Byla 2-418-372/2013
Dėl iškeldinimo, skolos, palūkanų ir nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovo atstovams V. S. ir adv. K. P.,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo Šiaulių kultūros centro ieškinį atsakovėms UAB „MAX-o PLĖTRA“, UAB „Šiaulių MAX-as“ ir UAB „Modus Operandi“ dėl iškeldinimo, skolos, palūkanų ir nuostolių atlyginimo ir

Nustatė

3Ieškovo atstovai nurodė, kad jis patikėjimo teise valdo pastatą – Kultūros rūmus. 2004-01-09 tarp ieškovo ir atsakovės UAB „Šiaulių MAX-as“ buvo sudaryta Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių nuomos sutartis, pagal kurią ieškovas išnuomojo atsakovei patalpas, užimančias 636,90 kv. m. Atsakovė įsipareigojo mokėti 2757,78 Lt nuompinigių kas mėnesį. 2004-09-28 tarp atsakovių UAB „Šiaulių MAX-as“ ir UAB „MAX-o PLĖTRA“ buvo sudaryta Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių subnuomos sutartis, pagal kurią atsakovės UAB „Šiaulių MAX-as“ teisės ir pareigos ieškovui pagal 2004-01-09 sutartį buvo perduotos subnuomininkei UAB „MAX-o PLĖTRA“ tomis pačiomis sąlygomis. Subnuomininkė įsipareigojo nuompinigius mokėti tiesiai ieškovui. Ieškovas neprieštaravo nei šios sutarties sudarymui, nei jos sąlygoms. 2004-11-07 tarp ieškovo ir atsakovių buvo sudaryta Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių nuomos (subnuomos) sutartis, kuria buvo išnuomotos patalpos, sudarančios 276,71 kv. m. Atsakovės pagal šią sutartį įsipareigojo mokėti 1187,09 Lt nuompinigius kas mėnesį. Be to, atsakovės įsipareigojo mokėti visus mokesčius, nurodytus šioje sutartyje, taip pat mokesčius už vandenį, energiją ir komunalines paslaugas pagal faktiškai sunaudotus kiekius. Sutartyse buvo numatyta atsakovių pareiga mokėti žemės mokestį. Nuomininkė ir subnuomininkė nemokėjo mokesčių, todėl ieškovė nuo 2010-05-31 nutraukė 2004-09-28 ir 2004-11-07 sudarytas sutartis. Nutraukus sutartis, nebeliko teisinio pagrindo atsakovėms patalpomis naudotis, tačiau jos nėra perduotos ieškovui iki šiol. Atsakovė UAB „Modus Operandi“ iš viso neturėjo pagrindo patalpomis naudotis, tačiau šiuo metu ji išregistruota iš įmonių rejestro kaip likviduota dėl bankroto. Dėl to nebėra pagrindo iškeldinti ją iš patalpų. Atsakovės buvo kreipusios į teismą dėl sutarčių nutraukimo neteisėtumo, tačiau buvo priimtas sprendimas, patvirtinantis ieškovo teisę tai padaryti. Atsakovės tinkamai nemokėjo nei nuompinigių, nei žemės mokesčių, todėl ieškovas prašo priteisti 52892,03 Lt skolą, atsiradusią iš nemokėtų nuompinigių, teritorijos priežiūros išlaidų ir žemės nuomos mokesčių. Įsiskolinus pagal sutartis, ieškovas reikalauja priteisti 19981,46 Lt palūkanas, numatytas LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatyme. Neperduodamos patalpų, atsakovės padarė ieškovui nuostolius, sudarančius 102231,28 Lt sumą. Ši suma skaičiuojama nuo sutarčių nutraukimo 2010-06-01 iki ieškinio pateikimo dienos 2012-07-16. Atsakovėms iki šiol neišsikeldinus iš patalpų, ieškovas prašo priteisti būsimus nuostolius – 4009,07 Lt, t. y. nuomos mokestį kas mėnesį. Ieškovo atstovai prašo priteisti ir 7,75 metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo, tačiau nurodo, kad atsakovei UAB „MAX-o PLĖTRA“ bankrutavus, procesinių palūkanų mokėjimas vertintinas pagal ĮBĮ normas.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Dėl iškeldinimo iš patalpų

6Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, ieškovas Šiaulių miesto kultūros centras patikėjimo teise valdo Kultūros rūmus (1 t., b. l. 7-8). Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-621 patvirtino Šiaulių kultūros centro nuostatus (1 t., b. l. 9). Šių Nuostatų 34 punkte numatyta, kad Kultūros centras valdo, naudoja ir disponuoja Šiaulių miesto savivaldybei priklausančiu turtu – Kultūros rūmais (1 t., b. l. 14). Vienas iš Kultūros centro gaunamų lėšų šaltinis yra teisėtai gautos lėšos. Šiuo atveju ieškovas teisėtai sudarė sutartis su atsakovėmis, siekdamas gauti lėšų Kultūros centro veiklai. 2010-05-31 nutraukus 2004-09-28 ir 2004-11-07 Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių nuomos sutartis, atsakovės privalėjo išsikelti iš nuomotų patalpų pagal CK 6.499 straipsnio 1 dalies ir CK 6.535 straipsnio nuostatas. Kadangi šios pareigos atsakovės iki šiol neįvykdė gera valia, ieškovas turi teisę reikalauti jas iškeldinti. Priešingu atveju būtų pažeista jo teisė valdyti jam patikėjimo teise suteiktą turtą (CK 4.98 straipsnis). CK 4.110 straipsnyje nustatyta, kad kaip turto patikėjimo teisės subjektas, gindamas turimą turtą turi teises, numatytas CK 4.95 – 4.99 straipsniuose.

7Teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakoves išsikelti iš patikėjimo teise valdomų patalpų yra netinkamai suformuluotas. Šiuo atveju teismas rezoliucinėje dalyje turi nurodyti, kad atsakovės iškeldinamos iš patalpų, o ne įpareigojamos tai daryti. Taip pat teismas nurodo CPK 273 straipsnyje numatytas pasekmes, jei sprendimas būtų neįvykdytas.

8Byloje yra duomenys, patvirtinantys, kad atsakovė bankrutavusi UAB „Modus Operandi“ yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro kaip baigusi veiklą (2 t., b. l. 21-22). Tokiu atveju byla jos atžvilgiu nutrauktina (CPK 293 straipsnio 8 punktas). Duomenų apie tai, kad šios atsakovės teises ir pareigas perėmė kitas subjektas, ieškovas nepateikė.

9Dėl skolos priteisimo

10Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka įgyvendindamos teises ir vykdydamos pareigas, atsiradusias iš sutarties. CK 6.189 straipsnyje įtvirtintas sutarčių privalomumo principas reiškia, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai nurodymų nėra - vadovaujantis protingumo principais. CK 6.200 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, analogiškas reikalavimas elgtis sąžiningai sutartiniuose santykiuose įtvirtintas CK 6.158 straipsnyje. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti kitai šaliai daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 str.). Nuomininkas privalo sutartyje nustatytu laiku mokėti nuomos mokestį (CK 6.487 str. 1 d. ). Nuomos mokesčio (nuompinigių) mokėjimas yra viena iš pagrindinių nuomininko pareigų. Atsakovės nėra įvykdžiusios savo pareigos sumokėti nuompinigius bei teritorijos priežiūros išlaidas už laikotarpį nuo 2009 metų birželio mėnesio iki 2010 m. gegužės mėnesio, kai buvo nutrauktos sutartys. Bendra skolos suma sudaro 48108,84 Lt.

11Teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje atsakovės UAB “Šiaulių MAX-as” ir BUAB “MAX-o PLĖTRA” turi būti laikomos solidariais atsakovais (CK 6.6 straipsnis). Kaip matyti iš 2004-11-07 ir 2004-09-28 sutarčių, jos buvo sudarytos ieškovo sutikimu (1 t., b. l. 19-24). Subnuomininkė UAB “MAX-o PLĖTRA” įsipareigojo nuomos mokestį mokėti tiesiai ieškovui (Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių subnuomos sutarties 3 punktas). Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių nuomos (subnuomos) 2004-11-07 nėra išskirta, kuri atsakovė privalo mokėti mokesčius ieškovui. Nuomojamos patalpos buvo vieningas kompleksas, už kurio nuomą ieškovas išrašydavo sąskaitas faktūras. Pagal CK 6.490 straipsnio 6 punktą nuomotojui yra atsakingas nuomininkas. Tačiau teismas sprendžia, kad šiuo atveju būtų nesąžininga palikti nuošalyje ir subnuomininką, kuris nevykdė pareigos mokėti nuompinigius tiesiogiai ieškovui. Ieškovas taip pat palaiko savo nuomonę, kad skola turi būti dengiama abiejų atsakovių solidariai.

12Dėl palūkanų priteisimo

13Reikalaudamas priteisti palūkanas už tai, kad atsakovės nuolat vėlavo apmokėti nuompinigius, o nuo 2009 metų birželio mėnesio iš viso jų nemokėjo, ieškovas pagrįstai rėmėsi Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymu. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovės atskirais laikotarpiais nuo 2006 metų liepos 31 d. vėlavo mokėti nuompinigius bei už teritorijos priežiūrą, o nuo 2009 m. birželio mėnesio jų iš viso nemokėjo (1 t., b. l. 35-49). Taip pat nebuvo mokami žemės nuomos mokesčiai (1 t., b. l. 50-54). Ieškovas pateikė palūkanų skaičiuotę, su kuria teismas neturi pagrindo nesutikti (1 t., b. l. 55-56). Tokiu atveju priteistina 19981,46 Lt palūkanų suma.

14Dėl buvusių ir būsimų nuostolių priteisimo

15Kaip jau nustatyta, ieškovas nuo 2010-06-01 nutraukė 2004-09-28 Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių subnuomos sutartį ir 2004-11-07 Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių nuomos (subnuomos) sutartį. Šio veiksmo teisėtumas pripažintas Šiaulių apygardos teismo 2011 m. lapkričio 16 d. sprendimu (2 t., b. l. 42-51). Jis buvo skundžiamas apeliacine tvarka, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. liepos 12 d. nutartimi sprendimą paliko nepakeistą (2 t., b. l. 23-32). Pasibaigus sutartims, atsakovės privalėjo grąžinti patalpas, šalims pasirašant perdavimo-priėmimo aktą (CK 6.499 straipsnio 1 dalis, 6.635 straipsnis). Taigi, neišsikeldamos iš patalpų, kuriomis nebeturėjo teisės naudotis, atsakovės nuo sutarties nutraukimo 2010-06-01 iki ieškinio pateikimo 2012-07-16 padarė ieškovui nuostolius, sudarančius 102231,28 Lt sumą. Ieškovas pagrįstai teigia, kad nuostoliai atsirado, atsakovėms nemokant kasmėnesinių nuompinigių ir teritorijos priežiūros išlaidų. Ši nuostata yra įtvirtinta CK 6.499 straipsnio 2 dalyje.

16Išsinuomotos patalpos nėra perduotos ieškovui, todėl iš atsakovių priteistini būsimi nuostoliai. Jie sudaro kasmėnesinę 4009,07 Lt sumą, kildinamą iš negautų nuompinigių ir mokesčio už teritorijos priežiūrą. Neperdavus ieškovui patalpų, jam daromi nuostoliai, kadangi nuo 2012-08-01 iki šiol jis neturi galimybės šių pastatų išnuomoti kitam asmeniui ar kitu būdu juos naudoti. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas gali nustatyti nuostolių, kuriuos patiria ieškovas, dydį. Šiuo atveju teismas turi galimybę labai aiškiai įvertinti būsimų nuostolių sumą, kadangi tai yra nustatyta CK 6.499 straipsnio 2 dalyje. Vadinasi, atsakovės ieškovui daro nuostolius, skaičiuojamus nuo 2012-08-01 iki faktinio patalpų grąžinimo.

17Dėl procesinių palūkanų priteisimo

18Reikalaudamas priteisti 7,75 procentų procesines palūkanas, ieškovas turėjo teisę vadovautis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, o ne CK 6.37 straipsniu. Nagrinėjamu atveju tarp šalių buvo sudarytas komercinis sandoris, neatsižvelgiant į tai, kad viena iš sutarties šalių – ieškovas, yra biudžetinė įstaiga, kuriai savivaldybei priklausantis pastatas buvo perduotas turto patikėjimo teise (1 t., b. l.7-8). CK 6.37 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai; skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio; kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Palūkanų norma už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus nustatomos vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą. Šis įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius – vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma padidinta 7 procentiniais punktais (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus. Tai – specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 str. 3 d.). Nurodyta Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo norma yra dispozityvi, ir šalys gali susitarti kitaip apskaičiuoti palūkanų dydį (pavyzdžiui, taikyti CK 6.210 straipsnyje nustatytas įstatymines palūkanas). Nagrinėjamu atveju šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, todėl teismas sprendžia, kad šalių sudaryta sutartis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius.

19Nagrinėjamu atveju atsakovei UAB “MAX-o PLĖTRA” buvo iškelta bankroto byla (2 t., b. l. 2-3). Nutartis įsiteisėjo 2012-09-07. Įsiteisėjus nutarčiai, nutraukiamas palūkanų skaičiavimas (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas). Taigi, procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo 2012-08-08 iki 2012-09-08. Jų suma sudaro 7,75 procentų nuo priteistos 222922,95 Lt sumos. Priteistinų procesinių palūkanų suma sudaro 1439,71 Lt. Bendraskolių įsipareigojimai kreditoriui negali būti išskirstomi, todėl teismas negali tęsti tolesnio procesinių palūkanų skaičiavimo nuo bankroto bylos iškėlimo vienai iš atsakovių.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

21Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi ieškovui buvo atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas (1 t., b. l. 66). Tokiu atveju nesumokėtas žyminis mokestis valstybei priteistinas iš atsakovių lygiomis dalimis (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Nutraukus bylą atsakovės UAB “Modus Operandi” atžvilgiu, sumokėtinas žyminis mokestis lygiomis dalimis turėtų būti priteistas iš likusių atsakovių. Atsakovė UAB “MAX-o PLĖTRA” yra bankrutavusi įmonė, todėl ji neprivalo mokėti žyminio mokesčio valstybei. Tačiau tai nereiškia, kad bendraatsakovė UAB “Šiaulių MAX-as” turi mokėti ir jai tenkančią bylinėjimosi išlaidų dalį. Iš pastarosios atsakovės valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 2755,01 Lt (2729 Lt mokėtino žyminio mokesčio ir 26,01 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu).

22Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

23Iškeldinti atsakoves UAB „Šiaulių MAX-as“ (įmonės kodas 211482660, buveinė Aušros al.31, Šiauliai) ir UAB „MAX-o PLĖTRA“ (įmonės kodas 110806343, buveinė Statybininkų g. 13–22, Šiauliai) iš ieškovo Šiaulių kultūros centro (įmonės kodas 302296711, buveinė Aušros al.31, Šiauliai) patikėjimo teise valdomų patalpų, esančių adresu Aušros al. 31, Šiauliai, plane žymimų indeksais: 1-38, 1-39,1-40,1-41,1-42, 1-43,1-44,1-45,1-50,1-51,1-52,1-56,1-57,1-58,1-59, 2-29, 2-31, 2-32, 2-33, 2-34, 2-35, 2-41, R-l, R-9 per 20 dienų nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos.

24Neįvykdžius šio sprendimo per nurodytą terminą, suteikti ieškovui Šiaulių kultūros centrui teisę iškeldinti iš nurodytų patalpų atsakoves UAB „Šiaulių MAX-as“ (įmonės kodas 211482660, buveinė Aušros al.31, Šiauliai) ir UAB „MAX-o PLĖTRA“ (įmonės kodas 110806343, buveinė Statybininkų g. 13-22, Šiauliai) jų lėšomis, kartu išieškant iš jų šio sprendimo įvykdymo išlaidas.

25Priteisti ieškovui Šiaulių kultūros centrui (įmonės kodas 302296711, buveinė Aušros al.31, Šiauliai) iš atsakovių UAB „Šiaulių MAX-as“ (įmonės kodas 211482660, buveinė Aušros al.31, Šiauliai)ir UAB „MAX-o PLĖTRA“ (įmonės kodas 110806343, buveinė Statybininkų g. 13-22, Šiauliai) solidariai 52 892,03 Lt skolą, 19 891,46 Lt palūkanas, 102 231,28 Lt nuostolius.

26Priteisti ieškovui Šiaulių kultūros centrui (įmonės kodas 302296711, buveinė Aušros al.31, Šiauliai) iš atsakovių UAB „Šiaulių MAX-as“ (įmonės kodas 211482660, buveinė Aušros al.31, Šiauliai) ir UAB „MAX-o PLĖTRA“ (įmonės kodas 110806343, buveinė Statybininkų g. 13-22, Šiauliai) solidariai būsimus nuostolius – 4 009,07 Lt nuompinigių ir teritorijos priežiūros išlaidas kiekvieną mėnesį nuo 2012-08-01 dienos iki jų išsikėlimo iš patalpų, esančių adresu Aušros al. 31, Šiauliai, plane žymimų indeksais: 1-38,1-39,1-40,1-41,1-42,1-43,1-44,1-45,1-50,1-51,1-52,1-56,1-57,1-58,1-59, 2-29, 2-31, 2-32, 2-33, 2-34, 2-35, 2-41, R-1, R-9.

27Priteisti ieškovui Šiaulių kultūros centrui (įmonės kodas 302296711, buveinė Aušros al.31, Šiauliai) iš atsakovių UAB „Šiaulių MAX-as“ (įmonės kodas 211482660, buveinė Aušros al.31, Šiauliai) ir UAB „MAX-o PLĖTRA“ (įmonės kodas 110806343, buveinė Statybininkų g. 13-22, Šiauliai) solidariai 1439,71 Lt procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2012-08-08) iki 2012-09-08.

28Priteisti iš atsakovės UAB „Šiaulių MAX-as“ (įmonės kodas 211482660, buveinė Aušros al.31, Šiauliai) 2755,01 Lt bylinėjimosi išlaidas valstybei.

29Likusioje dalyje reikalavimus atmesti.

30Atsakovės UAB „Modus Operandi“ atžvilgiu bylą nutraukti.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo Šiaulių... 3. Ieškovo atstovai nurodė, kad jis patikėjimo teise valdo pastatą –... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Dėl iškeldinimo iš patalpų... 6. Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo,... 7. Teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakoves išsikelti... 8. Byloje yra duomenys, patvirtinantys, kad atsakovė bankrutavusi UAB „Modus... 9. Dėl skolos priteisimo... 10. Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka... 11. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje atsakovės UAB “Šiaulių... 12. Dėl palūkanų priteisimo... 13. Reikalaudamas priteisti palūkanas už tai, kad atsakovės nuolat vėlavo... 14. Dėl buvusių ir būsimų nuostolių priteisimo... 15. Kaip jau nustatyta, ieškovas nuo 2010-06-01 nutraukė 2004-09-28... 16. Išsinuomotos patalpos nėra perduotos ieškovui, todėl iš atsakovių... 17. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 18. Reikalaudamas priteisti 7,75 procentų procesines palūkanas, ieškovas turėjo... 19. Nagrinėjamu atveju atsakovei UAB “MAX-o PLĖTRA” buvo iškelta bankroto... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 21. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi ieškovui buvo... 22. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas... 23. Iškeldinti atsakoves UAB „Šiaulių MAX-as“ (įmonės kodas 211482660,... 24. Neįvykdžius šio sprendimo per nurodytą terminą, suteikti ieškovui... 25. Priteisti ieškovui Šiaulių kultūros centrui (įmonės kodas 302296711,... 26. Priteisti ieškovui Šiaulių kultūros centrui (įmonės kodas 302296711,... 27. Priteisti ieškovui Šiaulių kultūros centrui (įmonės kodas 302296711,... 28. Priteisti iš atsakovės UAB „Šiaulių MAX-as“ (įmonės kodas 211482660,... 29. Likusioje dalyje reikalavimus atmesti.... 30. Atsakovės UAB „Modus Operandi“ atžvilgiu bylą nutraukti.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...