Byla 2-2731/2011
Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bilietų Pasaulis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7294-560/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bilietų Pasaulis“ ieškinį atsakovui Biudžetinei įstaigai Vilniaus teatras „Lėlė“, tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Tiketa“ dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti atsakovo sprendimą, kuriuo nustatyta supaprastinto mažos vertės bilietų platinimo paslaugų pirkimo apklausos būdu pasiūlymų eilė bei pripažintas laimėtoju UAB „Tiketa“; pripažinti negaliojančia atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Tiketa“ sudarytą viešojo pirkimo sutartį dėl bilietų platinimo paslaugų pirkimo; įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti pasiūlymus ir sudaryti pasiūlymų eilę.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 4 d. nutartimi ieškovo UAB „Bilietų Pasaulis“ ieškinį atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka. LR CPK 4232 str. 1 d. numatyta, jog tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis VPĮ nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Teismas nurodė, kad ieškovas nėra kreipęsis į atsakovą su pretenzija, t.y. nesilaikė VPĮ nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, todėl teismas ieškinį priimti atsisakė.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir ieškinį priimti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. VPĮ 93 str. 3 d. nurodyta privaloma išankstinė ginčo sprendimo ne teisme tvarka taikoma tik iki viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Po sutarties pasirašymo reikalavimas teikti pretenziją perkančiajai organizacijai nebetaikomas.

102. Detalesnių duomenų apie pasiūlymus perkančioji organizacija ieškovui nesuteikė, todėl iki atsitiktinai rado skelbimą internete ieškovas nežinojo apie atsakovo pasiūlytos kainos dydį. Trečiojo asmens pasiūlymo kaina keliskart viršija ieškovo pasiūlymo kainą, todėl pasiūlymų eilė ir sudaryta viešojo pirkimo-pardavimo sutartis neteisėtos.

    1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsisakymo priimti ieškinį teisinio ir faktinio pagrįstumo.

13Teisė kreiptis į teismą realizuojama CPK bei kitų įstatymų nustatyta tvarka. Kreipdamasis į teismą su ieškiniu asmuo turi laikytis įstatyme nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurias teismas, gavęs ieškinį, privalo aiškintis ex officio. Ieškinio priėmimo ir bylos iškėlimo teisme terminai ir tvarka, atsisakymo priimti ieškinį pagrindai, taip pat bylos iškėlimo ir atsisakymo priimti ieškinį teisiniai padariniai nustatyti CPK 137 straipsnyje. Šio straipsnio 2 dalyje reglamentuoti pagrindai, kuriuos nustatęs teismas turi atsisakyti priimti ieškinį. Vienas jų – kai suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p.). Išankstinio ginčų sprendimo tvarka gali būti nustatyta įstatymuose (CPK 22 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija neišnagrinėta VPĮ 94 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą VPĮ 95 straipsnyje nustatyta tvarka. CPK 4232 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis VPĮ nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

14Kaip jau buvo minėta ieškovas ieškiniu prašė panaikinti atsakovo sprendimą, kuriuo nustatyta supaprastinto mažos vertės bilietų platinimo paslaugų pirkimo apklausos būdu pasiūlymų eilė bei pripažintas laimėtoju UAB „Tiketa“; pripažinti negaliojančia atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Tiketa“ sudarytą viešojo pirkimo sutartį dėl bilietų platinimo paslaugų pirkimo; įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti pasiūlymus ir sudaryti pasiūlymų eilę. Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovas nėra kreipęsis į atsakovą su pretenzija, t.y. nesilaikė VPĮ nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra duomenų, įrodančių, jog pareiškėjas pasinaudojo VPĮ 93 straipsnyje nustatyta privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka. Kaip nustatyta VPĮ 94 straipsnyje, pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per penkias dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą. Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį CPK 137 straipsnio antrosios dalies 3 punkto pagrindu.

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai