Byla 2-65/2014
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo R. Č. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1280-413/2013, pagal paminėto pareiškėjo pareiškimą atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Elrema“ dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi buvo iškelta UAB „Elrema“ bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimas“ (I b. t., 127-128 l.); 2011 m. sausio 10 d. apygardos teismo nutartimi patvirtinti atsakovo BUAB „Elrema“ kreditorių finansiniai reikalavimai; apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartimi BUAB „Elrema“ pripažinta bankrutavusia ir nutarta ją likviduoti (II b. t., 119-120 l.).

4Pareiškėjas R. Č. 2013-07-15 pareiškimu, pateiktu apygardos teismui, prašė jį įtraukti pirmos eilės kreditoriumi į atsakovo BUAB „Elrema“ kreditorių sąrašą (II b. t., 128 l.). Nurodė, kad atsakovas BUAB „Elrema“ yra skolingas jam atlyginimą už atliktą darbą laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2010-04-29 su 5 proc. palūkanomis iki 2010-05-06 (nutarties iškelti atsakovo bankroto bylą įsiteisėjimo dienos), kurio jis nėra gavęs. Pasak pareiškėjo, atsakovo bankroto administratorius nuslėpė nuo pareiškėjo, kad jis turi teisę reikalauti įrašyti jį pirmos eilės kreditoriumi atsakovo bankroto byloje, minėtą teisę išaiškinęs tik 2013-07-14.

5Atsakovo BUAB „Elrema“ bankroto administratorius prašė atmesti pareiškėjo prašymą (II b. t., 134 l.). Nurodė, jog pareiškėjo prašymas nepagrįstas, kadangi jam buvo žinoma apie atsakovui iškeltą bankroto bylą, nes 2010-05-13 pareiškėjas buvo informuotas apie bankroto bylos iškėlimą bei iš jo buvo reikalaujama perduoti dokumentus, o 2010-05-27 teismo prašyta skirti baudą už dokumentų neperdavimą pareiškėjui, kuris ir neperdavė atsakovo finansinių dokumentų. Pasak atsakovo, pareiškėjo reikalavimas netvirtintinas ir dėl to, kad, nesant nurodytų atsakovo finansinių dokumentų, dėl pareiškėjo kaltės nėra galimybės nustatyti jo reikalavimo dydžio, kurio šis ir nenurodo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 24 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo patvirtinti jo finansinį reikalavimą BUAB „Elrema“ bankroto byloje (II b. t., 151-153 l.).

8Nurodė, kad 2010 m. balandžio 27 d. nutartyje iškelti atsakovui bankroto bylą, buvo nustatytas 40 dienų terminas nuo 2010-05-08 pareikšti finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo; byloje esančiais rašytiniais įrodymais, pareiškėjo parodymais teismo posėdžio metu nustatyta, kad 2010 m. balandžio 27 d. nutartis dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui buvo tinkamai įteikta, iki iškeliant atsakovui bankroto bylą pareiškėjas buvo įmonės vadovu bei vieninteliu akcininku, todėl 2010 m. gegužės mėn. jam tapo žinoma apie įmonei iškeltą bankroto bylą.

9Teismo teigimu, pareiškėjas pagal 2010 m. balandžio 27 d. nutartį finansinius reikalavimus turėjo teisę pareikšti per 40 dienų nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos nuo 2010-05-08, tačiau jis dėl įrašymo į kreditorių sąrašą ir jo finansinio reikalavimo patvirtinimo kreipėsi tik 2013 m. liepos mėn., t. y. praėjus trims metams nuo kreditorių finansinių reikalavimų pateikimo termino pabaigos. Teismo nuomone, pareiškėjo nurodoma priežastis, dėl ko pareiškėjas laiku nepadavė prašymo dėl finansinio reikalavimo – kreipėsi tik todėl, kad bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo neteisingai jį kaltina ir šmeižia dėl dokumentų neperdavimo, negali būti pripažinta svarbia termino praleidimo priežastimi; praleistas terminas yra ilgas ir praleistas dėl subjektyvių priežasčių, pareiškėjas buvo vienas iš pirmųjų asmenų, kuriam įteikta nutartis dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo, o terminas, per kurį galima pateikti finansinius reikalavimus, buvo nurodytas pačioje nutartyje. Teismas nurodė, jog įstatymu suteiktomis teisėmis pareiškėjas naudojosi aplaidžiai ir nerūpestingai, dėl ko nėra pagrindo atnaujinti be svarbių priežasčių praleistą terminą pareikšti finansiniam reikalavimui (ĮBĮ 26 str. 1 d.; CPK 78 str.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Pareiškėjas R. Č. atskiruoju skundu prašo bylą pagal jo atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka; pripažinti būtinu dalyvavimą atsakovo bankroto administratoriaus R. Č.; panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (II b. t., 157-162 l.). Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Skundžiamoje apygardos teismo nutartyje nenurodytas tikslus jos paskelbimo laikas (valanda su minutėmis), o tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas;
  2. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nenagrinėjo pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kad atsakovo bankroto administratorius nepateikė dokumento, patvirtinančio, jog atsakovas yra visiškai atsiskaitęs su pareiškėju (kad sumokėjo pareiškėjui atlyginimą su 0,07 proc. delspinigiais, priklausančius atostoginius);
  3. Teismas netyrė faktinių aplinkybių, susijusių su tuo, kad atsakovo administratorius nesikreipė į teismą su prašymu įtraukti pareiškėją į kreditorių sąrašą, nors tokią pareigą turėjo.
  4. Teismas skundžiamą nutartį priėmė, vadovaudamasis neleistinu įrodymu – suklastotu atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimas“ 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu, kuriuo bankroto administratorius įpareigoja pašalinį asmenį – t. y. pareiškėją, pateikti atsakovo buhalterinius dokumentus; teismas neatsižvelgė į tai, kad nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui nebuvo išsiųsta; taigi nebuvo atskleista bylos esmė, todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas dėl pareiškėjo finansinio reikalavimo patvirtinimo perduotinas pirmosios instancijos teismui.

12Atsakovas BUAB „Elrema“ atsiliepime į pareiškėjo R. Č. atskirąjį skundą prašo jį atmesti (II b. t., 166 l.). Nurodo, jog pareiškėjo atskirasis skundas yra neadekvatus, o pareiškėjas – nesąžiningas asmuo, pradanginęs UAB „Elrema“ dokumentus, o tai matyti ir iš Apeliacinio teismo 2013-05-24 nutarties.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas.

16Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė pagrįstų motyvų, o teisėjų kolegija nenustatė pagrindų pripažinti, jog būtinas žodinis šios bylos nagrinėjimas, todėl byla pagal nurodytą atskirąjį skundą nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neperžengiant atskirajame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

17Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo: ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti apie iškeltą bankroto bylą juridinių asmenų registrui, šio įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai, įmonei (kai nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, – ir kreditoriams bei administratoriui) (ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 p.); nustatyti laikotarpį, ne trumpesnį kaip 30 dienų ir ne ilgesnį kaip 45 dienos nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p.). Teismas šio straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus gali pavesti atlikti įmonės administratoriui (ĮBĮ 10 str. 6 d.).

18ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte numatyta, kad įmonės bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus; teismas, administratoriaus prašymu, gali pratęsti šiame punkte nurodytą terminą. Bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

19Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalį, teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis.

20Pagal teismų praktiką, teisinis pagrindas priimti ir nagrinėti kreditorių pareiškimus dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, yra tada, kai pripažįstama, jog jie paduoti, dėl svarbių priežasčių praleidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, o teismas nėra priėmęs nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos; termino kreditorių reikalavimams pareikšti praleidimo priežasčių pripažinimas svarbiomis yra fakto klausimas, kurį sprendžiant taikytinas protingos ir apdairios elgsenos reikalavimas; sužinojimas apie procesinių teisių įgyvendinimui reikšmingas aplinkybes yra įrodomasis faktas, kiekvienu atveju nustatytinas pagal procesines įrodymų vertinimo taisykles, nagrinėjant prašymą dėl termino atnaujinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008).

21Nagrinėjamu atveju pareiškėjas 2013 m. liepos 15 d. pateikė prašymą patvirtinti jo finansinį reikalavimą, susijusį su neišmokėtu darbo užmokesčiu (nenurodydamas jo dydžio), atsakovui, nepateikdamas jį pagrindžiančių dokumentų (II b. t., 128 l.), o 2013 m. spalio 17 d. apygardos teismo posėdžio metu pateikė 2010 m. sausio – balandžio mėn. UAB „Elrema“ darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių kopijas, kuriomis grindė savo 19 000 Lt reikalavimą atsakovui, nurodydamas, kad praleido finansinio reikalavimo pateikimo terminą dėl to, jog bankroto administratorius nuslėpė nuo jo tai, kad pareiškėjas turi teisėtą ir pagrįstą reikalavimo teisę dėl neišmokėto darbo užmokesčio atsakovo bankroto byloje, o apie šią teisę jam tapo žinoma tik 2013 m. liepos 14 d. (II b. t., 148 – 151 l.).

22Apygardos teismas turėjo pagrindo nepripažinti svarbia pareiškėjo nurodytos termino pareikšti finansinį reikalavimą praleidimo priežasties, teisingai nustatęs, kad pareiškėjas, būdamas UAB „Elrema“ vadovu ir vieninteliu akcininku, 2010 m. gegužės 4 d. gavęs 2010 m. balandžio 27 d. apygardos teismo nutartį dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo (kuri jam tinkamai įteikta) žinojo apie BUAB „Elrema“ kreditorių teisę pareikšti finansinius reikalavimus atsakovui nutartyje nustatytu terminu, o prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovui pateikdamas 2013 m. liepos 15 d. (praėjus 3 metams nuo nurodyto termino pabaigos), elgėsi nerūpestingai ir aplaidžiai.

23Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartis, kuria buvo iškelta atsakovo UAB „Elrema“ bankroto byla, kurioje nustatytas 40 dienų terminas kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti (I b. t., 127, 128 b. l.), buvo įteikta pareiškėjui R. Č. 2010 m. gegužės 4 d., ką patvirtina ir pareiškėjo 2010 m. liepos 19 d. prašyme dėl 3 000 Lt baudos panaikinimo nurodytos aplinkybės apie tai, jog apie UAB „Elrema“ iškeltą bankroto bylą jis sužinojo 2010 m. gegužės 4 d., kai gavo 2010 m. balandžio 27 d. Kauno apygardos teismo nutartį (I b. t., 181, 182 b. l.), šią aplinkybę pareiškėjas patvirtino ir nagrinėjant jo finansinį reikalavimą teismo posėdyje žodinio proceso tvarka (II b. t., 148 - 150 l.). Be to, bylos duomenimis, atsakovo bankroto administratorius 2010 m. rugsėjo 23 d. ir 2010 m. spalio 6 d. paskelbė viešai spaudoje „Lietuvos žinios“ ir „Kauno diena“ apie bankroto bylos atsakovui iškėlimą ir finansinių reikalavimų pateikimo terminus (II b. t., 4 l.). Pareiškėjas, gavęs minėtą teismo nutartį, žinodamas apie galimybę nutartyje nustatytu terminu pareikšti jo nurodytą finansinį reikalavimą atsakovui BUAB „Elrema“, iki 2013 m. liepos 15 d. nesikreipė nei į bankroto administratorių, nei į teismą dėl jo finansinio reikalavimo patvirtinimo. Taigi neturi pagrindo pareiškėjo argumentai, kad finansinio reikalavimo pateikimo terminą jis praleido dėl to, jog bankroto administratorius nuslėpė nuo jo tai, kad pareiškėjas turi teisėtą ir pagrįstą reikalavimo teisę atsakovo bankroto byloje, apie šią teisę jam tapo žinoma tik 2013 m. liepos 14 d., o apygardos teismas turėjo pagrindo konstatuoti atsakovo nerūpestingumą ir neapdairumą, bei pagrįstai nepripažino svarbia minėtos termino praleidimo priežasties.

24Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju aplinkybė, jog atsakovo bankroto administratorius nepranešė pareiškėjui asmeniškai apie galimybę pareikšti finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje, nesudaro pagrindo pripažinti tai svarbia priežastimi, dėl kurios buvo praleistas terminas pareikšti finansiniam reikalavimui. Juolab kad pareiškėjas, būdamas atsakovo vadovu, neperdavė bankroto administratoriui atsakovo dokumentų ir turto, dėl ko pagal bankroto administratoriaus prašymą apygardos teismas 2010 m. liepos 7 d. nutartimi paskyrė pareiškėjui 3 000 Lt baudą (I b. t., 140 – 142, 170 l.).

25Taigi pareiškėjas nebuvo pakankamai apdairus, sužinojęs apie atsakovui iškeltą bankroto bylą, laiku nepateikdamas savo finansinio reikalavimo ir jį patvirtinančių įrodymų, o apygardos teismas, nustatęs, jog pareiškėjo finansinio reikalavimo pateikimo terminas praleistas be svarbių priežasčių, pagrįstai, neatnaujinęs šio termino, netenkino jo reikalavimo (ĮBĮ 10 str. 9 d.). Juolab kad pareiškėjas nei bankroto administratoriui, nei teismui nepateikė ir dokumentų, pagrindžiančių jo finansinį reikalavimą, o 2013 m. spalio 17 d. teismo posėdyje pareiškėjo pateiktos UAB „Elrema“ darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių už 2010 m. sausio – balandžio mėn. laikotarpį kopijos (II b. t., 144 – 147 b. l.), nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovas neišmokėjo pareiškėjui R. Č. jose nurodytų sumų iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo, kad atsakovas buvo skolingas pareiškėjui. Juolab kad tokių dokumentų pareiškėjas nepateikė pagal bankroto administratoriaus reikalavimą, pateiktą 2010 m. gegužės 13 d. bankroto administratoriaus įsakyme Nr. 3.8.10.-1 dėl turto ir dokumentų perdavimo (I b. t., 146 l.), dėl ko, kaip minėta, 2010 m. liepos 7 d. Kauno apygardos teismo nutartimi jis buvo nubaustas bauda už UAB „Elrema“ dokumentų nepateikimą (I b. t., 170 l.), be to, paminėti darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, pasirašyti tik pareiškėjo, kurio teigimu, jie parengti buvusios UAB „Elrema“ buhalterės iš jos asmeninių užrašų, tačiau jos nepasirašyti dėl to, kad šiuo metu ji nėra bendrovės buhalterė (II b. t., 148 – 150 l.). Taigi, nesant kitų įrodymų, pagrindžiančių pareiškėjo finansinio reikalavimo pagrįstumą, nėra pagrindo teigti ir apie atsakovo skolą pareiškėjui.

26Nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti apygardos teismo nutarties ir atskirojo skundo argumentas, jog apygardos teismas nutartyje nenurodė jos tikslaus priėmimo laiko (valandos ir minučių). Juolab kad civilinio proceso įstatymas nenumato, jog teismo nutartyje (sprendime) turi būti nurodyta jos priėmimo valanda ar minutės (CPK 270 str. 2 d., 291 str. 1 d.), o teismo procesinio dokumento paskelbimo laikas užfiksuojamas teismo posėdžio protokole (CPK 169 str. 2 d. 2 p.).

27Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartimi buvo iškelta UAB... 4. Pareiškėjas R. Č. 2013-07-15 pareiškimu, pateiktu apygardos teismui,... 5. Atsakovo BUAB „Elrema“ bankroto administratorius prašė atmesti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 24 d. nutartimi netenkino pareiškėjo... 8. Nurodė, kad 2010 m. balandžio 27 d. nutartyje iškelti atsakovui bankroto... 9. Teismo teigimu, pareiškėjas pagal 2010 m. balandžio 27 d. nutartį... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Pareiškėjas R. Č. atskiruoju skundu prašo bylą pagal jo atskirąjį... 12. Atsakovas BUAB „Elrema“ atsiliepime į pareiškėjo R. Č. atskirąjį... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį apeliacinės... 16. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė pagrįstų motyvų, o teisėjų... 17. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta,... 18. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte numatyta, kad įmonės bankroto... 19. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalį, teismas turi teisę priimti tvirtinti... 20. Pagal teismų praktiką, teisinis pagrindas priimti ir nagrinėti kreditorių... 21. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas 2013 m. liepos 15 d. pateikė prašymą... 22. Apygardos teismas turėjo pagrindo nepripažinti svarbia pareiškėjo nurodytos... 23. Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartis,... 24. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju aplinkybė, jog atsakovo bankroto... 25. Taigi pareiškėjas nebuvo pakankamai apdairus, sužinojęs apie atsakovui... 26. Nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti apygardos teismo nutarties ir... 27. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartį....