Byla e2-19318-1099/2019
Dėl sutarties nutraukimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Liubkevič, sekretoriaujant Agnei Pitrėnienei, dalyvaujant ieškovui D. B. ir jo atstovui advokatui Andrejui Tiščenko, atsakovės viešosios įstaigos Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro atstovui advokatui R. Č., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. B. ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrui dėl sutarties nutraukimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2Teismas

Nustatė

3I. Bylos esmė

41.

5Byloje kilo ginčas dėl šalių – ieškovo D. B. ir atsakovės viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro, 2018 m. spalio 16 d. sudarytos Profesinio mokymo sutarties Nr. ( - ) (toliau – ginčo/ginčijama sutartis) nutraukimo aplinkybių.

6II. Šalių nurodytos aplinkybės ir argumentai

72.

8Ieškovas D. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti nutraukta 2018 m. spalio 16 d. Profesinio mokymo sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp ieškovo D. B. ir atsakovės VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro, nuo 2019 m. gegužės 6 d., atsakovei pažeidus sutartinius įsipareigojimus.

93.

10Ieškovas ieškinyje, rašytiniuose paaiškinimuose, taip pat jis bei jo atstovas teismo posėdžio metu nurodo, kad ieškovas ir Užimtumo tarnyba 2018 m. spalio 16 d. sudarė Dvišalę sutartį Nr. URS (19.1)-134, pagal kurią mokinys (ieškovas) įsipareigojo su profesinio mokymo tiekėju sudaryti profesinio mokymo sutartį ir mokytis pagal ( - ) mokymo programą ( - ). Aiškina, kad tuo pagrindu ieškovas su atsakove 2018 m. spalio 16 d. sudarė Profesinio mokymo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas turėjo mokytis pagal ( - ) mokymo programą ( - ) nuo 2018 m. spalio 22 d. iki 2019 m. gegužės 22 d. Teigia, kad atsakovė pagal nurodytą sutartį įsipareigojo vykdyti kokybišką teorinį ir užtikrinti kokybišką praktinį mokymą.

114.

12Anot ieškovo, pasibaigus teoriniam mokymui, atsakovės mokytojas pateikė sąrašą įmonių, nurodęs joms skambinti ir tartis dėl praktinio mokymo. Ieškovas pažymi, kad išsiuntė 14 elektroninių laiškų su pasiteiravimu dėl praktinio mokymo galimybių. Teigia, kad 2018 m. gruodžio 14 d. ieškovas sudarė sutartį Nr. ( - ) su ( - ), pagal kurią turėjo atlikti praktinį mokymą darbo vietoje laikotarpiu nuo 2018 m. gruodžio 17 d. iki 2019 m. gegužės 20 d. Ieškovas nurodo, kad praktinis mokymas buvo atliekamas Kaune, todėl ieškovas patyrė nepatogumų dėl važiavimo iki objekto. Be to, pažymi, kad praktikos metu ieškovas dirbo tik pagalbinio darbuotojo darbus (vežiojo, nešiojo, montavo, demontavo ir tvirtino pastolius, nešiojo įrankius, juos padavinėjo), nesusijusius su praktikos mokymu ir patvirtintu planu. Aiškina, kad 2019 m. sausio 15 d. pateikė prašymą ( - ) dėl sutarties nutraukimo ir dėl netinkamai vykdomo praktinio mokymo informavo atsakovę. Ieškovo teigimu, visą praktinio mokymo laikotarpį ( - ) ir atsakovė neužtikrino kokybiško praktinio mokymo, dėl ko ieškovas visą praktinio mokymo laikotarpį neatlikinėjo jokių darbų pagal praktinio mokymo turinį.

135.

14Nurodo, kad 2019 m. sausio 18 d. sudarė sutartį Nr. ( - ) su ( - ), pagal kurią turėjo atlikti praktinį mokymą darbo vietoje laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 22 d. iki 2019 m. gegužės 20 d. Pažymi, kad nurodytoje bendrovėje taip pat dirbo tik pagalbinio darbininko darbus. Teigia, kad apie netinkamą praktinį mokymą informavo tiek Užimtumo tarnybą, tiek atsakovę; be to, ieškovas 2019 m. vasario 20 d. pateikė skundą Užimtumo tarnybai, dėl ko buvo pradėtas patikrinimas. Aiškina, kad dėl ieškovo pateikto skundo ( - ) 2019 m. kovo 29 d. nutraukė su ieškovu 2019 m. sausio 18 d. sutartį; ieškovas sutarties nutraukimui neprieštaravo.

156.

16Ieškovo teigimu, 2019 m. balandžio 2 d. jis sudarė sutartį Nr. ( - ) su ( - ), pagal kurią turėjo atlikti praktinį mokymą darbo vietoje laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 3 d. iki 2019 m. gegužės 20 d. Pažymi, kad tą pačią dieną, t. y. 2019 m. balandžio 2 d., ieškovas išsiuntė atsakovei prašymą dėl 2018 m. spalio 16 d. Profesinio mokymo sutarties Nr. ( - ) nutraukimo, nes atsakovė pažeidė minėtos sutarties 2.2 punktą, t. y. neužtikrino kokybiško praktinio mokymo.

177.

18Anot ieškovo, atliekant patikrinimą dėl ieškovo pateikto skundo, t. y. dėl to, jog ieškovas nesimokė pagal sutartą programą, o dirbo tik pagalbinio darbuotojo darbus, buvo susitarta, jog atsakovė pateiks ieškovui individualų mokymo planą, atitinkantį ieškovo lūkesčius, o jeigu patektas planas netiks, atsakovė žadėjo sutartį nutraukti. Tuo pagrindu 2019 m. balandžio 12 d. ieškovui buvo pateiktas individualus mokymo planas, kuriame nurodyta, jog iki praktinio mokymo pabaigos 2019 m. gegužės 20 d. ieškovas turės 176 val. mokymų, tačiau, anot ieškovo, minėtame plane nebuvo atsižvelgta į mokymo programos turinį, neatsižvelgta, jog prieš tai ieškovas realiai jokių mokymų pagal planą negavo, o tik dirbo pagalbinio darbininko darbus. Be to, ieškovas pažymi, kad ( - ) pateiktame ieškovo praktikos dienyne nurodyti darbai neatitinka tikrovės. Ieškovas informavo atsakovę apie minėto plano trūkumus, tačiau atsakovė tik nurodė, kad individualus mokymo planas skirtas įtvirtinti konkrečius įgūdžius, kurį įvykdęs ieškovas galės laikyti kvalifikacinį egzaminą.

