Byla 2A-2438-577/2014
Dėl susidariusios skolos (atlygio antstoliui) grąžinimo, tretieji asmenys UAB „Auto Vijunda“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Vilijos Mikuckienės ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Intermobile“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Intermobile“ ieškinį atsakovei antstolei J. B. dėl susidariusios skolos (atlygio antstoliui) grąžinimo, tretieji asmenys UAB „Auto Vijunda“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Intermobile“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės antstolės J. B. 4 017 Lt skolos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad reikalaujant antstolei, sumokėjo atsakovei 4 706,40 Lt atlygį už vykdomojo dokumento įvykdymą, tačiau šis antstolės reikalavimas dėl įmokėjimo neturėjo juridinio pagrindo, kadangi Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI) 2013-05-14 raštu atšaukė savo sprendimus ir pripažino netekusiais galios dėl nepriemokos išieškojimo iš trečiojo asmens UAB „Auto Vijunda“. Ieškovas nurodė, kad VMI pranešė atsakovei, jog inspekcija su mokėtoju UAB „Intermobile“ 2013-05-08 pasirašė mokestinės paskolos sutartį, išieškotojas atsisako išieškojimo, o jo sprendimai neteko galios išieškoti mokestinę nepriemoką iš UAB „Auto Vijunda“ dėl pasirašytos mokestinės paskolos sutarties, kuri, pareiškėjo nuomone, yra analogiška skolos padengimo sutarčiai, todėl pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau - SVĮ) 70 straipsnį atlygis antstoliui nemokamas, jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas atsisakė išieškojimo. Ieškovas pažymi, kad šiuo atveju VMI ne tik atsisakė išieškojimo, bet ir atšaukė savo sprendimus dėl išieškojimo, todėl ieškovas pagrįstai kreipėsi į antstolę dėl vykdymo išlaidų permokos grąžinimo, tačiau atsakovė permokos negrąžino.

