Byla 2-31/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienė, Audronės Jarackaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų M. Č. ir T. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, kuria nustatytas terminas priešieškinio trūkumams pašalinti, ir 2009 m. rugsėjo 28 d. nutarties, kuria priešieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiems asmenims.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Ieškovas „Swedbank“, AB kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Valakampių vystymo grupė“, G. Č. , T. Š. , M. Č. , prašydamas priteisti iš jų solidariai 6 385 263,61 Lt skolos ir palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžintos 5 806 224 Lt kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško kredito sumos grąžinimo.

6Atsakovai UAB „Valakampių vystymo grupė“, G. Č. , T. Š. , M. Č. 2009 m. rugpjūčio 11 d. pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė pakeisti 2007 m. balandžio 16 d. „Swedbank“ AB ir UAB „Valakampių vystymo grupė“ kredito sutarties Nr. 07-030678-IN sąlygas, nustatytas sutarties 1.1, 2.1, 2.2, 7.2 ir 11.1.2 punktuose ir pripažinti negaliojančiomis 2007 m. balandžio 16 d. laidavimo sutartis Nr. 07-030678-IN-LA1, Nr. 07-030678-IN-LA2 ir 07-030678-IN-LA3.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi nustatė atsakovams terminą iki 2009 m. rugsėjo 14 d. trūkumams pašalinti – sumokėti 29 737 Lt dydžio už priešieškinį mokėtino žyminio mokesčio dalį.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartimi atsakovų UAB „Valakampių vystymo grupė“, G. Č. , M. Č. ir T. Š. priešieškinį laikė nepaduotą ir grąžino jį padavusiems asmenims, kadangi laikė, jog atsakovai teismo nustatytu terminu neištaisė Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartyje nustatytų priešieškinio trūkumų. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis atsakovams buvo siunčiama jų priešieškinyje nurodytais adresais, tačiau atsakovai, Lietuvos pašto duomenimis, nurodytos nutarties neatsiėmė arba persikraustė. Kadangi atsakovai, turėdami CPK 121 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintą pareigą nedelsiant informuoti teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą, šios pareigos nevykdė, procesiniai dokumentai, siunčiami teismui žinomu adresu, yra laikomi tinkamai įteiktais.

9Atsakovai M. Č. ir T. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. ir 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovų priešieškinį priimti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Kadangi priešieškiniu pareikšti reikalavimai dėl kredito sutarties sąlygų pakeitimo ir laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis yra neturtinio pobūdžio reikalavimai, teismas nepagrįstai įpareigojo atsakovus sumokėti žyminį mokestį, mokėtiną kaip už turtinio pobūdžio reikalavimus. Laidavimo sutartis pagal savo esmę yra prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė. Prašomos pripažinti negaliojančiomis laidavimo sutartys nėra įvykdytos, o šiuo priešieškinio reikalavimu nėra siekiama išreikalauti turtą iš svetimo valdymo, nereikalaujama taikyti restitucijos.

112. Teismas nepagrįstai nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis yra neskundžiama, kadangi bet kokia nutartis dėl žyminio mokesčio sumokėjimo gali būti skundžiama CPK 100 straipsnio pagrindu. Kadangi jis šią teismo nutartį atsakovai gavo 2009 m. spalio 15 d. kartu su 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartimi, atskirasis skundas yra reiškiamas tiek dėl šios, tiek dėl 2009 m. rugsėjo 28 d. nutarties.

123. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovai nesilaikė CPK 121 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos pranešti apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą, kadangi atsakovų gyvenamoji vieta nepasikeitė. Nors analogiška situacija susiklostė ir su kitų procesinių dokumentų įteikimu, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartimi nutarė procesinius dokumentus įteikti per antstolį, o CPK 121 straipsnį taikė išimtinai tik 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutarčiai.

13Ieškovas „Swedbank“, AB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovų atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. ir 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis palikti nepakeistas. Mano, kad reikalavimas pripažinti laidavimo sutartis negaliojančiomis yra turtinio pobūdžio reikalavimas, todėl teismas pagrįstai nustatė terminą trūkumams pašalinti.

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis ja naudojasi tinkamai. Kai teismas nustato, kad egzistuoja bent vieną CPK 137 straipsnio 2 dalyje nurodytą pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas ieškinį turi atsisakyti priimti. Tuo tarpu jeigu ieškinys turi formos ar turinio trūkumų, nepridėti ieškinio nuorašai ar kiti priedai, ieškinys neatitinka valstybinės kalbos reikalavimų, neapmokėtas žyminiu mokesčiu, žyminio mokesčio sumokėjimas nėra atidėtas bei asmuo nuo šio mokesčio mokėjimo nėra atleistas ar kai ieškinį paduoda procesinio veiksnumo neturintis asmuo, t.y. tuomet, kai ieškinyje esantys trūkumai gali būti pašalinti, teismas nustato terminą jiems pašalinti (CPK 40, 111, 135, 113, 114 str., 115 str. 2 d., 138 str.). Tokia teismo nutartis apeliacine tvarka neskundžiama. Tačiau tuo atveju, kai ieškovas nesumoka žyminio mokesčio ar sumoka per mažai žyminio mokesčio už ieškinyje pareikšto reikalavimo (pareikštų reikalavimų) nagrinėjimą, teismo nutartis, kuria nustatomas terminas primokėti trūkstamą žyminį mokestį, gali būti apeliacijos apskundimo objektu (CPK 100 str. 1 d.). Vadovaujantis CPK 143 straipsnio 3 dalimi, priešieškinis pareiškiamas pagal taisykles, šio Kodekso nustatytas ieškiniui pareikšti.

16Atsakovai UAB „Valakampių vystymo grupė“, G. Č. , T. Š. , M. Č. 2009 m. rugpjūčio 11 d. pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė pakeisti 2007 m. balandžio 16 d. „Swedbank“ AB ir UAB „Valakampių vystymo grupė“ kredito sutarties Nr. 07-030678-IN sąlygas, nustatytas sutarties 1.1, 2.1, 2.2, 7.2 ir 11.1.2 punktuose ir pripažinti negaliojančiomis 2007 m. balandžio 16 d. laidavimo sutartis Nr. 07-030678-IN-LA1, Nr. 07-030678-IN-LA2 ir 07-030678-IN-LA3. Už šį priešieškinį atsakovai sumokėjo 263 Lt dydžio žyminį mokestį. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi, pripažinęs, kad nagrinėjamu atveju yra kilęs turtinis ginčas ir priešieškinio suma sudaro 5 806 224 Lt, nustatė terminą priešieškinio trūkumams pašalinti – įpareigojo atsakovus iki 2009 m. rugsėjo 14 d. primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį – 29 737 Lt. Kadangi iki teismo nustatyto termino šie trūkumai buvo nepašalinti, Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartimi atsakovų priešieškinį laikė nepaduoti ir grąžino jį padavusiems asmenims.

17Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais apeliantų atskirojo skundo argumentus, jog apeliacinio apskundimo objektu nagrinėjamu atveju galėjo būti ne tik Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, kuria atsakovų priešieškinys laikytas nepaduotu (CPK 115 str. 5 d.), bet ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis, kuria nustatytas terminas priešieškinio trūkumams pašalinti (CPK 100 str. 1 d.). Vadovaujantis CPK 335 straipsniu, atskiriesiems skundams paduoti taikomas septynių dienų terminas, kuris tuo atveju, kai skundžiama teismo nutartis priimama rašytinio proceso tvarka, skaičiuojamas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos.

18Apeliantai M. Č. ir T. Š. nurodo, jog Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis jiems buvo įteikta per antstolį 2009 m. spalio 15 d., taigi tik nuo tada turėjo būti pradėtas skaičiuoti terminas atskirajam skundui dėl šios nutarties paduoti. Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismo siunčiama 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis atsakovams M. Č. ir T. Š. nebuvo įteikta ir grąžinta teismui, ginčo šalims neatsiėmus jų gyvenamosios vietos adresu siunčiamos registruotos pašto siuntos (b.l. 44, 51, 52). Byloje esant siunčiamos teismo nutarties neįteikimą apeliantams patvirtinantiems įrodymams ir apeliantų patvirtinimui, jog byloje nurodytas jų gyvenamosios vietos adresas yra nepasikeitęs, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo, vadovaujantis CPK 121 straipsnio 2 dalimi, šios nutarties išsiuntimą paskutiniu teismui žinomu apeliantų adresu laikyti tinkamu šio teismo procesinio dokumento įteikimu. Kadangi apeliantai nepraleido Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutarties apskundimo termino, teisėjų kolegija pasisako dėl jos teisėtumo ir pagrįstumo.

19Teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai priešieškiniu pareikštus reikalavimus dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis laikė turtiniais reikalavimais, už kuriuos turi būti sumokėtas žyminis mokestis, apskaičiuotas laikantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintu taisyklių, priklausomai nuo priešieškinio sumos. Apeliantų argumentai, jog tai neturtinis reikalavimas, nėra pagrįsti. Pripažinus negaliojančiomis laidavimo sutartis, laiduotojai, kurie nagrinėjamoje byloje yra atsakovai T. Š. , M. Č. ir G. Č. , netektų prievolės kartu su kredito gavėju UAB „Valakampių vystymo grupė“ solidariai įvykdyti kredito gavėjo prievolių pagal 2007 m. balandžio 16 d. Kreditavimo sutartį Nr. 07-030678-IN, t.y. būtų nuginčytas jų turtinės prievolės egzistavimas (CK 6.81 str. 1 d.). Be to, akivaizdi šios turtinės prievolės atsakovų T. Š. , M. Č. ir G. Č. atžvilgiu egzistavimo ginčijamų laidavimo sutarčių pagrindu išraiška – nagrinėjamu atveju ieškiniu jiems ieškovo „Swedbank“ AB pareikšti turtiniai reikalavimai dėl skolos ir palūkanų priteisimo, kadangi ieškovas savo reikalavimo teisę jų atžvilgiu kildina iš priešieškiniu ginčijamų laidavimo sutarčių. Pažymėtina, jog tuo atveju, jeigu teismui priėmus priešieškinį ir bylą išnagrinėjus iš esmės būtų visiškai ar iš dalies patenkinti priešieškinio reikalavimai, tai sąlygotų turtinių pasekmių laiduotojams atsiradimą, nes dėl to nebūtų galima visiškai ar iš dalies patenkinti jų atžvilgiu pareikšto ieškinio reikalavimų. Kadangi ginčijamomis laidavimo sutartimi buvo laiduojama už atsakovo UAB „Valakampių vystymo grupė“ prievolių pagal 2007 m. balandžio 16 d. Kreditavimo sutartį Nr. 07-030678-IN, pagal kurią kredito suma – 5 806 224 Lt, tinkamą įvykdymą, teismas pagrįstai šią sumą laikė priešieškinio suma, nuo kurios skaičiavo mokėtiną žyminį mokestį.

20Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis įsiteisėjo 2009 m. spalio 23 d., t.y. pasibaigus toje nutartyje numatytam trūkstamos žyminio mokesčio dalies sumokėjimo terminui, o taip pat į tai, kad atsakovai M. Č. ir T. Š. ginčija šios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, o tuo pačiu ir savo pareigos sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį egzistavimą, teisėjų kolegija pripažįsta, jog atsakovams neturėjus galimybės iki teismo nustatyto termino, t.y. 2009 m. rugsėjo 14 d., sumokėti žyminį mokestį ar apskųsti šį priešieškinio trūkumą nustatančią teismo nutartį apeliacine tvarka, neturėjo būti taikomos CPK 115 straipsnio 3 dalyje numatytos teisinės pasekmės ir priešieškinys laikomas nepaduotu. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis naikinama ir atsakovams nustatytinas terminas iki 2010 m. sausio 30 d. sumokėti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi nustatytą trūkstamo žyminio mokesčio dalį – 29 737 Lt.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartį panaikinti.

23Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartį pakeisti. Nustatyti atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Valakampių vystymo grupė“, G. Č. , M. Č. , T. Š. terminą iki 2010 m. sausio 30 d. šioje nutartyje nurodytiems priešieškinio trūkumams pašalinti – sumokėti 29 737 Lt dydžio žyminio mokesčio dalį ir pateikti Vilniaus apygardos teismui tai patvirtinančius įrodymus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 5. Ieškovas „Swedbank“, AB kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 6. Atsakovai UAB „Valakampių vystymo grupė“, G. Č. , T. Š. , M. Č. 2009... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi nustatė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartimi atsakovų UAB... 9. Atsakovai M. Č. ir T. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1. Kadangi priešieškiniu pareikšti reikalavimai dėl kredito sutarties... 11. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m.... 12. 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovai nesilaikė CPK 121 straipsnio 1... 13. Ieškovas „Swedbank“, AB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės... 16. Atsakovai UAB „Valakampių vystymo grupė“, G. Č. , T. Š. , M. Č. 2009... 17. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais apeliantų atskirojo skundo... 18. Apeliantai M. Č. ir T. Š. nurodo, jog Vilniaus apygardos teismo 2009 m.... 19. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 20. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d.... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 22. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartį panaikinti.... 23. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartį pakeisti....