Byla B2-454-569/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei „LT tranzitas“, trečiasis asmuo A. P

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei „LT tranzitas“, trečiasis asmuo A. P.

Nustatė

3Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Mažeikių skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei (toliau – IĮ) „LT tranzitas“. Nurodo, kad IĮ „LT tranzitas“ privalomų mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų nemoka. Atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 1 355,19 Eur. Pareiškėjas draudėjo atžvilgiu taikė visas įstatymų numatytas sankcijas ir ėmėsi priemonių, kad išieškoti susidariusią skolą, tačiau skola nebuvo išieškota. Pareiškėjo manymu, kadangi atsakovė nevykdo pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnyje, todėl ji vertintina kaip nemoki ir jai turi būti iškelta bankroto byla.

4IĮ „LT tranzitas“ keltina bankroto byla.

5Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4 straipsnyje nustatyta, kad įmonės kreditorius gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė, be kita ko, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Atsakovei deklaruotu buveinės adresu procesinių dokumentų įteikti nepavyko, todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, vadovaujasi pareiškėjo pateiktais įrodymais, teismo iniciatyva išreikalautais įrodymais (CPK 179 straipsnio 2 dalis). Apie teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pranešta viešo paskelbimo būdu. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė nevykdo įsipareigojimų pareiškėjui galimai dėl savo nemokumo. Atsakovė Valstybės įmonei (toliau – VĮ) „Registrų centras“ finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia, todėl nėra žinoma reali atsakovės finansinė padėtis bylos nagrinėjimo metu. Vadovaujantis VĮ „Registrų centras” duomenimis IĮ „LT tranzitas“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamo turto neturi. Pagal Valstybinės įmonės „Regitra“ duomenis, IĮ „LT tranzitas“ nuosavybės teise transporto priemonių neturi. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis atsakovė turi 1,86 Eur mokestinę nepriemoką. Kadangi atsakovei deklaruotu buveinės adresu procesinių dokumentų įteikti nepavyko, tikėtina, jog atsakovė veiklos nebevykdo. Skola VSDFV fiksuojama nuo 2015 m. gegužės mėnesio.

7Įvertinus turimus duomenis, teismas sprendžia, kad atsakovės pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl konstatuotina, jog atsakovė IĮ „LT tranzitas“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

8Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Administratoriaus kandidatūrą parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, IĮ „LT tranzitas“ bankroto administratoriumi skiriamas S. B., parinktas naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, 3 punktu, 4 punktu, 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsniu, 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teismas

Nutarė

101. Iškelti bankroto bylą individualiai įmonei „LT tranzitas“ (įmonės kodas 303298672, registracijos adresas: ( - ) ).

112. Bankrutuojančios IĮ „LT tranzitas“ administratoriumi paskirti S. B. (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo eilės numeris B-FA407).

123. Areštuoti IĮ „LT tranzitas“ (įmonės kodas 303298672) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

134. Uždrausti IĮ „LT tranzitas“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

145. Nustatyti IĮ „LT tranzitas“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

156. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

167. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 p., 4 p.,7 d. 8 p., 11 str. 5 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

178. IĮ „LT tranzitas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

189. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos IĮ „LT tranzitas“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

19Apie iškeltą IĮ „LT tranzitas“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, atsakovei, trečiajam asmeniui, bankroto administratoriui.

20Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Valstybinio socialinio... 3. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)... 4. IĮ „LT tranzitas“ keltina bankroto byla.... 5. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4... 6. Atsakovei deklaruotu buveinės adresu procesinių dokumentų įteikti nepavyko,... 7. Įvertinus turimus duomenis, teismas sprendžia, kad atsakovės pradelsti... 8. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,... 10. 1. Iškelti bankroto bylą individualiai įmonei „LT tranzitas“ (įmonės... 11. 2. Bankrutuojančios IĮ „LT tranzitas“ administratoriumi paskirti S. B.... 12. 3. Areštuoti IĮ „LT tranzitas“ (įmonės kodas 303298672) kilnojamąjį... 13. 4. Uždrausti IĮ „LT tranzitas“ vykdyti visas finansines prievoles,... 14. 5. Nustatyti IĮ „LT tranzitas“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 15. 6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo... 16. 7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3... 17. 8. IĮ „LT tranzitas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo... 18. 9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos IĮ „LT tranzitas“... 19. Apie iškeltą IĮ „LT tranzitas“ bankroto bylą pranešti Audito,... 20. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...