5Atsakovė antstolė J. B. prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Auto Vijunda“ 2013-01-02 buvo išregistruota ir nuo 2013-01-02 visas UAB „Auto Vijunda“ teises ir pareigas perėmė ieškovas UAB „Intermobile“. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-10080-235/2013 pakeitė skolininką, t.y. UAB „Auto Vijunda“ į UAB „Intermobile“, vykdymo procese. Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 596 straipsnio 2 dalį visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui, todėl pradėti vykdymo veiksmai buvo tęsiami. 2013-03-18 VMI priėmė sprendimą atidėti/išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, tačiau sprendime taip pat buvo nurodytos papildomos sąlygos – sumokėti antstoliui visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas bei pateikti antstolio pažymą apie vykdymo išlaidų sumokėjimą. 2013-04-03 ieškovo prezidentas V. J. kreipėsi į antstolę, prašydamas paskaičiuoti visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas, 2013-05-07 ieškovo prezidentas V. J. į antstolės depozitinę sąskaitą įnešė 4 697 Lt vykdymo išlaidų antstoliui, o VMI buvo išduota pažyma apie vykdymo išlaidų sumokėjimą. VMI, gavusi šią antstolės pažymą, 2013-05-10 priėmė sprendimus dėl sprendimų pripažinimo netekusiu galios išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto. Atsakovės nuomone, nagrinėjamu atveju VMI neatsisakė nuo mokestinės nepriemokos išieškojimo iš ieškovo, o priėmė kitą sprendimą atidėti/išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, kuris nebūtų priimtas, jeigu ieškovas nebūtų įvykdęs šio sprendimo papildomos sąlygos - sumokėti antstoliui visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas bei pateikti antstolio pažymą apie vykdymo išlaidų sumokėjimą. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovės įsitikinimu, ieškinys turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu ieškinį atmetė ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad skolininkas UAB „Auto Vijunda“ iš Juridinių asmenų registro buvo išregistruotas, juridiniam asmeniui pasibaigus po reorganizavimo 2013-01-03, o Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-10080-235/2013 pakeitė skolininką, t.y. UAB „Auto Vijunda“ į jo teisių ir pareigų perėmėją UAB „Intermobile“, vykdymo procese. Nustatytų aplinkybių pagrindu teismas atmetė ieškovo argumentą, kad antstolės J. B. raginimai dėl VMI išduoto vykdomojo dokumento įvykdymo buvo siųsti UAB „Auto Vijunda“, bet ne ieškovui, kuris jų negavo, nes tiek UAB „Auto Vijunda“ direktorius, tiek UAB „Intermobile“ prezidentas yra V. J., t.y. tas pats asmuo. Be to, antstolės J. B. pateiktas 2012-08-29 raginimas įvykdyti sprendimą patvirtina, kad raginimą įvykdyti 2012-09-04 gavo ir pasirašė pats V. J., todėl, teismo vertinimu, ieškovas neturi pagrindo teigti, kad jam, kaip skolininko teisių ir pareigų perėmėjui, nebuvo žinomos mokestinės nepriemokos išieškojimo aplinkybės iš skolininko UAB „Auto Vijunda“. Teismas pažymėjo, kad mokestinės nepriemokos per raginime nustatytą terminą nebuvo sumokėtos, o tai patvirtina antstolės J. B. 2013-04-17 raštas „Dėl atsakymo į prašymą“ vykdomojoje byloje Nr. 0018/12/00990. 2013-03-18 VMI priėmė sprendimą Nr. (23.24-08)327-2023 atidėti/išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą laikotarpiu nuo 2013-02-26 iki 2014-02-26, kuriame iškėlė papildomą sąlygą – ieškovui iki mokestinės paskolos sudarymo sumokėti antstoliui visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas bei pateikti antstolio pažymą apie vykdymo išlaidų sumokėjimą. Atsižvelgiant į tai, pirmos instancijos teismas atmetė ieškovo argumentus, kad ieškovas antstolės reikalavimu sumokėjo vykdymo išlaidas, jų tarpe ir atlygį antstolei, ir kad VMI, priimdamas sprendimus Nr. (23.17-08)-320-33944 ir Nr. (23.17-08)-320-33938 pripažinti netekusiais galios sprendimus 2012-03-22 Nr. (23.17-08)-320-16444, 2012-08-27 (23.17-08)-320-40764 išieškoti mokestinę nepriemoką iš UAB „Auto Vijunda“, atsisakė išieškojimo ir atšaukė savo sprendimus dėl išieškojimo. Taip pat teismas atmetė ieškovo argumentas, kad pasirašyta mokestinės paskolos sutartis yra analogiška skolos padengimo sutarčiai, todėl pagal SVĮ 70 straipsnį, atlygis antstoliui nemokamas. Pažymėjo, kad atlygis antstoliui neimamas tik SVĮ 67 punkte numatytu atveju.

7III.

8Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Ieškovas UAB „Intermobile“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visa apimtimi. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas nagrinėjamu atveju nepagrįstai netaikė SVĮ 67 ir 70 straipsnių nuostatų. Ieškovas paaiškina, kad jis su VMI 2013-05-08 pasirašė mokestinės skolos padengimo sutartį, kas visiškai atitinka SVĮ 67 ir 70 straipsnius, todėl atlygis už antstolio darbą atsakovei negali priklausyti, išskyrus Instrukcijos 3 lentelėje nurodytas vykdymo išlaidas. Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo nuomone, kad pagal CPK 596 str. 2 d. visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui yra privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui. Ieškovo nuomone, šiame straipsnyje nėra kalbama ir apie antstolio atlygį. Be to, pasak ieškovo, skundžiamas teismo sprendimas prieštarauja ir kasacinės instancijos teismo formuojamai praktikai dėl antstolio atlyginimo.

10Atsakovė antstolė J. B. atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, todėl prašė pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovė tvirtina, kad pirmos instancijos teismas tinkamai taikė SVĮ 68 p., nes nagrinėjamu atveju VMI ne atsisakė nuo mokestinės nepriemokos išieškojimo iš ieškovo, o priėmė sprendimą dėl nepriemokos sumokėjimo dalimis, o toks sprendimas nebūtų priimtas, jei ieškovas nebūtų sumokėjęs antstolei vykdomosios bylos vykdymo išlaidų.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovei antstolei J. B. 2012-08-29 buvo pateiktas vykdymui sprendimas Nr. (23.17-08)-320-16444, išduotas VMI 2012-03-22 dėl 52 885,23 Lt ir sprendimas Nr. (23.17-08)-320-40764, išduotas VMI 2012-08-27 dėl 2 686,86 Lt mokestinės nepriemokos išieškojimo iš UAB „Auto Vijunda“ išieškotojo VMI naudai, kurie antstolės 2012-08-29 patvarkymais Nr. 6540, 6537 priimti (b.l. 38-46). Apskaičiuotos vykdymo išlaidos - 5 070 Lt (b.l. 40). UAB „Auto Vijunda“ 2013-01-03 iš Juridinių asmenų registro buvo išregistruota, juridiniam asmeniui pasibaigus po reorganizavimo. Taigi UAB „Auto Vijunda“ teisių ir pareigų perėmėjas nuo 2013-01-03 yra UAB „Intermobile“ (b.l. 22-24, 57). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-10080-235/2013 pakeitė skolininką, t.y. UAB „Auto Vijunda“ į jo teisių ir pareigų perėmėją UAB „Intermobile“, vykdymo procese (b.l. 36). 2013-03-18 VMI priėmė sprendimą Nr. (23.24-08)327-2023 atidėti/išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą laikotarpiu nuo 2013-02-26 iki 2014-02-26, tačiau Sprendime taip pat buvo nurodyta papildoma sąlyga – iki mokestinės paskolos sudarymo sumokėti antstoliui visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas bei pateikti antstolio pažymą apie vykdymo išlaidų sumokėjimą (b.l. 34-35). 2013-03-27 ieškovo prezidentas V. J. kreipėsi į antstolę, prašydamas paskaičiuoti visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas (b.l. 33). Antstolė J. B. 2013-05-07 pažyma Nr. 3352 informavo VMI, kad 2013-05-07 UAB „Intermobile“ pilnai padengė visas vykdymo išlaidas, t.y. 5 080 L (b.l. 31). VMI su ieškovu UAB „Intermobile“ 2013-05-08 pasirašė mokestinės paskolos sutartį Nr. (23.24-08)-327-3278, kurios 3 punktas nurodo, jog mokestinės nepriemokos sumokėjimas užtikrinamas pateikta antstolio 2013-05-07 išduota pažyma Nr. 3352 „Dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo“ (b.l. 86-88). VMI 2013-05-10 priėmė sprendimus Nr. (23.17-08)-320-33944 ir Nr. (23.17-08)-320-33938 pripažinti netekusiais galios sprendimus 2012-03-22 Nr. (23.17-08)-320-16444, 2012-08-27 (23.17-08)-320-40764 išieškoti mokestinę nepriemoką iš UAB „Auto Vijunda“ (b.l. 4, 5, 30). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovas prašo priteisti iš atsakovės antstolės J. B. 4 017 Lt skolos, nes tvirtina, jog pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 70 str. nuostatas atlygis antstoliui nemokamas, jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas atsisakė išieškojimo. Pirmos instancijos teismas ieškinį atmetė. Ieškovas su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka, tvirtina, kad pirmos instancijos teismas nagrinėjamu atveju netinkamai taikė SVĮ normas bei šališkai aiškino CPK 596 str. 2 d.

14Visų pirma, sutiktina su pirmos instancijos teismo CPK 596 str. 2 d. aiškinimu, kad visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui, įskaitant ir antstolio atlygio apmokėjimą. Byloje nustatyta, kad skolininkas UAB „Auto Vijunda“ iš Juridinių asmenų registro išregistruotas, juridiniam asmeniui pasibaigus po reorganizavimo 2013-01-03. UAB „Auto Vijunda“ teisių ir pareigų perėmėjas nuo 2013-01-03 yra ieškovas UAB „Intermobile“ (b.l. 22-24, 57). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-10080-235/2013 pakeitė skolininką, t.y. UAB „Auto Vijunda“ į jo teisių ir pareigų perėmėją UAB „Intermobile“, vykdymo procese (b.l. 36). Taigi akivaizdu, jog ieškovas yra pradinio skolininko UAB „Auto Vijunda“ teisių perėmėjas ir jam yra privalomi visi vykdymo procese atlikti veiksmai iki jo įstojimo. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovui buvo žinomos visos mokestinės nepriemokos išieškojimo iš skolininko UAB „Auto Vijunda“ aplinkybės, nes tiek UAB „Auto Vijunda“ direktorius, tiek UAB „Intermobile“ prezidentas yra tas pats asmuo V. J., o 2012-08-29 antstolės raginimą įvykdyti sprendimą 2012-09-04 gavo ir pasirašė pats V. J. (b.l. 37).

152013-03-18 VMI priėmė sprendimą Nr. (23.24-08)327-2023 atidėti/išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą laikotarpiu nuo 2013-02-26 iki 2014-02-26 (b.l. 34-35). Pastebėtina, kad minėtame sprendime buvo nurodyta papildoma sąlyga ieškovui - iki mokestinės paskolos sudarymo sumokėti antstoliui visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas bei pateikti antstolio pažymą apie vykdymo išlaidų sumokėjimą. Taigi, VMI įpareigojo ieškovą sumokėti antstoliui visas vykdymo išlaidas, kaip mokestinės nepriemokos sumokėjimo užtikrinimą, todėl ieškovas ir turėjo kreiptis į antstolę J. B. su prašymu paskaičiuoti vykdymo išlaidas, kurias vėliau pats įmokėjo į antstolės depozitinę sąskaitą. Atkreiptinas dėmesys, kad tik ieškovui sumokėjus vykdymo išlaidas ir pateikus antstolės pažymą apie vykdymo išlaidų sumokėjimą, VMI su ieškovu UAB „Intermobile“ 2013-05-08 pasirašė mokestinės paskolos sutartį Nr. (23.24-08)-327-3278 (b.l. 86-88) bei priėmė sprendimus Nr. (23.17-08)-320-33944 ir Nr. (23.17-08)-320-33938 pripažinti netekusiais galios sprendimus 2012-03-22 Nr. (23.17-08)-320-16444, 2012-08-27 (23.17-08)-320-40764 išieškoti mokestinę nepriemoką iš UAB „Auto Vijunda“ (b.l. 4, 5, 30). Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, pirmos instancijos teismas pagrįstai atsižvelgdamas į minėtas faktines aplinkybes, priėjo prie išvados, kad ieškovas nagrinėjamu atveju privalėjo sumokėti antstolei vykdymo išlaidas, todėl atmestini visi ieškovo argumentai, kad VMI, priimdama sprendimus Nr. (23.17-08)-320-33944 ir Nr. (23.17-08)-320-33938 pripažinti netekusiais galios sprendimus 2012-03-22 Nr. (23.17-08)-320-16444, 2012-08-27 (23.17-08)-320-40764 išieškoti mokestinę nepriemoką iš UAB „Auto Vijunda“, atsisakė išieškojimo ir atšaukė savo sprendimus dėl išieškojimo, todėl ieškovas neturi mokėti atlyginimo anstolei, o vykdymo išlaidos buvo sumokėtos nepagrįstai antstolei reikalaujant. Taip pat atmestinas ir ieškovo argumentas, kad pasirašyta mokestinės paskolos sutartis yra analogiška skolos padengimo sutarčiai, todėl pagal SVĮ 70 straipsnį, atlygis antstoliui nemokamas.

16Taigi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, bei visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

17Vadovaujantis tuo, kas išdėstytas, spręstina, kad pirmos instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 24 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

18Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai