Byla eB2-1959-555/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Verateksas“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Verateksas“,

Nustatė

2ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius pareiškimu kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Verateksas“ ir nurodo, kad atsakovės skola Fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2001 m. I ketvirčio iki 2003 m. I ketvirčio. Paskutinis apdraustasis atleistas 2003 m. kovo 19 d. Įsiskolinimas Fondo biudžetui 2016 m. balandžio 1 d. sudarė 9 207,02 Eur, iš jų: 7 528,38 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 1 678,64 Eur delspinigių.

3Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

4Pareiškimas tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

6Ieškovė prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo mėn. 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2207/2013).

7Teismas 2016 m. gegužės 5 nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės UAB „Verateksas“ administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. debitorių ir kreditorių sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, duomenis apie įmonės vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus bei atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo (b. l. 23-24). Teismo nutartis nei administracijos vadovui, nei įmonės buveinės adresu nėra įteikta, todėl pareikalauti įmonės finansiniai dokumentai nepateikti. Pagal CPK 123 straipsni 4 dalį laikoma, kad procesiniai dokumentai atsakovei buvo įteikti tinkamai. Pažymėtina, kad atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

8Iš ieškinio nustatyta, kad atsakovė ieškovei VSDFV Kauno skyriui skolinga 9 207,02 Eur priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų, delspinigių (b. l. 4-6), valstybiniu socialiniu draudimu apdraustųjų asmenų bendrovėje nėra, todėl darytina išvada, kad UAB „Verateksas“ veiklos nevykdo (b. l. 41). Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad bendrovės vardu registruotų transporto priemonių nėra (b. l. 20), VĮ „Registrų centras“ duomenimis, nekilnojamojo turto neturi, duomenų apie teiktą finansinę atskaitomybę nėra (b. l. 38-39). VMI prie LR FM duomenimis mokestinės nepriemokos neturi (b. l. 40). Remiantis teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo (b. l. 42). Vadovaujantis nustatytais duomenimis sunku nustatyti tikrą bendrovės finansinę būklę, tačiau aplinkybė, kad bendrovė nėra teikusi finansinės atskaitomybės taip pat leidžia spręsti, kad bendrovė veiklos nebevykdo, o jos finansinė padėtis yra sunki, todėl atsakovė yra nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais.

9Remiantis aukščiau nurodytais duomenimis, darytina išvada, kad UAB „Verateksas yra nemoki įmonė ir negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų (ĮBĮ 2 str. 8 p.). Tokia UAB „Verateksas“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įmonė neatsiskaito su kreditoriais (ĮBĮ 4 str. 1 d. 2 p.), laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (ĮBĮ 4 str. 1 d. 3 p.), bendrovės vadovas nevykdo savo pareigos teikti finansinių dokumentų institucijoms, kurioms privalo juos teikti, į teismo įpareigojimus nereaguoja. Dėl nurodytų priežasčių UAB „Verateksas“ keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui.

10UAB „Verateksas“ bankroto administratore skirtina UAB „Bankroto vizija“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

12iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Verateksas“ (juridinio asmens kodas 135004917, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Palemono g. 5) bankroto bylą.

13Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Verateksas“ bankroto administratore uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto vizija“ (j. a. k. 303307527, Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA198).

14Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Verateksas“ (juridinio asmens kodas 135004917, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Palemono g. 5) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

16Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Verateksas“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovui ir administratoriui.

18Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 3. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 4. Pareiškimas tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla... 6. Ieškovė prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo... 7. Teismas 2016 m. gegužės 5 nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės UAB... 8. Iš ieškinio nustatyta, kad atsakovė ieškovei VSDFV Kauno skyriui skolinga 9... 9. Remiantis aukščiau nurodytais duomenimis, darytina išvada, kad UAB... 10. UAB „Verateksas“ bankroto administratore skirtina UAB „Bankroto... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10... 12. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Verateksas“ (juridinio asmens kodas... 13. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Verateksas“ bankroto... 14. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Verateksas“ (juridinio asmens... 15. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 16. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Verateksas“ valdymo organai... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 18. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 19. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...