Byla 2-1370/2012
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Dalios Vasarienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų advokato A. B. kontoros, A. B. , Z. B. , E. G. ir E. S. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 8 d. ir 2012 m. gegužės 18 d. nutarčių civilinėje byloje pagal ieškovų advokato A. B. kontoros, A. B. , Z. B. , E. G. ir E. S. ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Advokato A. B. kontora, A. B. , Z. B. , E. G. ir E. S. su ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydami: 1) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Teisingumo ministerijos, priteisti ieškovui A. B. 1 000 000 Lt piniginę kompensaciją neturtinei žalai atlyginti; 2) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Generalinės prokuratūros, priteisti ieškovui A. B. 500 000 Lt piniginę kompensaciją neturtinei žalai atlyginti; 3) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus apskrities VPK, priteisti ieškovui A. B. 500 000 Lt piniginę kompensaciją neturtinei žalai atlyginti; 4) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus apskrities VPK, priteisti ieškovui A. B. 60 000 Lt piniginę kompensaciją turtinei žalai atlyginti; 5) solidariai iš visų atsakovų priteisti ieškovui A. B. 600 000 Lt tūkstančių litų piniginę kompensaciją turtinei žalai atlyginti; 6) ieškovei Z. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Generalinės prokuratūros, priteisti 50 000 Lt piniginę kompensaciją neturtinei žalai atlyginti; 7) ieškovei E. G. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Generalinės prokuratūros, priteisti 50 000 Lt piniginę kompensaciją neturtinei žalai atlyginti; 8) ieškovui advokato A. B. kontorai iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Teisingumo ministerijos, priteisti 50 000 Lt piniginę kompensaciją neturtinei žalai atlyginti; 9) ieškovei Z. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Teisingumo ministerijos, priteisti 50 000 Lt piniginę kompensaciją neturtinei žalai atlyginti; 10) ieškovui E. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Teisingumo ministerijos, priteisti 250 000 Lt piniginę kompensaciją neturtinei žalai atlyginti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 30 d. nutartimi: 1) atsisakė priimti ieškovų advokato A. B. kontoros, Z. B. , E. G. , E. S. reikalavimus dėl neturtinės žalos priteisimo, kadangi jų reikalavimai Vilniaus apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui, neteismingi; 2) nustatė ieškovui A. B. terminą iki 2012 m. balandžio 23 d. įskaitytinai pašalinti ieškinio trūkumus – patikslinti savo reikalavimų dėl 60 000 Lt bei 600 000 Lt piniginės kompensacijos turtinei žalai atlyginti faktinius pagrindus bei pateikti juos pagrindžiančius įrodymus. Teismas nurodė, kad ieškinio pareiškime nepateikta jokių nuorodų į materialinę minėtų reikalavimų išraišką, t. y. tiesioginius ar netiesioginius ieškovo patirtus turtinius nuostolius. Teismas nurodė ieškovui pateikti rašytinių įrodymų originalus ar kopijas, patvirtintas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 114 straipsnyje nustatytas taisykles, arba įrodymus apie ieškovo buvimą advokatu.

8A. B. , vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartį, 2012 m. balandžio 24 d. pateikė teismui ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi nutarė A. B. ieškinį Lietuvos valstybei, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, Vilniaus apskrities VPK, Generalinės prokuratūros, dėl neturtinės ir turtinės žalos atlyginimo laikyti nepaduotu ir jį grąžinti. Teismas nurodė, kad esminio trūkumo, kliudančio priimti ieškovo ieškinį, ieškinį paduodantis asmuo neištaisė. Jis buvo įpareigotas nurodyti faktinį ieškinio pagrindą dėl reikalaujamų priteisti 60 000 Lt bei 600 000 Lt piniginės kompensacijos turtinei žalai atlyginti. Ieškinio pareiškime turėjo būti aiškiai įvardinama, iš ko kildinama (atsirado) materialinė žala ieškovui, kokiais duomenimis grindžiamas turėtų nuostolių (piniginė žalos išraiška) dydis, kokios institucijos pareigūnų neteisėtais veiksmais ji padaryta, į kurią nukreiptas žalos atlyginimo reikalavimas. Ieškinio pagrindo ir dalyko tikslus nesuformulavimas pažeidžia kitų bylos šalių teisę išdėstyti savo atsikirtimų į ieškinį argumentus, žinoti, į ką reikėtų atsikirsti. Tokį aiškinimą lemia šalių lygiateisiškumo procese principas (CPK 17 str.).

10III. Atskirųjų skundų argumentai

11Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutarties atskirąjį skundą (b. l. 27-28) padavė advokato A. B. kontora, A. B. , Z. B. , E. G. ir E. S. , tačiau teismas 2012 m. gegužės 18 d. nutartimi A. B. skundą priėmė, o advokato A. B. kontoros, Z. B. , E. G. , E. S. atskiruosius skundus atsisakė priimti. Nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti advokato A. B. kontoros, Z. B. , E. G. , E. S. atskiruosius skundus neapskųsta. Atskiruoju skundu A. B. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad skundžiama nutartis neatitinka materialinės ir procesinės teisės reikalavimų, užkirstas kelias per įmanomai trumpiausią laiką išnagrinėti ginčą. Teismas pažeidė proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus, sudarydamas sąlygas procesui vilkinti. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareikšti reikalavimai nėra turtiniai reikalavimai.

12Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutarties atskirąjį skundą (b. l. 38-39) padavė advokato A. B. kontora, A. B. , Z. B. , E. G. ir E. S. . Apeliantai nurodė, kad ieškinio pareiškimas akivaizdžiai atitinka visus CPK reikalavimus. Teismas nepagrįstai atsisakė jį priimti, tuo pažeisdamas apeliantų teises ir vilkindamas procesą. Ieškinio pareiškimas atitinka visus CPK reikalavimus. Teismas nuslėpė, kad ieškinį paduodantys asmenys vykdydami 2012 m. kovo 30 d. nutartį 2012 m. balandžio 24 d. pateikė ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Teismas melagingai nurodė, kad advokato A. B. kontoros, Z. B. , E. G. , E. S. išdėstyti reikalavimai neteismingi Vilniaus apygardos teismui. Ginčas teismingas Vilniaus apygardos teismui.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirieji skundai atmestini.

15Civilinių bylų rūšinį teismingumą nustato CPK 26 straipsnis:

16Visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas CPK 27, 28 straipsniuose.

17Pagal CPK 27 straipsnį apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas:

181) kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo;

192) dėl autorinių neturtinių teisinių santykių;

203) dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių;

214) dėl bankroto ir restruktūrizavimo;

225) kurių viena šalis yra užsienio valstybė;

236) pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo;

247) pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo;

258) dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimo;

269) kitas civilines bylas, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai.

27Pagal CPK 28 straipsnį tik Vilniaus apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas:

281) dėl ginčų, numatytų Lietuvos Respublikos patentų įstatyme;

292) dėl ginčų, numatytų Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme;

303) dėl įvaikinimo pagal užsienio valstybių piliečių prašymus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje;

314) kitas civilines bylas, kurias pagal galiojančius įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja tik Vilniaus apygardos teismas.

32Iš aukščiau pacituotų teisės aktų matyti, kad apygardų teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nenagrinėja ieškinių dėl neturtinės žalos atlyginimo, išskyrus ieškinius dėl neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimo.

33Iš ieškinio pareiškimo (b. l.1-4) ir pateikto patikslinto ieškinio pareiškimo (b. l. 19-22) matyti, kad visi ieškinį paduodantys asmenys, išskyrus A. B. , savo ieškinio reikalavimus nurodė kaip neturtinius. Todėl tik A. B. ieškinys, kaip turtinis ieškinys, kurio suma didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, atskirai paėmus, teismingas apygardos teismui.

34Iš ieškinio pareiškimo (b. l.1-4) ir patikslinto ieškinio pareiškimo (b. l. 19-22) turinio matyti, kad faktinės aplinkybės, kuriomis ieškinį paduodantys asmenys grindžia savo reikalavimus, yra skirtingos. A. B. savo ieškinį grindžia iš savo, kaip advokato, veiklai ir neteisėtai persekioto bei įžeisto asmens, padarytų pažeidimų, E. S. – iš jo, kaip A. B. ginamo asmens, teisių pažeidimo, Z. B. ir E. G. – kankinimu, neteisėtu baudimu. Todėl kiekvieno ieškovo ieškinio faktinis pagrindas yra skirtingas. Dėl šios priežasties nėra pagrindo pareikštus ieškinius laikyti susijusiais ir dėl to proceso ekonomiškumo, operatyvumo tikslais nagrinėtinus vienoje byloje. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti advokato A. B. kontoros, Z. B. , E. G. , E. S. ieškinius, kaip neteismingus Vilniaus apygardos teismui. Tokie ieškiniai teismingi atsakovų buvimo vietos apylinkės teismui.

35Vykdydamas teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartį, A. B. padavė patikslintą ieškinio pareiškimą. Tačiau iš ieškinio pareiškimo turinio neaišku, kuo pasireiškia A. B. padaryta turtinė žala, koks priežastinis ryšys tarp neteisėtų kiekvieno iš atsakovų veiksmų ir atsiradusios žalos, kuo pasireiškia kiekvieno iš atsakovų kaltė, nepagrindžiamas prašomos priteisti žalos dydis. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad A. B. neištaisė ieškinio pareiškimo trūkumų, teisinga (CPK 115 str. 3 d.). Toks ieškinio pareiškimas teisingai grąžintas jį padavusiam asmeniui.

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 8 d. ir gegužės 18 d. nutartis nepakeistas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Advokato A. B. kontora, A. B. , Z. B. , E. G. ir E. S. su ieškiniu kreipėsi... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 30 d. nutartimi: 1) atsisakė priimti... 8. A. B. , vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartį, 2012... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi nutarė A. B.... 10. III. Atskirųjų skundų argumentai... 11. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutarties atskirąjį... 12. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutarties atskirąjį... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirieji skundai atmestini.... 15. Civilinių bylų rūšinį teismingumą nustato CPK 26 straipsnis:... 16. Visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai,... 17. Pagal CPK 27 straipsnį apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai,... 18. 1) kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt... 19. 2) dėl autorinių neturtinių teisinių santykių;... 20. 3) dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių;... 21. 4) dėl bankroto ir restruktūrizavimo;... 22. 5) kurių viena šalis yra užsienio valstybė;... 23. 6) pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo;... 24. 7) pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo;... 25. 8) dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas... 26. 9) kitas civilines bylas, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos... 27. Pagal CPK 28 straipsnį tik Vilniaus apygardos teismas, kaip pirmosios... 28. 1) dėl ginčų, numatytų Lietuvos Respublikos patentų įstatyme;... 29. 2) dėl ginčų, numatytų Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme;... 30. 3) dėl įvaikinimo pagal užsienio valstybių piliečių prašymus įvaikinti... 31. 4) kitas civilines bylas, kurias pagal galiojančius įstatymus kaip pirmosios... 32. Iš aukščiau pacituotų teisės aktų matyti, kad apygardų teismai, kaip... 33. Iš ieškinio pareiškimo (b. l.1-4) ir pateikto patikslinto ieškinio... 34. Iš ieškinio pareiškimo (b. l.1-4) ir patikslinto ieškinio pareiškimo (b.... 35. Vykdydamas teismo 2012 m. kovo 30 d. nutartį, A. B. padavė patikslintą... 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 8 d. ir gegužės 18 d....