdėstyti ją lygiomis dalimis tam pačiam laikui.

Nustatė

3M. M. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 14 d. nuosprendžiu buvo nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 220 str. 1 d., 222 str. 1 d., 63 str. 1, 4 d., paskiriant jam vieno šimto minimalių gyvenimo lygių, t.y. dvylikos tūkstančių penkių šimtų litų, dydžio baudą.

4M. M. prašė atidėti baudos mokėjimą 24 mėnesiams arba išdėstyti ją lygiomis dalimis tam pačiam laikui. Savo prašymą nuteistasis motyvavo tuo, kad šiuo metu jo pajamos labai mažos, jis vienas išlaiko nepilnametį vaiką.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 26 d. nutartimi M. M. prašymas atmestas, nutartį motyvuojant tuo, kad įstatymas nenumato galimybės išdėstyti baudos, paskirtos už nusikalstamas veikas, mokėjimą. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 352 str., jei bauda nesumokama savanoriškai, ją priverstinai išieško antstolis. Pagal Lietuvos Respublikos BK 47 str., tuo atveju, kai asmuo neturi lėšų sumokėti paskirtą baudą arba vengia ją mokėti, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 65 str., ją gali pakeisti viešaisiais darbais arba areštu.

6M. M. skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 26 d. nutartį ir priimti naują sprendimą - jo prašymą tenkinti ir nustatyti 24 mėnesių terminą savanoriškam paskirtos baudos sumokėjimui. Skunde nurodo, kad teismas neteisingai konstatavo, jog nuteistasis prašė atidėti nuosprendžio vykdymą BPK 338 str. 1 d. pagrindu. Nuteistasis neprašė atidėti nuosprendžio vykdymo, jis prašė nustatyti kitokį terminą, t.y. prailginti terminą, per kurį turi būti savanoriškai sumokėta bauda iki 24 mėnesių. Vadovaujantis BPK 352 str. 1 d. nuostatomis, teismas gali nustatyti bet kokį terminą, per kurį turi būti savanoriškai sumokėta bauda, t.y. ilgesnį arba trumpesnį. Esant nuteistojo prašyme nurodytoms labai svarbioms aplinkybėms, kurios lemia jo objektyvų negalimumą anksčiau, kaip per 24 mėnesius savanoriškai sumokėti jam paskirtą baudą, nuosprendį priėmęs teismas turėtų jam nustatyti realų ir protingą terminą bausmei atlikti, t.y. baudai sumokėti.

7Skunde nuteistasis nurodo, kad teismas dėl savanoriško baudos sumokėjimo termino nustatymo arba to laiko prailginimo turėjo spręsti ne BPK 352 str. 1 d. nustatyta tvarka, kadangi ši norma baudos sumokėjimo termino pratęsimo ar šio termino nustatymo klausimų nereglamentuoja, bet BPK 361 str. 1 d. nustatyta tvarka, t.y. nuosprendžio vykdymo metu kylančių abejonių ir neaiškumų pašalinimo tvarka. BPK 361 str. 1 d. nurodyta, kad teismas nuosprendžio vykdymo metu turi teisę išspręsti dėl nuosprendžio kylančias abejones, jeigu jas išsprendus nepakeičiama nuosprendžio esmė. Nustačius nuteistajam 24 mėnesių terminą savanoriškam baudos sumokėjimui, nuosprendžio esmė nepakeičiama, tačiau užtikrinamas nuosprendžio tinkamas įvykdymas, pasiekiami baudžiamosios atsakomybės tikslai, taip pat įgyvendinami teisingumo ir protingumo kriterijai, be to ir proporcingumo kriterijus, kadangi nuteistajam paskirta bausmė bus proporcinga jo galimybėms šią bausmę savanoriškai atlikti, bausmė netaps jam ir jo nepilnamečiam vaikui nepakeliama ir sunkiai įvykdoma.

8Teismo posėdžio metu nuteistojo M. M. gynėja bei prokurorė prašė skundą tenkinti.

9Nuteistojo M. M. skundas tenkintinas.

10Nuteistasis M. M. skunde apeliacinės instancijos teismui nurodo, kad skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje teismas neteisingai konstatavo, kad nuteistasis prašė atidėti nuosprendžio vykdymą BPK 338 str. 1 d. pagrindu. Jis prašė teismo tik nustatyti kitokį terminą, t.y. prailginti terminą, per kurį turi būti savanoriškai sumokėta bauda iki 24 mėnesių.

11Kaip matyti iš nuteistojo skundo, jis sutinka savanoriškai sumokėti jam paskirtą baudą ir neprašo jam paskirtą baudą pakeisti kita bausme: areštu ar viešaisiais darbais, tačiau dėl blogos turtinės padėties negali iškart sumokėti tokią didelę baudą, nes kaip nurodo skunde, šiuo metu jo bloga turtinė padėtis, jis vienas augina nepilnametį vaiką.

12Prašyme pirmosios instancijos teismui dėl baudos sumokėjimo atidėjimo, nuteistasis yra nurodęs, kad jis visas savo santaupas panaudojo žalos atlyginimui ir teisminio bylos nagrinėjimo metu savanoriškai atlygino didžiąją dalį žalos – VSDFV atlygino 26501 Lt žalą ir VMI atlygino 31835 Lt žalą, iš viso 58336 Lt, dėl to daugiau santaupų neturi. Dėl užsitęsusios ekonominės krizės ir nuosmukio labai sumažėjo jo atlyginimas, kuris šiuo metu sudaro tik 216,32 Lt (į bylą pateikti dokumentai, patvirtinantys jo gaunamą darbo užmokestį, b.l. 199-202). Be to, jis gauna po 200 Lt į mėnesį nepilnamečio vaiko išlaikymui. Daugiau jokių pajamų jis negauna, vienas išlaiko nepilnametį vaiką.

13Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad nuteistojo M. M. prašymas dėl baudos mokėjimo atidėjimo ar jos išdėstymo 24 mėnesių laikotarpiui yra pakankamai pagrįstas, nes neprieštarauja nei BPK, nei BVK normoms ir gali būti tenkinamas, atsižvelgiant į nuteistojo nurodytas aplinkybes dėl jo apsunkintų galimybių iškart sumokėti teismo nuosprendžiu jam paskirtą 12500 Lt baudą.

14Kolegija sutinka su nuteistojo skundo argumentais, kad nuosprendį paskelbęs teismas turi nustatyti terminą, per kurį turi būti savanoriškai sumokėta bauda. 2010 m. gegužės 14 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nuosprendyje teismas nenurodė, per kokį terminą nuteistasis M. M. turi sumokėti jam paskirtą baudą.

15Lietuvos Respublikos BVK 22 str. 2 d. nustatyta, kad nuosprendį paskelbęs teismas išaiškina nuteistajam, kad jis privalo sumokėti baudą į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos ar per kitą teismo nustatytą laikotarpį.

16Taigi, kolegija sprendžia, kad atsižvelgus į nuteistojo skunde išdėstytas aplinkybes dėl jo šiuo metu susidariusios blogos materialinės padėties, nustačius nuteistajam M. M. kitą laikotarpį, t.y. prailginus baudos sumokėjimo terminą, nebus pažeistos LR BVK 22 str. nuostatos.

17Išdėstytų aplinkybių kontekste, kolegija sprendžia, jog tikslinga pratęsti nuteistajam M. M. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 14 d. nuosprendžiu paskirtos baudos savanoriško sumokėjimo terminą prašomam 24 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant nuteistąjį baudą mokėti dalimis – mėnesinėmis ne mažesnėmis kaip 520 Lt dydžio įmokomomis – iki visiško baudos sumokėjimo.

18Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 364 str. 8 d. 2 p., Lietuvos Respublikos BVK 22 str. 2 d.,

Nutarė

19panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 26 d. nutartį ir priimti naują sprendimą:

20nustatyti, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 14 d. nuosprendžiu nuteistajam M. M. paskirtą 12500 Lt baudą nuteistasis privalo sumokėti per 24 mėnesius nuo šios nutarties priėmimo dienos į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą.

21Įpareigoti nuteistąjį M. M. baudą mokėti dalimis – mėnesinėmis ne mažesnėmis kaip 520 Lt dydžio įmokomis – iki visiško baudos sumokėjimo. Tai patvirtinančius banko kvitų originalus kiekvieną mėnesį pateikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo baudžiamųjų bylų raštinei.

22Nuteistajam išaiškinti, jog laiku savanoriškai nemokant baudos, ji bus išieškoma priverstinai.

23Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje Lietuvos Respublikos BPK 364 straipsnyje nustatyta... 3. M. M. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 14 d. nuosprendžiu... 4. M. M. prašė atidėti baudos mokėjimą 24 mėnesiams arba išdėstyti ją... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 26 d. nutartimi M. M.... 6. M. M. skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m.... 7. Skunde nuteistasis nurodo, kad teismas dėl savanoriško baudos sumokėjimo... 8. Teismo posėdžio metu nuteistojo M. M. gynėja bei prokurorė prašė skundą... 9. Nuteistojo M. M. skundas tenkintinas.... 10. Nuteistasis M. M. skunde apeliacinės instancijos teismui nurodo, kad... 11. Kaip matyti iš nuteistojo skundo, jis sutinka savanoriškai sumokėti jam... 12. Prašyme pirmosios instancijos teismui dėl baudos sumokėjimo atidėjimo,... 13. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad nuteistojo M.... 14. Kolegija sutinka su nuteistojo skundo argumentais, kad nuosprendį paskelbęs... 15. Lietuvos Respublikos BVK 22 str. 2 d. nustatyta, kad nuosprendį paskelbęs... 16. Taigi, kolegija sprendžia, kad atsižvelgus į nuteistojo skunde išdėstytas... 17. Išdėstytų aplinkybių kontekste, kolegija sprendžia, jog tikslinga... 18. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 364 str. 8 d. 2 p., Lietuvos... 19. panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 26 d. nutartį ir... 20. nustatyti, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 14 d.... 21. Įpareigoti nuteistąjį M. M. baudą mokėti dalimis – mėnesinėmis ne... 22. Nuteistajam išaiškinti, jog laiku savanoriškai nemokant baudos, ji bus... 23. Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama....