Byla 1-333-932/2016

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Julita Dabulskytė - Raizgienė, sekretoriaujant V. S., dalyvaujant prokurorei M. L., kaltinamajam D. B., civilinio ieškovo UAB „( - )“ atstovei A. D., viešame teisiamajame posėdyje, sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje D. B., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), nevedęs, dirbantis UAB „( - )“ bei UAB „( - )“, gyvenamąją vietą deklaravęs Vilniaus miesto savivaldybėje, tačiau faktiškai gyvenantis ( - ), Vilniuje, teistas:

21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-25 nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį – 10 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Bausmės vykdymas atidėtas 1 metams;

32. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-05 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio

41 dalį – 10 mėnesių laisvės apribojimo bausme. Minėta bausmė subendrinta su 2013-03-25 nuosprendžiu paskirta bausme ir D. B. paskirta galutinė subendrinta bausmė – 1 metų laisvės atėmimas. Bausmės vykdymas atidėtas 1 metams;

53. Kauno miesto apylinkės teismo 2015-02-27 nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (aštuonios nusikalstamos veikos), 300 straipsnio 1 dalį (aštuonios nusikalstamos veikos) – 2 metų laisvės atėmimo bausme. Ši bausmė subendrinta su 2013-12-05 baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme ir D. B. paskirta galutinė subendrinta bausmė – 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimas. Bausmės vykdymas atidėtas 3 metams;

64. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-28 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį – 8 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Ši bausmė subendrinta su 2013-02-27 nuosprendžiu paskirta bausme ir D. B. paskirta galutinė subendrinta bausmė – 2 metų 10 mėnesių laisvės atėmimas. Bausmės vykdymas atidėtas 3 metams;

75. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-24 nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (dvi nusikalstamos veikos), 1981 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį (dvi nusikalstamos veikos), 215 straipsnio 1 dalį (dvi nusikalstamos veikos) – 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Ši bausmė subendrinta su 2015-04-28 nuosprendžiu paskirta bausme ir

8D. B. paskirta galutinė subendrinta bausmė – 3 metų 2 mėnesių laisvės atėmimas. Bausmės vykdymas atidėtas 3 metams,

9kaltinamas pagal BK 183 straipsnio 1 dalį.

10Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

11D. B. pasisavino jam patikėtą svetimą turtą, o būtent: jis 2015 m. gegužės 15 d., apie 17.29 val., pagal ( - ) darbo sutartį Nr. ( - ) dirbdamas UAB „( - )“ priklausančiame kazino, esančiąme adresu ( - ), Vilniuje, barmenu, būdamas pasirašytinai supažindintas su 2012-12-10 UAB „( - )“ direktorės patvirtintais „Padavėjo – barmeno“ pareiginiais nuostatais, pagal kurių 8.8. punktą padavėjas – barmenas atsako už kasos aparate esančius pinigus, tyčia iš kasos paėmė 400 eurų grynaisiais ir tokiu būdu pasisavino jam patikėtą, svetimą, UAB „( - )“ priklausantį, 400 eurų vertės turtą. Šiais veiksmais D. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 straipsnio 1 dalyje.

12Kadangi D. B., kuris yra kaltinamas tyčinio nesunkaus nusikaltimo padarymu, po kaltinamojo akto paskelbimo teismui pareiškė, kad prisipažįsta kaltu ir pageidavo tuoj pat duoti parodymus bei sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, o su tokiu sutrumpintu įrodymų tyrimu sutiko prokurorė, ši baudžiamoji byla buvo nagrinėjama Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273 straipsnyje nustatyta tvarka, atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą.

13Teisiamajame posėdyje apklaustas kaltinamasis D. B. pilnai pripažino savo kaltę. Jis dirbo barmenu ( - ) esančiame bare, kai kaltinamajame akte nurodytu laiku, darbo metu atidarė baro kasą ir paėmė joje esančius pinigus, t. y. 400 eurų. Pinigų paėmimą įformino kaip pinigų paėmimo iš kasos operaciją (inkasaciją), nors pagal savo pareigas tokios teisės neturėjo ir pinigų išimti negalėjo. Po atliktos operacijos čekį bei ataskaitą išmetė. Buvo neseniai įsidarbinęs, trūko pinigų, reikėjo sumokėti už butą, todėl ir kilo mintis pasisavinti darbovietės pinigus. Savo veiksmus vertina neigiamai, gailisi. Civilinį ieškinį pripažįsta. Dalį žalos jau atlygino, likusią dalį - 330 eurų sutinka atlyginti. Tą norėjo padaryti jau anksčiau, tačiau kita darbovietė, kurioje jis dirbo, neišmokėjo pinigų, liko skolinga 900 eurų, kurių išieškojimą vykdo antstoliai. Šiuo metu dirba trijose darbovietėse. Po sausio 15 d. gaus atlyginimus ir viską sumokės. Dėl neteisėtų savo veiksmų padarė išvadas, stengiasi daugiau nenusikalsti, lankosi probacijos įstaigoje, kurioje jam teikiama psichologinė pagalba.

14Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis D. B. savo kaltę pripažino pilnai ir parodė 2015-04-15 įsidarbinęs lošimo namuose „( - )“, ( - ) g., Vilniuje, barmeno pareigose. Buvo atsakingas už barą ir bare esančią kasą. 2015-05-15, apie 18.00 val., iš lošimo namų kasos išėmė 400 eurų ir juos pasisavino, kadangi reikėjo pinigų susimokėti už buto nuomą. Galvojo, kad niekas nepastebės, jog kasoje trūksta pinigų, tačiau po kelių dienų lošimo namų administracija pastebėjo pinigų trūkumą ir liepė pasiaiškinti. Jis prisipažino paėmęs pinigus, 70 eurų grąžino, o likusią sumą pažadėjo grąžinti, tačiau dėl sunkios finansinės padėties likusių pinigų lošimo namams negrąžino. Pinigus lošimo namams pažada grąžinti iki 2015-07-01. Dėl padaryto nusikaltimo gailisi. Papildomai apklaustas parodė, kad pasirašant darbo sutartį su UAB „( - )“ jis pasirašė ir darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės sutartį. Taip pat buvo supažindintas su savo pareigų – padavėjo-barmeno nuostatais. Suprato, kad buvo atsakingas už kasoje esančius pinigus bei kitą darbovietės gerbūvį. Tiesiog tuo metu labai reikėjo pinigų, kurių pasiskolinti neturėjo iš ko (b. l. 37-38, 42-43).

15Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip liudytoja A. D. parodė dirbanti UAB „( - )“ direktore. ( - )pagal darbo sutartį įmonės bare – lošimo namuose ( - ), barmenu įsidarbino D. B.. 2015-05-15, apie 17.25, darbo vietoje D. B. iš kasos išėmė 400 eurų grynų pinigų ir juos pasisavino. Pinigų išėmimo faktą jis užfiksavo kaip inkasaciją, nors teisės atlikti tokį veiksmą barmenas neturi. Barmenas išmetė dokumentą, patvirtinantį pinigų išėmimą, neužpildė kasos pajamų orderio. Lošimo namuose vieta prie kasos yra filmuojama. Vaizdo įraše užfiksuota, kaip darbuotojas išima inkasacijos čekį ir pinigus įsideda į kišenę. 2015-05-19 D. B. raštu pareiškė, kad 2015-05-15 atliko inkasaciją ir pasisavino pinigus. Atleidimo iš darbo dieną jis grąžino 70 eurų, likusią dalį įsipareigojo grąžinti iki 2015-05-21, tačiau pinigų negrąžino. UAB „( - )“ padaryta 330 eurų žala (b. l. 30).

16UAB „( - )“ 2015-05-19 pareiškimo duomenimis, D. B. dirbo barmenu bendrovės valdomame bare, esančiame lošimo namuose „( - )“, ( - ), Vilnius. 2015-05-15, apie 17.29 val., darbuotojas iš baro kasos išėmė 400 eurų dydžio sumą, pinigus pasisavino. Pinigų išėmimo faktą kasos programoje užfiksavo kaip atliktą pinigų inkasaciją, nors pagal pareigybę barmenai teisės inicijuoti tokių piniginių operacijų neturi. Vaizdo kameros užfiksavo, kaip darbuotojas išima inkasacijos čekį, laiko pinigus rankoje, vėliau slapta įsideda į kelnių kišenę. Darbuotojui buvo pateiktas reikalavimas pasiaiškinti, jis 2015-05-19 raštu prisipažino atlikęs inkasaciją ir pinigus pasiėmęs sau. Darbuotojas atleistas, grąžino 70 eurų. Likusi žala sudaro 330 eurų. Kartu prie pareiškimo pridėta darbo sutartis, sudaryta su D. B., vyr. barmenės tarnybinis pareiškimas, elektroninės kontrolinės juostos išrašo kopija, D. B. pasiaiškinimas bei susitarimas dėl žalos atlyginimo (b. l. 3-13).

17Byloje pridėta UAB „( - )“ darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės sutartis, kurioje užfiksuota, kad D. B., pradėdamas eiti barmeno pareigas bendrovėje, įsipareigojo prisiimti atsakomybę už darbdavio jam patikėta turtą (b. l. 15-16).

18Byloje pridėti UAB „( - )“ padavėjo-barmeno pareiginiai nuostatai, kuriuose, be kita ko, nurodyta, kad barmenas atsako už kasos aparate esančius pinigus. D. B. su minėtais nuostatais supažindintas pasirašytinai (b. l. 17-20).

19Iš nefiskalinio kvito nuorašo matyti, jog 2015-05-17, 17.29 val., iš UAB „( - )“ (( - ), Vilnius) kasos išimta 400 eurų (b. l.9-10).

202015-06-02 apžiūros protokolu apžiūrėtas vaizdo iš lošimo namų „( - )“. Minėtame įraše užfiksuota, kaip 2015-05-15, apie 17.29 val., prie kasos dirbęs barmenas, pritupia prie baro stovo ir kažką tvarko rankose, kiek vėliau nueina prie šiukšliadėžės bei išmeta į ją kažkokius popierius. Minėtas įvykis užfiksuotas fotonuotraukose bei vaizdo įraše (b. l. 27-29).

21Baudžiamojoje byloje surinkti ir teisiamajame posėdyje ištirti įrodymai leidžia teismui padaryti neabejotiną išvadą, jog kaltinamasis D. B. įvykdė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką. Kaltinamojo kaltė padarius inkriminuotą nusikaltimą pilnai įrodyta byloje surinktais įrodymais: visų pirma paties kaltinamojo tiek teisiamojo posėdžio, tiek ikiteisminiame tyrime duotais parodymais, taip pat liudytojos A. D. parodymais, kita rašytine bylos medžiaga (UAB „( - )“ pareiškimu, pareiginiais nuostatais, apžiūros protokolo duomenimis). Kaltinamojo nusikalstama veika yra baigta, nusikalstami veiksmai atlikti veikiant tiesiogine tyčia. Pagal nustatytas aplinkybes D. B. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 183 straipsnio 1 dalį.

22Kaltinamojo D. B. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino įvykdęs įstatymo uždraustą veiką bei dėl to gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), taip pat tai, kad kaltinamasis savo noru atlygino dalį žalos (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

23Kaltinamojo D. B. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

24Teismas, skirdamas D. B. bausmę, atsižvelgia į BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus. Visų pirma atsižvelgiama į tai, kad D. B. įvykdė nesunkų nusikaltimą, veikė tiesiogine tyčia, į dvi atsakomybę lengvinančias aplinkybes, tai, kad atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, į kaltinamojo asmenybę: D. B. anksčiau teistas (b. l. 52-54, 57-58), administracinėmis nuobaudomis baustas (b. l. 56), dirbantis (b. l. 55, 96), VĮ Vilniaus psichiatrijos ligoninėje ir Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre negydytas (b. l. 61, 62), į Vilniaus priklausomybės ligų centro priežiūros grupę neįtrauktas (b. l. 60).

25Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytų bausmės skyrimui reikšmingų aplinkybių visumą, vadovaudamasis BK 61 straipsnio 1, 2 dalių nuostatomis, konstatuoja, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti paskiriant kaltinamajam D. B. griežčiausią BK 183 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą bausmės rūšį – laisvės atėmimą, jo dydį nustatant kiek mažesnį už galimos skirti bausmės vidurkį. Teismas konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju skirti švelnesnę bausmės rūšį yra netikslinga, kadangi akivaizdu, kad tokiu būdu bausmės tikslai pasiekti nebus. Kaltinamasis anksčiau teistas, nusikalstamą veiką padarė esant neišnykusiam teistumui, dėl ko konstatuotinas nusikalstamų veikų recidyvas (BK 27 straipsnis), kas tik patvirtina, jog kaltinamasis savo elgesį vertina nepakankamai kritiškai. Visgi siekdamas nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui paskirti teisingą bausmę, teismas negali neįvertinti to, jog kaltinamojo pasisavinta pinigų suma nėra didelė, dalį žalos pastarasis atlygino, o likusią dalį sutinka atlyginti, pilnai pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi, taip pat to, jog kaltinamasis yra dirbantis (dirba keliose darbovietėse), turi mažametį vaiką. Teismo įsitikinimu, šiuo atveju yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai kaltinamajam D. B. bus pasiekti be realaus jos atlikimo. Vadovaujantis BK 75 straipsnio nuostatomis, kaltinamajam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidedamas 3 metų laikotarpiui, paskiriant įpareigojimus - neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, neišeiti iš namų teismo nustatytu laiku, jeigu tai nesusiję su darbu, mokymusi arba gydymusi, tęsti darbą ar registruotis darbo biržoje bei baudžiamojo poveikio priemonę – per 6 mėnesius atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą.

26Pritaikius BK 64¹ straipsnio nuostatas, atsižvelgus į tai, kad kaltinamasis prisipažįsta kaltu, o byloje procesas vyko BPK 273 straipsnyje nustatyta tvarka, kaltinamajam D. B. paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu.

27Pagal BPK 109 straipsnio 1 dalį, asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį, o BPK

28115 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta.

29Analizuojamu atveju neabejotinai nustatyta, kad kaltinamasis D. B. pasisavino svetimą jam patikėtą, UAB „( - )“ priklausantį, 400 eurų vertės turtą. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis dalį žalos atlygino, ką patvirtino ir nukentėjusios įmonės direktorė, taip į tai, kad UAB „( - )“ pareiškė civilinį ieškinį 330 turtinei žalai atlyginti, pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas pilna apimtimi, priteisiant iš kaltinamojo 330 eurų dydžio turtinės žalos atlyginimą.

30D. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 44, 45) paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

31Kompaktinė plokštelė su vaizdo įrašu paliktina saugoti kartu su baudžiamąja byla.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297,

33298 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio

341 dalimi, 308 straipsniu, 313 straipsniu, 432 straipsniu,

Nutarė

35D. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam 1 (vienerių) metų 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti D. B. galutinę – 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, paskirtą bausmę subendrinti su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 24 d. nuosprendžiu paskirta bausme, šias bausmes iš dalies sudedant, ir paskirti D. B. galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams 9 mėnesiams.

38Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, paskirtos terminuotos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalies 5, 7 ir 8 punktais, nustatyti šiuos elgesio apribojimus: 1) toliau tęsti mokslą arba registruotis darbo biržoje; 2) būti namuose nuo

3923 val. iki 6 val. ryto, jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu arba gydymusi; 3) be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos bei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 4 punktu, paskirti baudžiamojo poveikio priemonę - per 6 mėnesius atlyginti UAB „( - )“ nusikalstama veika padarytą žalą. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 24 d. nuosprendžiu paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę – per 1 metus 6 mėnesius atlyginti turtinę žalą civiliniams ieškovams UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ bei šiuo nuosprendžiu paliktą Kauno miesto apylinkės teismo 2015-02-27 nuosprendžiu paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę, nekeičiant nustatytų sąlygų.

40Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

41Civilinio ieškovo UAB „( - )“ civilinį ieškinį tenkinti pilnai ir iš D. B. priteisti UAB „( - )“ 330 eurų (tris šimtus trisdešimt eurų) turtinei žalai atlyginti.

42Kompaktinį diską su garso įrašu palikti saugoti kartu su baudžiamąja byla.

43Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Julita Dabulskytė -... 2. 1. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-25 nuosprendžiu pagal Lietuvos... 3. 2. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-05 nuosprendžiu pagal BK 178... 4. 1 dalį – 10 mėnesių laisvės apribojimo bausme. Minėta bausmė... 5. 3. Kauno miesto apylinkės teismo 2015-02-27 nuosprendžiu pagal BK 182... 6. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-28 nuosprendžiu pagal BK 178... 7. 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-24 nuosprendžiu pagal BK 178... 8. D. B. paskirta galutinė subendrinta bausmė – 3 metų 2 mėnesių laisvės... 9. kaltinamas pagal BK 183 straipsnio 1 dalį.... 10. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 11. D. B. pasisavino jam patikėtą svetimą turtą, o būtent: jis 2015 m.... 12. Kadangi D. B., kuris yra kaltinamas tyčinio nesunkaus nusikaltimo padarymu, po... 13. Teisiamajame posėdyje apklaustas kaltinamasis D. B. pilnai pripažino savo... 14. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis D. B. savo kaltę... 15. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip liudytoja A. D. parodė dirbanti UAB... 16. UAB „( - )“ 2015-05-19 pareiškimo duomenimis, D. B. dirbo barmenu... 17. Byloje pridėta UAB „( - )“ darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės... 18. Byloje pridėti UAB „( - )“ padavėjo-barmeno pareiginiai nuostatai,... 19. Iš nefiskalinio kvito nuorašo matyti, jog 2015-05-17, 17.29 val., iš UAB... 20. 2015-06-02 apžiūros protokolu apžiūrėtas vaizdo iš lošimo namų „( -... 21. Baudžiamojoje byloje surinkti ir teisiamajame posėdyje ištirti įrodymai... 22. Kaltinamojo D. B. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino įvykdęs... 23. Kaltinamojo D. B. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 24. Teismas, skirdamas D. B. bausmę, atsižvelgia į BK 54 straipsnio 2 dalyje... 25. Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytų bausmės skyrimui reikšmingų... 26. Pritaikius BK 64¹ straipsnio nuostatas, atsižvelgus į tai, kad kaltinamasis... 27. Pagal BPK 109 straipsnio 1 dalį, asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 28. 115 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį,... 29. Analizuojamu atveju neabejotinai nustatyta, kad kaltinamasis D. B. pasisavino... 30. D. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 31. Kompaktinė plokštelė su vaizdo įrašu paliktina saugoti kartu su... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297,... 33. 298 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1... 34. 1 dalimi, 308 straipsniu, 313 straipsniu, 432 straipsniu,... 35. D. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9... 38. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu,... 39. 23 val. iki 6 val. ryto, jeigu tai nesusiję su darbu, mokslu arba gydymusi; 3)... 40. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki... 41. Civilinio ieškovo UAB „( - )“ civilinį ieškinį tenkinti pilnai ir iš... 42. Kompaktinį diską su garso įrašu palikti saugoti kartu su baudžiamąja... 43. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...