198.

20Pažymi, kad ieškovui informavus atsakovę apie sutarties nutraukimą, atsakovė pranešė ieškovui, jog sutartis nėra nutraukta ir nurodė atvykti į atsakovės mokymo centrą toliau tęsti mokymą; taip pat vėliau atsakovė siūlė pratęsti mokymą nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2019 m. birželio 10 d., pateikiant tą patį individualų mokymo planą, su kuriuo ieškovas prieš tai jau buvo nesutikęs. Pažymi, kad 2019 m. gegužės 13 d. gavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) pažymą, kurioje nurodyta, jog atlikus patikrinimą buvo nustatyta, kad atsakovė netinkamai ir nekokybiškai užtikrina praktinį mokymą, sutartiniai įsipareigojimai praktiniu laikotarpiu nebuvo vykdomi. Anot ieškovo, atsakovė jį 2019 m. gegužės 17 d. elektroniniu paštu informavo, jog 2019 m. gegužės 16 d. sprendimu atsakovė ginčo sutartį nutraukė nuo 2019 m. gegužės 14 d., nes ieškovas be svarbios priežasties 5 darbo dienas nelankė užsiėmimų.

219.

22Taigi, ieškovas nurodo, kad nagrinėjamu atveju atsakovė, kaip mokymo įstaiga, tinkamai nevykdė savo įsipareigojimų – neužtikrino kokybiško praktinio mokymo (ieškovas turėjo pats susirasti praktikos atlikimo vietas), nekontroliavo minėto praktinio mokymo ieškovo praktikos atlikimo vietose. Pažymi, kad dėl atsakovės netinkamai vykdytų įsipareigojimų ieškovas negalės dirbti ( - ) darbų, todėl Užimtumo tarnybai turės atlyginti jos patirtas išlaidas, susijusias su profesijos įgijimu. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, ieškovas prašo nutraukti ginčo sutartį dėl atsakovės kaltės praėjus mėnesiui nuo jo prašymo pateikimo dienos, t. y. šiuo atveju nuo 2019 m. gegužės 6 d.

2310.

24Ieškovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad tikėjosi, jog mokymai vyks atsakovės mokymo centre, tačiau atsakovė praktinio mokymo iš esmės nevykdo, siūlo pačiam susirasti įmones (nes nėra sudariusi sutarčių su atitinkamomis įmonėmis, kur būtų galima tokią praktiką atlikti), kur būtų atliekama praktika, neprižiūri/nekontroliuoja tų įmonių ir mokinio praktikos; šie pažeidimai užfiksuoti ir ŠMSM išvadoje. Teigė, kad ieškovas šiuo atveju jo nurodytose įmonėse dirbo tik pagalbiniu darbininku (arba iš viso nedirbo, tik vaikščiojo į darbą), darbai buvo visiškai nesusiję su mokymų planu, t. y. praktinio mokymo nebuvo; pažymi, jog vėliau atsakovė arba įmonės, kuriose buvo atliekama praktika, praktikos dienyne įrašydavo ir tuos darbus, kurių ieškovas niekada nevykdė, t. y. jį klastojo. Pažymėjo, kad dienyną faktiškai pildė ir ieškovas. Nurodė, kad su atsakovės pasiūlytu individualiu planu nesutiko, nes jis visiškai neatitiko mokymų programos ir pradinio mokymų plano (tuo labiau ieškovas iki individualaus plano parengimo pagal pradinį mokymų planą iš esmės nieko nevykdė). Anot ieškovo, mokinys, baigęs nurodytus mokymus, po kurių suteikiama III kvalifikacija, turi mokėti atlikti visus darbus. Nurodė, kad šiuo metu mokosi ( - ) specializacijos (mokymų trukmė 2 metai, IV kvalifikacija).

2511.

26Atsakovė VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras atsiliepime į ieškinį, rašytiniuose paaiškinimuose ir jos atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutinka, prašo palikti jį nenagrinėtą ir civilinę bylą nutraukti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 293 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, o teismui nusprendus nagrinėti ieškinį iš esmės – atmesti jį kaip nepagrįstą.

2712.

28Atsakovės vertinimu, ieškinyje nėra nurodomos jokios aplinkybės, iš kurių būtų galima spręsti, kad ieškovas tik ieškiniu gali apginti savo teises – nutraukti sudarytą sutartį; be to, iš ieškinio nėra galimybės suprasti kokias konkrečiai teises ar interesus ieškovas siekia apginti. Pažymi, kad šiuo atveju ginčo sutartyje nėra jokio įpareigojimo ieškovui vykdyti sutartį priverstinai, t. y. dalyvauti ar nedalyvauti mokymo programoje yra ieškovo, kaip mokinio, išimtinė pasirinkimo teisė.

2913.

30Atsakovė pažymi, kad sutarties nutraukimas įmanomas tik į ateitį, jei ji dar galiojanti ir vykdoma. Teigia, kad nagrinėjamu atveju ginčo sutartis, kaip minėta, jau nutraukta nuo 2019 m. gegužės 14 d. atsakovės sprendimu, todėl nėra teisinių prielaidų reikalauti mokymo sutarties nutraukimo (dar kartą). Anot atsakovės, šiuo atveju ieškovas pasinaudojo savo teise ir atsisakė tęsti profesinį mokymą, tokiu būdu išspręsdamas ir ginčo sutarties galiojimo klausimą.

3114.

32Atsakovė nesutinka, kad netinkamai vykdė profesinio mokymo programą. Pažymi, kad ginčo sutartyje yra numatyta galimybė ieškovui pačiam nutraukti sutartį, kai mokymo įstaiga nevykdo ar netinkamai vykdo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, tačiau, anot atsakovės, ieškovas šia savo teise nepasinaudojo. Be to, nurodo, kad šiuo atveju nėra pagrindo spręsti dėl sutarties nutraukimo, nes ji jau yra pasibaigusi (nutraukta atsakovės). Atsakovės teigimu, šiuo atveju ieškovas pateiktu ieškiniu siekia kitų tikslų, susijusių su įsipareigojimų vykdymu Užimtumo tarnybai pagal su ja sudarytą dvišalę sutartį.

3315.

34Atsakovė aiškina, kad šiuo atveju ieškovo pasirinkta profesinio mokymo programa nenumato, jog ieškovas turės gebėjimus baigti statyti savo namą ar patenkinti kokius nors kitus savo asmeninius poreikius; atsakovė, kaip mokymo įstaiga, tik užtikrina, jog būtų išpildyta mokymo programa tiek, kiek priklauso nuo jos kompetencijos ir turimų materialinių resursų. Pažymi, kad atsakovė gali tik tarpininkauti ir pasiūlyti praktikos atlikimui labiausiai tinkamą egzistuojančią vietą – įmonę, kurioje mokiniai gali išbandyti įgytas teorines žinias, jas pritaikyti praktiškai. Teigia, kad profesinio mokymo dalyviai, t. y. mokiniai, turi patys rodyti iniciatyvą ir susidomėjimą praktinio mokymo darbais, rodyti iniciatyvą tiek dėl įmonės pasirinkimo praktikai iš mokymo įstaigos pasiūlytų, siūlyti patys jas mokymo įstaigai, nes praktikos atlikimui būtina sugebėti įvertinti būsimas darbo sąlygas, pasirašyti atitinkamą sutartį su ta įmone, tiek pasiekti susitarimą su iš tų įmonių pasirinkta darboviete.

3516.

36Nurodo, kad profesinio mokymo praktikos atlikimo vieta priklauso ne nuo mokymo įstaigos ar mokinio pageidavimų, o nuo tą veiklą vykdančios įmonės konkrečios veiklos konkrečiu laikotarpiu. Anot atsakovės, mokinys turi pasirinkti iš esamų galimybių ir stengtis jas išnaudoti maksimaliai, nes tik tokiu atveju jis gali tikėtis pasiekti realių rezultatų. Atsakovės vertinimu, šiuo atveju ieškovas neįvertino savo asmeninių savybių ir vietoje to, jog dėtų maksimalias pastangas įgyti profesinę kvalifikaciją, nuėjo lengviausiu keliu – nutarė nebaigti profesinio mokymo programos; vykdė ją tik kol jam buvo tai naudinga (mokama stipendija), o dėl nebaigtos programos apkaltino atsakovę. Anot atsakovės, ieškovas, supratęs, kad pasirinkta programa jam netinka, turėjo iš karto apie tai informuoti; pažymi, jog ieškovas jau anksčiau buvo nusprendęs nebaigti atsakovės vykdomos profesinio mokymo programos, jos tęsimą imitavo tol, kol jam buvo mokama stipendija, jos neatsisakė, nors, anot ieškovo, faktiškai mokymai nebuvo produktyvūs ir tinkami.

3717.

38Taigi, atsakovės nuomone, aplinkybė, kad ieškovas netęsė profesinio mokymo, dėl ko jis buvo nutrauktas, nėra pagrindas teigti, jog atsakovė nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Aiškina, kad atsakovė nebuvo įsipareigojusi, jog ieškovas įgis ( - ) profesiją, nes tai priklauso tik nuo ieškovo; atsakovė tik turėjo pareigą suteikti galimybę ieškovui baigti ( - ) mokymo programą. Apibendrindama, atsakovė nurodo, kad šiuo atveju nėra net procesinių prielaidų nagrinėti ieškinio, todėl jis turi būti paliktas nenagrinėtas, o civilinė byla nutraukta CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, kadangi jis neskirtas spręsti kokių nors konkrečių teisių ir pareigų modifikavimo klausimų, ieškiniu nereiškiamas joks reikalavimas apginti konkrečias ieškovo teises ar teisėtus interesus, tuo labiau faktiškai prašoma pripažinti pasibaigusia sutartį, kuri ir taip yra pasibaigusi.

3918.

40Atsakovė papildomai pažymi, kad nagrinėjamu atveju baigusieji ieškovo pasirinktą ( - ) mokymo programą, kurios kodas ( - ), įgauna III lygio kvalifikaciją. Atsakovė aiškina, kad asmuo su šia kvalifikacija veiklą atlieka savarankiškai, tačiau vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir esant išorinei atlikimo kokybės kontrolei, t. y. asmuo gali dirbti tik prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos specialisto, t y. ne savarankiškai. Anot atsakovės, atitinkamiems tikslams pasiekti orientuota ir atsakovės vykdoma ( - ) mokymo programa kodu ( - ), t. y. joje pirmiausia mokoma dirbti šalia aukštesnės kvalifikacijos ( - ), o ne savarankiškai suprasti ir tvarkyti įvairaus pobūdžio bei sudėtingumo ( - ) sistemas. Taigi, atsakovės vertinimu, ieškovas šiuo atveju buvo susikūręs nepagrįstus lūkesčius (galimai suklaidintas Užimtumo tarnybos), jog baigęs nurodytą programą įgys ( - ) kvalifikaciją, leidžiančią jam vykdyti visos apimties ( - ) veiklą.

4119.

42Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad šiuo atveju ieškovas nepasinaudojo sutartyje nustatyta tvarka ir neteismine tvarka sutarties nenutraukė; pripažino, jog ieškovas teikė prašymą dėl sutarties nutraukimo, tačiau atsakovė nematė pagrindo ją nutraukti. Anot atsakovės, ieškovas prašė nutraukti sutartį šalių susitarimu, tačiau atsakovė su tuo nesutiko, todėl sutartis ir nebuvo nutraukta; vėliau atsakovė ją nutraukė, nes ieškovas nelankė užsiėmimų. Pažymėjo, kad ŠMSM nustatyti pažeidimai buvo formalūs, neesminiai. Anot atsakovės, ieškovas klaidingai manė, jog baigęs minėtą programą, mokės atlikti visus ( - ) darbus. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsakovė tinkamai įvykdė savo pareigas, ieškovas galėjo toliau tęsti mokymus, jam buvo siūlyta pratęsti mokymus, tačiau jis pats juos metė. Paaiškino, kad atsakovė mokinio, šiuo atveju ieškovo, praktikos mokymus kontroliavo paskyrusi praktikos vadovą, kuris turėjo rūpintis, jog būtų įvykdytas planas, taip pat bendravo su ieškovu. Anot atsakovės, šiuo atveju ieškovas turėtų kelti pretenzijas Užimtumo tarnybai, nes ji suklaidino ieškovą dėl mokymų programos apimties ir reikalauja/reikalaus tam tikrų išlaidų kompensavimo iš ieškovo.

4320.

44Trečiasis asmuo Užimtumo tarnyba atsiliepime į ieškinį nurodo, kad tarnyba neprieštarauja, jog ieškinys būtų tenkinamas, nes, anot trečiojo asmens, šiuo atveju ieškovo išdėstyta pozicija, tikėtina, yra pagrįsta, nes ŠMSM 2019 m. balandžio 18 d. pažymoje nustatyti atsakovės vykdytų mokymų pažeidimai.

4521.

46Trečiasis asmuo nurodo, kad su ieškovu 2018 m. spalio 16 d. buvo sudaryta Dvišalė sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo su profesinio mokymo teikėju sudaryti profesinio mokymo sutartį, dalyvauti formaliajame profesiniame mokyme, mokytis pagal ( - ) mokymo programą ir ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 22 d. įgyti ( - ) kvalifikaciją. Tuo pagrindu ieškovas su atsakove 2018 m. spalio 16 d. sudarė ginčo sutartį.

4722.

48Trečiasis asmuo teigia, kad atsakovė jam 2019 m. gegužės 20 d. pateikė raštą, kuriuo informavo, jog ginčo sutartis su ieškovu nutraukta nuo 2019 m. gegužės 14 d., nes ieškovas nuo 2019 m. gegužės 7 d. neatvyko ir nedalyvavo profesiniame mokyme. Be to, atsakovė pranešė trečiajam asmeniui, kad dokumentų apmokėjimui už suteiktas mokymo paslaugas neteiks ir grąžino trečiajam asmeniui visą už ieškovo profesinį mokymą sumokėtą sumą – 420 Eur.

4923.

50Užimtumo tarnyba nurodo, kad iš viso patyrė 1 361,03 Eur su ieškovo profesiniu mokymu susijusių išlaidų – 1 346,03 Eur profesinio mokymo stipendija, sumokėta ieškovui, ir 15 Eur ieškovui kompensuotos privalomojo sveikatos tikrinimo išlaidos. Pažymi, kad ieškovui nuo 2019 m. gegužės 16 d. buvo panaikintas bedarbio statusas ir nutraukta jo registracija Užimtumo tarnyboje, nes, bent jau kol kas, nėra duomenų, jog dalyvavimas paramos mokymuisi programoje buvo nutrauktas dėl svarbių priežasčių, todėl tokiu atveju ieškovas turėtų atlyginti Užimtumo tarnybos patirtas nurodytas išlaidas. Kita vertus, trečiasis asmuo pažymi, kad jeigu būtų pripažinta, jog ginčo mokymo sutartis buvo nutraukta dėl to, kad atsakovė (mokymo įstaiga) pažeidė sutartinius įsipareigojimus pagal minėtą sutartį ir dėl to ieškovas profesinį mokymą nutraukė dėl svarbios priežasties, trečiasis asmuo reikalautų iš atsakovės grąžinti Užimtumo tarnybos patirtas išlaidas bei atstatytų ieškovo registraciją Užimtumo tarnyboje ir jo bedarbio statusą nuo jų panaikinimo dienos. Trečiasis asmuo pažymi, kad kol kas nėra pateikęs ieškovui reikalavimo dėl nurodytų išlaidų atlyginimo, nes po teismo sprendimo gali pasikeisti privalantis jas atlyginti asmuo.

51III. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės

5224.

53Iš byloje esančios rašytinės medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta kad ieškovas ir Užimtumo tarnyba 2018 m. spalio 16 d. sudarė Dvišalę sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo su profesinio mokymo tiekėju sudaryti profesinio mokymo sutartį ir mokytis pagal ( - ) mokymo programą ( - ).

5425.

55Nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2018 m. spalio 16 d. sudarė ginčijamą Profesinio mokymo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas turėjo mokytis pagal ( - ) mokymo programą 262073209; mokymosi trukmė 29 sav. (1 160 val.) – nuo 2018 m. spalio 22 d. iki 2019 m. gegužės 22 d.; teorinė ir praktinė (960 val.) dalys; prie sutarties patvirtintas ir mokymų planas, sudarytas atsakovės, su mokymų detalizavimu (ko ieškovas turi mokytis ir kiek laiko).

5626.

572018 m. gruodžio 14 d. ieškovas sudarė sutartį Nr. ( - ) su ( - ), pagal kurią turėjo atlikti praktinį mokymą darbo vietoje laikotarpiu nuo 2018 m. gruodžio 17 d. iki 2019 m. gegužės 20 d. Ieškovas 2019 m. sausio 15 d. pateikė ( - ) prašymą dėl sutarties nutraukimo.

5827.

592019 m. sausio 18 d. ieškovas sudarė sutartį Nr. ( - ) su ( - ), pagal kurią turėjo atlikti praktinį mokymą darbo vietoje laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 22 d. iki 2019 m. gegužės 20 d. Nurodyta sutartis ( - ) 2019 m. kovo 29 d. prašymu nutraukta nuo 2019 m. balandžio 1 d.; ieškovas sutarties nutraukimui neprieštaravo.

6028.

612019 m. balandžio 2 d. ieškovas sudarė sutartį Nr. ( - ) su ( - ), pagal kurią turėjo atlikti praktinį mokymą darbo vietoje laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 3 d. iki 2019 m. gegužės 20 d.; minėta sutartis ieškovo prašymu buvo nutraukta nuo 2019 m. gegužės 7 d.

6229.

63Iš byloje esančių rašytinių duomenų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad 2019 m. balandžio 2 d. ieškovas išsiuntė atsakovei prašymą dėl 2018 m. spalio 16 d. Profesinio mokymo sutarties Nr. ( - ) nutraukimo, kuriame prašė nutraukti ginčo sutartį remiantis sutarties 5 punktu, t. y. dėl to, kad atsakovė pažeidė minėtos sutarties 2.2 punktą – neužtikrino kokybiško praktinio mokymo; ieškovas sutartį prašė nutraukti iki 2019 m. balandžio 14 d.

6430.

65Nustatyta, kad 2019 m. balandžio 12 d. ieškovui buvo pateiktas individualus mokymo planas (176 val. mokymų trukmės), tačiau ieškovas su juo nesutiko.

6631.

67Atsakovė 2019 m. gegužės 8 ir 9 d. elektroniniu paštu informavo ieškovą, jog sutartis nėra nutraukta ir nurodė atvykti į atsakovės mokymo centrą toliau tęsti mokymą; 2019 m. gegužės 10 d. atsakovė siūlė pratęsti mokymą nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2019 m. birželio 10 d., pateikiant individualų mokymo planą, tačiau ieškovas su juo taip pat nesutiko (iš esmės tai buvo tas pats 2019 m. balandžio 12 d. ieškovui teiktas individualus mokymo planas).

6832.

69Nustatyta, kad 2019 m. gegužės 14 d. atsakovės direktoriaus įsakymu ginčo sutartis nutraukta nuo 2019 m. gegužės 14 d. dėl ieškovo nelankymo (pagal ginčo sutarties 4.2 punktą), t. y. ieškovas be svarbios priežasties 5 darbo dienas nelankė užsiėmimų.

7033.

71Nustatyta, kad ieškovas 2019 m. vasario 20 d. pateikė skundą Užimtumo tarnybai dėl atsakovės netinkamai vykdomų mokymų; tuo pagrindu buvo pradėtas patikrinimas ir 2019 m. balandžio 18 d. ŠMSM pažymoje konstatuoti tam tikri atsakovės VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro pažeidimai vykdant ieškovo mokymus. Ieškinys tenkintinas.

72IV. Teismo argumentai ir motyvai

73Dėl sutarties nutraukimo

7434.

75Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 straipsnyje įtvirtinta teisė laisvai sudaryti sutartis, savarankiškai spręsti dėl tarpusavio teisių ir pareigų. Šiame straipsnyje nustatytas sutarties laisvės principas apima ir šalių teisę pasirinkti ir sudaryti tokios rūšies sutartį, kuri labiausiai atitinka jų interesus.

7635.

77CK 6.716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti.

7836.

79Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant nurodytas teisės normas, išaiškinta, kad atlygintinų paslaugų teikimo sutartį nuo kitų giminingų sutarčių tiksliausiai leidžia atriboti sutarties dalykas – nematerialaus pobūdžio (intelektinės) ar kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, t. y. šios paslaugos gali ir neturėti objektyvios išraiškos. Pagal atlygintinų paslaugų sutartį jų teikėjas įsipareigoja rūpestingai (atidžiai) atlikti tam tikrą veiklą. Tam tikrais atvejais, priklausomai nuo paslaugų rūšies (paslaugų sutartys savo pobūdžiu, dalyku gali būti labai įvairios), gali būti susitarta dėl tam tikro nematerialaus rezultato pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriau teisėjų kolegijos 2018 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-42-378/2018).

8037.

81Nagrinėjamu atveju byloje nekilo ginčo dėl to, kad tarp šalių susiklostė atlygintinių paslaugų teisiniai santykiai; tik šiuo atveju tarp šalių susiklosčiusių santykių ypatybė ta, kad už atsakovės suteiktas ieškovui paslaugas (profesinio mokymo) turėjo apmokėti trečiasis asmuo (Užimtumo tarnyba).

8238.

83CK 6.217 straipsnyje nustatyti keli vienašališko sutarties nutraukimo atvejai – tai gali būti padaryta, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 straipsnio 1 dalis); taip pat vienašališkai sutartis gali būti nutraukiama joje numatytais atvejais (CK 6.217 straipsnio 5 dalis). Susitardamos dėl atvejų, kada sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai, jos šalys įgyvendina sutarties laisvės principą (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, jeigu šalys susitaria, kad sutartis vienašališkai gali būti nutraukta, jei nevykdomi ja prisiimti įsipareigojimai, pakanka nustatyti pažeidimo (sutartinių įsipareigojimų nevykdymo) faktą ir nereikia įrodinėti bei vertinti tokio pažeidimo sunkumo, prievolės neįvykdžiusios šalies kaltės ir jos formos ar kitų CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-143-690/2015).

8439.

85Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš esmės dėl to ar ieškovas turėjo/turi teisę vienašališkai nutraukti ginčijamą profesinio mokymo sutartį remiantis minėtos sutarties 5 punktu, t. y. dėl to, kad atsakovė, kaip mokymų įstaiga, netinkamai vykdė sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

8640.

87Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), todėl vienašalis sutarties nutraukimas galimas tik toje sutartyje ar įstatyme nustatytais atvejais. Sutarties nutraukimo, esant jos neįvykdymui, įskaitant netinkamą įvykdymą ir termino praleidimą, reglamentavimas CK įtvirtina tarptautinėje sutarčių teisėje pripažįstamo favor contractus principo taikymą nacionalinėje teisėje. Šis principas reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio priemonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2009).

8841.

89Nagrinėjamu atveju ieškovas 2019 m. balandžio 2 d. prašymu, adresuotu atsakovei, prašė nutraukti ginčijamą profesinio mokymo sutartį, motyvuodamas tuo, kad atsakovė neužtikrino kokybiško praktinio mokymo. Kaip minėta, atsakovė su minėtu ieškovo prašymu nesutiko, nurodė ieškovui toliau tęsti mokymus, siūlė individualų planą, taip pat pratęsti mokymų laikotarpį, o ieškovui su tokiais siūlymais nesutikus ir neatvykus į mokymus – ieškovui laikant, jog sutartis nutraukta, atsakovė ginčijamą sutartį nutraukė iš esmės dėl ieškovo kaltės (dėl nelankymo).

9042.

91Sutarties šaliai pažeidus sutartį, priklausomai nuo to, ar sutarties pažeidimas yra esminis ar ne, taikomos skirtingos sutarties nutraukimo taisyklės. Kai sutarties pažeidimas turi esminio pažeidimo reikšmę, taikomos CK 6.217 straipsnio 1, 2 dalyse bei 6.218 straipsnyje nustatytos taisyklės. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, atsižvelgiama į CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus pagrindus, kurie kiekvienu sutarties pažeidimo atveju yra vertinamojo pobūdžio, todėl kita šalis turi galimybę įrodinėti priešingas aplinkybes, t. y. kad sutarties pažeidimas yra neesminis. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kiekvienu ginčo atveju, sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies asmeniniai interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiąja dalimi to, ko pagal sutartį per visą jos terminą pagristai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar ir dėl kitų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004).

9243.

93Kaip minėta, atsižvelgdamas į įstatyme išvardytus esminio sutarties pažeidimo kriterijus, teismas, spręsdamas dėl kiekvieno konkretaus sutarties pažeidimo turi vertinti atitinkamo pažeidimo reikšmę. Atsižvelgiant į favor contractus principą, kuriuo vadovaudamosi šalys turi siekti išsaugoti sutartį, o sutarties nutraukimas galimas tik kaip kraštutinė priemonė, darytina išvada, kad sutarties esminis pažeidimas gali būti konstatuojamas tik tada, kai atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir nustatytų įsipareigojimų dėl jos vykdymo yra didelis. Sutarties neįvykdymo reikšmei nustatyti turi būti analizuojami visi CK 6.217 straipsnio 2 dalyje išvardyti kriterijai, o ne vienas jų.

9444.

95Ieškovas, kaip pagrindą vienašališkai nutraukti ginčijamą profesinio mokymo sutartį, nurodo sutarties 2.2 ir 5 punktus. Pagal ginčo sutarties 2.2 punktą mokymo įstaiga (atsakovė) įsipareigojo vykdyti kokybišką teorinį ir užtikrinti kokybišką praktinį mokymą bei pateikti rašytinį mokinio patvirtinimą apie suteiktas kokybiškas mokymo paslaugas teritorinei darbo biržai kartu su apmokėjimo už profesinį mokymą dokumentais. Sutarties 5 punkte nustatyta, kad mokinys gali nutraukti šią sutartį, kai mokymo įstaiga nevykdo ar netinkamai vykdo šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

9645.

97Taigi, šiuo atveju ieškovui tenka pareiga įrodyti atsakovės padarytus sutarties pažeidimus (esminius), o atsakovei, nesutinkančiai su sutarties nutraukimu dėl jos kaltės, tenka pareiga įrodyti, kad sutartis buvo vykdoma tinkamai, laikantis visų joje nustatytų sąlygų.

9846.

99Civilinėje byloje kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi savo reikalavimams bei atsikirtimams pagrįsti, išskyrus aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Įrodinėjimo pareiga įvykdoma nurodant teisiškai reikšmingus faktus ir juos patvirtinančius įrodymus, renkant ir pateikiant įrodymus. Šaliai neįvykdžius įrodinėjimo pareigos, teismas gali pripažinti neįrodytomis aplinkybes, kuriomis ji remiasi. Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato, remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 dalyje išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis ir CPK bei kitų įstatymų ir norminių aktų nustatyta tvarka. Pagal CPK 177 straipsnio 2 dalį faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis. CPK 183 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad įrodymų tyrimą nagrinėjimo teisme metu vykdo bylą nagrinėjantis teismas CPK nustatyta tvarka; įrodymų tyrimo tvarką nustato bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę.

10047.

101Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įrodinėjimo dalykas – tai juridiniai faktai, su kuriais įstatymas sieja ginčijamo santykio buvimą ar nebuvimą. Faktai, kuriais pagrįsti šalių reikalavimai ir atsikirtimai bei kitos aplinkybės, kurias būtina nustatyti taikant materialiosios teisės normas ginčo santykiams. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010).

10248.

103Kasacinio teismo praktika įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais nuosekliai išplėtota (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-701/2016; 2016 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-258-219/2016). Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2014). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog faktinių duomenų įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009).

10449.

105Nagrinėjamu atveju atsakovė iš esmės neginčijo, kad vykdant nurodytus mokymus pasitaikė tam tikrų pažeidimų, tačiau atsakovė juos laikė/laiko formaliais, neesminiais. Teismas neturi pagrindo sutikti su tokia atsakovės pozicija.

10650.

107Teismas pažymi, kad ŠMSM, išnagrinėjusi ieškovo 2019 m. vasario 20 d. skundą ir atlikusi atsakovės vykdytų mokymų patikrinimą, konstatavo, jog – centras (atsakovė) nepakankamai atsakingai renkasi ir siūlo pagal ( - ) mokymo programą besimokantiems mokiniams praktikos vietas įmonėse, dėl ko negali įvykdyti visų profesinio mokymo sutartyje numatytų įsipareigojimų; – atsakingas už praktiką grupės vadovas dėl didelio darbo krūvio netinkamai atlieka savo funkcijas, susijusias su mokinių praktikos atlikimu (netinkamai pildomi arba visai nepildomi praktikos dienynai, nesilanko mokinių praktikos vietose, nesidomi ar darbdaviai tinkamai vykdo įsipareigojimus ir kt.).

10851.

109Teismo vertinimu, nurodytos išvados, kurių, be kita ko, atsakovė neginčijo, iš esmės patvirtina ieškovo nurodytas aplinkybes, kad atsakovė netinkamai vykdė ginčijamos sutarties 2.2 punktą, t. y. neužtikrino kokybiško praktinio mokymo. Pažymėtina, kad, visų pirma, atsakovė neužtikrino ieškovui praktikos atlikimo vietų, t. y. darboviečių, kur ieškovas galėtų atlikti praktinį mokymą; ieškovas buvo priverstas pats ieškotis įmonių, siekiant atlikti praktinį mokymą, kurį, kaip minėta, užtikrinti turėjo atsakovė. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovė šios aplinkybės ir neginčijo; pripažino, jog mokymo centras neturi sudaręs sutarčių su įmonėmis, kuriose atsakovės mokiniai galėtų atlikti praktinį mokymą. Atsakovės argumentai, kad mokinys, pats turintis surasti ir siūlyti atsakovei potencialias įmones, kur galėtų būti atliktas praktinis mokymas, tobulina savo bendravimo ir kitus įgūdžius, kurie padės jam ateityje įsilieti į darbo rinką, vertintini kritiškai, nes, kaip minėta, atsakovė, būdama mokymo įstaiga ir įsipareigojusi užtikrinti kokybišką praktinį mokymą, bei gaudama už tai įstatymų nustatytą atlygį iš Užimtumo tarnybos, turėtų vykdyti savo įsipareigojimus, o ne juos perkelti mokiniui (šiuo atveju ieškovui). Be to, byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovui pačiam suradus tam tikras darbovietes, kur ieškovas galėtų atlikti praktinį mokymą, atsakovė iš esmės visiškai nekontroliavo ieškovo praktinio mokymo, neprižiūrėjo ar vykdomas pačios atsakovės parengtas mokymo planas, ar laikomasi programos ir pan. Pažymėtina, kad ieškovui dar 2019 m. pradžioje informavus apie netinkamai vykdomą praktinį mokymą, t. y. ieškovui dirbant tik pagalbinio pobūdžio darbus, atsakovė iš esmės jokių aktyvių veiksmų dėl to nesiėmė; tik ŠMSM pradėjus patikrinimą, faktiškai pradėjo domėtis ieškovo praktiniu mokymu, siūlė individualų planą, kuris, kaip teisingai nurodė ieškovas, visiškai neatitiko pradinio pačios atsakovės rengto mokymų plano (apimtis akivaizdžiai skiriasi), todėl ieškovas pagrįstai turėjo jam pretenzijų (tačiau atsakovė ir vėliau nesiėmė jo koreguoti/taisyti, siūlyti kitų variantų ir pan.).

11052.

111Teismas pažymi, kad vien atsakovės nurodomos aplinkybės, jog ieškovo pasirinkta programos kvalifikacija buvo III ir, anot atsakovės, po tokių mokymų baigimo ieškovas negalėtų dirbti savarankiškai ( - ), nesudaro pagrindo atsakovei netinkamai vykdyti savo įsipareigojimų, t. y. užtikrinti kokybišką praktinį mokymą ieškovui. Kaip minėta, pati atsakovė parengė mokymo planą ir privalėjo kontroliuoti/užtikrinti, kad darbovietės, kuriose atliekamas praktinis mokymas (jeigu jis negali būti atliekamas pačiame mokymo centre), laikytųsi nurodyto plano ir jį vykdytų. ŠMSM išvadoje nurodyta, kad ieškovo praktinis vadovas net nebuvo nuvykęs į ieškovo darbovietę ir net nežinojo kokius darbus iš tikrųjų atliko ieškovas; šios aplinkybės atsakovė bylos nagrinėjimo metu taip pat neginčijo, todėl nėra pagrindo abejoti ieškovo paaiškinimais, jog nurodytose praktikos atlikimo vietose jis iš esmės dirbo pagalbiniu darbininku ir atlikinėjo darbus, nesusijusius su praktikos mokymu (CPK 12, 178, 185 straipsniai).

11253.

113Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas sprendžia, kad atsakovė pažeidė ginčijamą profesinio mokymo sutartį – neužtikrino kokybiško praktinio mokymo, todėl ieškovas pagrįstai kreipėsi į atsakovę dėl sutarties nutraukimo pagal ginčijamos sutarties 5 punktą, t. y. prašė nutraukti sutartį dėl atsakovės kaltės – jai netinkamai vykdant sutartį. Viena vertus, ieškovas minėtame 2019 m. balandžio 2 d. rašte prašė nutraukti sutartį iki 2019 m. balandžio 14 d., tačiau atsakovei nesutikus su tokiu nutraukimu ir ieškovui kreipusis į teismą, ieškovas suformulavo reikalavimą nutraukti minėtą sutartį nuo 2019 m. gegužės 6 d., t. y. faktiškai po mėnesio nuo nurodyto 2019 m. balandžio 2 d. prašymo įteikimo dienos, kaip tai numatyta CK 6.218 straipsnio 1 dalyje, todėl teismas tenkina ieškovo reikalavimą ir pripažįsta nutraukta ginčijamą 2018 m. spalio 16 d. profesinio mokymo sutartį nuo 2019 m. gegužės 6 d. remiantis sutarties 5 punktu, t. y. mokymo įstaigai (atsakovei) netinkamai vykdžius sutartyje nustatytus įsipareigojimus (Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 22 straipsnis; CK 6.217 straipsnis; CPK 12, 178, 185 straipsniai)

11454.

115Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju pripažinus sutartį nutraukta nuo 2019 m. gegužės 6 d. pagal ieškovo reikalavimą, atsakovės tolesni veiksmai, atlikti po nurodytos datos, plačiau šiame sprendime neanalizuojami, nes jie nesukuria jokių teisinių padarinių, t. y. pripažinus sutartį nutraukta nuo 2019 m. gegužės 6 d., atsakovė negalėjo pakartotinai spręsti dėl jos pasibaigimo/nutraukimo.

11655.

117Kiti šalių argumentai (be kita ko, dėl bylos nutraukimo (tuo labiau teismui konstatavus ieškovo teisių pažeidimą ir tenkinus pareikštą reikalavimą), dėl ieškovo santykių su Užimtumo tarnyba ir kt.), atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nurodytus sprendimo motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

11856.

119CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

12057.

121Nagrinėjamu atveju ieškinį tenkinus, atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos jai neatlyginamos. Trečiasis asmuo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė nei prašymo, nei įrodymų dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, todėl jos jam taip pat neatlyginamos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

12258.

123Ieškovas, teikdamas ieškinį, sumokėjo 150 Eur žyminį mokestį, kuris, ieškinį tenkinus, priteistinas jam iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12459.

125Ieškovui Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – VGTPT) 2019 m. liepos 15 d. sprendimu (jau bylos nagrinėjimu metu) suteikta antrinė teisinė pagalba; paskirtas advokatas Andrejus Tiščenko.

12660.

127Teisme 2019 m. spalio 18 d. gauta VGTPT 2019 m. spalio 11 d. pažyma dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurioje nurodyta, jog VGTPT iš viso patyrė 117 Eur išlaidų, susijusių su ieškovo atstovavimu, kurios turėtų būti priteistos valstybei.

12861.

129Viena vertus, nurodyta pažyma gauta jau po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 straipsnio 1 dalis); kita vertus, teismų praktikoje akcentuojama, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimui CPK 98 straipsnis, o kartu ir jame numatytas prašymo priteisti advokato pagalbos išlaidas pateikimo terminas, netaikomas (Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-1421-638/2016). Taigi, šiuo atveju ieškinį tenkinus, valstybei iš atsakovės priteistina 117 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1, 2 dalys).

13062.

131Valstybei iš atsakovės nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes šios išlaidos mažesnės, negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

132Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

133ieškovo D. B. ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrui dėl sutarties nutraukimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tenkinti.

134Pripažinti nutraukta 2018 m. spalio 16 d. Profesinio mokymo sutartį Nr. SMB-43.2-003, sudarytą tarp ieškovo D. B. ir atsakovės viešosios įstaigos Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro, nuo 2019 m. gegužės 6 d. remiantis šios sutarties 5 punktu, t. y. mokymo įstaigai (atsakovei) netinkamai vykdžius sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

135Priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro, j. a. k. 120091738, ieškovui D. B., a. k. ( - ) 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

136Priteisti valstybei iš atsakovės viešosios įstaigos Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro, j. a. k. 120091738, 117 Eur (vieną šimtą septyniolika eurų) antrinės teisinės pagalbos išlaidų (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5630; įmokos paskirtis – už suteiktą antrinę teisinę pagalbą; teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą).

137Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Liubkevič, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I. Bylos esmė... 4. 1.... 5. Byloje kilo ginčas dėl šalių – ieškovo D. B. ir atsakovės viešosios... 6. II. Šalių nurodytos aplinkybės ir argumentai... 7. 2.... 8. Ieškovas D. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti... 9. 3.... 10. Ieškovas ieškinyje, rašytiniuose paaiškinimuose, taip pat jis bei jo... 11. 4.... 12. Anot ieškovo, pasibaigus teoriniam mokymui, atsakovės mokytojas pateikė... 13. 5.... 14. Nurodo, kad 2019 m. sausio 18 d. sudarė sutartį Nr. ( - ) su ( - ), pagal... 15. 6.... 16. Ieškovo teigimu, 2019 m. balandžio 2 d. jis sudarė sutartį Nr. ( - ) su ( -... 17. 7.... 18. Anot ieškovo, atliekant patikrinimą dėl ieškovo pateikto skundo, t. y. dėl... 19. 8.... 20. Pažymi, kad ieškovui informavus atsakovę apie sutarties nutraukimą,... 21. 9.... 22. Taigi, ieškovas nurodo, kad nagrinėjamu atveju atsakovė, kaip mokymo... 23. 10.... 24. Ieškovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad tikėjosi, jog mokymai vyks... 25. 11.... 26. Atsakovė VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras atsiliepime į... 27. 12.... 28. Atsakovės vertinimu, ieškinyje nėra nurodomos jokios aplinkybės, iš kurių... 29. 13.... 30. Atsakovė pažymi, kad sutarties nutraukimas įmanomas tik į ateitį, jei ji... 31. 14.... 32. Atsakovė nesutinka, kad netinkamai vykdė profesinio mokymo programą.... 33. 15.... 34. Atsakovė aiškina, kad šiuo atveju ieškovo pasirinkta profesinio mokymo... 35. 16.... 36. Nurodo, kad profesinio mokymo praktikos atlikimo vieta priklauso ne nuo mokymo... 37. 17.... 38. Taigi, atsakovės nuomone, aplinkybė, kad ieškovas netęsė profesinio... 39. 18.... 40. Atsakovė papildomai pažymi, kad nagrinėjamu atveju baigusieji ieškovo... 41. 19.... 42. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad šiuo atveju ieškovas... 43. 20.... 44. Trečiasis asmuo Užimtumo tarnyba atsiliepime į ieškinį nurodo, kad tarnyba... 45. 21.... 46. Trečiasis asmuo nurodo, kad su ieškovu 2018 m. spalio 16 d. buvo sudaryta... 47. 22.... 48. Trečiasis asmuo teigia, kad atsakovė jam 2019 m. gegužės 20 d. pateikė... 49. 23.... 50. Užimtumo tarnyba nurodo, kad iš viso patyrė 1 361,03 Eur su ieškovo... 51. III. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės... 52. 24.... 53. Iš byloje esančios rašytinės medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta... 54. 25.... 55. Nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2018 m. spalio 16 d. sudarė ginčijamą... 56. 26.... 57. 2018 m. gruodžio 14 d. ieškovas sudarė sutartį Nr. ( - ) su ( - ), pagal... 58. 27.... 59. 2019 m. sausio 18 d. ieškovas sudarė sutartį Nr. ( - ) su ( - ), pagal... 60. 28.... 61. 2019 m. balandžio 2 d. ieškovas sudarė sutartį Nr. ( - ) su ( - ), pagal... 62. 29.... 63. Iš byloje esančių rašytinių duomenų ir šalių paaiškinimų nustatyta,... 64. 30.... 65. Nustatyta, kad 2019 m. balandžio 12 d. ieškovui buvo pateiktas individualus... 66. 31.... 67. Atsakovė 2019 m. gegužės 8 ir 9 d. elektroniniu paštu informavo ieškovą,... 68. 32.... 69. Nustatyta, kad 2019 m. gegužės 14 d. atsakovės direktoriaus įsakymu ginčo... 70. 33.... 71. Nustatyta, kad ieškovas 2019 m. vasario 20 d. pateikė skundą Užimtumo... 72. IV. Teismo argumentai ir motyvai... 73. Dėl sutarties nutraukimo... 74. 34.... 75. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 straipsnyje... 76. 35.... 77. CK 6.716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis... 78. 36.... 79. Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant nurodytas... 80. 37.... 81. Nagrinėjamu atveju byloje nekilo ginčo dėl to, kad tarp šalių susiklostė... 82. 38.... 83. CK 6.217 straipsnyje nustatyti keli vienašališko sutarties nutraukimo atvejai... 84. 39.... 85. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš esmės dėl to ar ieškovas turėjo/turi... 86. 40.... 87. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK... 88. 41.... 89. Nagrinėjamu atveju ieškovas 2019 m. balandžio 2 d. prašymu, adresuotu... 90. 42.... 91. Sutarties šaliai pažeidus sutartį, priklausomai nuo to, ar sutarties... 92. 43.... 93. Kaip minėta, atsižvelgdamas į įstatyme išvardytus esminio sutarties... 94. 44.... 95. Ieškovas, kaip pagrindą vienašališkai nutraukti ginčijamą profesinio... 96. 45.... 97. Taigi, šiuo atveju ieškovui tenka pareiga įrodyti atsakovės padarytus... 98. 46.... 99. Civilinėje byloje kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi... 100. 47.... 101. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įrodinėjimo dalykas – tai... 102. 48.... 103. Kasacinio teismo praktika įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais... 104. 49.... 105. Nagrinėjamu atveju atsakovė iš esmės neginčijo, kad vykdant nurodytus... 106. 50.... 107. Teismas pažymi, kad ŠMSM, išnagrinėjusi ieškovo 2019 m. vasario 20 d.... 108. 51.... 109. Teismo vertinimu, nurodytos išvados, kurių, be kita ko, atsakovė neginčijo,... 110. 52.... 111. Teismas pažymi, kad vien atsakovės nurodomos aplinkybės, jog ieškovo... 112. 53.... 113. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas... 114. 54.... 115. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju pripažinus sutartį nutraukta nuo 2019... 116. 55.... 117. Kiti šalių argumentai (be kita ko, dėl bylos nutraukimo (tuo labiau teismui... 118. 56.... 119. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 120. 57.... 121. Nagrinėjamu atveju ieškinį tenkinus, atsakovės patirtos bylinėjimosi... 122. 58.... 123. Ieškovas, teikdamas ieškinį, sumokėjo 150 Eur žyminį mokestį, kuris,... 124. 59.... 125. Ieškovui Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau –... 126. 60.... 127. Teisme 2019 m. spalio 18 d. gauta VGTPT 2019 m. spalio 11 d. pažyma dėl... 128. 61.... 129. Viena vertus, nurodyta pažyma gauta jau po bylos išnagrinėjimo iš esmės... 130. 62.... 131. Valstybei iš atsakovės nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 132. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 133. ieškovo D. B. ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus Jeruzalės... 134. Pripažinti nutraukta 2018 m. spalio 16 d. Profesinio mokymo sutartį Nr.... 135. Priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos... 136. Priteisti valstybei iš atsakovės viešosios įstaigos Vilniaus Jeruzalės... 137. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...