Byla 2-27-292/2012
Dėl nepilnamečiams vaikams priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo (sumažinimo)

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė, sekretoriaujant Aldonai Čepukaitienei, dalyvaujant ieškovui A. P., ieškovo atstovui adv. Steponui Špogiui, atsakovei R. P., atsakovės atstovui adv. Vytautui Tučkui, trečiajam asmeniui I. G., institucijos teikiančios išvadą atstovei Viktorijai Savickienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovei R. P. bei trečiajam asmeniui I. G. dėl nepilnamečiams vaikams priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo (sumažinimo) ir

Nustatė

2ieškovas prašo pakeisti (sumažinti) Alytaus rajono apylinkės teismo 2007-09-21 sprendimu priteisto išlaikymo periodinėmis išmokomis po 300 Lt kiekvienam sūnui- L. P., gimusiam ( - ), ir E. P., gimusiam ( - )dydį iki 150 Lt kiekvienam vaikui ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad teismo sprendimu sūnų išlaikymui iš jo priteista po 300 Lt periodinėmis išmokomis per mėnesį kiekvienam vaikui nuo 2007-01-24 iki jų pilnametystės. Kreipiasi į teismą dėl priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo, nes iš esmės pasikeitė jo turtinė padėtis. Nutraukęs santuoką su atsakove, sukūrė naują šeimą su I. G.. Su ja susilaukė dukters M. P., kuri gimė ( - ). Atsirado pareiga išlaikyti trečią vaiką. Su dukters M. motina gyvena iš vaiko pašalpos. Įsidarbino tik 2011-12-02 ir gauna tik minimalų darbo užmokestį. Iki to laiko buvo registruotas darbo biržoje. Jokių kitų pajamų šeima neturi. Nekilnojamo ir registruotino turto taip pat. Gyvena I. G. tėvų namuose. Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu jis nuteistas už išlaikymo neteikimą vaikams. Sūnums yra skolingas apie 20 000 Lt.

4Jei nebus pakeistas teismo sprendimas, jis turės lėšų teikti išlaikymą tik sūnums, o taip bus pažeisti jo dukters M. interesai, nes visi vaikai turi teisę gauti vienodą išlaikymą. Be to, jis negalės pagal savo turimas pajamas dengti išlaikymo įsiskolinimo.

5Tretysis asmuo ieškovo pusėje I. G. pateikė atsiliepimą į ieškinį (36-37 b.l.) ir nurodė, kad su ieškovu A. P. gyvena nesusituokę. Augina 7 mėnesių dukrą M. P., prie kurios išlaikymo ieškovas kaip tėvas taip pat privalo prisidėti. Dirbdamas minimaliai apmokamą darbą ir privalėdamas teikti išlaikymą sūnums po 300 Lt kiekvienam, ieškovas negali prisidėti prie jų dukters M. išlaikymo. Mano, kad ieškovo mėnesinės pajamos turi būti dalinamos visiems trims jo vaikams ir jam po lygiai. Iš jam likusių 150 Lt jis padengtų pusę važinėjimo į darbą išlaidų, kurios yra apie 300 Lt, kadangi ieškovas dirba Alytaus mieste esančioje įmonėje, o jie gyvena ( - ) pas jos tėvus. Šiuo metu šeima pragyvena iš jos gaunamų vaiko auginimo išmokų, dalį šių pinigų ji privalo skirti A. P. važinėjimui į darbą, iš likusių 504 Lt jie turi pragyventi trise. Esant tokiai situacijai, šeimos išlaikymas gula ant jos vienos pečių. Be to, ji dar studijuoja, yra Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto antro kurso magistrantė, todėl jai kainuoja važinėjimas studijų reikalais.

6Atsakovė ieškinio nepripažįsta ir nesutinka, kad būtų pakeistas išlaikymo dydis, nes ieškovas net ir priteisto išlaikymo nemokėjo, todėl išlaikymą ji gavo iš valstybės- Vaikų išlaikymo fondo. Už išlaikymo neteikimą ieškovas yra nuteistas. Vaikams jis skolingas apie 20 000 Lt. Jos materialinė padėtis taip pat yra sunki. Gaunamos pajamos - tik 550 Lt darbo užmokestis. Ji dirba ( - ) grupėje „Č. P.“ padavėja. Su vaikais gyvena nuomojamame bute, todėl iš gaunamo darbo užmokesčio jai reikia išlaikyti butą, vaikus, nes ieškovas ir priteisto išlaikymo vaikams neteikia bei išsilaikyti pačiai. Jos šeimos pajamos yra mažesnės nei ieškovo ir trečiojo asmens kartu sudėjus. Ieškovas visada tingėjo dirbti ir vengė darbo. Sumažinus išlaikymą vaikams iki 150 Lt, iš Vaikų išlaikymo fondo jai taip pat būtų mokama tik po 150 Lt kiekvienam vaikui.

7Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą (30-31 b.l.), o atstovė teismo posėdyje nurodė, kad ieškovas A. P. turėjo iš įvertinti savo turtinę padėtį ir pasirengimą pasirūpinti naujagime dukra M. P.. Tai reiškia, kad tėvas neįvertino savo pasirengimo užauginti dukrą, ugdyti jos asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, todėl atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką tenka ieškovui. Sumažinus priteisto išlaikymo dydį iki 150 Lt, bus pažeisti nepilnamečių vaikų L. ir E. P. interesai, nes vaikai ir taip negauna išlaikymo iš tėvo, o sumažinus išlaikymo dydį, bus sumažintos ir išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo.

8Alytaus rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą (34-35 b.l.) ir nurodė, kad ieškovas su sugyventine I. G. ir naujagime dukra M. P. gyvena pas I. tėvus ( - ). Kartu gyvena I. brolis T. G., kuris mokosi kolegijoje ( - ), ir sesuo J. G., kuri yra vidurinės mokyklos moksleivė. Šiuo metu šeima pragyvena iš 800 Lt I. G. gaunamos motinystės pašalpos. Ieškovas ilgą laiką nedirbo, todėl susidarė nemažas išlaikymo sūnums įsiskolinimas. Mano, kad išlaikymo dydis turėtų būti proporcingas visiems trims ieškovo A. P. vaikams.

9Ieškinys atmestinas.

10Klausimas, susijęs su CK 3.192 str. įtvirtintomis tėvo pareigomis teikti nepilnamečiams vaikams išlaikymą, atitinkantį vaikų poreikius ir tėvų galimybes, buvo išspręstas šalims nutraukiant santuoką 2007-09-21 Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu (6-8 b.l.), kuriuo iš ieškovo sūnų L. P., gimusio ( - ), ir E. P., gimusio ( - ), išlaikymui buvo priteista po 300 Lt kiekvienam vaikui periodinėmis išmokomis iki jų pilnametystės.

11CK 3.201 str. numatyta galimybė peržiūrėti teismo sprendimą dėl išlaikymo priteisimo ir atitinkamai sumažinti ar padidinti priteisto išlaikymo dydį, jei teismui priėmus sprendimą iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Tokiu būdu, turi būti atsižvelgta į protingą tiek vaikų interesų, jų poreikių tenkinimo, tiek ir tėvų galimybių pusiausvyrą.

12Pagrindas keisti nustatytą išlaikymo dydį yra svarbios aplinkybės, patvirtinančios tėvo ar motinos turtinės padėties pablogėjimą ar pagerėjimą ar vaikų poreikių pasikeitimą, kurie turi būti esminiai (CK 3.201 str.).

13Ieškovas kaip pagrindą sumažinti jo sūnums priteisto išlaikymo dydį nurodė savo turtinės padėties pablogėjimą dėl to, kad jis su trečiuoju asmeniu I. G. augina ( - ) jiems gimusią dukterį M. P., o visiems vaikams jo teikiamas išlaikymas turi būti lygus. Taip pat turi būti atsižvelgta į jo turtinę padėtį- turto neturi, o gauna tik minimalų darbo užmokestį, kurio dalis turi būti skirta ir jo paties išsilaikymui.

14Sprendžiant ar yra pagrindas priteistam išlaikymo dydžiui pakeisti turi būti nustatytos ir įvertintos šios aplinkybės: 1) aplinkybės susijusios su tėvų turtinės padėties esminiu pasikeitimu (pasikeitimas turi būti esminis);

152) aplinkybės, susijusios su vaikų poreikių pasikeitimu- padidėjimu ar sumažėjimu.

16Pagal bendrąją taisyklę aplinkybė, kad kai vienas iš tėvų pagal įstatymą turi išlaikyti dar ir kitus asmenis, kurių išlaikymo prievolės teismo sprendimo dėl išlaikymo priėmimo metu nebuvo, gali reikšti ieškovo turtinės padėties pasikeitimą, tačiau ši ieškovo nurodyta aplinkybė, kad jis be šalių sūnų dar išlaiko ir mažametę dukterį M., nepatvirtina jo turtinės padėties esminio pablogėjimo. Kai teisę gauti išlaikymą iš to paties asmens turi du ir daugiau vaikų, turi būti vadovaujamasi lygybės principu, tačiau jis nereiškia absoliučios vaikų lygybės, neatsižvelgiant į individualius kiekvieno iš vaiko poreikius. Todėl atsižvelgtina į tai, kad šalių sūnūs yra moksleiviai, todėl jų poreikiai yra gerokai didesni nei ieškovo ir trečiojo asmens nei metų neturinčios dukters M.. Todėl pripažintina, kad atsiradusi nauja išlaikymo prievolė nėra pakankamas pagrindas konstatuoti ieškovo turtinės padėties esminį pablogėjimą. Kitų reikšmingų aplinkybių, įrodančių ieškovo turtinės padėties esminį pablogėjimą nuo išlaikymo priteisimo momento, nėra, nes ieškovas ir priteisiant išlaikymą niekur nedirbo, turto neturėjo.

17Svarbiausia aplinkybė į kurią atsižvelgtina yra ta, kad ir priteisto išlaikymo sūnums ieškovas nemokėjo. 2011-09-21 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu jis nuteistas už piktybinį vengimą išlaikyti vaikus iš pirmosios santuokos (74-76 b.l.). LAT savo praktikoje yra išaiškinęs, kad išlaikymo negavimas ir pareigos teikti išlaikymą nevykdymas neatitinka vaikų interesų ir negali būti toleruojamas, nes išlaikymas skiriamas kasdieniniams vaiko poreikiams tenkinti ir reikalingas nuolat, kiekvieną dieną, o ne kada nors ateityje, kai tėvai turės galimybę ar norą patenkinti vaikų poreikius. Šalių sūnūs L.ir E. gyvena su atsakove, kuri imasi aktyvių priemonių vaikų turtinėms teisėms ir interesams įgyvendinti: dirba, todėl turi pastovias, nors ir nedideles pajamas (83-85 b.l.). Ieškovui neteikiant išlaikymo, ji pasirūpino išlaikymo teikimu iš Vaikų paramos fondo, ji teikia vaikams išlaikymą, suteikia vaikams gyvenamąjį būstą, rūpinasi jų ugdymu (92-93 b.l.). Atsakovei tenka ir kasdieninė vaikų priežiūra, rūpinimasis jais, ko paprastai nekompensuoja išlaikymo priteisimas, o ieškovas, kaip minėta, neužtikrina reguliaraus ir pakankamo išlaikymo. Abu tėvai yra atsakingi už tai, kad vaikai turėtų saugią aplinką ir tinkamas sąlygas augti ir tobulėti, už paramą siekiant išsilavinimo, realizuojant turimus sugebėjimus ir pomėgius. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas pateisinami tik išimtiniais atvejais, nepriklausančiais nuo tėvų valios. Tokiu būdu, tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaikais, nes priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams (LAT 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3KJ-3-259/2004). Dėl to nustatant ieškovo turtinę padėtį vertintinas ne tik turimas turtas ar gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių (31 m.) bei profesines galimybes (įgijęs apdailininko specialybę) pajamas, iš kurių būtų teikiamas reikalingo dydžio išlaikymas vaikams. Teismo nuosprendžiu bei kitais byloje surinktais įrodymais, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais nustatyta, kad ieškovas nesistengė užtikrinti sūnų turtinių teisių į išlaikymą- iš darbo 2007 metais išėjo savo noru ir nuo to laiko niekur nedirbo. Darbo biržoje pradėjo registruotis tik 2009 metais. Persikvalifikavo tik 2011 m. rugsėjo mėnesį, 2011-09-21 priėmus apkaltinamąjį nuosprendį dėl vengimo išlaikyti vaikus. Įsidarbino tik 2011-12-02, po nuosprendžio priėmimo, todėl tikėtina, kad įsidarbinimui turėjo įtakos nuosprendžio priėmimas. Ieškovas darbingas, jis nepateikė įrodymų, kad dėl sveikatos būklės negali dirbti tam tikrų darbų. Pateikti įrodymai (80-81 b.l.) dėl ieškovo sveikatos būklės nepatvirtina, kad sveikatos pablogėjimas yra nuolatinio pobūdžio, dėl kurio jis negalėtų gauti geriau apmokamo darbo. Todėl nėra pagrindo perkelti vaikų išlaikymo pareigos vien tik atsakovei, suteikiant galimybę ieškovui visiškai nusišalinti nuo prievolės vaikams vykdymo. Be to, taip nebūtų užtikrinti vaikų interesai, kuriuos saugoti ir ginti abiejų tėvų pareiga.

18Taigi ieškovas neįrodė, kad jis neturi galimybės mokėti vaikams jų poreikius atitinkantį išlaikymą, todėl ieškinys dėl priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo atmestinas.

19Ieškovo išlaikymo įsiskolinimas vaikams 2012-02-01 dienai yra 19 857,06 Lt (58 b.l.). Jo susidarymas gali būti traktuojamas kaip skolininko turtinės padėties pasikeitimas, kuris sudaro pagrindą peržiūrėti tik teikiamo išlaikymo būdą ar formą, bet ne mažinti išlaikymo dydį.

20Ieškovas suteikta antrinė teisinė pagalba ir valstybė 100 procentų garantavo ir apmokėjo antrinės teisinės pagalbos išlaidas (50,79 b.l.). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal CPK 96 str. nustatytas taisykles (99 str. 2 d.). Jeigu ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo neatleistas, todėl bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nepriteistinos.

21Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

22ieškinį atmesti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. ieškovas prašo pakeisti (sumažinti) Alytaus rajono apylinkės teismo... 3. Nurodė, kad teismo sprendimu sūnų išlaikymui iš jo priteista po 300 Lt... 4. Jei nebus pakeistas teismo sprendimas, jis turės lėšų teikti išlaikymą... 5. Tretysis asmuo ieškovo pusėje I. G. pateikė atsiliepimą į ieškinį (36-37... 6. Atsakovė ieškinio nepripažįsta ir nesutinka, kad būtų pakeistas... 7. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 8. Alytaus rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Klausimas, susijęs su CK 3.192 str. įtvirtintomis tėvo pareigomis teikti... 11. CK 3.201 str. numatyta galimybė peržiūrėti teismo sprendimą dėl... 12. Pagrindas keisti nustatytą išlaikymo dydį yra svarbios aplinkybės,... 13. Ieškovas kaip pagrindą sumažinti jo sūnums priteisto išlaikymo dydį... 14. Sprendžiant ar yra pagrindas priteistam išlaikymo dydžiui pakeisti turi... 15. 2) aplinkybės, susijusios su vaikų poreikių pasikeitimu- padidėjimu ar... 16. Pagal bendrąją taisyklę aplinkybė, kad kai vienas iš tėvų pagal... 17. Svarbiausia aplinkybė į kurią atsižvelgtina yra ta, kad ir priteisto... 18. Taigi ieškovas neįrodė, kad jis neturi galimybės mokėti vaikams jų... 19. Ieškovo išlaikymo įsiskolinimas vaikams 2012-02-01 dienai yra 19 857,06 Lt... 20. Ieškovas suteikta antrinė teisinė pagalba ir valstybė 100 procentų... 21. Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str., teismas... 22. ieškinį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...