Byla 1S-194-462/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos primininko teisėjo Remigijaus Preikšaičio, teisėjų Arvydo Daugėlos ir Eduardo Maškevičiaus,

2sekretoriaujant Jūratei Dužinskienei,

3dalyvaujant prokurorei Veronikai Poškuvienei,

4teismo posėdyje išnagrinėjo Policijos departamento prie LR VRM Teisės valdybos vyriausiojo specialisto Večislavo Burneikos skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 24 d. nutarties, ir

Nustatė

5Tauragės rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartimi atmestas Policijos departamento prie VRM prašymas dėl neaiškumų, vykdant nuosprendį, pašalinimo.

6Skundu Policijos departamento prie LR VRM Teisės valdybos vyriausiojo specialistas Večislavas Burneika prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir nustatyta tvarka pašalinti atsiradusius neaiškumus teismo 2009-03-26 išduotame vykdomajame dokumente Nr.1-11-220 dėl 21510 Lt išieškojimo iš Policijos departamento prie LR VRM T. K. naudai ir 2008-04-15 išduotame vykdomajame dokumente Nr.1-11-2202008 dėl 4027 Lt išieškojimo Valstybinei ligonių kasai. Nurodo, kad iš bylos medžiagos matyti, kad civilinis ieškovas T. K. prašo priteisti žalą iš Lietuvos valstybės. Tauragės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras ieškinį dėl nusikaltimu padarytos turtinės žalos atlyginimo prašė teismo priteisti iš Policijos departamento prie LR VRM, atstovaujančio Lietuvos valstybę. Nurodo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 str. bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 str. 1 d. nuostatomis, žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo kaltės. Mano, kad Policijos departamente gautuose antstolių dokumentuose bei Tauragės rajono apylinkės teismo išduotuose vykdomuosiuose dokumentuose dėl išieškojimo, atsižvelgiant į tai, kad Policijos departamentas prie LR VRM baudžiamojoje byloje Nr. 1-11-220/2008 buvo civilinio atsakovo (valstybės) atstovu, turi būti nurodytas išieškojimas iš valstybės.

7Skundas atmestinas.

8Tauragės rajono apylinkės teismas 2008-04-10 nuosprendžiu nuteisė R. M. kriminaline bausme. Tuo pačiu nuosprendžiu priteista iš Policijos departamento prie LR VRM T. K. naudai 1510 Lt turtinės ir 30000 Lt neturtinės žalos; Taip pat iš Policijos departamento prie LR VRM priteista 4027 Lt Valstybinei ligonių kasai nukentėjusiojo gydymo išlaidoms atlyginti.

9Klaipėdos apygardos teismas pagal Policijos departamento prie LR VRM bei nuteistojo R. M. gynėjo apeliacinius skundus dėl minėto Tauragės rajono apylinkės teismo 2008-04-10 nuosprendžio išnagrinėjo baudžiamąją bylą apeliacine tvarka ir nuosprendį pakeitė: nuteistojo veiką perkvalifikavo, sumažino priteistos neturtinės žalos dydį iš Policijos departamento prie LR VRM.

10Tiek Tauragės rajono apylinkės teismo 2008-04-10 nuosprendžiu, tiek Klaipėdos apygardos teismo 2009-03-20 nuosprendžiu nusikaltimu padaryta žala priteista iš Policijos departamento prie LR VRM, o ne iš valstybės. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada, kad vykdomuosiuose dokumentuose nurodžius atsakovą valstybę, o ne Policijos departamentą prie LR VRM būtų pakeičiama nuosprendžio esmė, nes šie subjektai yra visiškai skirtingi, kaip, beje, teisingai nurodyta ir skunde.

11Apygardos teismas neturi pagrindo daryti išvados, kad minėtuose nuosprendžiuose yra padaryti neaiškumai. Tauragės rajono apylinkės teismo 2008-04-10 nuosprendžio aprašomojoje dalyje nedviprasmiškai nurodyta, kad žala atlygintina iš atsakovo Policijos departamento prie LR VRM, o ne iš valstybės. Tai skirtingi subjektai, tačiau juos konkrečiu nagrinėjamu atveju sieja civiliniai atstovavimo santykiai.

12Pabrėžtina, kad apygardos teismas tikrino pirmosios instancijos teismo apkaltinamąjį nuosprendį tiek teisės, tiek fakto klausimais, tačiau Policijos departamento prie LR VRM apeliaciniame skunde nebuvo prašoma ištaisyti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio klaidos ar pašalinti neaiškumus dėl civilinio ieškinio priteisimo iš civilinio atsakovo, kaip tai nurodo pareiškėjas. Kadangi nusikaltimu padaryta neturtinė žala priteista iš konkretaus atsakovo, todėl nėra jokio pagrindo manyti, kad tai yra nuosprendžio vykdymo metu kylančios abejonės ar neaiškumai, todėl apygardos teismas neturi jokio juridinio pagrindo kvestionuoti apkaltinamojo nuosprendžio. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad šioje byloje apkaltinamasis nuosprendis yra įsiteisėjęs, tačiau baudžiamoji byla dar nėra išnagrinėta - ji nagrinėjama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiame Teisme.

13Skundžiama apylinkės teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Skundas nurodytais pagrindais negali būti tenkintinas, todėl atmestinas.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 361, 364 str.,

Nutarė

15Policijos departamento prie LR VRM Teisės valdybos vyriausiojo specialisto Večislavo Burneikos skundą atmesti ir palikti galioti Tauragės rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartį.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai